DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Moment pravdy - Test lekce 1

Bůh: Že by byl mrtvý?

Abyste si mohli prověřit své porozumění a pokroky ve studiu Božího Slova, zveme vás k vyplnění a odeslání tohoto krátkého testu. Jeho vyhodnocení a správné odpovědi vám budou zaslány co nejdříve.

Známka 70% nebo vyšší vám umožní zaslat test lekce 2. Po ukončení celého biblického kurzu Moment pravdy obdržíte vysvědčení o úspěšném dokončení kurzu.


Moment pravdy: Test lekce 1

 1. Podle verše Jan 1:18, nikdy nikdo neviděl.

 2. Člověk nemůže Boha vidět. Proč?
  Nedívá se pozorně.
  Má špatný zrak.
  Bůh lidstvo s konečnou platností odmítl.
  Jeho hříšný stav mu v tom zabraňuje.

 3. Jak Bible popisuje člověka, který říká: «Bůh tu není»?
  Moudrý a obezřetný.
  Bloud.
  Inteligentní a kultivovaný.
  Důvtipný a chytrý.

 4. Požehnání ve verši Jan 20:29 zní: «Blaze těm, kteří neviděli, a

 5. Ve verši Jeremiáš 29:13, Bůh prohlašuje: «Budete mě hledat a mě, když se mne budete dotazovat celým svým

 6. Bible říká, že je nemožné se Bohu zalíbit bez:
  moudrosti.
  dobrých skutků.
  víry.
  dobrého vzdělání.

 7. Ve verši Židům 11:6 Slovo Boží říká, že kdo k Bohu přichází, musí věřit, že Bůh:
  nás pozoruje.
  odpustil naše přestupky.
  zná budoucnost.
  je.

 8. Co filozof Kant o Bohu prohlásil?
  «Nedá se dokázat, že Bůh neexistuje.»
  «Bůh je mrtvý, zabil jsem Ho.»
  «Náboženství je opium lidstva.»
  «Já jsem Bůh.»

 9. Otec dítěte posedlého démonem se modlil: «Pane, já věřím! Pomoz mé

 10. Přejete si dát Bohu možnost, aby se vyjevil ve vašem životě?
  Ano.
  Ne.

Vaše jméno:

Vaše e-mailová adresa:
(Prosíme, zkontrolujte správnost vaší e-mailové adresy.)

Jak jste se dověděli o Cyberspace Ministry?

Odpověď na otázku:
3 + 4 =