НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 14

Дух, душа и тяло

Снимки 1 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 1
Да се помолим заедно:
Татко наш,

благодарим Ти, че си ни водил през нашите досегашни изследвания на Твоето Слово по пътя на истината.

Също желаем да Ти благодарим и за това, че си ни помагал да приложим на дело, това което си ни научил от Твоята Свята книга.

Днес ще изучаваме естеството на човека. Има ли човекът безсмъртна душа? Каква е разликата между душа и дух?

Молим Те, придружи ни в нашето изследване с присъствието на Твоя Свят Дух. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 2
Псалм 144:3 Коментар
Господи, какво е човек, за да обръщаш внимание на него? Какво е човекът?

От какво е направен той?

Има ли в него нещо, което е безсмъртно?

Тези въпроси са били пълна мистерия за човечеството в продължение на много векове. Обаче Библията може да им отговори по точен и задоволителен начин.

Този първи урок е много важен, за да можем да разберем следващия, в който ще се говори за състоянието на мъртвите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 3
1 Солунци 5:23 Коментар
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Нека първо да забележим, че ние сме направени от три основни елемента:
  • Тяло (на Еврейски: «басар»; на Гръцки: «сома»).
     
  • Дух (на Еврейски: «руах»; на Гръцки: «пнеума»).
     
  • Душа (на Еврейски: «нефеш»; на Гръцки: «психе»).
А сега нека да погледнем от какво се състои всеки един от тези елементи.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 4
1 Коринтяни 15:47 Коментар
Първият човек е от земята - от пръст. На първо място, нека да говорим за тялото.

Библията често описва тялото като направено от пръст. В действителност, нашето тяло е направено от съвсем същите елементи, които намираме в пръстта: кислород, водород, азот, калции, желязо, фосфор и т.н.

Тази невероятна комбинация, снабдена с възможности да обича и разсъждава, определено е шедьовър на цялото Творение!
Псалм 10:18
(...) така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 5
Битие 3:19 Коментар
Понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш. Прах и пепел са другите термини, използвани от Библията за да опишат тялото на човека, напомняйки ни, че още от самото начало то е било направено от пръст.
Псалм 103:14
Защото Той познава нашето естество, помни, че ние сме пръст.
Битие 18:27
Ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 6
Числа 16:22 Коментар
О, Боже, Боже на духовете на всяка твар (...). Вторият елемент от нашето естество е дух, също така наричан и дъх [в действителност, гръцката дума за дух е «пнеума», a нейният корен означава «дъх», както е и в настоящия език «пневматичен» - което означава изпълнен с въздух (бел.пр.) - например].

Духът е жизненото дихание, дадено ни от Бог. Когато неодушевеното тяло получи този дъх, то оживява; И обратно, когато духът напусне тялото и се завърне при Бога, настъпва смъртта.

И така, духът е източникът на живот и енергия на всички живи същества.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 7
Битие 7:15 Коментар
Две по две от всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Духът, който е, жизненото дихание, оживотворява всички живи същества. Той е един и същ източник на живот и за хора и за животни.

Бихме могли да сравним духа с енергиен поток, захранващ цял един град.
Еклесиаст 3:19
Защото каквото постига човешките синове, постига и животните: една участ имат; както умира единият, така умира и другото. Да! Един дух имат всичките.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 8
Йов 33:4 Коментар
Духът Божий ме е създал и диханието на Всемогъщия ме оживотворява. Когато неодушевеното тяло получи Божието жизнено дихание (или дух), то оживява.
Откровение 11:11
А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дихание от Бога [в двамата свидетели] и те се изправиха на краката си.
Езекил 37:5
Така казва Господ Йехова на тези кости:

«Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 9
Битие 2:7 Коментар
И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. Комбинацията от тяло и дух води до създаване на жива душа.

Следователно, душата не е нещо, съществуващо отделно от тялото. Душата е самото същество.

Живата душа е факт тогава, когато Божието жизнено дихание навлезе в тялото.
1 Коринтяни 15:45
Така е и писано:

«Първият човек Адам стана жива душа.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 10
Псалм 130:5 Коментар
Чакам Господа, душата ми чака. Както можем да видим, думата «душа» се използва, за описание на живото същество.

Стиховете по-горе показват как личното местоимение «Аз» може да се замести с «душата ми» и как местоимението «ние» може да се замести от «душите ни».

И така, ако е вярно, че тяло плюс дух създава жива душа, нека да видим обратния процес...
Псалм 124:7
Душата ни се избави като птица от примката на ловците; примката се скъса и ние се избавихме.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 11
Йов 34:14,15 Коментар
Ако Той [Бог] прилепи сърцето Си само към Себе Си и оттегли към Себе Си Духа Си и диханието Си, то ще издъхне заедно всяка плът и човекът ще се върне пак в пръстта. Когато живата душа изгуби жезненото дихание, остава само тялото, лишено от живот, то се връща обратно в пръстта.

А къде отива Божият дъх, духът на живота, когато напусне тялото?
Псалм 104:29,30
Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръстта си.

Изпращаш ли Духа Си, те се създават; и подновяваш лицето на земята.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 12
Еклесиаст 12:7 Коментар
И се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне при Бога, Който го е дал. В момента на смъртта, духът, дъхът, просто се завръща при Бога, Който го е дал в началото, за да осигури живот.
Еклесиаст 8:8
Няма човек, който да има власт над духа, за да задържи духа, нито да има власт над деня на смъртта.
Лука 23:46
И Исус извика със силен глас и каза: «Отче, в Твоите ръце предавам духа Си.»

И като каза това, издъхна.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 13
Лука 8:55 Коментар
И духът му се върна и то [момичето] начаса стана. За илюстрация, можем да сравним тялото с една електрическа крушка, духът с електричество, а душата със светлината, която електрическата крушка излъчва.

Когато спрем енергията, светлината в електрическата крушка (душата) угасва, защото електричеството (духът) е прекъснат. Остава само крушката, която остава, но не свети, и която е безжизненото тяло.
Псалм 146:4
Излезе ли духът му, той се връща в земята си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 14
Хайде да запомним тези две сравнения
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 15
Евреи 7:8 Коментар
И в единия случай смъртните човеци вземат десятък. По време на смъртта живата душа престава да съществува, тялото се връща в пръстта, а духът, енергията на живота, се завръща при Бога.

Има ли част от човека, която е безсмъртна?

Доста дълго време се е преподавало, че душата е безсмъртна, че тя остава след смъртта и отива в рая, ада или някъде другаде...

Съгласна ли е Библията с това учение?
Исая 51:12
Кой си ти, че се боиш от смъртен човек?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 16
Езекил 18:20 Коментар
Душата, която греши, тя ще умре. Библията е ясна по този въпрос: душата е смъртна.

Няма човек, който да притежава и зрънце безсмъртие.
Матей 10:28
Но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.
Яков 5:20
Който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 17
Псалм 78:50 Коментар
[Бог] не пощади от смърт душата им. Да отбележим, че във втория стих се казва, че душата умира, независимо дали човекът е бил добър или лош.

Тогава откъде идва тази велика измама, че душата на човека е безсмъртна?

Отговорът, който Библията ни дава по този въпрос, може да ви изненада...
Езекил 13:19
Ще Ме оскверните ли (...) за да убивате души, които не трябваше да умрат, и да опазите живи души, които не трябваше да живеят?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 18
Битие 3:1-4 Коментар
[Змията] каза на жената: «Истина ли каза Бог, “Да не ядете от всяко дърво в градината”?»

Жената отговори на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: “Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.”»

А змията каза на жената: «Никак няма да умрете.»
Бог беше предупредил Адам и Ева, че неподчинението им ще ги направи смъртни.

Но змията ги измами, убеждавайки ги, че те вече са безсмъртни!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 19
2 Коринтяни 11:3 Коментар
Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Още от самото начало до ден днешен Сатана успява да измами хората, убеждавайки ги, че те са безсмъртни.
Откровение 12:9
(...) онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 20
1 Тимотей 6:15,16 Коментар
(...) Цар на царете и Господ на господарите, Който сам притежава безсмъртие. Нека винаги помним това: Само Бог притежава безсмъртие.

Следователно човекът не е безсмъртен по естество.

Обаче най-голямото желание на Бога е да сподели безсмъртието с нас!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 21
Битие 2:17 Коментар
Но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Бог е създал човека с намерението да бъде безсмъртен.

Но поради своето неподчинение човекът развали връзката си с Бога, единствения Източник на живот, и изгуби своя достъп до безсмъртието.

Така човекът стана смъртно същество.
Римляни 5:12
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха (...).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 22
Римляни 6:23 Коментар
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Давайки живота Си за нас, Исус Христос ни предлага възможността да спечелим безсмъртие чрез вяра.

Следователно, безсмъртието зависи от спасението ни чрез Исус Христос.
Йоан 3:16
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 23
1 Йоан 5:11-13 Коментар
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.

Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.

Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.
Значи безсмъртието е дар от Бога, за онези които се покаят за греховете си, и приемат Исус Христос за техен личен Спасител и Господ в техния живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 24
2 Тимотей 1:10 Коментар
(...) нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и безсмъртие чрез благовестието. Да запомним: безсмъртие има само в Исус Христос.

Без Него, ние оставаме смъртни същества, обречени на вечно изчезване.
Римляни 2:6,7
[Бог] ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 25
Второзаконие 30:19 Коментар
Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота. Това е Божията покана към всеки един от нас.

Ние не сме безсмъртни по естество. Но това зависи изцяло от това дали ще пожелаем да наследим безсмъртие.

Можем да сграбчим чрез вяра вечния живот, който е в Исус Христос.

Защо не направим това още сега, докато се молим?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 14
Дух, душа и тяло
Екран 26
Хайде да помолим Бог заедно да ни даде вечен живот:
Господи и Боже наш,

Сатана толкова много желае да ни измами, да ни накара да вярваме, че ние вече сме безсмъртни, за да не почувстваме нуждата да бъдем спасени от Исус Христос.

За щастие, Ти си ни дал Твоето Слово да ни ръководи и учи, че само Ти притежаваш безсмъртие.

Затова се обръщаме към Теб, Татко, за да Те помолим да ни дадеш вечния живот, който е в Исус Христос, за да Го приемем от сега занапред като наш личен Спасител и Господ в нашия живот.

Молим всичко това в Негово име.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 14 Тестът на урок 14 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATOT386.JPG. Екран 2: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter, 1999, front cover. Екран 3: SHALLIS, Christian. In: «Il faut beaucoup de foi pour être athée - À la recherche de nos origines» (SHALLIS, Ralph), Editions Farel, 1983, front cover. Екран 4: «Anatomy of the structures of the human body.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 5: In: «The Watchtower» magazine (May 1, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.18. Екран 6: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Fourth Quarter, 1996, front cover. Екран 7: In: «My Book of Bible Stories», Watch Tower Bible and Tract Society, 1978, p.25. Екран 8: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.169. Екран 9: In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), p.151. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: Photo by PhotoDisc. In: «Sabbath School Leadership» magazine (May 1999), front cover. Екран 11: In: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, picture number 15. Екран 12: WILLIAMSON, Jean et Mick SHARP. In: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, p.198. Екран 13: «Lightbulb.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 14: NYE, Vernon. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.38. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 14-b: McGARY, Norman. «The I AM Project», 1996. Picture from the Web site: http://www.webservants.com/story/2.html. Екран 15: In: «Réveillez-vous» magazine (January 8, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.26. Екран 16: In: «The Watchtower» magazine (August 15, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Екран 17: LE CARAVAGGIO. In: «The Wonder of the Miracles» (SOMMER, Robin Langley), Saraband, 1998, p.73. Екран 18: MOLAN, Chris. In: «Forever Stories, volume 1» (BYERS, Carolyn), p.54,55. Used by permission. Copyright ©1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: VERLEYE, J. In: «The Catholic Children’s Bible» (THEOLA, Soeur Mary), The Regina Press, 1983, p.26. Екран 20: FRA BARTOLOMEO. «God the Father» (1509), Museo e Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi, Lucques. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.348. Екран 21: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.12,13. Екран 22: GRACE, Robert. In: «Signs of the Times» magazine (August 1989), Pacific Press Publishing Association, p.15. Екран 23: GREENE, Nathan. «The Invitation». In: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), p.2. Екран 24: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.188. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: ANDERSON, Harry. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.322. Екран 26: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATOT137.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 14 Тестът на урок 14 ви очаква!