НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 8

Роден от вода и Дух

Снимки 1 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 1
Да се помолим заедно преди началото на този урок:
Татко наш,

Твоето слово досега ни откри велики истини и ние знаем, че Ти имаш още много важни неща, на които да ни научиш.

Молим Те да ни ги разкриеш в останалите уроци, така че чрез силата на Святия Дух да ги приложим в живота си на дело.

Нека тези уроци ни помогнат по-пълно да отразяваме Твоя образ в нашия живот. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 2
4 Царе 5:1 Коментар
А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия.

При това, беше човек силен и храбър, но беше прокажен.
Да започнем нашия урок с тази история от Стария Завет, описваща преживяването на сириеца Нееман, той бил прокажен и търсел изцеление.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 3
4 Царе 5:9,10 Коментар
И така, Нееман дойде с конете си и с колесниците си та застана при вратата на Елисеевата къща.

И Елисей прати до него човек да каже:

«Иди, окъпи се седем пъти в Иордан; и ще се обновят месата ти и ще се очистиш.»
Понеже беше чул за пророк Елисей Нееман реши да го посети, за да бъде излекуван от проказата си.

Елисей обаче даже не благоволи да го посрещне. Въпреки това, той му изпрати съобщение за това как да се излекува: той трябваше да се окъпе седем пъти в реката Йордан.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 4
4 Царе 5:11,12 Коментар
А Нееман се разгневи та си отиде, като казваше:

«Ето, аз мислех, “че той непременно ще излезе при мене, ще застане, и ще призове името на Господа своя Бог, и ще помаха ръката си върху мястото, и така ще изцери прокажения.”

Реките на Дамаск, Авана и Фарфар, не струват ли повече от всичките води на Израиля? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя?»

Затова, той се обърна и си отиде много разгневен.
Неочаквайки такъв метод на лечение, Нееман, разгневен, започна да се приготвя да си тръгне без да последва съвета на Елисей.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 5
4 Царе 5:13,14 Коментар
А слугите му се приближиха та му говориха, казвайки:

«Татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, прочее, като ти казва, “Окъпи се и очисти се”?»

Тогава той слезе та се потопи седем пъти в Иордан, според думите на Божия човек; и месата му се обновиха, като месата на малко дете, и очисти се.
Водите на река Йордан нямаха чудодейни свойства.

Това, което наистина излекува Нееман, беше подчинението му на думите на Елисей.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 6
1 Петър 2:21 Коментар
Понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Също както Нееман беше помолен да се потопи седем пъти в река Йордан, така Бог моли и нас да заявим по недвусмислен начин, че желаем да сме на Негова страна.

За какво точно ни моли Бог?

Да обърнем погледа си към нашия любим Спасител Исус Христос, нашият пример във всичко.
1 Йоан 2:6
Който казва, че пребъдва в Него сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 7
Матей 3:13-15 Коментар
Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Иоана за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки:

«Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?»

А Исус в отговор му рече:

«Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право.»
Христос не беше грешник и заради това нямаше нужда да се кръщава: по тази причина Йоан Кръстител се противопостави на Исус за кръщението.

Но Исус искаше да ни остави пример, така че ние «да изпълним всичко що е право.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 8
Йоан 3:22 Коментар
След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше. Исус учеше Своите ученици за важността на кръщението.

Малко преди да се възнесе на небето, Той им заръча да кръщават всеки новоповярвал.
Матей 28:19,20
[Исус им говори:]

«Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 9
Римляни 6:3,4 Коментар
Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?

Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
Защо е дадено кръщението?

Това е действие, символизиращо нашето желание да умрем с Исус, загърбвайки «стария човек», който е нашият предишен живот в грях и от този момент нататък да ходим в нов живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 10
Римляни 6:5,6 Коментар
Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха та да не робуваме вече на греха. Кръщението символизира промяната на стария човек от новия човек, който ставаме.
2 Коринтяни 5:17
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание.

Старото премина; ето, всичко стана ново.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 11
Колосяни 2:12 Коментар
(...) погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. Да запомним това: кръщението символизира смъртта ни за досегашния живот (смъртта на «стария човек»), последвана от нашето новорождение в Христа Исуса.
Римляни 6:11
Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 12
1 Петър 3:20,21 Коментар
Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода.

Която в образа на кръщението и сега ви спасява.
Апостол Петър използва доклада за Потопа, за да ни разясни значението на кръщението: в отговор на Божия призив, Ной и неговото семейство «се избавиха чрез вода.»

Точно както при прокаженият Нееман водата не беше решаваща за спасение: Бог беше Който, чрез вода, спаси онези осем души от смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 13
1 Петър 3:21 Коментар
Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа. Както Ной тогава отговори на Божия призив с конкретно действие, като влезе в ковчега, така и ние трябва да отговорим на Божия апел днес с конкретно действие: нашето кръщение.

Това е «чистата съвест пред Бога», публичната демонстрация на нашата вяра в Исус Христос чрез кръщение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 14
Ефесяни 5:25,26 Коментар
Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото. Кръщението е, в известен смисъл, годеж на вярващия с неговия Спасител Исус Христос.

Такъв съюз трябва да се изяви публично!
Матей 10:32
[Исус им каза:]

«И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 15
Ефесяни 4:5 Коментар
[Има] един Господ, една вяра, едно кръщение. И така, как трябва да се проведе едно кръщение?

Някои хора казват, че е необходимо кръщаемият да се потопи напълно във водата, докато водата го покрие напълно. Други твърдят, че простото попръскване с вода е достатъчно, за да считаме, че човек е кръстен.

Методът на кръщение може да се счита за нещо маловажно от някои хора, но нека не се заблуждаваме за това: Божието Слово отдава много голямо значение на този момент.

Според Библията, има само един истински начин за кръщение: кой е той?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 16
Йоан 3:23 Коментар
Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. Единственият вид кръщение, даден ни от Божието Слово е кръщението чрез пълно потапяне: Кандидатът трябва да бъде напълно потопен във водата.

Затова Библията казва, че Йоан се нуждаел от «много вода», за да кръщава.

В действителност, глаголът «кръщавам» произлиза от гръцката дума «баптизо», която означава «потопявам», «потъвам», «гмурвам се», всеки по-добър речник може да потвърди това.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 17
Матей 3:16 Коментар
И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. След Своето кръщение, Исус излязъл от водата.

Този стих ясно показва, че Той е бил потопен, гмурнат във водите на Йордан.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 18
Деяния 8:36-39 Коментар
И като вървяха по пътя дойдоха до една вода; и скопецът каза:

«Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?»

И Филип рече: «Ако вярваш от все сърце, можеш.»

А той в отговор каза: «Вярвам, че Исус Христос е Син Божий.»

Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип и скопецът; и кръсти го. А когато излязоха из водата, Господният Дух грабна Филипа.
Ако попръскването с вода беше достатъчно, защо Филип и скопецът щяха да «слязат във водата»?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 19
Колосяни 2:12 Коментар
(...) погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. Само един тип кръщение може да символизира погребението: кръщението чрез пълно потапяне.
Римляни 6:4
Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 20
Матей 28:19,20 Коментар
[Исус им каза:]

«Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал.»
След като казахме това, следващият въпрос е: трябва ли да са изпълнени някои предварителни условия за кръщението? Библейският отговор е: Да.

В действителност, както ще видим в следващите стихове, кандидатът за кръщение трябва да вярва в Христос и да се покае за греховете си.

Понеже бебетата още не могат да изпълнят тези условия, те не могат да бъдат кандидати за кръщение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 21
Марко 1:5 Коментар
И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него [от Йоан] в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Както видяхме, изповядането на греховете и покаянието трябва да предшестват кръщението.
Деяния 2:38
А Петър им рече:

«Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 22
Деяния 8:36,37 Коментар
Скопецът каза: «Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?»

И Филип рече: «Ако вярваш от все сърце, можеш.»
За да бъдем готови за кръщение, Божието Слово ни казва, че е необходимо да вярваме в Бога с цялото си сърце.
Деяния 18:8
А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом.

И мнозина от коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 23
Деяния 8:12 Коментар
Но когато повярваха на Филипа, който благовествуваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени. Библията говори за кръщение на «мъже и жени», но никога за кръщение на бебета или малки деца.

В действителност, кръщението на бебета е практика, която води началото си от трети век след Христа, с цел да увеличи числото на «вярващите» в църквата.

Въпреки това, Библията е ясна: единственият истински начин за кръщение е кръщението на човек, който е напълно убеден в това свое решение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 24
Деяния 2:41,47 Коментар
И тъй, тия, които приеха поучението му [на Петър], се покръстиха. (...)

А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.
Чрез кръщението ние биваме приети в голямото Божие семейство: църквата.

Ние също така ставаме съ-работници на Божията нива и с радост ще работим за Бога.
1 Коринтяни 12:13
Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 25
1 Коринтяни 12:20,27 Коментар
Но сега те са много части, а едно тяло. (...)

А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.
Чрез кръщението ние ставаме част от тялото на Христос, църквата, работейки според дарбите и талантите, които Бог ни дава.

Като посланици на Христос ние представляваме Неговото царство на тази земя. Каква чест е това за нас!
2 Коринтяни 5:20
И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 26
Лука 3:21,22 Коментар
Като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето. И Светият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб. Заставайки на страната на Бога чрез нашето кръщение, ние можем да разчитаме на действието на Светия Дух в нас, Който ще ни помогне да изпълняваме ролята си на посланици на Христа, очиствайки сърцата ни от всяка нечистота.
Деяния 2:38
Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 27
Йоан 3:5 Коментар
Исус отговори:

«Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.»
В края на този урок ние се надяваме, че важността на кръщението за всеки християнин е добре осъзната.

Тези думи на Исус показват, че кръщението не е възможност за всеки, който пожелае да го следва, то е необходимост.

Тогава, какво трябва да е нашето решение?
Марко 16:16
[И рече им Исус:]

«Който повярва и се кръсти ще бъде спасен.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 28
Йоан 13:15 Коментар
[Исус му казва:]

«Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас.»
Исус, Който никога не е съгрешил, не се нуждаеше от кръщение. Но въпреки това, Той беше кръстен, за да ни даде пример как да постъпим.

А сега ние трябва да се запитаме, всеки сам за себе си:

«Според мен, даде ли Исус този пример за нищо? Ще последвам ли и аз този пример, като се кръстя и аз или ще продължа така, като че примерът на Исус е бил напразен?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 29
Деяния 22:16 Коментар
И сега защо се бавиш?

Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.
Нека Святия Дух да отвори сърцата ни и да ни води, докато вземем това важно решение да се кръстим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 8
Роден от вода и Дух
Екран 30
Да се помолим:
Скъпи Боже,

Претърсвайки Твоето Слово, за да открием Твоята воля за всеки един от нас, пред нас се изправят много решения, които трябва да вземем.

Днес, Ти ни показа, че трябва да се кръстим чрез пълно потапяне, за да станем част от Твоето голямо семейство, Твоята църква.

Това решение не е лесно, но чрез Твоя Син Ти си ни дал пример, който да последваме, и ни даваш сила чрез Светия Дух, за да можем да застанем на Твоя страна и публично да демонстрираме това свое решение чрез кръщение.

Помогни ни, скъпи Спасителю, да вземем това важно решение. В името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 8 Тестът на урок 8 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 8: Picture from the Web site: http://www.ebibleteacher.com/images/sermonview/JesusBaptism.jpg Екран 1: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATOT191.JPG. Екран 2: DOLWICK, William. In: «My Bible Friends, volume 3» (DEGERING, Etta B.), p.11. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 3: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.279. Екран 4: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.82. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.84. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: In: «The Watchtower» magazine (May 1, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 7: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.125. Екран 8: D’ANDREA, C. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.87. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: BLOCH, Carl. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 4», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.444-b. Екран 10: ANDERSON, Harry. In: «The Touch of Love (The Desire of Ages)» (WHITE, Ellen G.), Family Heritage Books, 1995, p.26. Екран 11: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #16 («Le Pays du Recommencement»), p.1. Екран 12: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), p.82. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 13: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), p.70. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 14: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.323. Екран 15: Photos from the Web sites: «http://www.lcms.org/bhcm/wr/UNITY.HTML» and «http://cis.bentley.edu/students/savlon_dani/israel/day2c.html» Екран 16: Photo by FASNACHT, J.P. «The Jordan River». In: «Signes des Temps» magazine (November-December 1999), Editions Vie et Santé, p.13. Екран 17: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.63. Екран 18: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 19: In: «The Watchtower» magazine (July 1, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.24. Екран 20: In: «The Volunteer Magazine», Third Quarter, 2000, p.12. Екран 21: LEE, Manning de V. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), p.106. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 22: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.82. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 23: Photo from the Web site: «http://www.rourke.org/Kenneth/Simon/Christening/christening2.htm» Екран 24: In: «Canadian Adventist Messenger» magazine (Special issue - «Welcome to the Family»), SDA Church in Canada, front cover. Екран 25: In: «Adventist Review» (November 1996), p.9. Екран 26: LEE, Manning de V. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.331. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 27: CRAIR, Mel. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.114. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 28: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM116.BMP. Екран 29: In: «The Voice of Prophecy - Bible Correspondence School» advertisement. Екран 30: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, USA00029.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 8 Тестът на урок 8 ви очаква!