НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 12

Двете светилища

Снимки 1 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 1
Добре дошли в новия Библейски урок! Хайде да се помолим:
Господи, Боже наш,

идваме при Теб с благодарност, желаейки да Ти благодарим за това, че ни даваш спасение чрез жертвата на Исуса Христа.

Бихме искали да изследваме по-задълбочено това безценно изкупление чрез въпроса за двете светилища.

Молим помогни ни да разберем Твоята свята книга чрез присъствието на Светия Дух. В името на Христа.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 2
Битие 3:21 Коментар
И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. В урока «Защо има зло?», видяхме как Адам и Ева бяха подлъгани от Сатана и се възпротивиха на Бога.

За да смени техните саморъчно направени препаски от смокинови листа, Бог пожертва едно животно и им направи дрехи от неговата кожа.

По този начин, Бог ги запозна с жертвения ритуал, който трябваше да извършват, и който ритуал сочи към смъртта на Исус, Божието Агне, Което принася Себе Си в жертва за греха на света.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 3
Изход 25:8 Коментар
И [израелтяните] да Ми направят светилище, за да обитавам между тях. С течение на времето, този жертвен ритуал беше занемарен от израелтяните.

Езичеството го преобрази в идолопоклонство и даже дабави към него човешки жертви...

Така Бог пожела да възстанови истинското значение на този ритуал, чрез който хората щяха да демонстрират тяхната вяра в идещия Спасител.

И Той инструктира Мойсей да направи светилище, така че Той да може да присъства сред Своите хора.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 4
Евреи 9:1-5 : Описание на земното светилище.
А даже при първия завет имаше постановления за богослужение, имаше и земно светилище.

Защото беше приготвена скиния, в първата част на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове; която част се казва святото място.

А зад втората завеса беше онази част от скинията, която се казваше пресвятото място, където бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха (...) плочите на завета.

И над него бяха херувимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 5
Ето план на земното светилище
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 6
Числа 1:51 Коментар
Когато трябва да се вдига скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят. Първото светилище или скинията, беше преносимо. По-късно един постоянен Храм в Ерусалим я замести.

Светилището се състоеше от три части:
 • Дворът;
   
 • Първата част на светилището, наречена Светая;
   
 • Втората част на светилището, наречена Светая Светих.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 7
Първо, нека да разгледаме двора:
Той беше едно място приблизително 50 метра дълго и 25 метра широко, заобиколено от ограда 3 метра висока.

Вътре в двора се намираха:
 • Жертвеният олтар, където се принасяха жертви за греховете на хората;
   
 • Медния умивалник, където свещениците измиваха нозете и ръцете си преди да влязат в скинията, за да изпълняват задълженията си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 8
А сега, Святото място:
Това беше първата част на скинията, чийто вход беше покрит със завеса от лен. Една втора завеса разделяше Святото място от Пресвятото място.

В Святото място бяха:
 • Маса с хлябове, на която се поставяха дванадесет присъствени хляба, които се подменяха всяка Събота;
   
 • Светилник със седем цеви, които снабдяваха с масло седем светила, светещи ден и нощ, осветявайки скинията постоянно;
   
 • Кадилен олтар, на който се изгаряше тамян всяка сутрин и вечер. Веднъж годишно се правеше церемония по очистването му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 9
И най-накрая, Пресвятото място (също наречено Светая Светих):
То беше втората част на скинията, където само Първосвещеникът, веднъж годишно, в Деня на Умилостивението, беше позволено да влезе, за да извърши годишната служба.

В Пресвятото място се намираха:
 • Ковчегът на завета, той беше сандък от акациево дърво, обкован с чисто злато отвътре и отвън и съдържаше двете каменни плочи, на които Бог беше написал десетте заповеди;
   
 • Умилостивилището, служещо за капак на Ковчега на завета, върху което имаше два херувима от чисто злато, разположени с лице един към друг и разперили едното си крило над Умилостивилището и сочейки с другото към земята.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 10
Изход 29:38,39,42 Коментар
А ето какво да принасяш на жертвеника: всеки ден по две едногодишни агнета, винаги.

Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш привечер. (...)

Това да бъде през всичките ви поколения вечно всеизгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане.
Две религиозни служби редовно се спазваха в светилището:
 • ежедневна служба;
 • ежегодишна служба.
Ежедневната служба, описана тук, се извършваше само в двора и Святото място. Тя се състоеше от жертви, принасяни два пъти дневно, за греховете на хората.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 11
Левит 4:30 Коментар
Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да я сложи върху роговете на жертвеника за всеизгаряне, и тогава да излее цялата му кръв в подножието на жертвеника. По време на тази ежедневна служба, греховете биваха прехвърляни върху светилището чрез кръвта на агнето.

Грешникът, неподчинил се на Божия закон, заслужаваше смърт, но Бог приемаше смъртта на едно агне на негово място, която смърт представяше смъртта на Исус Христос, Божият агнец, за спасение на покаялия се грешник.

А сега, нека да видим ежегодишната служба.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 12
Левит 16:29-31 Коментар
В седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа - нито местен жител, нито пришълец, който се е заселил между вас.

Защото в този ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, за да сте чисти пред Господа.

Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си.
Всеки ден, хората изповядаха греховете си, прехвърляйки ги, по този начин, върху светилището.

Следователно беше необходимо, в края на всяка година, светилището да се очисти от насъбраните грехове чрез служба в Деня на Умилостинението.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 13
Левит 16:7-9 Коментар
[Първосвещеникът Аарон] да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане.

Тогава Аарон да хвърли жребий за двата козела - един жребий за Господа и другия жребий за отпускане.

И Аарон да приведе козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях.
Първият козел, символизиращ Христос, беше принасян в жертва за греховете на хората.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 14
Левит 16:10,21,22 Коментар
А да представи пред Господа жив козела, на който е паднал жребият за отпускане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпускане. (...)

И като положи Аарон двете си ръце върху главата на живия козел, нека изповяда над него всички беззакония на израелтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек.

И като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя.
Вторият козел, символизиращ Сатана, носеше отговорността за греховете на хората (оттук идва изразът «козел за отпускане»).

Този козел беше изпращан в пустинята, представяйки заточението на Сатана на пустата планета Земя по време на Милениума (той ще бъде обект на разглеждане в някой от следващите ни уроци).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 15
Евреи 9:21,22 Коментар
При това той по същия начин поръси с кръвта и скинията, и всички служебни съдове.

И почти мога да кажа, че по закона всичко се очиства с кръв; и без проливане на кръв няма прощение.
Целта на жертвата на едно невинно животно беше да покаже на грешника ужаса на греха и удивителната любов на Спасителя, Който пожела да даде живота Си за покаялите се човеци.

Денят на умилостивението беше възможност всеки да изпита собствената си съвест и всеки трябваше да признае тежестта на собствените си грехове и цената на Божието прощение: Неговият Син Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 16
Евреи 9:6,7 Коментар
В първата част на скинията [Святото място] свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението.

А във втората [Пресвятото място] веднъж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на народа.
Тези стихове обобщават добре двете служби в светилището:
 • Ежедневната служба, извършвана от свещениците в Святото място;
   
 • Ежегодишната служба, извършвана само от първосвещеника в Пресвятото място в Деня на умилостивението (също наричан и Ден на очистване на светилището).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 17
Евреи 9:8-10 Коментар
С това Святият Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още външната скиния.

Която е образ на сегашното време (...) до едно време на преобразуване.
Библията казва тук, че службите в земното светилище са били дадени до едно време на преобразуване: какво щяло да ги замени после?

Първо нека да отбележим, че горните стихове описват земното светилище като «външната скиния». Следователно ние можем да заключим, че има и друга скиния.

Коя е тази друга скиния според Божието слово?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 18
Изход 25:9 Коментар
Според всичко, което ти показвам - образеца на скинията и образеца на всичките й принадлежности, - така да я направите. За да покаже на Мойсей как да построи скинията, Бог му показа един образец, който вече съществуваше.

Какъв беше този образец?
Деяния 7:44
Скинията на свидетелството беше с бащите ни в пустинята, според както заповяда Онзи, Който каза на Моисей да я направи по образеца, който бе видял.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 19
Евреи 8:4,5 Коментар
А ако [Исус] беше на земята, Той дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона; които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията.

Защото му каза Бог, «Внимавай, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината.»
Така земното светилище беше направено по образ и сянка на едно друго светилище, намиращо се в небето: небесното светилище.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 20
В това видение на небесното светилище Йоан разпозна някои от нещата, които бяха в земното светилище:
«Видях седем златни светилника.» (Откровение 1:12)

«И пред престола горяха седем огнени светила.» (Откровение 4:5)

«И дойде друг ангел и застана пред олтара, като държеше златна кадилница; и на него бе даден много тамян, за да го прибави към молитвите на всички светии над златния олтар, който беше пред престола.» (Откровение 8:3)

«И Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет.» (Откровение 11:19)

«И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството.» (Откровение 15:5)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 21
Йоан 1:29 Коментар
На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза:

«Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!»
В самият момент когато Исус Христос, Божият агнец, беше пожертван, земното светилище стана безполезно.

Бог ясно предаде тази вест чрез раздирането на завесата на храма в момента на Исусовата смърт.
Матей 27:50,51
А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.

И, ето, завесата на храма се раздра на две отгоре додолу.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 22
Евреи 9:11,12 Коментар
А понеже Христос дойде като Първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т. е. не от настоящото творение.

И то не с кръв от козли и от телци, а със собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
По време на Своето възнесение към небето, след Неговото възкресение, Исус стана Първосвещеник и, като Божи агнец, наша изкупителна жертва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 23
Сега Исус Христос е Първосвещеник за нас в небесното светилище:
«Ние имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.» (Евреи 8:1,2)

«[Поставената пред нас надежда] която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата, където Исус като предтеча влезе за нас и стана Първосвещеник довека.» (Евреи 6:19,20)

«Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас.» (Евреи 9:24)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 24
1 Тимотей 2:5 Коментар
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците - Човекът Христос Исус. Като наш Първосвещеник, Исус ходатайства за нас.
Римляни 8:34
Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас.
Евреи 7:25
[Исус] може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 25
Евреи 9:21-23 Коментар
При това той [Мойсей] по същия начин поръси с кръвта и скинията, и всички служебни съдове.

И почти мога да кажа, че по закона всичко се очиства с кръв; и без проливане на кръв няма прощение.

И така, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща - с жертви, по-добри от тях.
Божието Слово казва, че небесното светилище също ще трябва да се очисти един ден, точно както това се правеше и в земното.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 26
Даниил 8:13,14 Коментар
«Докога се простира видението (...) когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани?»

[Ангелът] ми каза:

«До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.»
Преди много векове, пророк Даниил имал видение за очистването на небесното светилище: това е пророчеството за 2300 денонощия, което ще разгледаме в отделен урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 12
Двете светилища
Екран 27
Да благодарим на Бога за Неговото присъствие:
Татко наш,

В миналото Ти си искал хората да принасят в жертва животни, не защото Си жесток и кръвожаден Бог, но защото Си искал хората да разберат ужаса на греха и Твоята огромна любов към човека, разкрита чрез Исус Христос.

Ние Ти благодарим за Твоя Син, Който не само е наше Агне, но и наш Първосвещеник, наш Посредник пред Твоя трон.

Ще бъдем винаги благодарни за тази Твоя любов, в името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 12 Тестът на урок 12 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Photo Gallery 5,000 volume 2» by Media Graphics International, 19_158.JPG. Екран 2: In: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, p.21. Екран 3: HEASLIP, William. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.216. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: BISHOP, Tom. «The Earthly Sanctuary - Interior». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #30. Екран 5: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM039.BMP. Екран 5-b: BOHLMANN, S.E. In: «Revelation 8-11: Trumpets, Tempests and Thunderings in the Temple», G.C. Ministerial Association, 1976. Екран 6: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM034.BMP. Numbers added by Cyberspace Ministry. Екран 7: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM046.BMP. Екран 8: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM036.BMP. Екран 9: BISHOP, Tom. «The Earthly Sanctuary - Interior (detail)». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #30. Екран 10: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #29. Екран 11: First picture: unknown source. Second picture: STEEL, John. In: «La Sentinelle» magazine (May 1993), Pacific Press Publishing Association, p.9. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 12: In: NEFF, Merlin L. «The Bible Pageant - Conquering Heroes», Pacific Press Publishing Association, 1948, p.110. Екран 13: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM033.BMP. Екран 14: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM029.BMP. Екран 15: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #14 («What is the Sanctuary?»), p.1. Екран 16: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), p.1. Екран 17: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Екран 18: Unknown source. Екран 19: Unknown source. Екран 20: In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.165. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 21: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Екран 22: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), p.4. Екран 23: PROVONSHA, Clyde. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.100. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.156. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM026.BMP. Екран 26: COLLINS, Fred. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.62. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 27: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 603005.PCD.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 12 Тестът на урок 12 ви очаква!