НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 4

Защо има зло?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 1
Добре дошли в този урок! Нека се помолим Бог да ни помага:
Татко наш небесни,

Защо има зло? Защо страданията и смъртта преобладават на тази планета?

Ще бъдем ли затворници на планета, на която всичко става от лошо по-лошо, ден след ден?

Ние Те молим да ни ръководиш в изучаването на Твоето Слово, така че да можем да си отговорим на тези въпроси.

Това е нашата молитва в името на Исус Христос.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 2
Йов 3:20-22 Коментар
Защо се дава видело на злощастния, И живот на огорчения в душата, Които копнеят за смъртта, и няма я, Ако и да копаят за нея повече отколкото за скрити съкровища; Които се много радват и веселят, Когато намерят гроба? Йов не е нито първият, нито ще е последният, който задава този известен въпрос на Бога: «Защо има зло?»

Друга популярна форма на този въпрос е: «Ако има Бог, защо света е пълен с различни видове злини?»

В този урок ние ще потърсим в Писанието отговор на въпроса откъде идва злото.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 3
Езекил 28:12-14 Коментар
Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му:

«Така казва Господ: “Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. (...)

Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм.”»
Бог говори на един херувим, който е могъщ ангел и живее в Едем.

От горния текст можем да видим, че Бог е поверил големи отговорности на този ангел още от началото на неговото съществуване.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 4
Езекил 28:15-17 Коментар
Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе.

От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши. (...)

Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си.
Tози ангел, наречен Люцифер, което означава «носител на светлина», е бил създаден перфектен. Моля, забележете, че Бог не е създал дявол.

Един ден, Люцифер, по необясними причини, се оставил гордостта да го обладае, една безумна амбиция минала през неговия ум: да заеме мястото на самия Бог!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 5
Исая 14:12-14 Коментар
Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в сърцето си:

«Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север; Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния.»
Бунтът нахлул в сърцето на Люцифер и той станал Сатана, което означава «Противник».

След това той успял да убеди една трета от ангелите да въстанат с него...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 6
Откровение 12:7-9 Коментар
И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели, обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

SИ свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Обявявайки открита война на Бога, Сатана бил изгонен от небето заедно с онези, които успял да измами.

Какво обаче станало с тях на земята?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 7
Исая 14:12 Коментар
Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Падането на Сатана на земята не е представено като благословение за онези, който живеят на тази малка синя планета...
Лука 10:18
А Той [Исус] им рече: «Видях Сатана паднал от небето като светкавица.»
Откровение 12:12
Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 8
Битие 3:1-5 Коментар
И тя [змията] рече на жената:

«Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?»

Жената рече на змията:

«От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: “Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.”»

А змията рече на жената:

«Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога.»
Веднага след като стъпи на земята Сатана предприе действия да измами човешката раса.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 9
Битие 3:6 Коментар
И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде.

даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.
Щастието на хората беше в тясна връзка с тяхното подчинение на Бога.

Но Бог не иска подчинение насила: затова Той е дал на човека свободата да следва пътя, който си е избрал. Но Той му е дал и сериозни предупреждения за последиците от избора му.

Уви! Сатана измами човека въпреки тези предупреждения и го убеди да не се подчини на Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 10
2 Коринтяни 4:3,4 Коментар
Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога. «Богът на този свят», «князът на този свят»... По такъв начин Библията описва Сатана.

Когато някой избере да вярва на Сатана вместо на Бога, така той признава Сатана за княз на този свят.
Йоан 12:31
[Исус в отговор рече:] «Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 11
Лука 4:5-7 Коментар
Тогава като Го възведе [Исус] на високо и Му показа всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му рече.

«На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща). И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.»
Исус и Сатана нямат противоречия по този въпрос: след неподчинението на Адам и Ева земното царство стана собственост на Сатана!
Йоан 18:36
Исус отговори: «Моето царство не е от този свят.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 12
Йоан 8:44 Коментар
Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си.

Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина.

Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
Спомнете си, че Сатана обеща на Ева, като не се подчини на Бога никак няма да умре, но напротив ще стане като Бога.

Първата двойка избра да повярва на Сатана.

А какви са последствията от този избор за цялата човешка раса...?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 13
Битие 3:22,23 Коментар
И Господ Бог каза:

«(...) и сега, за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно,» - затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет.
Омърсени от греха, който е престъпване на Божия закон, човеците изгубиха привилегията си да живеят с Бога.

И понеже Бог е единственият източник на живот, човекът изгуби правото си на вечен живот.
1 Йоан 3:4
грехът е беззаконие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 14
Исая 59:1,2 Коментар
Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува.

Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.
Най-ужасната последица на греха е краят на близката приятелска връзка, която е съществувала, между Бога и човека преди грехопадението.

Грехът, омърсявайки човека, прави невъзможно той да понесе Божията святост и следователно да остане жив в Божието присъствие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 15
Битие 3:16 Коментар
На жената [Бог] рече:

«Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее.»
Нека си извадим верен извод от този стих: Бог създаде мъжа и жената равни.

За съжаление, навлизането на греха в света даде предимство на мъжа пред жената. Това предимство в последствие щеше да бъде жестоко изкривено в човешката история.

Грехът направи човешката раса обект на страдание, което е друго ужасно последствие от избора на първата двойка.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 16
Битие 3:17,18 Коментар
А на човека [Бог] рече:

«Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: “Да не ядеш от него,” то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда.»
Природата също беше засегната от греха.

Почвата вече не беше така лесна за обработка от човека. Много от животните станаха зверове. Планетата стана негостоприемна с нейните бури, земетресения и други бедствия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 17
Исая 1:4-6 Коментар
Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев. (...)

Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло. От стъпалото на ногата дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпеи, и посинения, и гноясали рани.
Да избереш греха означава да избереш и страданието във всичките негови форми: физическо страдание, психическо страдание, духовно страдание...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 18
Йов 2:7 Коментар
Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа та порази Иова с лоши цирки от стъпалата на нозете му до темето му. Хайде внимателно да разгледаме тези стихове: кой в края на краищата е изцяло отговорен за страданието на земята? Бог или Сатана?
Лука 13:16
[Исус каза:] «А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 19
Битие 2:16,17 Коментар
И Господ Бог заповяда на човека, казвайки:

«От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.»
Бог не излъга човека: влизането на греха в света направи човека смъртен и го лиши от правото на вечен живот.
Римляни 5:12
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 20
Яков 1:15 Коментар
а грехът, като се развие напълно ражда смърт. Създаден съвършен от Божийте ръце, грешникът Адам умря на 930 години (Битие 5:5).

Грехът бързо отслаби човешкото тяло, силно скъсявайки продължителността на човешкия живот.

Това израждане беше така забележително, че псалмистът записа: «Дните на живота ни са естествено седемдесет години Или даже, гдето има сила, осемдесет години...» (Псалм 90:10).
Римляни 6:23
Защото заплатата на греха е смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 21
Второзаконие 32:4-6 Коментар
[Бог] е Канара, делата му са съвършени; Защото всичките Му пътища са прави, Бог на верността е, и няма неправда в Него; Справедлив и прав е Той.

Те се развратиха; Порокът им не подобава на Неговите чада;Те са поколение извратено и криво.

Така ли въздавате Господу, Люде глупави и неразумни? Не е ли Той Отец ти, Който те е усвоил?
Бог е нашият Създател, наш Баща и наш Приятел.

Ако нещо не е наред в този свят, ние не можем, и не трябва, да обвиняваме Бог за тази лоша ситуация.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 22
Притчи 19:3 Коментар
Безумието на човека изкривява пътя му, И сърцето му негодува против Господа. Сатана е много хитър: той не само е потопил света в тъмнина, страдание и смърт, но е успял да убеди милиони хора да повярват, че не той, а Бог е отговорен за всичките нещастия, които ги сполетяват.
Йов 34:12
Наистина Бог няма да извърши нечестие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 23
Езекил 18:23,32 Коментар
«Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия?» казва Господ Иеова, «а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее?» (...)

«Понеже Аз не благоволя в смъртта на оня, който умира,» казва Господ Иеова; «затова върнете се и живейте!»
Бог искрено съжалява за избора на човека да се довери на лъжите на Сатана вместо да последва пътя, който Той му е показал, път, водещ към вечен живот.

Въпреки всичко, Бог още обича всеки един от нас и е направил план за възстановяването на старите ни привилегии.

Този спасителен план ще е бъде тема на нашия следващ урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 24
1 Йоан 5:19 Коментар
и целият свят лежи в лукавия. Сатана не изглежда така, както го описваме, за да плашим децата, с два рога, опашка и тризъбец...

Не, Сатана е много интелигентен и мощен ангел. Той знае много добре, че би ни контролирал много по-лесно, ако не вярваме, че той съществува.
2 Коринтяни 11:14
И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 25
1 Петър 5:8 Коментар
Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Бог не е наш враг, Сатана не е наш приятел.

Сатана знае, че му остава малко време и неговата единствена цел е да унищожи колкото може повече хора.

Можем да сме сигурни за едно: той има специално предназначен капан за всеки един от нас, капан, специално направен според нашите индивидуални слабости, капан, който може да ни държи далеч от Бога, докато стане твърде късно.

Ако не разкрием неговите усилия в тази посока, той със сигурност ще ни победи.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 26
Ефесяни 6:11,14-17 Коментар
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. (...)

Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира; А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия.

вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово.
Само с това оръжие ще можем да извоюваме победа над нашия враг, Сатана.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 27
1 Йоан 4:8 Коментар
Бог е любов. Този урок е вече към своя край, така че вие можете да се запитате: «Защо Бог не е унищожил Сатана още в самото начало, за да предотврати навлизането на греха в света?»

Защото в основата си Божието управление е любов.

Ако Бог беше унищожил Сатана веднага, Неговите творения биха Му се подчинявали от страх, а не от любов: затова Бог позволи това да стане, за да може всеки да види последиците от бунта на Сатана.

За щастие този експеримент скоро ще свърши...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 28
Римляни 16:20 Коментар
А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Експериментът е към своя край: грехът създава опустошение, страдание и смърт.

Със съгласието на цялата Вселена Бог ще унищожи всяка следа от грях, а също и самия Сатана.

Това ще е болезнено преживяване за всеки един от нас, най-вече за Бога, но то ще е необходимо, за да гарантира, че злото няма да се появи втори път.
Наум 1:9
бедствие няма да ви нападне втори път.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 4
Защо има зло?
Екран 29
Да благодарим на Бога за Неговото присъствие по време на този урок:
Татко,

Каква утеха е за нас да научим, че дори Сатана да властва над този свят скоро Ти ще сложиш край на злото на земята.

Молим те, отвори ни очите, за да можем да виждаме онзи, който е отговорен за нашите нещастия, така че да разберем, че Сатана винаги се опитва да ни държи далеч от Теб с всички възможни средства и да ни докара вечно погубление.

Дръж ни близо до Теб, в името на Исус.

Aмин.
Предишен екран

Тест на урок 4 Тестът на урок 4 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #16, PVK00170.JPG. Екран 2: BOWER, Maurice. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 8», New York, H.S. Stuttman Co.Inc., 1968, p.980-d. Екран 3: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM091.BMP. Екран 4: PROVONSHA, Clyde. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.254. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #3 («Le Vilain du Drame de l’Apocalypse»), p.3. Екран 6: 1. In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.181. 2. STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association , 1950, p.428. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 7: DORE, Gustave. «Satan Falling». In: «Angels: An Endangered Species» (GODWIN, Malcolm), Simon and Schuster, New York, 1990, p.91. Екран 8: In: «The Watchtower» magazine (August 1,1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 9: MUSIO, Nino. In: «Illustrated Bible Stories for Children» (HUGHES, Ray), Joshua Morris Publishing, 1988, p.15. Екран 10: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #3 («Le Vilain du Drame de l’Apocalypse»), p.1. Екран 11: In: «The Watchtower» magazine (December 1, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.9. Екран 12: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», Londres, Octopus Books Limited, 1973, pp.12-13. Екран 13: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.9. Екран 14: LEE, M. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.43. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 15: In: «Réveillez-vous» magazine (November 22, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.2. Екран 16: In: «Awake!» magazine (March 8, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 17: Photo by Publiphoto. In: «L’Omnipraticien» journal (unknown date). Екран 18: BLAKE, William. «Satan Smiting Job with Sore Boils» (1826). In: «Angels: An Endangered Species» (GODWIN, Malcolm), Simon and Schuster, New York, 1990, p.87. Екран 19: POPE, Robert. «Family» (1990). In: «Canadian Medical Association Journal» (December 15, 1997), p.1687. Екран 20: In: «L’Omnipraticien» journal (unknown date). Екран 21: RAPHAEL. «The Vision of Ezekiel», Pitti Palace, Florence. In: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, p.221. Екран 22: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Екран 23: GREENE, Nathan. In: «Signs of the Times» magazine (August 1989), Pacific Press Publishing Association, p.16,17. Екран 24: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.16,17. Екран 25: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Екран 26: HARLAN, Russell. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.152. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 27: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.440. Екран 28: Raphael. «Saint Michael» (1505), Musée du Louvre, Paris. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.108. Екран 29: Photo by JUDE, Phil. «Primary Rainbow», Science Source, Photo Researchers, Inc. In: «Microsoft Encarta 98 Encyclopedia Deluxe Edition», 1997.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 4 Тестът на урок 4 ви очаква!