НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 7

Преобразен живот

Снимки 1 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 1
Добре дошли в новия урок. Нека да се помолим за Божията помощ:
Скъпи Спасителю,

Неописуема радост изпълва нашите сърца, когато разбираме, че чрез смъртта и възкресението на Исус Христос ние получаваме опрощение на греховете си.

Но вестта от евангелието, която Ти желаеш да ни дадеш днес, ни прави още по-щастливи.

Нека това уникално съобщение да преобрази нашия живот от тук нататък и да ни донесе вечен живот. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 2
Йоан 16:12 Коментар
[Исус каза:] «Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.» Молим ви, преди да преминем към този урок, припомнете си поуките, които извадихме от предишния: «Наистина ли се нуждаем от Исус Христос?» защото в този урок ще приемем, че основните моменти от предишния са добре разбрани и ще градим върху тях.
Евреи 5:14
твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 3
«Какво да сторя за да наследя вечен живот?» (Лука 18:18)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 4
Матей 18:3 Коментар
[Исус] каза:

«Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.»
В предишния урок видяхме, че всички хора са грешници и следователно всички са осъдени на смърт.

Обаче ние също разбрахме и това, благодарение на жертвата на Христос на кръста Бог напълно заличава тъмното минало на всеки покаял се грешник.

Този урок ще ни покаже, че Бог желае също така да промени нашия настоящ и бъдещ живот!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 5
Йоан 3:3-5 Коментар
Исус в отговор му рече [на Никодим]: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.»

Никодим Му казва: «Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?»

Исус отговори: «Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.»
Говорейки на Никодим, Исус засегна темата за промяната на живота.

Той го сравни с новорождение, необходимо за вечен живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 6
2 Коринтяни 5:17 Коментар
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново. Поканвайки Исус да стане наш личен Спасител, ние Му позволяваме да влезе в нашите сърца, за да ни преобрази в характер като неговия.

Тази промяна на естеството е единствено възможна чрез намесата на Бога в нашия живот. Никой не може да се промени със свои собствени усилия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 7
1 Коринтяни 3:1,2 Коментар
И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа.

С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете.
Новороденият християнин, също като бебе, ще израства в Исус ден след ден.
1 Петър 2:2
Пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 8
2 Коринтяни 4:16 Коментар
Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Докато прогресираме в нашата християнска опитност мощното действие на Божия Дух постепенно ще води до промяна в нашите ценности, в нашите преоритети, нашата гредна точка за нещата и нашето разбиране на света.

Така ние все повече и повече ще отразяваме Христовия характер.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 9
Йоан 15:4,5 Коментар
[Исус каза:]

«Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас.

Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.

Аз съм лозата, вие сте пръчките.

който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.»
Чрез личната връзка, която установяваме с Христос, ние ще можем да даваме добър плод.

А какво са добрите плодове?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 10
Галатяни 5:22,23 Коментар
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Едно дърво по естествен начин дава плод поради циркулацията на дървесен сок в неговите клони. По същия начин, чрез действието на Светия Дух в нашите сърца ние по естествен път ще даваме плодовете на Духа.

Тази продължителна работа на Божия Дух в нашите сърца е процес, наречен освещение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 11
1 Коринтяни 1:30 Коментар
А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление. Следователно спасението на човека включва два важни елемента:
  • Оправдание, чрез което покаялият се грешник получава опрощение за отминалите си грехове;
     
  • Освещение, което е работата на Светия Дух в нас, преобразявайки ни ден след ден по Божий образ.
Освещението е доказателството, че сме били искрени когато сме помолили Исус да ни прости греховете и да стане наш личен Спасител.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 12
Различия между Оправдание и Освещение
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 13
Римляни 12:2 Коментар
И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Колкото по-добре опознаваме нашия Спасител, толкова повече ние ще искаме да разберем Неговата воля за нас и ще се стремим да я изпълним чрез силата на Неговата благодат.

Но каква е Божията воля?
Ефесяни 5:17
Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 14
Псалм 40:8 Коментар
Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Божията воля е изразена в Неговите заповеди.

Ние ще имаме възможност да изучаваме темата за десетте заповеди в някой от по-следващите уроци.
Йоан 14:15
[Исус каза:] «Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.»
1 Йоан 5:3
защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 15
Евреи 5:9 Коментар
[Христос] стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни. Най-важното е да имаме лична връзка с Исус, почиваща на подчинението ни на Неговата воля. Нека обаче да обърнем внимание на следнoто:

Ние НЕ се подчиняваме, ЗА ДА бъдем спасени

А ЗАЩОТО

ние ВЕЧЕ сме спасени.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 16
Галатяни 2:20 Коментар
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене. Да запомним: без Исус не можем да сторим нищо.

Ние трябва да Го поканим да живее в нас, така че да може Той да ни промени по Негов образ.
Откровение 3:20
[Исус каза:]

«Ето стоя на вратата и хлопам.

ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 17
1 Коринтяни 10:13 Коментар
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. Оставен сам на себе си, човек не може да се подчини на Божията воля.

Бог обаче ни дава необходимата сила да преодолеем трудностите и да следваме волята Му до самия край.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 18
Йоан 14:16,17,26; 16:13 Коментар
[Исус каза:]

«И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века, Духът на истината, (...) и [Той] във вас ще бъде. (...)

А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (...)

А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина.»
Работата на Светия Дух в нас е най-важна, за да можем да имаме духовен растеж.

Той е, Който ни кара да чувстваме нуждата си от Спасител и Който ни води към всяка истина, променяйки сърцата ни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 19
Лука 11:13 Коментар
[Исус им рече:]

«И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!»
Бог иска да дойдем при Него с вяра и да Го помолим да ни даде тази крайно необходима ни сила, която има само Святият Дух.

Чрез Неговото присъствие в нас ние ще можем да се подчиним на Божията воля.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 20
Лука 6:44 Коментар
Понеже всяко дърво от своя плод се познава. Освещението се разкрива чрез продължителното действие на Светия Дух в нашите сърца, давайки плодове достойни за покаяние.
Галатяни 5:22,23
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 21
Филипяни 4:5-7 Коментар
Господ е близо.

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.

и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
Святият Дух ще направи възможно нашето освещение, като ни научи да се възползваме от двете основни средства, които Бог е дал на наше разположение.

Първото е молитвата, чрез него ние можем да говорим по всяко време с Бога, да Му благодарим и да Му споделяме нашите нужди.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 22
Матей 4:4 Коментар
А [Исус] в отговор каза:

«Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста”.»
Второто средство е изучаването на Божието Слово, което е също толкова необходимо, колкото храната е необходима за физическите нужди на нашето тяло.

Разбира се, това изучаване трябва да се направи с искреното желание да открием какво Бог очаква от всеки един от нас.
2 Петър 3:18
Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 23
1 Солунци 4:1 Коментар
Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога. Веднъж оправдани в Исус Христос, Бог ни кани да вървим по пътя на освещението, което означава, да израстваме духовно ден след ден чрез силата на Светия Дух, Който работи в нас.

Необходимо ли е освещението за нашето спасение? Не е ли достатъчно оправданието?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 24
1 Солунци 4:3 Коментар
Понеже това е Божията воля - вашето освещение. Библията е ясна: и двете оправданието и освещението са важни за спасението ни.

Да запомним, ние можем да бъдем оправдани и осветени по благодат чрез вяра в Исус Христос.

Трябва да запомним този най-важен момент и никога да не го забравим.
Евреи 12:14
Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 25
Йоан 1:11,12 Коментар
[Словото] У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.
Няма покаял се грешник, независимо от греховете му, който да е безнадежден случай за Бога.

Бог ще ръководи всеки един от нас по пътя на освещението, ако ние наистина го желаем.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 26
Езекил 36:26,27 Коментар
Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.
Ако Му дадем възможност, Святият Дух ще обнови сърцата ни, така че да «изпълняваме от душа Божията воля» (Ефесяни 6:6).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 27
Филипяни 2:13 Коментар
Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате. Бог дава на наше разположение силата на Светия Дух, а също така и всички други средства, описани в Библията, от които ние можем да се поучим винаги чрез искрена молитва и размишление.

Защо да не помолим Бога, точно сега, да ни даде всички тези благословения?
Филипяни 4:13
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 28
Филипяни 1:6 Коментар
като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа. Няма причина да бъдем обезкуражени: Бог ни е обещал, че Той ще ни води по пътя на освещението ни.

Ние просто трябва да приемем Неговата покана, здраво държейки ръката Му през цялото това пътуване. Той знае как да ни води към крайната цел.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 7
Преобразен живот
Екран 29
Да благодарим на Бога за скъпоценната Му подкрепа:
Татко наш небесен,

Ние разбираме, че Ти не само желаеш да забравим нашето тъмно минало. Нещо повече, Ти желаеш да поправиш нашето настояще и бъдеще.

Милим Те, дай ни Твоят Дух според голямото Си обещание, така че да може Той да ни води в нашето търсене на истината и да ни помага да се подчиняваме на Твоята воля, както ни е разкрита в изучаването на Твоето Боговдъхновено Слово.

Молим се в името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 7 Тестът на урок 7 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATFL095.JPG. Екран 2: In: «The Children’s Bible, volume 11», Golden Press, 1981, p.657. Екран 3: ANDERSON, Harry. In: «L’Espoir de l’Humanité» volume 2 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, front cover. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: ANDERSON, Harry. In: «L’Espoir de l’Humanité» volume 2 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, 1972, p.545. Екран 5: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.132. Екран 6: NYE, Vernon. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.98. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: Picture collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 651001.PCD. Екран 8: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 9: In: «The Living Bible», Holman Illustrated Edition, 1973, p.992. Екран 10: «Grape, purple». In: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Екран 11: SEDLACK, Andrew. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.186. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: KNOX, John. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, front cover. Екран 12-b: GREENE, Nathan. In: «Signs of the Times» magazine (July 1990), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 13: Picture from the Web site: www.cazaban.fr/index.php?url=pme Екран 14: LEE, Elfred. In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), p.3. Екран 15: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.398. Екран 16: ANDERSON, Harry. In: «Vers Jésus» (WHITE, Ellen G.), Editions Le Monde Français, Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 17: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.191. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter 2000, front cover. Екран 19: TITIAN. «The Pentecost». In: «The Reader’s Digest Bible - Illustrated Edition», 1990, Reader’s Digest Association, p.857. Екран 20: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 676028.PCD. Екран 21: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.235. Екран 22: «Amazing Facts - Net New York ’99» advertisement. Екран 23: TANK, Darrel. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, p.51. Екран 24: In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.580. Екран 25: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.48. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 26: In: «Adventist Review» (May 1996), p.15. Екран 27: Photo by H. Armstrong ROBERTS. In: «Adventist Review» (April 1996), p.19. Екран 28: ANDERSON, Harry. In: Bible study guide «Les Sentiers de la Foi» (GERBER, Charles), Lesson #23 «Jésus-Christ dans les Evangiles», p.1. Used by permission. Copyright ©1952, 1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 29: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATOT017.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 7 Тестът на урок 7 ви очаква!