DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Moment pravdy - Test lekce 15

Po smrti...

Abyste si mohli prověřit své porozumění a pokroky ve studiu Božího Slova, zveme vás k vyplnění a odeslání tohoto krátkého testu. Jeho vyhodnocení a správné odpovědi vám budou zaslány co nejdříve.

Známka 70% nebo vyšší vám umožní zaslat test lekce 16. Po ukončení celého biblického kurzu Moment pravdy obdržíte vysvědčení o úspěšném dokončení kurzu.


Moment pravdy: Test lekce 15

 1. V mnoha pasážích a velmi jasným způsobem, Slovo Boží popisuje smrt jako:
  spánek.
  přeměnu v anděla.
  světelný tunel vedoucí do nebe.
  přechod z jednoho těla do druhého.

 2. Evangelium podle Jana potvrzuje odpověď na otázku č.1 případem Lazarova vzkříšení. Říká: «Ježíš to však řekl o jeho , ale oni se domnívali, že mluví o ve . Tehdy jim Ježíš řekl jasně: “Lazar .”»

 3. Kniha Kazatel velmi výstižně popisuje, co se děje v příbytku mrtvých: «Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není ani ani ani v říši mrtvých, kam odejdeš.»

 4. Podle Bible, co se stane se spravedlivými, když zemřou?
  Vstoupí do nebe a zůstanou navždy v ráji.
  Jejich duše zůstane na zemi, aby vedla živé.
  Odpočívají v hrobě v úplném bezvědomí.
  Jsou reinkarnováni do jiného těla ke šťastnější existenci.

 5. Hebrejské «sheol» a řecké «hades» jsou slova, použitá v Bibli k popisu místa pro mrtvé. Co tato slova znamenají?
  «Ráj.»
  «Peklo s věčným utrpením.»
  «Očistec.»
  «Hrob.»

 6. Modlit se za mrtvé je zcela zřejmě bezúčelné. Druhá kniha Samuelova tento bod jasně demonstruje citací slov krále Davida po smrti jeho syna: «Teď [dítě] . Proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést ? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně

 7. V naší lekci, v knize Deuteronomium, jsme viděli přísné Boží varování: «Ať se u tebe nenajde (...) vyvolávač , vědma ani ten, kdo se doptává . Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina

 8. Podle Slova Božího, co se může stát, kdybychom se snažili komunikovat s mrtvou osobou?
  Můžeme od mrtvého obdržet důležité odpovědi na naše otázky.
  Můžeme tím vyjádřit naši lásku k mrtvému.
  Můžeme od mrtvého obdržet útěchu.
  Můžeme být podvedeni Satanem, který se za mrtvého vydává.

 9. Víra v reinkarnaci má původ v první Satanově lži Evě v zahradě Edenu: «Určitě Ale Epištola Židům naopak říká: «A jako je lidem uloženo zemřít, a potom přijde

 10. Slovo Boží na mnoha místech jasně učí, že budou dvě vzkříšení. Která? (Označte všechny správné odpovědi.)
  Vzkříšení spravedlivých při Ježíšově návratu.
  Vzkříšení nespravedlivých při Ježíšově návratu.
  Vzkříšení spravedlivých po miléniu.
  Vzkříšení nespravedlivých po miléniu.

Vaše jméno:

Vaše e-mailová adresa:
(Prosíme, zkontrolujte správnost vaší e-mailové adresy.)

Odpověď na otázku:
3 + 4 =