НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 2

Писмото, което Бог ти е написал

Снимки 1 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 1
Нека се помолим Бог да ни ръководи през този урок:
Боже наш,

ние искаме да разгледаме въпроса за Божественото вдъхновение на Писанието.

благодарим ти за това, че чуваш нашите молитви и смирено те молим да ни покажеш ясно защо трябва да вярваме, че Библията наистина е онова, което твърди, че е, Божие Слово.

Молим се в името на Исуса Христа.

Aмин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 2
Псалм 12:6 Коментар
Господните думи са чисти думи, Като сребро претопено в пещ. Това твърди Библията за себе си: книгата, отпечатана в повече от половин милиард екземпляра, откакто е била изобретена печатаpската машина, твърди, че нейното съдържание заслужава най-голямо внимание защото нейният автор е не някой друг, но Самият Бог.

Може ли да се вярва на такова изявление?
2 Tимотей 3:16
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 3
2 Петър 1:21 Коментар
защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух. Четиридесет автора са участвали в написването на 66-те книги на Библията, което отнело около 1500 години.

Повечето от тези автори никога не са се познавали, живеели в различно време и място: въпреки това, тази сбирка от 66 книги представлява едно забележително единство.

Тази хармония разкрива присъствието на едно и също вдъхновение във всеки автор: Божието вдъхновение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 4
1 Солунци 2:13 Коментар
И за туй и ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите. Посланието, което апостол Павел написал на хората в Солун, твърдо подкрепя Божественото вдъхновение на Писанието.

Библията не е просто книга, в която пише нещо за Бога: Тя е това, което Бог казва на нас чрез тази книга! Тя е като магнетофонна лента, даваща ни възможност до чуем Божия глас.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 5
Псалм 119:160 Коментар
Същността на Твоето слово е истина. Самият Исус Христос защитаваше Божественото вдъхновение на Писанията: Той им приписваше свръхчовешки авторитет, използвайки ги, за да изобличи греха и да отблъсне атаките на Изкусителя.

«Писано е,» казваше Исус, цитирайки Писанията.

Примерът на Христа за нас е една безценна гаранция за Божествената вдъхновеност на Библията.
Йоан 17:17
Твоето слово е истина.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 6
1 Петър 1:25 Коментар
«Но Словото божие трае до века.» и това е словото, което ви е благовестено. Въпреки многото нападки, премеждия и опити за унищожение през вековете, Библията остава непоклатима, непроменима, както се доказва от няколко археологически разкопки.

Бог лично е осигурил посланието, което Библията носи, да остане непокътнато през вековете.
Йоан 10:35
Божието слово, (и написаното не може да се наруши).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 7
Римляни 1:16 Коментар
Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва. Силата на Библията да променя, скрита, но все така ефективна, свидетелства за Божествената вдъхновеност на Писанието.

Ние искаме да ви насърчим да се докоснете до тази сила лично чрез тези уроци: всяко искрено сърце ще почувства безспорното влияние, което идва с изучаването на тази книга.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 8
Еремия 23:29 Коментар
«Не е ли словото Ми като огън?» казва Господ, «И като чук, който строшава скалата?» Нашите следващи уроци ясно ще демонстрират тези възможности на Писанието.
Евреи 4:12
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 9
Амос 3:7 Коментар
Наистина Господ Иеова няма да направи нищо без да открие Своето намерение на слугите Си пророците. Говорейки чрез своите пророци, Бог не само ни предсказва бъдещето с изключителна точност, но и ни предупреждава за Своите бъдещи намерения, така че да можем да се приготвим предварително.
2 Летописи 20:20
вярвайте в Господа вашия Бог, и ще се утвърдите; вярвайте пророците Му, и ще имате добър успех.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 10
Псалм 119:105 Коментар
Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми. Да приемем Библията като наш водач по пътя на живота е най-важното решение, което можем да вземем в нашия живот.

Ние ще видич, че животът е пълен с клопки, но ще разберем и че Писанието може да ни покаже как да избегнем много от тези клопки, запазвайки нашето щастие и нашия мир.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 11
2 Петър 1:19 Коментар
И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място. Забележете как апостол Петър силно препоръчва Писанието като единствен водач, на който можем да се доверим.

В края на тези уроци ще се помолим този факт да бъде наше твърдо убеждение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 12
Ефесяни 6:11,17 Коментар
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. (...)

вземете (...) меча на Духа, който е Божието слово.
Апостол Павел, описвайки въоръението, от което се нуждаем, за да победим дявола изброява няколко оръжия за отбрана : щитът на вярата, правдата за бронен нагръдник, спасението за шлем и т.н.

Той приключва списъка от оръжия с единственото оръжие за нападение: меча на Духа, който е Божието слово.

Следователно нашата способност да се бием ще зависи от това колко често ние тренираме с нашия меч.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 13
Еремия 6:10 Коментар
Кому да говоря, и пред кого да заявя, за да чуят?

Ето, ухото им е необрязано та не могат да чуят. Ето, словото Господно стана укорно за тях, Те не благоволят в него.
За съжаление, не всеки обича да изучава Божието слово.

Някои хора считат, че Библията е отегчителна книга, други считат, че тя просто не може да бъде разбрана и че всеки си я тълкува както му дойде.

Въпреки всичко, Бог ни дава някои насоки за това как да изучаваме Библията.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 14
1 Коринтяни 2:14 Коментар
Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно. Преди всичко, можем да съдим за промяната по нашето състояние на духа.

Наистина ли искаме да задълбочим нашите Библейски познания или възприемаме Библията с дух на критика и неприязън?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 15
Притчи 28:5 Коментар
Злите човеци не разбират правосъдие,Но тия, които търсят Господа разбират всичко. Нашето разбиране за посланието, което Бог ни изпраща, частично зависи и от искреността на нашите сърца докато търсим истината.

Както се казва в една известна поговорка, никой не е толкова глух, колкото онзи, който не иска да слуша. Нищо няма да разберат онези, които не искат да разберат.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 16
1 Петър 5:5 Коментар
Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Втори много важен момент: трябва да призанем, че се нуждаем от Божията помощ, за да разберем посланието, което се съдържа в Неговата книга.

Никой не може да обясни съдържанието на една книга по-добре от нейния автор! Ако загърбим Бога и се опитаме да разберем Библията по наш собствен начин, нашите усилия ще бъдат обречени на неуспех.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 17
Псалм 119:18 Коментар
Отвори очите ми За да гледам чудесни неща в Твоя закон. Сега можем по-добре да разберем защо започваме и завършваме всеки урок с молитва.

Много е важно да се осланяме на Божия Дух, който ще ни освещава, докато ние препускаме през цялата Библия.
Лука 24:45
Тогава [Исус] им отвори ума, за да разберат писанията.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 18
Исая 28:9,10 Коментар
Кого, казваш ти, ще научи той на знание? И кого ще направи да разбере каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отлъчените от гърди ли?

Защото дава заповед след заповед,Заповед, след заповед, Правило след правило, правило след правило,Тук малко, там малко.
Когато искаме да разберем какво казва Библията по определен въпрос, ние трябва да прочетем всички Библейски текстове, който говорят по този въпрос.

Само един единствен стих би могъл да бъде погрешно разбран, но сборът от стихове ясно ще покаже значението на това, което търсим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 19
Откровение 22:18,19 Коментар
Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга:

Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга; и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.
Когато изучаваме Божието Слово е важно да не извъртаме значението на Библейските стихове или да скриваме част от тях само защото не ни харесват: затова трябва да бъдем хора без предрасъдъци.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 20
2 Коринтяни 2:17 Коментар
защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово. Апостол Павел се е отрекъл да изопачава Божието Слово. Но ние знаем, че много други не са.

Например, как можем да сме сигурни, че тази поредица уроци не са просто един куп лъжи? Как можете да сте сигурни, че ние не сме фалшифицирали Божието Слово преди да ви го представим тук?
2 Коринтяни 4:2
но се отрекохме от тайни и срамотни дела, и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 21
Деяния 17:11 Коментар
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. Бог ни кани да приемем Неговото Слово като върховен източник на вяра, наш критерии за истината, наш непоколебим стандарт.

Не вярвайте нито на това, което ви казваме ние, нито на онова, което би ви казал някой друг. Ние трябва винаги да изследваме писанията и да ги сравняваме с тях онова, което ни е било предадено, за да видим дали то е в съгласие с тях.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 22
Еремия 15:16 Коментар
Като намерих Твоите думи изядох ги, И Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето. Съвестното изучаване на Библията осигурява неописуеми благословения на онези, които жертват време, за да я изучават.

Това е една чудесна възможност да получим точни и задоволителни отговори на въпроси, които сме си задавали от много дълго време, като:

  • Откъде идваме?
  • Къде отиваме?
  • Какво става след смъртта?
И много други въпроси...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 23
Римляни 15:4 Коментар
Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. Далеч не-отегчителна книга, Библията може да ни даде истинския смисъл на нашия живот тук, на земята. Отговорите, които тя дава на важни въпроси, връщат надеждата на онези, които я изучават.

Скоро ще разберем защо приятелите на Библията преливат с надежда в един свят, който тъне в отчаяние.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 24
Матей 4:4 Коментар
А [Исус] в отговор каза: «Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”» Нека Господ ни ръководи в нашето изучаване на Словото Му.
Исая 34:16
Потърсете в книгата Господна та прочетете.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 2
Писмото, което Бог ти е написал
Екран 25
Да се помолим заедно:
Татко наш в небето,

ние не можем да ти благодарим достатъчно за Словото, което си ни дал, Библията, и ние искаме да я приемем като светилник на нозете ни и виделина на пътеката ни.

Дай ни искреност и смирени сърца, така че да сме водени от Твоя Дух и по този начин да разберем посланието, което си запазил за всеки един от нас.

Молим се в името на Исус Христос.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 2 Тестът на урок 2 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 037_200.JPG. Екран 2: CRUZ, Nery. In: «La Sentinelle» magazine (March 1984), Pacific Press Publishing Association, p.1. Екран 3: AYRES, Robert. In: «La Sentinelle» magazine (September 1991), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 4: CRANDALL, John. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.8. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5:LEE, Manning de V. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), p.117. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: «A blacksmith shapes a rod of red-hot iron on an anvil.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 7: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 1996, front cover. Екран 8: Photo by BLUE, Betty. In: «La Sentinelle» magazine (October 1996), Pacific Press Publishing Association, p.11. Екран 9:RUDEEN, Herbert. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), Review and Herald Publishing Association, p.272. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: BERRAN, Robert. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.4. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: Photo by P. BLEECKX. In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 1999, front cover. Екран 12: HARLAN, Russell. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.152. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 13: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.529. Екран 14:NYE, Vernon. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.98. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 15: LAUNE, Paul. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 7», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.912-d. Екран 16: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.3. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 17: Comstock Photo Library, London. In: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, p.75. Екран 18: Picture by EASTMAN, Bryant. Unknown source. Екран 19: CONVERSE, James. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.460. Екран 20: In: «La Tour de Garde» magazine (November 15, 1989), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 21: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.92. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 22: In: «The Watchtower» magazine (August 15, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 23: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #23 («The Day of Deliverance»), p.5. Екран 24:In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), front cover. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 44_157.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 2 Тестът на урок 2 ви очаква!