НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Ако можех да знам бъдещето - Урок 28

Писмото до църквата в Лаодикия

Picture 1 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 1
Хайде да се помолим заедно:
Боже наш,

В предните шест урока разбрахме, че писмата до църквите, освен всичко друго, носят пророческо послание, адресирано до Твоята църква през вековете.

Затова вече можем да предположим, че последното писмо, адресирано до Лаодикия, е пратено до църквата в последния период от човешката история, които е «времето на края».

Следователно, това писмо е от изключителна важност за нас и затова Те молим да ни дариш с присъствието на Святия Дух изобилно, докато изучаваме този важен урок. В името на Исус е молбата ни.

Амин.
Следващ Екран

Picture 2 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 2
Откровение 1:11 Коментар
Каквото виждаш, напиши на книга и го прати до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. Последното от писмата е адресирано до църквата в град Лаодикия, име, означаващо: «Народ във време на съд».

Основан от Антиох II Теос (261 до 246г. пр. Хр.) и кръстен на името на съпругата му Лаодиче, градът бил известен със своите богатства и сложно устроена банкова система.

Лаодикия дължала богатствата си на плодородната земя и пасищата около нея, където пасяли овце, от чиято черна вълна тя се превърнала в център на просперираща текстилна индустрия. Градът бил известен и с износа на медицинска очна мас.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 3 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 3
Колосяни 4:13 Коментар
Защото свидетелствам за него [Епафрас], че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и в Йерапол. В Посланието си до Колосяните, апостол Павел споменава Лаодикия и я свързва с Йерапол, съседен град.

Понеже в Лаодикия питейната вода не била достатъчно, жителите й трябвало да разчитат на горещите минерални извори в Йерапол, за да попълнят запасите си от прясна вода.

Транспортирана чрез система от каменни канали, горещата вода ставала хладка, докато стигнела до Лаодикия, което я правело чудесна за къпане, но не и за пиене.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 4 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 4
Откровение 3:14 Коментар
До ангела на лаодикийската църква пиши:

«Това казва Амин (...).»
Представяйки се за «Амин», Исус разкрива, че вече е дошъл края на човешката историята и че неговото завръщане ще е съвсем скоро. Така Той ще изпълни Божите обещания, които до този момент са са очаквали своето осъществяване.
2 Коринтяни 1:20
Понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него [Исус Христос] са «Да»; затова и чрез Него е «Амин», за Божията слава чрез нас.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 5 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 5
Откровение 3:14 Коментар
До ангела на лаодикийската църква пиши:

«Това казва Амин, верният и истински Свидетел (...).»
Освен «Амин», което означава края на всичко, Исус се представя и като «Верен и Истинен Свидетел», което пак ни насочва към Неговото завръщане и делото Му на съд.
Откровение 19:11
Видях небето отворено и ето, бял кон.

И Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 6 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 6
Откровение 3:14 Коментар
До ангела на лаодикийската църква пиши:

«Това казва Амин, верният и истински Свидетел, Начинателят на всичко, което Бог е създал.»
Накрая, Исус се представя и като «Начинателят на всичко, което Бог е създал».

Сравнявайки тези два текста, виждаме, че Исус не казва, че Той е бил създаден. Той по-скоро твърди, че чрез Своето възкресение прави възможно началото на творение, което този път ще бъде вечно.
Откровение 1:5
Исус Христос, Който е верният свидетел, първороденият от мъртвите.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 7 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 7
Исус е толкова Бог, колкото и Отец, винаги е съществувал и е сътворил всичко:
«В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.» (Йоан 1:1-3)

«[Бог] в края на тези дни говори на нас чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете.» (Евреи 1:2)

«Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.» (Колосяни 1:16,17)

«Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят.» (Откровение 22:13)
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 8 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 8
Откровение 3:15 Коментар
Зная делата ти, че не си студен, нито горещ.

О, да беше ти студен или горещ.
Исус не намира нищо положително в Лаодикия затова продължава писмото с нещо неприятно: духовната хладкост на църквата.

Хладкостта описва точно състоянието на Църквата на последното време, от 1844 до времето на Христовото идване.

Самодоволна и равнодушна, църквата е станала безчувствена към призивите за покаяние. Поради това състоянието й е по-лошо дори от това на студена църква, която все пак може да види окаяното си положение и да се обърне.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 9 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 9
2 Тимотей 3:1,2,4,5 Коментар
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.

Защото човеците ще бъдат себелюбиви, (...) повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му.
Хладкостта на привидно набожната църква в края на времето е предсказана на много места в Библията.

Оставяйки се да бъде завладяна от материализма, църквата се радва на пищен разкош.

Църквата знае, че Исус ще дойде скоро, но въпреки това не вижда смисъл да се приготви за този славен ден.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 10 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 10
3 Царе 18:21 Коментар
Тогава Илия пристъпи към целия народ и се провикна:

«Докога ще се колебаете между две мнения? Ако Йехова е Бог, следвайте Го! Но ако Ваал е бог, следвайте него.»

А народът не му отговори нито дума.
Когато Бог не е нашият единствен Бог, възниква проблемът на Лаодикия.
Матей 6:24
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира.

Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 11 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 11
Откровение 3:16 Коментар
Така, понеже си хладък - нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата Си. Също както хладката вода на Лаодикия била негодна за пиене, хладкият християнин няма да може да пребъдва в Христос.

В момента на небето тече съд, който ще остави записани в книгата на живота само онези, чиято вяра е искрена, и ще отхвърли останалите. «Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом.» (1 Петър 4:17).
Даниил 8:14
До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 12 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 12
Откровение 3:16,22 Коментар
Така, понеже си хладък - нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата Си. (...)

Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.
Нека да видим паралела в думите на Исус за духовната хладкост.
Лука 14:34,35
Наистина добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се поправи? Тя не струва нито за земята, нито за тор; а я изхвърлят навън.

Който има уши да слуша, нека слуша.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 13 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 13
Откровение 3:17 Коментар
Понеже казваш:

«Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо.»
Хладкостта на Лаодикия се обяснява и от простичкия факт, че тя вярва в своята себедостатъчност, богатство, липса на нужда за каквото и да било.

По подобие на Ефрем, Лаодикия е дълбоко убедена, че духовното й състояние е чудесно.
Осия 12:8
Ефрем си каза:

«Наистина аз се обогатих, придобих си имот; относно всичките ми трудове няма да се намери у мене беззаконие, което да се смята за грях.»
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 14 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 14
Откровение 3:17 Коментар
Понеже казваш: «Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо;» а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. За съжаление, диагнозата на Исус е съвсем различна: духовното състояние на Лаодикия е отвратително, ужасно, направо трагично.
Притчи 21:2
Всички пътища на човека са прави в неговите очи, но Господ претегля сърцата.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 15 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 15
Откровение 3:17,18 Коментар
Понеже казваш: «Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо,» а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш. Исус препоръчва три лекарства на Лаодикия:
  • «злато, пречистено с огън»;
  • «бели дрехи»;
  • and «очна мас».
Какво символизират тези три неща?
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 16 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 16
Откровение 3:18 Коментар
Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш. «Злато, пречистено с огън» е символ на вярата в Исус Христос, изпитана в тежки изпитания и битката ни срещу греха.
1 Петър 1:7
(...) Изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън - да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 17 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 17
Вярата в Христос е злато, пречистено в огън, тя е богатството на всеки вярващ:
«Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?» (Яков 2:5)

«Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов.» (Галатяни 5:6)

«Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.» (2 Коринтяни 8:9)

«Божията воля беше да яви [на светиите] какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата.» (Колосяни 1:27)
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 18 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 18
Откровение 3:18 Коментар
Съветвам те да купиш от Мене (...) бели дрехи, за да се облечеш и да не станат явни срамотите на твоята голота. След това, Лаодикия трябва да се облече в бяла дреха, символ на праведността на Исус Христос, с която да покрие греховете си.
Откровение 7:13,14
Тези, облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? (...)

Това са онези, които излизат от голямата скръб; и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 19 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 19
Бялата дреха, покриваща нашите грехове, е Христовата праведност:
«Цялата ни правда е като омърсена дреха.» (Исая 64:6)

«Но се облечете с Господ Исус Христос.» (Римляни 13:14)

«Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли.» (Галатяни 3:26,27)

«А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела. И ангелът проговори на стоящите пред него: “Съблечете от него изцапаните дрехи.” А на него каза: “Ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в тържествени одежди.”» (Захария 3:3,4)

«Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; защото Той ме облече с одежди на спасение.» (Исая 61:10)

«Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота.» (Откровение 3:5)
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 20 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 20
Откровение 3:18 Коментар
Съветвам те да купиш от Мене (...) очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш. Накрая, Исус съветва Лаодикия да намаже очите си с очна мас, която символизира Святия Дух. Той ни прави способни да видим нашето действително духовно състояние.
Йоан 16:8,13
И когато дойде, Той [Святият Дух] ще обвини света за грях, за правда и за съд. (...)

А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 21 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 21
Намазването с очна мас е символ на помазването със Святия Дух, Който ни прави да прогледнем духовно:
«А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.» (Йоан 14:26)

«А вие сте помазани от Святия и знаете всичко.» (1 Йоан 2:20)

«Помазването, което приехте от Него [от Бога], остава във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.» (1 Йоан 2:27)

«(...) Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете, и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава.» (Ефесяни 1:17,18)
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 22 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 22
Откровение 3:19 Коментар
Онези, които обичам, Аз ги изобличавам и наказвам. Исус обича Лаодикия.

Строгостта на писмото няма за цел да обезкуражи Неговата църква, а да я накара да се събуди преди да е станало твърде късно.
Евреи 12:4,5
Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове:

«Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той.»
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 23 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 23
Откровение 3:19 Коментар
Онези, които обичам, Аз ги изобличавам и наказвам.

Бъди ревностен да се покаеш.
Лаодикия трябва бързо да се събуди и да се покае, т.к. завръщането на Исус наближава и ако църквата не се промени със сигурност няма да е готова за този велик ден.
Откровение 3:3
Помни как си приел и си чул и го пази, и се покай.

И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 24 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 24
Откровение 3:20 Коментар
Ето, стоя на вратата и хлопам.

Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
Исус копнее да Го поканим в сърцето си, така че Той да може да ни преобрази и да станем като Него.

Само че изразът: «стоя на вратата» не се отнася само за вратата на сърцето ни...
Йоан 14:23
[Исус му отговори:] «Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.»
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 25 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 25
Матей 24:33 Коментар
Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Посочвайки, че стои пред вратата, Исус иска да ни обърне внимание, че Неговото завръщане наистина е близо!

Това съобщение пасва много добре на Лаодикия, т.к. тя е църквата на последните дни, църквата днес.
Лука 12:36
И самите вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 26 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 26
Откровение 3:8 Коментар
Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори. На църквата от Филаделфия Исус казва, че е дал отворена врата, която никой не може да затвори. Тази отворена врата символизира разпространението на евангелието по целия свят.

На Лаодикия обаче, Той припомня, че не може да влезе насила през вратата на сърцето ни: от нас самите си зависи да отворим сърцето си за Исус и Той да влезе.
Откровение 3:20
Ето, стоя на вратата и хлопам.

Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 27 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 27
Откровение 3:21,22 Коментар
На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол.

Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.
Исус приключва писмото до Лаодикия с обещанието да сподели управлението Си с тези, които победят, осигурявайки им достъп до Неговия небесен трон.

Това означава, че който победи, ще получи власт да участва в съда над народите.
Откровение 20:4
И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 28 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 28
Който победи, ще управлява с Исус и ще участва в съда над народите:
«Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесетте престола да съдите дванадесетте Израелеви племена.» (Матей 19:28)

«А вие сте онези, които устояхте с Мене в Моите изпитания. Затова както Моят Отец завещава царство на Мен, а Аз го завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израелеви племена.» (Лука 22:28-30)

«[Бог] не оттегля очите Си от праведните, а даже ги слага и с царе да седят на престол завинаги и те биват повишени.» (Йов 36:7)
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 29 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 29
Откровение 3:17 Коментар
Понеже казваш: «Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо», а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. А сега, какво е личното приложение на писмото до църквата в Лаодикия за нас?

Наистина сме в голяма опасност, ако гледаме самодоволно на нашето духовно състояние...
Яков 1:22
Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 30 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 30
Откровение 3:18 Коментар
Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш. Исус иде скоро. За да сме готови, се нуждаем от:
  • Неговата вяра (злато, пречистено с огън);
  • Неговата праведност (бяла дреха);
  • Неговия Свят Дух (очна мас).
Хайде да приключим този урок с резюме на писмото до църквата в Лаодикия.
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 31 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 31
Петте елемента на модела в писмото до църквата в Лаодикия
Следващ ЕкранПредишен Екран

Picture 32 Ако можех да знам бъдещето Урок 28
Писмото до църквата в Лаодикия
Екран 32
В края, да се помолим заедно:
Татко наш,

Исус е написал до Лаодикия: «Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.» (Откровение 3:20).

Ние наистина трябва да отворим вратата на сърцата си за Исус, точно в този момент, и Той да влезе защото се нуждаем от Неговата вяра, праведност и Свят Дух.

Молим Те, отвори очите ни, за да се видим в нашето действително духовно състояние и да започнем сериозна подготовка за славното завръщане на Исус.

В Неговото скъпо име се молим.

Амин.
Предишен Екран

Тест на урок 28 Тестът на урок 28 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Screen 1: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 27032.PCD. Screen 2: «City of Laodicea». In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.23. Screen 3: Photo by KANERVA, Teuvo. In: «Conquérants Pacifiques» (WHITE, Ellen G.), Editions S.D.T., Dammarie les Lys, France, 1980, 512-a. Screen 4: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1996, front cover. Screen 5: JUSTINEN, Lars. In: «Signs of the Times» magazine (August 2000), Pacific Press Publishing Association, p.25. Screen 6: HARLAN, Russell. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.92,93. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Screen 7: MOLAN, Chris. In: «Forever Stories, volume 1» (BYERS, Carolyn), p.13. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Screen 8: In: «Adventist Review» (June 30, 2000), p.9. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©2000 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Screen 9: In: «Awake» magazine (December 8, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Screen 10: Photo by BLUE, Betty. In: «Signs of the Times» magazine (February 2001), Pacific Press Publishing Association, p.16. Screen 11: In: «The Watchtower» magazine (May 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Screen 12: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.67. Screen 13: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Picture edited by Cyberspace Ministry. Screen 14: Photo by BLUE, Betty. In: «Signs of the Times» magazine (February 1999), Pacific Press Publishing Association, p.32. Screen 15: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM140.BMP. Screen 16: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Screen 17: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.3. Picture edited by Cyberspace Ministry. Screen 18: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.188. Used by permission. copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Screen 19: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 2000, front cover. Screen 20: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.69. Screen 21: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1995, front cover. Screen 22: GREENE, Nathan. In: «Signs of the Times» magazine (May 1999), Pacific Press Publishing Association, p.21. Screen 23: OCHSNER, Dennis M. In: «Signs of the Times» magazine (October 1999), Pacific Press Publishing Association, p.7. Screen 24: ANDERSON, Harry. In: «Vers Jésus» (WHITE, Ellen G.), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, front cover. Screen 25: Photo by CREWS, Dennis. In: «Ministry» magazine (December 1999), Seventh-day Adventist Ministerial Association, front cover. Screen 26: GREENE, Nathan. In: «Signs of the Times» magazine (October 2000), Pacific Press Publishing Association, p.18. Screen 27: In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.148. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Screen 28: JUSTINEN, Lars. In: «Signs of the Times» magazine (September 2000), Pacific Press Publishing Association, p.25. Screen 29: HITCH, Jeffery. In: «Signs of the Times» magazine (February 2000), Pacific Press Publishing Association, p.17. Screen 30: ANDERSON, Harry. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.104,105. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Screen 31: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM059.BMP. Table of Screen 31: RUIZ, Eduardo. In: «La Sentinelle» magazine (April 1995), Pacific Press Publishing Association, p.6. Screen 32: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 3, 424023.PCD.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 28 Тестът на урок 28 ви очаква!