НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 15

След смъртта...

Снимки 1 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 1
Каним ви да се помолите с нас:
Господи, Боже наш,

Днес искаме да Те питаме нещо много важно: какво се случва след смъртта?

Има толкова много теории по този въпрос, но ние искаме да се обърнем към Теб, за да можем най-накрая да получим отговор, на който можем да се доверим.

Молим Те, води ни в нашето изследване на Твоето свято Слово чрез силата на Твоя Свят Дух.

Това е нашата молитва в името на Исус.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 2
Йов 14:10 Коментар
Но човек умира и прехожда. Да! Човек издъхва и къде е той? Също като Йов всички ние сме се чудили какво ли става след смъртта.

Дали отиваме направо в рая? Или в ада? Или в чистилището? Дали просто изчезваме?

Хайде да видим какво казва Божието слово по този въпрос.

(Много е важно да прегледате предишния урок, озаглавен «Дух, душа и тяло», за да можете да разберете този урок по-добре.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 3
Битие 2:17 Коментар
Но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Вече видяхме, че безсмъртието на човека зависеше от неговото постоянно общуване с Бога, източника на живота.

Чрез неподчинението си на Бога, което е грехът, човекът стана смъртно същество, обречено на гибел.
Римляни 5:12
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха (...).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 4
Еклесиаст 12:7 Коментар
И се върне пръстта в земята, както е била, и духът се върне при Бога, Който го е дал. Също видяхме, че човекът има тяло, направено от пръст и жизнено дихание, или дъх, идващ от Бога.

Тази комбинация от тяло и дух ни дава жива душа (моля, хвърлете един поглед на урока «Дух, душа и тяло» за повече подробности).

Обратно, душата престава да съществува когато се наруши тази комбинация: тогава духът (жизненото дихание) се завръща при Бога, а тялото се завръща в пръстта. Това е смъртта, темата ни за днешния урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 5
Йов 3:11,13 Коментар
Защо не умрях при раждането? (...)

Защото сега щях да лежа и да почивам; щях да спя; тогава щях да съм в покой.
Първа изненада: Божието Слово сравнява смъртта със съня!

Ще видим, че Библията използва това сравнение много пъти по един много ясен начин.
Псалм 13:3
Просвети очите ми, да не би да заспя в смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 6
Божието Слово описва смъртта като сън:
«Заспаха във вечния си сън (...). От Твоето мъмрене, Боже Яковов, паднаха в дълбок сън и колесници, и коне.» (Псалм 76:5,6)

«[Стефан] извика със силен глас, “Господи, не им зачитай този грях.” И като каза това, заспа. А Савел одобряваше убиването му.» (Деяния 7:60 до 8:1)

«“Те ще заспят вечен сън, от който няма да се събудят,” казва Царят, Чието име е Господ на Силите.» (Еремия 51:57)

«А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.» (1 Солунци 4:13)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 7
Йоан 11:11-14 Коментар
И след това им каза [Исус на учениците]: «Нашият приятел Лазар заспа, но Аз отивам да го събудя.»

Тогава учениците Му казаха: «Господи, ако е заспал, ще оздравее.»

Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за потъване в сън.

Тогава Исус им каза ясно: «Лазар умря.»
Думите на Исус са в съвършено съгласие с учението на Стария Завет: когато човек умре, той изпада в състояние на дълбок сън, чакайки деня на възкресението.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 8
Псалм 94:17 Коментар
Ако не ми беше помогнал Господ, душата ми без малко щеше да се пресели в мълчанието. Следователно мъртвите приключват живота си и заспиват: те стоят в гроба в пълно мълчание.

Божието Слово е кристално ясно по този въпрос: когато умрем, изпадаме в състояние на пълно безсъзнание.
Псалм 115:17
Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 9
Еклесиаст 9:5,6,10 Коментар
Защото живите поне знаят, че ще умрат; а мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен.

Също и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо, което става под слънцето. (...)

Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го; защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш.
Тези стихове са толкова ясни, че някои хора, искайки да отрекат безсъзнанието на мъртвите, казват, че книгата Еклесиаст не е вдъхновена от Бога...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 10
Еклесиаст 12:10 Коментар
И това, което беше с правота написано, думи на истина. За съжаление на мразещите книгата Еклесиаст Бог е предвидил техните номера! Той е дал текстове, които посочват, че Библията потвърждава достоверността на всяка своя книга.

Казвайки това, да обърнем внимание, че и много други книги от Божието Слово ясно говорят за пълното безсъзнание на мъртвите.
2 Тимотей 3:16
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 11
Библията учи, че мъртвите са в състояние на пълно безсъзнание:
«Така човек ляга и не става вече; докато небесата не преминат, те няма да се събудят и няма да станат от съня си. (...) Синовете му достигат до почитание, а той не знае; и са свалени, а той не забелязва това за тях.» (Йов 14:12,21)

«Аз ще те прибера при бащите ти и ще слезеш в гроба си с мир; и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място.» (4 Царе 22:20)

«Защото в смъртта не се споменава за Тебе; в преизподнята кой ще Те славослови?» (Псалм 6:5)

«Излезе ли духът му, той се връща в земята си; в същия този ден загиват намеренията му.» (Псалм 146:4)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 12
Ето и други стихове, които показват, че мъртвите се намират в пълно безсъзнание:
«На мъртвите ли ще покажеш чудеса? Или умрелите ще станат и ще Те хвалят? В гроба ли ще се прогласява Твоето милосърдие или в мястото на погибелта верността Ти? Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела и правдата Ти - в земята на забравените?» (Псалм 88:10-12)

«Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието.» (Псалм 115:17)

«Защото преизподнята не може да Те хвали; смъртта не може да Те славослови; онези, които слизат в рова, не могат да се надяват на Твоята вярност. Живият, живият, той ще Те хвали, както аз днес.» (Исая 38:18,19)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 13
Йоан 3:13 Коментар
[Исус каза:]

«И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият Син, Който е на небето.»
Вярването, че праведните отиват в рая веднага след смъртта си няма Библейско основание.

Мъртвите почиват в гроба в пълно безсъзнание.
Деяния 2:29,34
Братя, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид, че и умря, и бе погребан, и гробът му е при нас до този ден. (...)

Защото Давид не се е възнесъл на небесата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 14
Йов 17:13,15,16 Коментар
Ако очаквам преизподнята за мое жилище, ако съм постлал постелката си в тъмнината, (...) о къде е сега надеждата ми? Да! Кой ще види надеждата ми?

При вратите на преизподнята ще слезе тя, когато едновременно ще има покой в пръстта?
Йов и Яков знаеха, че при тяхната смърт те няма да отидат в рая, но ще отидат в гроба, домът на мъртвите (на Еврейски, «Шеол»; на Гръцки, «хадес»).

В действителност, шеол или хадес никога нямат значението на думата «рай», «чистилище» или «ад с вечни мъки».

Те просто означават «гроб», «гробница».
Битие 37:35
С жалеене ще сляза при сина си в гроба.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 15
Йоан 14:2,3 Коментар
[Исус им рече:]

«Отивам да ви приготвя място.

И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.»
Сега, когато разбираме, че мъртвите не отиват в рая, но си почиват тихо в гроба, думите на Исус ни стават по-понятни.

Наистина, как би могъл Той да дойде отново, за да вземе Своите деца при Него, ако те попадат в рая веднага след смъртта си?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 16
2 Царе 12:22,23 Коментар
Докато детето беше още живо, постих и плаках, защото си казвах:

«Кой знае, може Бог да ми покаже милост и детето да остане живо?»

Но сега то умря. Защо да постя? Мога ли да го върна назад?

Аз ще ида при него, а то няма да се върне при мене.
Погледнете към стиха горе: когато се молим, ние трябва да го правим само в полза на живите.

Абсолютно безмислено е да се молим за умрелите: тяхната вечна съдба е вече решена, в зависимост от техния личен избор, направен по време на техния живот.

Нашите молитви не могат да променят този избор, колкото и усилено да се молим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 17
Второзаконие 18:10-12 Коментар
Да няма сред тебе някой (...) окултист, гадател или магьосник, никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви.

Защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа.
Вече изучавахме, че трябва да се молим на Бог и само на Бог (вижте урока «Божията гореща линия»).

Тъй като мъртвите не разбират нищо, разбираме, че да се молим за тях е напълно безполезно.

Само че Бог отива още по-далеч и ни предупреждава строго срещу призоваването на мъртви.

Защо това е толкова опасно?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 18
Исая 8:19,20 Коментар
И когато ви кажат: «Допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят,» отговорете: «Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?»

Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Опитвайки се да призовем мъртвец, ние даваме възможност на Сатана да се представи за този мъртвец и така да ни измами, убеждавайки ни в неговите лъжи.
2 Коринтяни 11:14
И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 19
Йов 7:9,10 Коментар
Така и слизащият в преизподнята няма да възлезе пак.

Няма да се върне вече у дома си и мястото му няма да го познае вече.
Така феноменът с къщи, обитавани от духове не може да се обясни със завръщането на мъртви, а по-скоро това са Сатанински сили.

В действителност Сатана иска да ни накара да повярваме, че вожем да общуваме с отвъдното, за да може така по-лесно да ни измами.

Ще говорим за това с повече подробности в нашия урок за спиритизма.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 20
Малахия 4:5 Коментар
Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия. А сега няколко думи за прераждането.

Някои хора се опитват да докажат това твърдение чрез Библията, цитирайки тези думи на Исус и твърдейки, че те потвърждават, че Илия се е преродил в образа на Йоан Кръстител.

Обаче това ли имаше предвид Исус с тези думи?
Матей 11:7,14
Исус започна да говори на народа за Йоан: (...)

«И ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 21
Лука 1:17 Коментар
[Йоан] ще върви пред Него [пред Бога] в духа и силата на Илия. Исус нарече Йоан Кръстител «Илия, който има да дойде» защото Йоан имаше духа и силата, която характеризираше служенето на пророк Илия.

Нещо повече, самият Йоан Кръстител каза за себе си, че не е Илия.

Казвайки това, нека да погледнем какво казва Божието Слово за доктрината на прераждането?
Йоан 1:21
И го попитаха [Йоан]: «Тогава кой си ти? Илия ли си?»

Той каза: «Не съм.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 22
Битие 3:4 Коментар
А змията каза на жената:

«Никак няма да умрете.»
Първата лъжа, с която Сатана излъга човека беше да го накара да вярва, че той притежава безсмъртие, независимо дали се подчинява на Бога или не. Идеята за прераждането води началото си още от тази най-първа лъжа.

Обаче Библията е ясна: човек умира само веднъж и след смъртта му го чака съд, а не друг живот в друго тяло.
Евреи 9:27
И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 23
Лука 23:43 Коментар
А Исус му отговори [на разбойника на кръста]:

«Истина ти казвам днес ще бъдеш с Мене в рая.»
Хайде да разгледаме три класически възражения срещу това, че мъртвите са в състояние на пълно базсъзнание: преди всичко добре известният отговор на Исус към покаялия се крадец на кръста.

Трябва да отбележим, че в оригиналния тект не се е използвала пунктоация: преводачът произволно е решавал къде да сложи запетайки, за да направи текста по-лесен за четене.

Така това изречение би могло да се прочете по следния начин: «Истина ти казвам днес, ще бъдеш с Мен в рая.», а не «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая.»

А сега ще попитате, коя версия е правилната?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 24
Йоан 20:17 Коментар
[Исус й каза:]

«Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца.»
След своето възкресение, Исус каза, че Той все още не се е възнесъл на небето, нито е взел със Себе Си покаяния грешник от кръста.

Следователно правилната версия е тази: «Истина ти казвам днес, ще бъдеш с Мен в рая.»

Тази версия обяснява най-добре и двете: обещанието на Исус и принципното учение на Библията, според което мъртвите почиват в гроба, очаквайки своята награда, която ще им се даде в края на времето, а не незабавно след тяхната смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 25
Откровение 6:9,10 Коментар
Видях под олтара душите на онези, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха.

И те викаха с висок глас (...).
Второ класическо възражение: душите, викащи под олтара.

Важно е да се отбележи, че това е цитат от книгата Откровение, това е книга в която много често езикът е символичен, особено при седемте печата откъдето е взет този стих.

Възможно ли е тази картина да има предвид нещо различно от това, което се вярва за съзнанието на мъртвите?

Да погледнем следващите два стиха...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 26
Битие 4:10 Коментар
[И Господ каза на Каин:] «Какво си направил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.» Също както Авеловата кръв викаше към Бога, за да свидетелства за престъплението на брат му Каин, кръвта на мъчениците вика към Бога, за да свидетелства за престъпленията, които са извършени срещу тях.

Следователно самите мъченици не викат към Бога, както изглежда буквално от стиховете, а тяхната кръв, един символичен вик, свидетелстващ за нечестията, които са били извършени срещу тях.
Евреи 12:24
(...) поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 27
Лука 16:19-24 Коментар
Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му. (...)

Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.

И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. И той извика: «Отче Аврааме, смили се над мен!»
Трето и последно класическо възражение: притчата за просяка Лазар и злия богаташ.

Притчата е история, използвана, за да предаде урок: не е задължително обаче тя да се тълкува буквално.

Доказателството за това? Вижте...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 28
Съдии 9:7-9 Коментар
Послушайте ме! (...)

Веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да владее над тях.

И предложили на маслината: «Царувай над нас!»

Но маслината им отговорила: «Да оставя ли маслото си, чрез което отдавам почит на Бога и на човека, за да отида да се развявам над дърветата?»
Едно буквално тълкувание на тази притча би ни довело до извода, че дърветата могат да говорят. Разбира се, не това е имал предвид авторът на притчата!

По същия начин, с притчата за бедния Лазар и богаташа Исус не обясняваше какво се случва след смъртта, ами откриваше егоизма на фарисеите.

Вече видяхме, че Исус поучаваше по въпросите за смъртта: Той я сравни със сън.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 29
Деяния 24:15 Коментар
Ще има възкресение на праведни и неправедни. А сега, как този сън на мъртвите ще завърши?

Според Библията ще има две възкресения:
  • първо, възкресение на праведните, при второто идване на Исус;
     
  • второ, възкресение на грешните, след милениума (въпрос, който ще разгледаме в друг урок).
Йоан 5:28,29
Иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му - и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 30
Даниил 12:2 Коментар
Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят - едни за вечен живот, а други - за срам и вечно презрение. Ще има две възкресения: първо, това на праведните и още едно, 1000 години по късно, което е възкресението на нечестивите.
Откровение 20:4-6
[Праведните] оживяха и царуваха с Христос хиляда години.

Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години.

Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 31
1 Коринтяни 15:53 Коментар
Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в безсмъртие. При първото възкресение, Бог ще направи праведните безсмъртни. По този начин, те ще наследят вечен живот.

Второто възкресение ще постави нечестивите пред Божия трон за съд и те ще преживеят «втората смърт».

Обаче какво по-точно е втората смърт? Това ще изследваме подробно в следващия ни урок.
Откровение 2:11
Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 32
Едно малко обобщение за смъртта и възкресението
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 33
Откровение 21:4 Коментар
Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина. Нека тези чудесни обещания от Бога да бъдат един неизчерпаем източник на сила за всеки един от нас!
1 Коринтяни 15:26
И смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 15
След смъртта...
Екран 34
Хайде да се помолим:
Татко наш,

Как да Ти благодарим за това, че си ни открил толкова ясно какво се случва с човека след смъртта? Ние желаем да възобновим завета си с Теб в името на Исус Христос днес.

Молим Те, прости греховете ни, ръководи ни по всяко време чрез Твоя Свят Дух и ако умрем преди завръщането на Твоя Син, молим като покаялия се крадец на кръста: «Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството Си.» (Лука 23:42).

Събуди ни при първото възкресение, така че да можем да наследим вечен живот. В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 15 Тестът на урок 15 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 15: Picture from the Web site: http://serc.carleton.edu/images/introgeo/interactive/examples/Virginia_Tombstones.jpg Екран 1: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #1, 054_180.JPG. Екран 2: BOUGUEREAU, Adolphe William. In: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #19, 610050.JPG. Екран 3: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.68. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: MARTINI, Simone (1283-1344). «The Death of St. Martin» (c. 1321), Lower Church of San Francésco, Assisi. Picture from the Web site: http://cgfa.kelloggcreek.com/martini/p-martin18.htm Екран 5: GHIRLANDAIO, Domenico. «The Funeral of St. Francis» (1485). In: «Illustrated Lives of the Saints» (McNEILL, John), Bison Books Ltd., 1995, p.62,63. Екран 6: Picture from the Web site: http://bellalunadesigns.com/vincentgallo/media/funeral8.jpg Екран 7: BLOCH, Carl. «The Raising of Lazarus». Frederiksborg Slotskirke; Hillerod, Denmark. Екран 8: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, RELCL033.JPG (detail). Екран 9: Picture in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #18, 505338.JPG. Екран 10: In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), front cover. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, RELCL018.JPG. Екран 12: FRA ANGELICO (1400-1455). «Burial of Saints Cosmas and Damian», Museo di San Marco, Florence. Picture from the Web site: http://sunsite.sut.ac.jp/cgfa/angelico/p-angeli23.htm Екран 13: Picture from the Web site: http://inframedia.com.au/sambo/cemetery.jpg Екран 14: FRA FILIPPO LIPPI. «The Funeral of St. Stephen» (1460), Cathédrale de Prato. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.348. Екран 15: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.200. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, RELCL033.JPG (detail). Екран 17: In: «Signs of the Times» magazine (March 1995), Pacific Press Publishing Association, p.7. Екран 18: In: «The Watchtower» magazine (January 15, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.4. Екран 19: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.483. Екран 20: MARGETSON, W.H. In: «The Bible Picture Book» (CHALMERS, Muriel J.), Thomas Nelson and sons Ltd., p.58. Екран 21: BACICCIO, Giovanni. «St. John the Baptist Preaching», The Louvre, Paris. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.154. Екран 22: Picture from the Web site: http://sportsillustrated.cnn.com/football/college/news/1998/11/19/steinmetz_funeral/lg_funeral_ap_01.html Екран 23: HARLAN, Russell. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.427. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.113. Екран 25: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM249.BMP. Екран 26: In: «My Book of Bible Stories», Watch Tower Bible and Tract Society, 1978, p.19. Екран 27: DORE, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.307. Екран 28: «Olivier». In: «The Reader’s Digest Bible - Illustrated Edition», 1990, Reader’s Digest Association, p.636. Екран 29: SKIDMORE, Lou. In: «La Sentinelle» magazine (November 1996), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 30: JUSTINEN, Lars. In: «La Sentinelle» magazine (November 1993), Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 31: MOTTEZ, Victor-Louis (1809-1897). «The Resurrection of the Dead», Musée des Beaux-Arts, Lille, France. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.103. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 32: PROVONSHA, Clyde N. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), p.536. Used by permission. Copyright ©1952, 1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 33: GREENE, Nathan. «Johnny Made Whole». In: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), p.6. Екран 34: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #2, SCENE009.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 15 Тестът на урок 15 ви очаква!