НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Моментът на истината - Тест 4

Защо има зло?

С цел да проверим как сте разбрали урока и вашия прогрес в изучаването на Божието Слово ви каним да попълните този кратък тест и да ни го изпратите. Верните отговори ще ви бъдат изпратени във възможно най-кратък срок.

Ако покриете 70% или повече, ще можете да преминете към теста на урок 5. В случай, че решите вярно всички тестове от курса Моментът на истината, ще получите Удостоверение за завършен курс.


Моментът на истината: Тест на урок 4

 1. В началото Бог поверил на един херувим, могъщ ангел, големи отговорности. Как е било името на този херувим по това време?
  Сатана.
  Люцифер.
  Азазел.
  Велзевул.

 2. Един ден, Люцифер, по необясними причини, се оставил гордостта да го обладае, една безумна амбиция минала през неговия ум. Каква е тя?
  Да създаде свой собствен свят.
  Да унищожи земята.
  Да се покрие със скъпоценни камъни.
  Да заеме мястото на Бога.

 3. Божието Слово съобщава, че този херувим, след бунта му, бил наречен , което означавало . Той успял да убеди от ангелите да въстанат с него.

 4. Книгата Битие докладва, че Сатана е използвал две лъжи, за да измами човешката раса: «Никак няма да » и «Ще бъдете, като ».

 5. Библията описва Сатана със следните титли, освен една. Коя?
  «Князът на този свят.»
  «Старовременна змия.»
  «Богът на този свят.»
  «Господарят на ада.»

 6. Една от най-трагичните последици от греха на Адам и Ева е описана в книгата Битие. Човекът изгуби правото си да «простре ръката си да вземе и от дървото на , да яде и да живее

 7. В началото Бог създаде мъжа и жената равни.
  Вярно.
  Грешно.

 8. Книгата Йов съобщава за болестта на Йов, който бил поразен с «лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му.» Според книгата Йов, тази болест му е причинена от...
  ... Бог.
  ... Лошите решения в живота.
  ... Нарушената околна среда.
  ... Сатана.

 9. Защо Бог не е унищожил Сатана още в самото начало, за да предотврати навлизането на греха в света?
  За да може всеки да види последиците от бунта на Сатана.
  Защото Сатана не може да бъде унищожен понеже е ангел.
  Защото Бог никога не унищожава никого.
  За да може доброто и злото да се балансират във Вселената.

 10. Според Божието Слово, каква ще е съдбата на Сатана?
  Той ще управлява ада, където нечестивите ще страдат вечно.
  Той отново ще стане Люцифер и ще е верен на Бога през цялата вечност.
  Той ще бъде унищожен завинаги.
  Той ще бъде заточен на самотна планета.

Вашето име е:

Вашият е-майл:
(Моля, проверете дали сте вписали е-майла си вярно.)

Отговорете на въпроса:
3 + 4 =