НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 5

Божието решение

Снимки 1 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 1
Добре дошли в новия урок! Да се помолим заедно:
Боже наш,

и този път искаме да отворим Твоето Слово затова смирено Те молим да ни помагаш по време на урока.

Молим Те изпрати ни Твоя Свят Дух, така че нашите сърца да бъдат отворени за Твоите скъпоценни учения.

Молим се в името на Исус Христос.

Aмин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 2
1 Йоан 5:19 Коментар
Целият свят лежи в лукавия. Преди да преминем по-напред горещо ви препоръчваме да прегледате предишния урок «Защо има зло?» за произхода на злото, страданията и смъртта.

Освен останалите неща научихме, че неподчинявайки се на Божийте заповеди, човекът се е поставил под властта на Сатана.

По този начин, грехът навлезе в света заедно с всичките последици от него: отделяне на човека от Бога, страданията и смъртта.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 3
Римляни 5:12 Коментар
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. В предишния урок разбрахме, че грехът е престъпване на Божия закон (1 Йоан 3:4).

Грехът се е разпространил сред целия човешки род и така хората станали смъртни.
Римляни 6:23
Защото заплатата на греха е смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 4
Еремия 13:23 Коментар
Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард пъстротите си?

Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло.
Векове наред грехът е бил така заседнал в човешкото сърце, че самият човек не можел да се отърве от него, независимо какви усилия полагал.

Изправен сам срещу греха, човек би се оказал в безнадеждна ситуация...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 5
Римляни 7:18,19,24 Коментар
Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.

Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша. (...)

Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
Когато разберем нашата неспособност да правим онова, което е добро, ние усещаме големия товар на безполезността, едно дълбоко чувство на безсилие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 6
Исая 63:19; 64:1 Коментар
Ние сме станали като ония, над които Ти никога не си владял, Като ония, които не са били наричани с името Ти.

О да би раздрал Ти небето, да би слязъл!
За човек, който разбира своето безсилие срещу греха, този проблем изглежда неразрешим.

Той не може да направи нищо, освен да очаква смъртта, смърт без надежда за възкресение.

Единствената надежда идва от Бога: но ще се съгласи ли Той да остави небето и да дойде да ни спаси...?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 7
Езекил 33:11 Коментар
не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища! Да, Бог е създал план за спасение на грешника!
2 Петър 3:9
[Господ] търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
1 Тимотей 2:4
[Бог] иска да се спасят всичките човеци.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 8
1 Йоан 3:1 Коментар
Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада! Бог обича всеки един от нас и иска да ни спаси: Той силно желае да станем Негови деца, точно както беше преди грехопадението.

Но Божията справедливост изисква грешникът да умре, нарушителят на небесния закон. «Защото заплатата на греха е смърт.» (Римляни 6:23).

Как Божият план може да задоволи и двете: Божествената справедливост и небесната любов, с която Бог е възлюбил всеки един от нас?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 9
1 Йоан 4:9,10 Коментар
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
За да направи възможно оправданието на грешния човек, беше необходимо някой, който е безгрешен, да поеме осъждението, предназначено за грешника и то е смърт.

Единородният Божи Син, Който никога не е съгрешавал, предложи Себе Си като невинна жертва, за да можем да живеем ние.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 10
Йоан 3:16 Коментар
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Това послание е централната тема на Свещеното Писание и смисъла на цялата тази поредица от уроци.

Предавайки своя Единороден Син, Бог е пожертвал сам Себе Си, вземайки греховете на човеците върху Него самия, така че всеки един от нас, които сме грешници и сме осъдени на смърт, да може да наследи вечен живот, като приеме тази велика жертва за собствените му грехове.

Това е най-голямото послание на надежда, което някога е било давано на човечеството!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 11
1 Петър 1:10,11 Коментар
За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас, като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славата. Както ще видим в този и следващите уроци, цялата Библия се върти около това послание за оправдание чрез вяра, което е чрез дара на Божия Единороден Син.

Всичките пророци са проповядвали това послание!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 12
Битие 3:14,15 Коментар
Тогава рече Господ Бог на змията:

«(...) Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.»
Веднага след грехопадението на човека Бог обеща да възобнови старото статукво.

Потомството на змията са онези, които следват Сатана, грешните човеци. Потомството на жената е Исус, Единородния Син на Бога, Спасителят на света, и онези, които вярно го следват.

Чрез посредничеството на злите човеци Сатана нанесе много страдание на Исус, по такъв начин той нарани петата Му. Но чрез смъртта на кръста Исус постигна победа над Сатана и злото, разбивайки главата на змията.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 13
Йоан 8:56 Коментар
[Исус отговори:] «Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва.» Авраам, Йов и много други напълно възлагаха своите надежди на Божиего спасение.
Йов 19:25
[Йов каза:] «Защото зная, че е жив Изкупителят ми.»
Исая 59:20
«А като Изкупител ще дойде в Сион И за ония от Якова, които се обръщат от престъпление,» казва Господ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 14
Матей 1:21 Коментар
Тя [Maрия] ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. Исус Христос е Единородния Божи Син, който предаде Себе СИ на смърт за всеки един от нас, така че да бъдем спасени от греховете ни.

Животът на Исус Христос изпълнява точно хиляди Старозаветни пророчества, сочещи към Месия.

Нека да погледнем някои от тези пророчества и стиховете потвърждаващи тяхното изпълнение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 15
Михей 5:2 Коментар
А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността. Месия трябваше да се роди във Витлеем. И Исус се роди точно там.
Матей 2:1
А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 16
Осия 11:1 Коментар
И из Египет повиках сина Си. Завръщането на Месия от Египет също е пророкувано.
Матей 2:14,15
И тъй, той [Йосиф] стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, гдето остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:

«От Египет повиках Сина Си.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 17
Исая 40:3 Коментар
Глас на един който вика: «Пригответе в пустинята пътя за Господа, Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.» Йоан подготвяше хората за идването на Месия, както беше предсказано.
Матей 3:1,3
В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня. (...)

Защото този беше [Йоан] за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва:

«Глас на един, който вика в пустинята: “Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него.”»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 18
Исая 35:4-6 Коментар
[Бог] ще дойде и ще ви избави.

Tогава очите на слепите ще се отворят, И ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен, И езикът на немия ще пее.
Старият Завет съобщаваше, че Месия ще лекува народа.
Матей 11:4,5
Исус в отговор им рече:

«Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате: Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 19
Исая 53:1 Коментар
Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна? Въпреки всичките пророчества, Евреите не вярваха, че Исус е Месия.
Йоан 12:37,38
Но ако и да бе извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него, за да се изпълни казаното от пророк Исаия, който рече:

«Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? И мишцата Господня на кого се е открила?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 20
Исая 53:3 Коментар
Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал.

И, както човек, от когото отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
За да може да спаси всеки един от нас, Исус Христос трябваше да понесе презрението на човеците и да преживее много страдания.
Марко 9:12
[Исус им каза:]

«И как е писано за Човешкия Син? - писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 21
Исая 53:7 Коментар
Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си. Докато фалшивите обвинения се чуваха навсякъде Исус си мълчеше.
Матей 27:13,14
Тогава Пилат Му казва [на Исус]:

«Не чуваш ли за колко неща свидетелствуват против Тебе?»

Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй щото управителят се чудеше много.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 22
Исая 53:12 Коментар
И защото взе на Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците. Даже когато беше прикован на кръста, Исус се застъпваше за своите мъчители.
Лука 23:33,34
И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво.

А Исус каза: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 23
Исая 53:12 Коментар
Затова ще Му определя дял между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи душата Си на смърт. Исус Христос ни обича толкова много, че Той даде живота Си за нас.

Никой не караше Исус да даде живота Си; Той сам го даде, просто защото Той обича всеки един от нас.
Йоан 10:17,18
[Исус каза:] «Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 24
Исая 53:5,6,11 Коментар
Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.

Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. (...)

Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, И Той ще се натовари с беззаконията им.
Това е добрата новина на Евангелието: Исус Христос предаде Себе си в жертва за всеки един от нас, за да можем да придобием вечен живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 25
Псалм 16:10 Коментар
Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление. Победата на Исус Христос над смъртта доказва, че Той има силата да ни даде вечен живот, ако истински го желаем.
Деяния 2:31
[Давид] предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 26
Лука 24:25-27 Коментар
И Той [Исус] им рече:

«О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?»

И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.
Цялата Библия, от Битие до Откровение, говори за обещанието за Спасител и изпълнението на това обещание в личността и делото на Исус Христос, които умря и възкръсна за изгубеното човечество.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 27
Йоан 20:31 Коментар
А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име. Бог не беше принуден от нищо и никого да слезе на земята и да спаси грешника. Той го направи от Себе Си защото ни обича с вечна любов.

Спасението, което Той ни предлага чрез дара на Неговия Единороден Син, Исус Христос, е единственият начин да бъдем простени за греховете си, така че да имаме достъп до вечния живот.

Бог направи всичко, което се изискваше за нашето спасение: защо да не приемем Неговата покана точно в този момент, докато все още има време да го направим?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 5
Божието решение
Екран 28
Нека помолим Исус Христос да бъде наш личен Спасител:
Боже,

ние бяхме изгубени заради нашите грехове и нашата съдба беше вечна смърт.

но Ти ни възлюби толкова много, че прие да дойдеш на земята и да умреш на кръст за нас, така че да не погинем, но да имаме вечен живот.

Точно тук и точно сега ние искаме Ти да станеш наш личен Спасител и незабавно да започнеш да ни променяш по Свой образ.

В Твоето име се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 5 Тестът на урок 5 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 27032.PCD. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.16,17. Екран 3: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, RELCL025.JPG. Екран 4: Picture from the Web site: http://www.ugpulse.com/articles/daily/homepage.asp?ID=531 Екран 5: Photo by PhotoDisc. In: «Adventist Review» (June 1997), p.25. Екран 6: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, 29180076.JPG. Екран 7: RUIZ, Eduardo. In: «La Sentinelle» magazine (April 1995), Pacific Press Publishing Association, p.5. Екран 8: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM126.BMP. Екран 10: DELACROIX, Eugène. «Christ on the Cross» (1835), Musée de la Cohue, Vannes. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.231. Екран 11: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 («Sharing Daniel’s Message with the World»), p.5. Екран 12: SCHLAIKJER, Jes. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.257. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 13: In: «The Watchtower» magazine (July 1, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8. Екран 14: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.308. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 15: BRICE, N. In: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, p.47. Екран 16: In: «The Children’s Bible, volume 9», Golden Press, 1981, p.536,537. Екран 17: BACICCIO, Giovanni. «St. John the Baptist Preaching», The Louvre, Paris. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.154. Екран 18: POUSSIN, Nicolas. «Jesus Healing the Blind of Jericho», The Louvre, Paris. In: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, front cover. Екран 19: TISSOT, J.J. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 16», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.2096-b. Екран 20: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.335. Екран 21: LEE, Manning de V. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.90. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 22: JUSTINEN, Lars. In: «La Sentinelle» magazine (April 1995), Pacific Press Publishing Association, p.13. Екран 23: Picture collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 696008.PCD. Екран 24: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.4. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: HARLAN, Russell. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.92,93. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 26: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.484. Екран 27: ANDERSON, Harry. In: «La Sentinelle» magazine (September 1980), p.11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 28: Picture collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 3, 424023.PCD.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 5 Тестът на урок 5 ви очаква!