НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Моментът на истината - Тест 14

Дух, душа и тяло

С цел да проверим как сте разбрали урока и вашия прогрес в изучаването на Божието Слово ви каним да попълните този кратък тест и да ни го изпратите. Верните отговори ще ви бъдат изпратени във възможно най-кратък срок.

Ако покриете 70% или повече, ще можете да преминете към теста на урок 15. В случай, че решите вярно всички тестове от курса Моментът на истината, ще получите Удостоверение за завършен курс.


Моментът на истината: Тест на урок 14

 1. Според 1 Солунци, човекът е направен от три основни елемента,освен един. Кой е той?
  Тяло.
  Дух.
  Его.
  Душа.

 2. На няколко места Библията посочва, че човешкото тяло е било направено от пръст. В книгата Псалми пише: «Защото Той познава нашето естество, помни, че ние сме А пък в Битие са записани тези думи: «Ето сега, аз, който съм и , се осмелих да говоря на Господа.»

 3. Духът е източникът на живот и енергия на всички живи същества. Какъв друг израз използва Библията, за да определи духа?
  «Сърце.»
  «Дъх.»
  «Светлина.»
  «Душа.»

 4. Книгата Битие описва комбинацията на дух и тяло: «И Господ Бог създаде човека от от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено ; и човекът стана жива

 5. В книгата Псалми се обяснява какво ще стане когато духът напусне тялото: «Прибираш ли им, те и се връщат в си.»

 6. Според Библията, къде отива духът, когато напусне тялото?
  Отива в ада, ако човекът е бил лош.
  Грижи се за семейството на починалия.
  Лута се из космоса.
  Завръща се при Бога, Който го е дал.

 7. Според Библията, какво става с душата, когато духът напусне тялото?
  Престава да съществува.
  Отива в рая или в ада.
  Преражда се и преминава в друго тяло.
  Грижи се за семейството на починалия.

 8. В книгата Езекил пророкът ясно заявява, че душата на всеки човек е смъртна, независимо дали е праведен или грешен: «Ще Ме оскверните ли (...) за да души, които не трябваше да , и да опазите души, които не трябваше да

 9. Според 1 Тимотей, кой притежава безсмъртие? (Отбележете всеки верен отговор.)
  Бог.
  Сатана.
  Хората.
  Всички живи същества.

 10. В Първото послание на Йоан е записано как всеки може да получи безсмъртие: «И свидетелството е това, че Бог ни е дал живот и че този живот е в Неговия . Който има , има този живот; който няма Божия , няма този живот.»

Вашето име е:

Вашият е-майл:
(Моля, проверете дали сте вписали е-майла си вярно.)

Отговорете на въпроса:
3 + 4 =