НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Моментът на истината - Тест 6

Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?

С цел да проверим как сте разбрали урока и вашия прогрес в изучаването на Божието Слово ви каним да попълните този кратък тест и да ни го изпратите. Верните отговори ще ви бъдат изпратени във възможно най-кратък срок.

Ако покриете 70% или повече, ще можете да преминете към теста на урок 7. В случай, че решите вярно всички тестове от курса Моментът на истината, ще получите Удостоверение за завършен курс.


Моментът на истината: Тест на урок 6

 1. Според Евангелието на Йоан и Деяния на апостолите, колко пътища водят към спасение?
  Всички пътища.
  Много пътища, зависи от времето, в което живеем.
  Един път: Исус Христос.
  За всеки човек пътят е различен.

 2. Коя е първата и най-важна стъпка към спасение?
  Да изповядаме греховете си.
  Да се покаем.
  Да се кръстим.
  Добрите дела.

 3. Според Деяния на апостолите и Псалм 51, за да се покаем от греховете си трябва:
  Да се концентрираме максимално.
  Да сме твърдо решени за това.
  Да коригираме подсъзнанието си.
  Да помолим Бога за помощ.

 4. Втората стъпка от Божия план за спасение е .

 5. В Евангелието на Лука е записан пример на човек, който е решил да компенсира всички неприятности, които е причинил на останалите, с цел да демонстрира искреността на своето покаяние и съжаление за стореното. Коя е тази личност? .

 6. Исус казал на Петър: «Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.» Какво значи това?
  Петър получава властта да дава и да отказва опрощение на греховете.
  Чрез проповед на Евангелието църквата дава възможност за избор между живота и смъртта.
  Петър е назначен за представител на Исус Христос на земята.
  Занапред Христос винаги ще пита Петър кой да бъде спасен.

 7. Третата стъпка на Божия план за спасение е безусловно приемане на , което Той предлага на всеки.

 8. Според Посланието до Римляните, как можем да увеличим вярата си, доверието в Бога и спасението?
  Чрез опити да вършим чудеса.
  Като раздадем всичко, което имаме, на бедните.
  Трябва да идем на поклонение в Ерусалим.
  Чрез внимателно и постоянно изучаване на Божието Слово.

 9. Християнинът е призван да върши добри дела:
  За да бъде спасен.
  Защото e спасен.

 10. В книгата Откровение е описано как Йоан вижда хора, облечени в бели дрехи. Как са придобили тези бели дрехи? «[Те] са опрали дрехите си, и са ги в на

Вашето име е:

Вашият е-майл:
(Моля, проверете дали сте вписали е-майла си вярно.)

Отговорете на въпроса:
3 + 4 =