НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Моментът на истината - Тест 11

Силата на Святия Дух

С цел да проверим как сте разбрали урока и вашия прогрес в изучаването на Божието Слово ви каним да попълните този кратък тест и да ни го изпратите. Верните отговори ще ви бъдат изпратени във възможно най-кратък срок.

Ако покриете 70% или повече, ще можете да преминете към теста на урок 12. В случай, че решите вярно всички тестове от курса Моментът на истината, ще получите Удостоверение за завършен курс.


Моментът на истината: Тест на урок 11

 1. Изследването на Библията показва, че Бог общува с нас на три различни нива, които са:
  - Отец, в Сътворението, Който е Бог нас.
  - Син, в Изкуплението, Който е Бог нас.
  - Светия Дух, в Освещението, Който е Бог нас.

 2. Библията внушава идеята, че Светия Дух е:
  Сила, енергия, излъчвана от Бога, без следа от индивидуалност.
  Личност с интелект, емоции и воля.

 3. Кои от следните твърдения са верни:
  Святият Дух има интелект: Той свидетелства, предсказва и учи.
  Святият Дух има емоции: Той обича, утешава, помага и се застъпва.
  Святият Дух има воля: Той предотвратява, обвинява, върши каквото иска.
  Възможно е да Го наскърбим, излъжем и похулим.

 4. Книгата Изход разказва за това как Святият Дух е дал способност на Веселеил да извърши определена работа. Стихът гласи: «И го изпълних с Божия Дух, с , със , със и с всякакво , за да изобретява художествени изделия.»

 5. Според Деяния на апостолите, как учениците на Исус са се подготвяли за получаването на Святия Дух?
  Чрез единодушна и постоянна молитва.
  Извършвали са чудеса.
  Извършвали са ежедневните си дела.
  Чрез откриване на скрити сили вътре в тях.

 6. В Евангелието на Йоан се описва ролята на Святия Дух в нашето духовно обръщане: «Той ще обвини света за , за и за Така Духът говори на всеки един от нас по различни начини, за да можем да осъзнаем нашето безнадеждно състояние като грешници и нуждата си от Спасител.

 7. В 1 Коринтяни Павел твърди, че делото на Святия Дух продължава през целия християнски живот. В действителност, пише: «Но вие себе си от такива неща, но се , но се в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.»

 8. Святият Дух мже да доведе до невероятна трансформация всяко покаяно сърце. В кое послание Павел говори за тази трансформация, използвайки изразите: «делата на плътта» и «плодът на Духа»?
  1 Солунци.
  Колосяни.
  Римляни.
  Галатяни.

 9. Какво е грехът срещу Святия Дух, който, според Библията, е непростим? Това е отношение на отхвърляне призива на Светия Дух. Грешник, който непрекъснато отхвърля призива на Светия Дух, завършва със на сърцето му. Понеже Бог винаги зачита свободата на , няма да има как да бъде спасен онзи, който отказва спасението.

 10. В Евангелието на Лука Исус посочва какво трябва да направим, за да получим Светия Дух:
  Трябва искрено да желаем Светия Дух.
  Трябва да се принесем в жертва.
  Трябва да даваме големи дарения.
  Трябва да живеем в хармония с Вселената.

Вашето име е:

Вашият е-майл:
(Моля, проверете дали сте вписали е-майла си вярно.)

Отговорете на въпроса:
3 + 4 =