НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 3

От къде сме се взели?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 1
Нека се помолим за Божието ръководство:
Татко наш,

Днес бихме искали да отворим Твоето Слово, за да разберем истината за нашия произход.

Вярно ли е, че човекът е плод на една дълга еволюция, която е продължила милиарди години?

Ние искаме да отвориме умовете си за Твоите скъпоценни учения. В името на Исус.

Aмин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 2
Исая 40:26 Коментар
Дигнете очите си нагоре Та вижте: Кой е създал тия светила. Хората винаги си задават такива въпроси:
  • «Откъде идваме?»
  • «Откъде произлизаме?»
  • «Как се е създала вселената?»...
Много теории се опитват да дадат отговор на тези въпроси. Какво обаче ни казва Библията?
Притчи 30:4
Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш!?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 3
Битие 1:1 Коментар
В начало Бог създаде небето и земята. Още от първия стих на Писанието въпросът е уреден веднъж завинаги: Бог е създател на Вселената.

Може би вие се съмнявате в това. Въпреки това нека да продължим с изучаването на този урок: ние сме убедени, че имаме няколко скрити изненади за вас...
Еремия 32:17
О Господи Иеова; ето, Ти си направил небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца; няма нищо мъчно за Тебе.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 4
Псалм 33:6,9 Коментар
Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество. (...)

Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.
Бог създаде Вселената със силата на Неговото Слово.

Той замисли Универса и след това превърна продукта на Своята мисъл в реалност.
Евреи 11:3
С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 5
седемте дни на Сътворението
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 6
Битие 1:26 Коментар
И Бог каза: «Да създадем човека по Нашия образ.» С думите: «Да създадем...», Бог ни казва, че Той не е действал сам по време на Сътворението на Вселената.

В действителност вторият стих ни казва, че Бог е направил всичко чрез Сина.
Евреи 1:2
[Бог] в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 7
Колосяни 1:16 Коментар
Понеже чрез [Исус Христос] бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. Тези допълнителни текстове потвърждават, че още от начало Словото, което е Исус Христос, в действителност е взело активно участие в Сътворението заедно със Своя Отец.
Йоан 1:1-3,14
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.

Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. (...)

И словото стана плът.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 8
Битие 1:2 Коментар
А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. Святият Дух също е участвал с Отец и Сина в сътворението на Вселената.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 9
Псалм 14:1 Коментар
Безумният рече в сърцето си: «Няма Бог.» През 1859, Чарлз Дарвин развил Еволюционната теория.

Според тази теория, човекът не е резултат от Сътворението.

Той е по-скоро резултат на бавната трансформация, която е станала случайно през милиардите години, създавайки една след друга форми на живот докато накрая се появил човекът такъв, какъвто го познаваме днес.
Притчи 1:7
Страх от Господа е начало на мъдростта.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 10
Ето някои мнения на учени за Еволюционната теория:
«До този ден, ние все още търсим доказателства, че палеонтологията има връзка с хората и животните.» (Албърт Годри)

«Хипотезата за творение без Божията намеса е немислима.» (Уорнър фон Браун)

«Учените не биха могли да разберат тайните на сътворението без да възприемат идеята за Божията намеса.» (Робърт Бойл)

«Учените възприемат идеята за съществуването на една творческа сила, която ни принуждава да признаем нуждата от вяра.» (Лорд Келвин)

«Последната дума в обяснението на всяко живо същество принадлежи на Бога.» (Арнолд Лун)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 11
Ето още мнения на учени:
«Еволюционните теории (...), подържащи произхода на човека от животно никога не са били подлагани на повече съмнение от сега и научните кръгове, които не признават тези теории, никога не са имали повече аргументи срещу тях от сега.» (Роджър де Паскюер)

«Ние също така се съмняваме, че естественият подбор е способен, въпреки огромния период, който еволюцията покрива, да създаде сложни органи като мозъка, окото, ухото или по сложни като например гръбначния стълб.» (Жан Ростанд)

«Когато си помисля за сложността на окото, вдигам температура!» (самият Чарлз Дарвин!)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 12
Притчи 20:12 Коментар
Слушащото ухо и гледащото око, Господ е направил и двете. Както Чарлз Дарвин и Жан Ростанд са забелязали, само сложността на окото е достатъчна, за да обори Еволюционната теория. Един толкова сложен и деликатен орган не може да бъде резултат от случайна трансформация продължила милиарди години.

(Погледнете в горния ляв ъгъл на картинката. Виждате ли «скобичката», през която мускулът обликвус супериор преминава? Немислимо е, че тази «скобичка» може да се образува случайно...)

Възможно ли е нашият компютър, които се състои от отделни части, да се сглоби сам? Не е ли човешкият мозък много по сложен от един компютър?

Библията дава далеч по-добро обяснение: Бог е Творецът на всички тези чудеса.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 13
Битие 1:26,27 Коментар
И Бог каза:

«Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.»

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
Бог създаде човека и го постави на земята.
Йов 20:4
От когато е поставен човек на земята.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 14
Йов 26:7 Коментар
Простира севера върху празния простор; Окача земята на нищо. Библията често е обвинявана, че се противопоставя на научните открития и пречи на прогреса със своите твърдения кое е вярно и кое не.

Ние можем да припомним историята на Галилео Галилей, който бил осмиван, въпреки че е бил прав: обаче, ако религиозните водачи на онова време познаваха Библията по-добре, те не биха отхвърлили неговите твърдения.

В действителност, Библията отдавна казва, че земята плува в празното пространство, един феномен, който е бил отричан в продължение на много векове от самия научен елит...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 15
Исая 40:21,22 Коментар
Не знаете ли? не сте ли чули?Не ли ви се е известило отначало? От основаването на земята не сте ли разбрали?

Онзи, Който седи над кръга на земята.
От преди хиляди години Библията е застъпвала идеята, че земята е кръгла: въпреки това, учените са вярвали друго доста дълго време!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 16
Битие 1:25 Коментар
Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му. Крайният резултат на Сътворението често се описва с израза «според видовете му».

Може да е вярно, че през вековете различни форми са давали живот на нови раси, но няма никакво доказателство, че един нов вид е бил създаден от тотално различен друг вид (например, кучето да стане котка).

Този стабилитет сред видовете, от едно поколение към друго, е бил вече описан в Библията.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 17
Псалм 19:1 Коментар
Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Един приятел на известния астроном Коперник един път му казал, че слънчевата система се е формирала сама.

Коперник направил един чудесен умален макет на слънчевата система. Удивен от прекрасната изработка, приятелят му го попитал кой го е направил:

«О, той се направи сам,» отговорил Коперник.

Виждайки недоверието на своя приятел, Коперник добавил:

«Невярваш ли, че този модел се е направил сам, а как тогава вярваш, че слънчевата система се е създала сама!?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 18
Йов 12:7-9 Коментар
Но попитай сега животните, и те ще те научат, И въздушните птици, и ще ти кажат; Или говори на земята, и тя ще те научи, И морските риби ще ти изявят.

От всички тия кой не разбира, Че ръката на Господа е сторила това?
Удивителните инстинкти на животните, грациозният полет на птиците, прецизността на пчелите когато правят своя кошер: колкото повече изследваме природата, толкова по-ясно виждаме делото на ръцете на един Създател.

Роджър Бейкън е написал: «Малка част от науката отрича Бога; по-голямата част от науката ни връща към Него.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 19
Псалм 139:14 Коментар
Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае товаl. Сложността на човешкото тяло удивява учените докато те преминават от едно ново откритие към друго.

Как е възможно случайността да направи създание, способно да преценява, да мисли, да изследва, да обича?

Казано е, че отнема много повече усилия да вярваш в Еволюционната теория отколкото в обикновения доклад за Сътворението!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 20
2 Петър 3:3,5 Коментар
В последните дни ще дойдат подиграватели (...).

Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата.
Още преди 2000 години Петър пророкувал, че в края на времето,
  • обяснението за Сътворението ще бъде осмивано;
     
  • милиони хора ще предпочетат да вярват, че човекът е едно «по-развито» животно, отколкото шедьовър на Божието творение;
     
  • Ще бъде приемано, че Вселената се е създала сама и не по волята на един Всемогъщ Бог.
Удивително, нали?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 21
Римляни 1:18,19 Коментар
Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда, Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Библията предупреждава онези, които отказват да признаят Бог за Творец, въпреки че, Неговите дела са очевидни.

Нега да погледнем следващите стихове в тази част на Писанието...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 22
Римляни 1:20-22 Коментар
Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение, Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.

Като се представяха за мъдри, те глупееха.
Трудно ще можем да опишем нашето време по-добре...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 23
Деяния 14:15-17 Коментар
[Ние] ви благовестяваме да се обърнете от тия суети към живия Бог, Който е направил небето, земята, морето и всичко що има в тях, Който през миналите поколения е оставял всичките народи да ходят по своите пътища.

ако и да не е преставал да свидетелствува за Себе Си.
Бог никога не е спрял да дава знамения за Своето съществуване: но най-красивото свидетелство, което ни е дал, идва от устата на Неговия Син Исус Христос.

Какво казва Исус за произхода на Вселената?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 24
Йоан 17:17 Коментар
[Исус казва:] «Твоето слово е истина.» По-силни от всякакви аргументи са думите, изречени от Самия Исус.

През времето на Своето мисиониране, Исус постави Своя печат върху достоверността на доклада за Сътворението, такъв, какъвто е описан в книгата Битие.

Следователно следващият въпрос е доста простичък: «На кого да вярваме: На Исус или на еволюционистите?»
Марко 10:6
[Исус казва:] «обаче, в началото на създанието, Бог ги е направил мъж и жена.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 25
Йов 38:4 Коментар
[Бог каза:] «Къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен.» Бог ни кани смирено да изследваме произхода на Вселената.

Нека да правим като Йов и да се смирим, признавайки нашите ограничени възможности и върховенството на Всемогъщия Бог.
Йов 42:3
[Йов отговаря:] «аз говорих за онова, което не съм разбирал, За неща пречудни за мене, които не съм познавал.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 26
Откровение 14:6,7 Коментар
И видях друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде - И каза със силен глас:

«Бойте се от Бога, и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.»
Живеейки в последните дни е крайно време да изоставим човешките теории и да се върнем към нашия единствен Създател, Бог.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 3
От къде сме се взели?
Екран 27
Да благодарим на Бога за Неговата помощ през този урок:
Господи, Боже наш,

Нашата малка планета е в тежко състояние. Но когато учим, че Ти си нашият Създател, Който желае да ни спаси, надежда изпълва сърцата ни.

Такава нажежда ние не можем да намерим никъде по тази земя, надежда, която не съществува за онези, които вярват, че Вселената е плод на случайност.

Помогни ни винаги да се държим за тази надежда. В името на Исус Христос.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 3 Тестът на урок 3 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 087_155.JPG. Екран 2: Picture from the Web site: http://shareme.com/images/large/Free_Galaxy_Екранsaver-2579.jpg Екран 3: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.5. Екран 4: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.7. Екран 5: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.11. Екран 5-b: «Theater of the Universe». In: «La Sentinelle» magazine (September 1996), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 6: In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), p.151. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: MOLAN, Chris. In: «Forever Stories, volume 1» (BYERS, Carolyn), Review and Herald Publishing Association, 1990, p.13. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 8: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.10. Екран 9: Picture from the Web site: http://www.oaktree.net/vanwild/wild0001.html Екран 10: «Lacroix PNMD» advertisement. In: «Prix Galien 1997», p.31. Екран 11: In: «Awake» magazine (June 22, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 12: LYNCH, P. Picture from the Web site: http://194.80.193.185/yale/graphics/graphics/eye_anatomy.jpg Екран 13: NYE, Vernon. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.38. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 14: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1999, front cover. Екран 15: BEILFUSS, Kevin. In: «Signs of the Times» magazine (March 1995), Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 16: TINTORETTO, Jacopo. «The Creation of the Animals» (1550-1553). Galleria dell’ Accademia, Venice. In: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, p.16. Екран 17: Picture from the Web site: http://unix.utb.edu/~paullgj/geol1404/Solar_System_Origins.html Екран 18: The Image Bank. In: «La Pure Vérité» magazine (October 1994), Worldwide Church of God, p.18. Екран 19: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter, 1999, front cover. Екран 20: In: «Awake» magazine (January 22, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 21:ANDERSON, Harry. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.104,105. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 22: In: «The Watchtower» magazine (September 1, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.3. Екран 23: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.539. Екран 24: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.426. Екран 25:COLLINS, Fred. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.175. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 26: PADGETT, Jim. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.350. Екран 27: «View of the Earth from space, captured by the crew of Apollo 17.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 3 Тестът на урок 3 ви очаква!