DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Moment pravdy - Test lekce 14

Tělo, duše a duch

Abyste si mohli prověřit své porozumění a pokroky ve studiu Božího Slova, zveme vás k vyplnění a odeslání tohoto krátkého testu. Jeho vyhodnocení a správné odpovědi vám budou zaslány co nejdříve.

Známka 70% nebo vyšší vám umožní zaslat test lekce 15. Po ukončení celého biblického kurzu Moment pravdy obdržíte vysvědčení o úspěšném dokončení kurzu.


Moment pravdy: Test lekce 14

 1. Podle První epištoly Pavla Tesalonickým člověk pozůstává ze všech následujících prvků, kromě jednoho. Kterého?
  Tělo.
  Duch.
  Ego.
  Duše.

 2. Bible v několika případech naznačuje, že bylo tělo vzato ze země. V jednom z nich kniha Žalmů říká: «On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme A kniha Genesis zaznamenává tato slova: «Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem a

 3. Duch je zdrojem života a energie u všeho živého. Jaký jiný výraz používá Bible k vyjádření ducha?
  «Srdce.»
  «Dech.»
  «Světlo.»
  «Duše.»

 4. Kniha Genesis popisuje kombinaci těla a dechu: «I učinil Hospodin Bůh člověka z země, a vdechl v chřípě jeho života, i byl člověk v živou.»

 5. Kniha Žalmů vysvětluje co se stane, když duch opustí tělo: «(...) odejmeš-li [Hospodine] jejich , , v se navracejí.»

 6. Podle Slova Božího, kam odchází duch, když opustí tělo?
  Jde do pekla, jestliže byl zemřelý nespravedlivý.
  Bdí nad rodinou zesnulého.
  Pohybuje se ve vesmíru.
  Odchází k Bohu, který jej dal.

 7. Podle Slova Božího, co se stane s duší, když duch opustí tělo?
  Duše přestane existovat.
  Duše odchází do nebe nebo do pekla.
  Duše je reinkarnovaná do jiného těla.
  Duše bdí nad rodinou zesnulého.

 8. Kniha proroka Ezechiele jasně říká, že smrtelnost duše se vztahuje na každého člověka, ať spravedlivého, nebo nespravedlivého: «(...) duše, které neměly , a při životě chcete duše, které nemají

 9. Podle První epištoly Pavla Timoteovi, kdo je nesmrtelný? (Označte všechny správné odpovědi.)
  Bůh.
  Satan.
  Člověk.
  Všichni živí tvorové, včetně zvířat.

 10. První epištola Jana naznačuje cestu, vedoucí k nesmrtelnosti: «A to svědectví je toto: že Bůh nám dal život a ten život je v jeho . Kdo má , má život, kdo nemá Božího, nemá život.»

Vaše jméno:

Vaše e-mailová adresa:
(Prosíme, zkontrolujte správnost vaší e-mailové adresy.)

Odpověď na otázku:
3 + 4 =