DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety!



 
Moment pravdy - lekce 1

Bůh: Že by byl mrtvý?

Obrázek 1 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 1
Pomodleme se společně před zahájením této lekce:
Pane,

před otevřením Bible možná nejsme úplně přesvědčeni o Tvé existenci. Přicházíme ale dnes před Tebe, abychom Ti umožnili nechat se námi poznat.

Pokorně Tě žádáme, abys nám ukázal důvody, proč bychom měli v Tebe věřit. Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Další okénko

Obrázek 2 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 2
Jan 1:18 Komentář
Boha nikdy nikdo neviděl. S jistotou přesvědčivého důkazu, nevěřící řekne: «Bůh? Nikdy ho nikdo neviděl...»

Jak čteme, apoštol Jan s tímto tvrzením souhlasí. Přesto ale existenci Boha nepopírá.

Odmítli bychom existenci elektrického proudu jen proto, že ho nevidíme? Jistě ne, protože všichni jasně vidíme jeho účinky. Stejně tak existují «silné» důvody věřit v Boha.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 3 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 3
Exodus 33:20 Komentář
Potom [Bůh] dodal: «Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk mě nemůže spatřit, a zůstat naživu.» Především se snažme pochopit, proč nemůžeme Boha vidět.

Člověk ve svém padlém stavu by nebyl schopen snést pohled na svatost Boha.

Nejsme schopni pohlédnout ani na slunce, o co pak méně na jeho Stvořitele?
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 4 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 4
Genesis 1:1 Komentář
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Bible se ani nepokouší existenci Boha dokázat. Hned od prvního verše prostě tuto skutečnost konstatuje.

Bůh je, protože být musí.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 5 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 5
Římanům 1:19,20 Komentář
Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim to přece zjevil.

Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Nikdy nepřestáváme žasnout nad ohromnou složitostí Stvoření.

V příští lekci uvidíme, že toto vše je nemyslitelné bez přítomnosti nadřazené inteligence.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 6 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 6
Izaiáš 46:9,10 (Ekumenická Bible) Komentář
Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Během našich lekcí budeme mít také příležitost studovat úžasná biblická proroctví.

Fakta předpovězená před staletími božími proroky se vyplnila s pozoruhodnou přesností: společně uvidíme, že není možné, aby «náhoda» byla tak přesná...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 7 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 7
Daniel 2:28 (Ekumenická Bible) Komentář
Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. Až se dozvíte, co Bůh zjevil o budoucnosti proroku Danielovi, jistě pochopíte, proč tak Daniel mluvil.

Očekávají vás fascinující lekce!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 8 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 8
Žalm 10:4 (Ekumenická Bible) Komentář
Svévolník ve zpupném hněvu říká: «Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není.» V dnešní době je popření existence Boha často považováno za znak kultivované mysli.

Ale z pohledu důkazu o nadřazené inteligenci může Bible označit ateizmus jen jako nesmysl.

Ano, Bůh skutečně existuje.
Žalm 14:1 (Ekumenická Bible)
Bloud si v srdci říká: «Bůh tu není.»
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 9 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 9
Jan 20:29 Komentář
Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili. Bůh slibuje požehnání těm, kteří v Něho věří, aniž by ho uviděli.

A nádherný slib je vyřčen těm, kteří Boha hledají...
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 10 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 10
Jeremiáš 29:13,14 (Ekumenická Bible) Komentář
«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt», je výrok Hospodinův. Jaký to slib nám Bůh dává! Dáme-li mu možnost, Pán se jasně projeví v našich životech, které budou Jeho přítomností v nás přeměněny.

Co můžeme ztratit? Nic! Naopak, hledáním můžeme vše získat!
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 11 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 11
Skutky 17:27 Komentář
(...) aby hledali Pána, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho, ačkoli není daleko od žádného z nás. Existence Boha nemusí být dokázána, ale spíš každým z nás pocítěna. Jestli jsme zažili kontakt s Bohem, třeba jen jednou v životě, nemůžeme nadále o Jeho existenci pochybovat.

A hledat Pána je právě účelem této lekce.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 12 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 12
Židům 11:6 Komentář
Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu. Nyní můžeme lépe pochopit, proč byla naše první lekce zaměřená na existenci Boha: je nutné věřit, že Bůh existuje, než se zahloubáme do dalších lekcí - jinak by neměly smysl.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 13 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 13
Jakub 2:19 Komentář
Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Filosof Kant prohlásil: «Nedá se dokázat, že Bůh neexistuje.»

Takže od ateisty můžeme požadovat uznání předpokladu, že by Bůh mohl existovat.

Modlíme se, aby naše lekce proměnily tento předpoklad v solidní skutečnost.
Další okénkoPředchozí okénko

Obrázek 14 Moment pravdy Lekce 1
Bůh: Že by byl mrtvý?
Okénko 14
Pomodleme se společně před ukončením této lekce:
Náš Pane,

děkujeme Ti za Tvůj slib, že se necháš nalézt každým, kdo Tě upřímně hledá.

Tak jako apoštolové prosili Ježíše, prosíme Tě i my: «Přidej nám víry.» (Lukáš 17:5).

Jako otec dítěte posedlého démonem, i my Tě oslovujeme stejnou modlitbou: «Pane, já věřím! Pomoz mé nevíře!» (Marek 9:24).

Ve jménu Ježíše Krista prosíme,

amen.
Předchozí okénko

Test lekce 1 Test lekce 1 je pro vás připravený!

Zdroj obrázků pro tuto lekci
Okénko 1: «Sequoias tower in Lady Bird Johnson Grove of the Redwood National Park.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 2: Obrázek z webové stránky: http://www.csicop.org/articles/sagan.html. Okénko 3: Foto v: «Master Clips 500,000» od IMSI, CD #17, SSGP1919.JPG. Okénko 4: MICHELANGELO. «Creation of the Sun, Moon and Planets» (1509-1512), Sistine Chapel, Vatican. V: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, strana 18. Okénko 5: «The monarch butterfly.» V: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Okénko 6: HARLAN, Russell. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 286. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 7: COLLINS, Fred. V: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), strana 67. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 8: V: časopis «The Watchtower» (01-06-1998), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 9: ANDERSON, Harry. V: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), strana 93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 10: Foto od SPRINGER, Joel. V: časopis «Adventist Review» (září 1996), strana 17. Used by permission. Copyright ©1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 11: SCHLAIKJER, Jes. V: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), strana 193. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald®R Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Okénko 12: V: časopis «The Watchtower» (15-03-1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, strana 1. Okénko 13: V: časopis «La Pure Vérité» (Neznámé datum), Worldwide Church of God, přední strana. Okénko 14: Soubor obrázků «Corel Gallery Magic» od Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 603005.PCD.
Všechny patentované obrázky bez potvrzeného povolení jsou použity za účelem neziskového vzdělávacího nebo kritického komentáře v souladu s paragrafem 107 U.S.A. Zákona o autorských právech a s odstavcem 29 kanadského Zákona o autorských právech (kapitola C-42), podle kterých mohou být použity bez souhlasu nebo potvrzení držitele autorských práv. Obrázky bez kreditace jsou buď ve sféře veřejného vlastnictví nebo za takové považovány, nebo mají neurčený stav. Požadujeme, aby nás kdokoliv se znalostí správného statutu obrázku kontaktoval na níže uvedené e-mailové adrese, aby mohly být správně označeny. Naším úmyslem je plně vyhovět všem zákonům, týkajících se intelektuálních majetkových práv.

Test lekce 1 Test lekce 1 je pro vás připravený!