НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 9

Това правете за Мое възпоминание

Снимки 1 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 1
Молим ви да се присъедините към нашата молитва:
Татко наш небесен,

в евангелията пише, че Исус, няколко часа преди смърттa Си, е празнувал Пасхата със Своите ученици.

Въпреки че е участвал в Пасхата всяка година, този път е бил много специален: в действителност, Исус промени Пасхата, утвърждавайки нов ритуал - Господната вечеря.

Какво е Господната вечеря, какъв е неиният смисъл и по-специално, с какво тя е важна за християните?

Татко небесен, молим Те освети ни с Твоя Свят Дух в нашето изследване на Твоето слово. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 2
Изход 12:3,5-7,11 Коментар
Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат, на десетия ден от тоя месец всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом. (...)

Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко. (...)

Тогава цялото общество на израилтяните, събрани в домовете си да го заколят привечер. После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите гдето ще го ядат. (...)

Понеже е време на Господното минаване [Пасха].
Началото на Пасхата датира още от времето на Мойсей, когато израилтяните бяха държани в робство в Египет.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 3
Изход 12:12,13 Коментар
Защото в оная нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек и животно; И ще извърша съдби против всичките египетски богове; Аз съм Иеова.

И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег.

Така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.
За да убеди фараона да освободи израилтяните, Бог изпрати девет язви върху Египет, но напразно.

По време на десетата язва египетската земя щеше да бъде поразена със смърт на всяко първородно: само семействата, взели участие в Пасхата щяха да бъдат пощадени.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 4
Изход 12:14 Коментар
Оня ден ще ви бъде за спомен, и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения; вечен закон ще ви бъде, да го празнувате. Израилтяните демонстрираха своята вяра в Бога с конкретно действие, което беше да заколят агне и да поставят кръвта му на праговете на вратата.

На следващата нощ те видяха ангела погубител да подминава къщите, който бяха маркирани по този начин, пощадявайки първородните от всяко семейство, което се беше подчинило на Божията заповед.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 5
Лука 22:7,8 Коментар
И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да жертвуват пасхата.

И прати [Исус] Петра и Иоана, и рече: «Идете и ни пригответе, за да ядем пасхата.»
Верен на заповедта на Своя Баща, Исус, през времето на Своето служене на земята също празнуваше Пасхата.

Но с наближаването на деня на Неговато разпятие Той даде на учениците нови символи, които промениха значението на Пасхата.

Защо направи това Исус?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 6
Йоан 1:29 Коментар
Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва:

«Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!»
Исус знаеше, че Пасхата беше повече от един възпоминателен празник, напомнящ спасението на Израел от Египетско робство.

Този празник представяше и символизираше великото спасение, извършено от Божия Агнец, Който се жертва на кръста, за да спаси вярващите от греховете им.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 7
Числа 9:12 Коментар
Да не оставят от нея до утрото, нито да трошат кост от нея; да я направят, според всичките повеления за пасхата. Пасхата перфектно предсказваше смъртта на Исус на кръста, даже когато третираше костите на агнето, които не трябваше да се трошат, когато то се колеше.
Йоан 19:33,36
Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял не Му пребиха пищялите. (...)

Защото това стана, за да се изпълни написаното: «Кост Негова няма да се строши.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 8
1 Коринтяни 5:7 Коментар
Нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас]. Пасхата, както ясно личи, предсказваше Христовата жертва на кръста.

От този момент [Христовата смърт] нататък, празникът Пасха стана безмислен.
1 Петър 1:18,19
(...) като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 9
Лука 22:14-16 Коментар
И като дойде часът, Той [Исус] седна на трапезата, и апостолите с Него. И рече им:

«Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам; защото ви казвам, че няма вече да я ям докле се не изпълни в Божието царство.»
Така, по време на последната Пасха, Исус постави началото на нови символи, които заместиха Пасхата.

Тези символи щяха да представят много по-точно Неговата жертва на кръста. Кои са те?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 10
Лука 22:19 Коментар
[Исус] взе хляб, и, като благодари, разчупи го, даде им, и рече:

«Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоминание.»
Първият символ е безквасният хляб, който символизира тялото на Исус Христос, дадено в жертва за нашите грехове.
Йоан 6:51
[Исус им рече:]

«Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 11
Лука 22:17,18,20 Коментар
[Исус] прие чаша, благодари и рече:

«Вземете това и разделете го помежду си; защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. (...)

Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.»
Вторият символ е неферментиралото вино, символизиращо кръвта на Исус, пролята за нас.

Нека да забележим, че всеки вярващ трябва да пие от това вино.
Йоан 6:53
Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 12
Йоан 6:54,55 Коментар
Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие.
Четейки тези думи на Исус, много хора вярват, че по време на Господната вечеря хлябът и виното по чуден начин са се превърнали в плътта и кръвта на Исус: това вярване се нарича «трансубстанцинация».

Други вярват, че тялото и кръвта на Исус са били добавени към хляба и виното, което е «консубстанцинация».

Тогава кой е прав?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 13
Йоан 10:9 Коментар
[Исус пак рече:] «Аз съм вратата.» Когато хората използват думите на Исус: «това е Моето тяло, това е Моята кръв», за да запазят идеята за трансубстанцинацията или консубстанцинацията те игнорират факта, че Исус често използва метафори, за да описва Себе си.
Йоан 14:6
Исус му казва: «Аз съм пътят.»
Йоан 15:1
[Исус пак рече:] «Аз съм истинската лоза.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 14
Йоан 6:52,63 Коментар
Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки:

«Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?» (...)

Затова Исус им рече:

«Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.»
Виждайки, че самите юдеи тълкуваха буквално Неговите думи за плътта и кръвта Му, дадени за храна, Исус направи тази корекция: «думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.»

По същия начин, хлябът и виното не са буквално тялото и кръвта на Христос, а те са символ на Неговото тяло и кръв.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 15
Евреи 7:27 Коментар
[Исус] няма нужда всеки ден, като ония първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после за греховете на людете; защото стори това веднъж за винаги, като принесе Себе Си. Трансубстанцинацията и консубстанцинацията означават че, при всяка църковна служба тялото и кръвта на Исус се предават в жертва отново и отново.

Само че Божието Слово ясно казва, че тази жертва не трябва да се повтаря, понеже е дадена въднъж и за всички.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 16
1 Коринтяни 11:23-25 Коментар
Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб; и, като благодари, разчупи и рече:

«Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.»

Така взе и чашата след вечерята и рече:

«Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.»
Идеята на Божието Слово е ясна: целта на Господната вечеря не е да принасяме в жертва Исус отново и отново, ами да възпоменаваме жертвата, която Той вече даде веднъж за всички нас на Голгота.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 17
1 Коринтяни 11:26,27 Коментар
Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.
Участието в Господната вечеря е тържествен акт.

Ние трябва да празнуваме този празник с подобаваща почит към нашия Спасител, правейки разлика между обикновената храна и светите символи на Христовата смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 18
1 Коринтяни 11:28,29 Коментар
Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата.

Защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.
Господната вечеря е възпоминание на онова, Което е струвало на Бог да ни спаси от нашите грехове: животът на Неговия Единороден Син, Исус Христос.

Нашето лично участие в този празник изисква адекватна подготовка.

Това е време за изпитване на нашата съвест, изповядане на греховете ни на Бога и искрено покаяние.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 19
Лука 22:24 Коментар
Стана още и препирня помежду им [апостолите], кой от тях се счита за по-голям. За съжаление, няколко часа преди смъртта на техния Учител, апостолите не се смириха, а спореха помежду си кой е най-велик...

Въпреки това, Исус щеше да постави началото на ритуал, който щеше да се пази преди Господната вечеря.

Този ритуал щеше да ги накара да се откажат от гордостта си и амбициите им, подготвяйки ги за Господната вечеря.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 20
Йоан 13:1 Коментар
А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби. По този начин Йоан представя празника, който Исус щеше да учреди, за да подготви учениците Си за Господната вечеря.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 21
Йоан 13:4,5 Коментар
[Исус] стана от вечерята, сложи мантията Си, взе престилка и се препаса.

После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.
Според обичая, преди вечеря определен слуга трябваше да измие прашните крака на пътниците.

В отсъствието на такъв слуга никой от учениците не искаше да се унижи и да измие нозете на другите.

Така че самият Исус изми нозете им, преподавайки им един истински урок на смирение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 22
Йоан 13:12-14 Коментар
А като уми нозете им, и си взе мантията седна пак и рече им:

«Знаете ли какво ви сторих?

Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв.

И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да си миете нозете.»
Измиването на нозете е ритуал, който ни учи на смирение и на служба за другия, без оглед на социалното ни положение.

То също е възможност да проверим съвестта си и добре да се приготвим за Господната вечеря.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 23
Йоан 13:14,15 Коментар
И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете.

Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас.
Доста християни не практикуват ритуала измиване на нозете преди Господната вечеря.

Обаче Исус ясно ни показва, че трябва да го спазваме, знаейки, че това е най-добрият начин, за да подготвим сърцата си за участие в Господната вечеря.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 24
Йоан 13:14-17 Коментар
Вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас.

Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.

Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
Исус настоя три пъти, че ние трябва да прилагаме ритуала измиване на нозете:
  1. «Вие сте длъжни един на друг да си миете нозете.»
     
  2. «Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас.»
     
  3. «Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 25
Йоан 13:10 Коментар
Исус му казва:

«Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист.»
В урока «Роден от вода и Дух», видяхме, че кръщението, което е чрез пълно потапяне, символизира оправданието на вярващия, прощението на греховете му и това е неговото пълно възстановяване в Исуса Христа.

През времето на нашето ходене в християнския живот нашите крака се изцапват: тогава ние идваме при Исус за очистване.

Измиването на нозете е един вид мини кръщение, символизиращо това очистване, напомняйки ни, че винаги се нуждаем от Христовата кръв.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 26
Йоан 13:10 Коментар
Исус му казва:

«Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист.»
Сега по-добре разбираме думите на Исус: който се е окъпал (чрез кръщение) не се нуждае да се кръсти отново когато съгреши понеже не е изгубил вярата си в Христос.

Измиването на нозете е една непрекъсната гаранция за очистващата благодат на Христа.

Въпреки всичко трябва да запомним, че самото кръщение и измиване на нозете не могат да ни очистят от греховете сами по себе си: Христос е Онзи, Който, чрез тези ритуали ни очиства.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 27
Йоан 6:56,57 Коментар
Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него.

Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.
Когато участваме в ритуалите измиване на нозете и Господна вечеря, това заздравява връзката ни с нашия Спасител Исус Христос.
Откровение 3:20
Ето стоя на вратата и хлопам.

Ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 28
Галатяни 2:20 Коментар
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене. Участвувайки в ритуала измиване на нозете и Господната вечеря, ние подновяваме замета ни с Исус Христос, канейки Го отново да живее в нашите сърца и по този начин заздравяваме връзките, които ни свързват с нашия Спасител и Господ.
Ефесяни 3:17
(...) чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 29
1 Коринтяни 10:16,17 Коментар
Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв?

Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?

Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участвуваме.
И, разбира се, нашето участие в ритуала измиване на нозете и Господна вечеря заздравява връзката ни с нашите братя в Христос.

Тези ритуали ни сплотяват и ни карат да помним, че сме част от едно голямо семейство: Божията църква.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 30
Матей 26:29 Коментар
Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си. Нека запомним това: няма нищо свръхестествено в ритуала Господна вечеря.

Обаче, този ритуал е благодат, даваща ни дял в Христовата смърт, Неговото възкресение и Неговия живот в нас.

Той също ни напомня надеждата за Неговото завръщане в слава, надежда, която е толкова скъпа на всяко християнско сърце.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 31
1 Коринтяни 11:26 Коментар
Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Всеки път, когато участваме на Господна вечеря, ние празнуваме бъдещия ден, когато, в Божието царство, ще седим на една маса с Исус Христос!
Откровение 19:7,9
Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето. (...)

Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 9
Това правете за Мое възпоминание
Екран 32
Да благодарим на Бог за Неговата милост към нас:
Боже наш,

Ние знаем, че никога не трябва да забравяме голямата цена, която Ти плати за нашето спасение: живота на Твоя Единороден Син Исус Христос.

За да ни напомниш тази велика жертва, Ти си ни дал чудесния ритуал Господна вечеря предшестван от ритуала измиване на нозете, за да подготвиш сърцата ни да участват в този празник.

Молим Те, дай ни възможност да участваме в тези два ритуала, така че чрез тях, да заздравим връзките, които ни свързват с Теб, а също и с нашите братя и сестри по вяра.

Това е нашата молба, в името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 9 Тестът на урок 9 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Adventist Review» (Special Edition - «Time to Go Deeper»), p.20. Екран 2: GREER, Arlo. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.116. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 3: DORE, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.63. Екран 4: In: «The Watchtower» magazine (February 15, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 5: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.160. Екран 6: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C. Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.48. Екран 7: MANTEGNA, Andrea. «The Crucifixion» (1456-1460), Louvre Museum, Paris. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.258. Екран 8: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM128.BMP. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 9: DA VINCI, Leonardo. «The Last Supper», Santa Maria delle Grazie, Milan, Italy. Екран 10: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.163. Екран 11: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.62. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.32. Екран 13: PAYTON REID, R. In: «The Bible Picture Book» (CHALMERS, Muriel J.), Thomas Nelson and Sons, London, p.70. Екран 14: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.71. Екран 15: STUTZMAN, Mark. In: «Canadian Adventist Messenger» magazine (January 1996), SDA Church in Canada, front cover. Екран 16: Unknown source. Екран 17: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.32. Екран 18: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.64. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: In: «The Watchtower» magazine (July 15, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8. Екран 20: DORPH, Anton. «Head of Christ», Lynge Church, Lynge, Denmark. Екран 21: BROWN, Ford Madox. «Christ Washing Peter’s Feet» (1852-1856), The Tate Gallery, London. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.201. Екран 22: In: «The Watchtower» magazine (March 15, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 23: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), pp.58,59. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: Photos by STENBAKKEN, Erik. In: «Signs of the Times» magazine (August 1999), Pacific Press Publishing Association, p.24,25. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 25: Photo by TANK, Duane. In: «Signs of the Times» magazine (January 2000), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 26: MANISCALCO, Joe. In: «La Sentinelle» magazine (April 1994), Pacific Press Publishing Association, p.12. Екран 27: BLOCH, Carl. «Emmaus», Loderup Church, Skaane, Sweden. Екран 28: BLOCH, Carl. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 6», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.796-b. Екран 29: In: «The Watchtower» magazine (March 15, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.31. Екран 30: In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter 2000, front cover. Екран 31: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.469. Екран 32: Photo by PhotoDisc. In: «Adventist Review» (July 1999), p.9.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 9 Тестът на урок 9 ви очаква!