НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Ако Можех да Знам Бъдещето

Онлайн уроци върху библейските пророчества

«Блажен, който прочита пред другите, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.» (Откровение 1:3)

Нашият първи курс, Моментът на Истината, ви разкри основните елементи на християнската вяра. Въпреки това, Божието Слово ви приканва да продължите своето издирване на скъпоценните съкровища, които са скрити в него. Библейските пророчества са част от тези съкровища и ние сме сигурни, че те имат голяма стойност за всеки един от вас.

Ако Можех да Знам Бъдещето е курс от 102 урока, който ще ви помогне систематично да изследвате библейските пророчества. Урок след урок, Библията и само Библията, ще ви помогне да откриете ключовете, даващи достъп до тайните на нейния удивителен пророчески свят.

В курса Ако Можех да Знам Бъдещето ще откриете:

  • 102 урока върху библейските пророчества;
  • 3400 различни библейски стиха;
  • 9600 общо библейски стихове;
  • 200 описателни таблици и диаграми;
  • Повече от 3000 атрактивни картинки и снимки.

Силно ви препоръчваме да следвате уроците по хронологичния ред, в който са представени, с цел по-правилното разбиране на съдържанието на всеки урок.

Ако желаете, можете да попълните и да ни изпратите теста, който се намира в края на всеки урок. В случай, че попълните успешно и ни изпратите всички тестове към уроците от курса Ако Можех да Знам Бъдещето, ще получите от нас Удостоверение за завършен курс.

Моля запишете тази страница в «Предпочитани», за да можете по-лесно да ни откриете следващия път, когато решите да продължите с този библейски курс.

Освен ако не е посочено друго, всички библейски текстове в курса Ако Можех да Знам Бъдещето са взети от превода на ББД 2005.


Ако Можех да Знам Бъдещето

Въведение:  Когато Библията пророкува...
«Така казва Господ, Светият на Израиля и неговият Създател: “Допитвай се до Мене за бъдещето.”» (Исая 45:11)

Част I:  Да разберем откъде идваме
«Не знаете ли? не сте ли чули? Не ли ви се е известило отначало? От основаването на земята не сте ли разбрали?» (Исая 40:21)

    1.  Организация на пророчествата
    «Защото Бог не е Бог на безредие.» (1 Коринтяни 14:33)

    2.  Помощници за разбирането на пророчествата
    «Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш.» (Псалм 32:8)

    3.  Пророчествата и историята
    «Отсега ви казвам това нещо преди да е станало, та когато стане да повярвате, че съм Аз това, което казах.» (Йоан 13:19)

    4.  Седемте писма
    «Каквото виждаш напиши в книга, и прати го до седемте църкви, които са в Азия.» (Откровение 1:11)

    5.  Седемте печата
    «Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци.» (Откровение 5:9)

    6.  Седемте тръби
    «И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.» (Откровение 8:6)

    7.  Пророчески календари
    «Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето.» (Еклесиаст 3:1)

Част II:  Да разберем накъде отиваме
«Ето, аз ще те науча що има да се случи в последните гневни времена; защото видението се отнася до определеното последно време.» (Даниил 8:19)

    1.  Божиите служители
    «Защото очите на Господа се тичат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него.» (2 Летописи 16:9)

    2.  Слугите на злото
    «Защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.» ((Откровение 12:12)

    3.  Избор и съдби
    «Положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота.» (Второзаконие 30:19)

    4.  Последните часове на историята
    «А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.» (2 Тимотей 3:1)

    5.  Седемте чаши
    «И чух от храма силен глас, който казваше на седемте ангела: “Идете и излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.”» (Откровение 16:1)

    6.  Голямата сватба
    «Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.» (Откровение 19:7)

    7.  На прага на вечността
    «Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.» (Откровение 22:12)

Заключение:  Тройната ангелска вест
«Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?» (Евреи 1:14)