НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 1

Бог: Възможно ли е да няма Бог?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 1
Нека да се помолим заедно преди да започнем този урок:
Господи,

ние отваряме Библията защото не сме напълно сигурни в Твоето съществуване. Но ние сме тук днес, за да Ти дадем възможност да ни се откриеш.

Смирено Те молим да ни открие причините, поради който ние трябва да вярваме в Теб. В името на Христа се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 2
Йоан 1:18 Коментар
Никой, кога да е, не е видял Бога. Сигурен, че има убедителен аргумент, невярващ човек би казал: «Бог? Никой никога не Го е виждал...»

Както виждате апостол Йоан е съгласен с това твърдение. Обаче Йоан не отрича съществуването на Бога.

Ще отречем ли съществуването на електричеството под претекст, че не можем да го видим? Разбира се, че не, понеже ние виждаме неговата мощ. Ето някои «мощни» аргументи, за да вярваме в Бог.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 3
Изход 33:20 Коментар
Рече още [Бог], «Не можеш видя лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив.» Преди всичко нека да разберем защо не можем да видим Бога.

Човечеството, в неговото паднало състояние, не може да види Божията святост.

Ние не можем дори да гледаме към слънцето, колко по-малко можем да гледаме към Твореца на слънцето?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 4
Битие 1:1 Коментар
В начало Бог създаде небето и земята. Библията даже не се опитва да доказва Божието съществувание. Тя просто изразява този факт още от първия си стих.

Бог е, защото трябва да бъде.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 5
Римляни 1:19,20 Коментар
Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.

Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.
Ние никога няма да спрем да се удивляваме на изумителната сложност на Творението.

В някой от следващите уроци ние ще видим, че това творение е немислимо без наличието на по-висш интелект.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 6
Исая 46:9,10 Коментар
Помнете предишните неща от древността;Защото Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща. По време на нашите уроци ние ще имаме възможността да изучаваме удивителните Библейски пророчества.

Събитията, предсказани векове предварително от Божийте пророци се сбъдват със забележителна точност: заедно ние ще видим, че няма как «случайността» да бъде толкова последователна...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 7
Даниил 2:28 Коментар
Но има Бог на небеса, Който открива тайни. Почакайте докато видите какво е открил Бог на Даниил за бъдещето и тогава ще разберете защо пророкът говори по този начин.

Очакват ви пленителни уроци!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 8
Псалм 10:4 Коментар
Нечестивият, от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири; Всичките му помисли са, че няма Бог. В днешно време да отричаш съществуването на Бога често се смята за белег на висока култура.

Но като мнение на един по-висш източник, Библията класифицира атеизмът като глупост.

Да, Бог съществува.
Псалм 14:1
Безумният рече в сърцето си: «Няма Бог.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 9
Йоан 20:29 Коментар
Блажени ония, които, без да видят, са повярвали. Бог обещава благословения на онези, които вярват в Него без да са Го видяли.

И едно чудесно обещание е дадено на онези, който търсят Бога...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 10
Еремия 29:13,14 Коментар
«И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце. И вие ще Ме намерите», казва Господ. Какво обещание ни е дал Бог! Ако само Му дадем възможност, Той ще ни се открие ясно в нашия живот и ние ще бъдем преобразени от Неговото присъствие в нас.

Какво губим? Нищо! Напротив, можем да имаме всичко ако направим това.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 11
Деяния 17:27 Коментар
за да търсят Бога [хората] та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас. Съществуванието на Бога не е нужно да бъде доказвано, а по-скоро трябва да се почувства от всеки един от нас. Когато сме имали връзка с Бога, дори това да е било само веднъж в нашия живот, ние никога не бихме се съмнявали в неговото съществуване.

Да потърсим Бога е целта, която тези уроци преследват.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 12
Евреи 11:6 Коментар
А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Защо нашият пръв урок се фокусира върху съществуванието на Бога: това е важно, най-малко трябва да вярваме, че Бог съществува преди да започнем да изучаваме следващите уроци, в противен случай това би било безмислено.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 13
Яков 2:19 Коментар
Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш. Философът Кант казва: «Няма нито едно доказателство за не-съществуването на Бога.»

И така, най-малко ние бихме помолили един невярващ човек да предположи, че Бог съществува.

Ние се молим тези уроци да трансформират това предположение в твърда увереност.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 1
Бог: Възможно ли е да няма Бог?
Екран 14
Да се помолим заедно преди да приключим този урок:
Татко наш,

ние ти благодарим за Твоето обещание, че ще бъдеш намерен от всеки,който искрено те търси.

Както апостолите помолиха Исус, така и ние Те молим : «Придай ни вяра.» (Лука 17:5).

Както бащата на обладаното от дух дете, ние също отправяме молитвата си към Теб: «Вярвам Господи! помогни на моето неверие!» (Марко 9:24).

В името на Христа се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 1 Тестът на урок 1 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: «Sequoias tower in Lady Bird Johnson Grove of the Redwood National Park.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 2: Picture from the Web site: http://www.csicop.org/articles/sagan.html. Екран 3: Photo In: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, SSGP1919.JPG. Екран 4: MICHELANGELO. «Creation of the Sun, Moon and Planets» (1509-1512), Sistine Chapel, Vatican. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.18. Екран 5: «The monarch butterfly.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 6: HARLAN, Russell. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.286. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: COLLINS, Fred. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.67. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 8: In: «The Watchtower» magazine (June 1, 1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 9: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: Photo by SPRINGER, Joel. In: «Adventist Review» (September 1996), p.17. Used by permission. Copyright ©1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: SCHLAIKJER, Jes. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.193. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: In: «The Watchtower» magazine (March 15, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 13: In: «La Pure Vérité» magazine (unknown date), Worldwide Church of God, front cover. Екран 14: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 603005.PCD.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 1 Тестът на урок 1 ви очаква!