НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 16

Има ли наистина ад?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 1
Още един път, добре дошли на това изучаване на Словото Божие! Да се помолим:
Мили Боже,

Благодарим Ти за всички Твои милости към нас.

Днес отново идваме при Теб да помолим за просветление по друга тема, която възбужда много дискусии: Адът. Знаем, че Твоето Слово може да ни даде ясен отговор на този въпрос.

Поради това се обръщаме за помощ към Теб, да ни водиш в истината с Твоя Дух. В името на Исус.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 2
Псалм 73:12,16,17 Коментар
Ето такива са нечестивите! Винаги са благополучни! Умножават богатство. (...)

и мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно - докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им.
Сетнината на нечестивите...

Каква е тя? Да горят вечно в огнено езеро? Или да постигнат вечно унищожение?

Нека да оставим Библията да отговори на тези въпроси.

(Силно ви препоръчваме да си прегледате пак предишните два урока «Дух, душа и тяло» и «След смъртта...» преди да продължите с този.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 3
Езекил 18:32 Коментар
«Понеже Аз не благоволя в смъртта на онзи, който умира,» казва Господ Йехова.

«Затова се върнете и живейте!»
Първото, което трябва да разберем ясно е: Бог е любов.

Той не изпитва удоволствие в това да гледа как хората решават да отхвърлят Неговия план за спасението им и по този начин да стигнат до наказание.

Напротив, Той ни кани ежеминутно да приемем Исус като наш Спасител.
1 Tимотей 2:3,4
Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 4
Римляни 2:4-6 Коментар
Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?

Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведният съд на Бога, Който ще въздаде на всеки според делата му.
Бог е любов, но Той е също така и Справедливост.

Ако отхвърлим Неговия спасителен план в Исус Христос, Той няма да има друг избор освен да ни остави да носим последствията от нашите собствени решения и да умрем в греховете си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 5
Матей 13:40-42 Коментар
[Исус също каза:]

«Така ще бъде и при свършека на века.

Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби.»
В предишния урок за смъртта ние научихме, че никой не отива в рая или в ада веднага след смъртта си.

Мъртвите са в състояние на дълбок сън, в пълно безсъзнание, очаквайки деня на тяхното възкресение.

Така че наказанието на нечестивите ще се случи само веднъж, в края на времето.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 6
Матей 13:49,50 Коментар
Така ще бъде и при свършека на века.

ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Кога ще бъде наказанието на нечестивите?

Отговорът, даден ни от Божието Слово е недвусмислен: в края на времето, по време на съдния ден.
2 Петър 2:9
Знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 7
Откровение 20:9; 21:1 Коментар
[Народите] се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град; но огън падна от Бога от небето и ги погълна. (...)

И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали; и море нямаше вече.
Библията казва, че нечестивите ще бъдат наказани на тази земя, чиято повърхност ще бъде погълната от огън, който ще падне от небето.

След това ще бъде създадена нова земя, в която ще живее Божият народ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 8
2 Петър 3:7 Коментар
Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. И така, нечестивите ще бъдат наказани на земята в края на времето.

След всичко казано, тогава, каква ще е съдбата на нечестивите? Доста дълго време се е преподавало, че нечестивите ще се мъчат вечно в пъкъла...

Какво обаче казва Божието Слово по този въпрос?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 9
Римляни 8:11 Коментар
И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас. Първо, да отбележим този важен момент: човекът е смъртно същество (моля, прегледайте урока «Дух, душа и тяло» за повече подробности).

Няма човек, който да притежава безсмъртие.

Следователно можем да забележим една аномалия в учението за вечното страдание: за да може човек да страда вечно, трябва да бъде безсмъртен, но това не е така.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 10
1 Коринтяни 15:53 Коментар
Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в безсмъртие. Тоест, за да живее вечно, човек трябва да получи безсмъртие, което може да му бъде дадено единствено и само от Бог.

Сега въпросът, който трябва да зададем е: Ще даде ли Бог вечен живот и на нечестивите, за да може да се мъчат вечно на адския огън?
1 Tимотей 6:15,16
(...) Цар на царете и Господ на господарите, Който сам притежава безсмъртие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 11
Римляни 2:6,7 Коментар
[Бог] Който ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие. Библията отговаря по много ясен начен: вечен живот е запазен само за праведните.

Само Божият народ ще получи безсмъртие по време на второто идване на Исус Христос.

Колкото до нечестивите, те ще запазят тяхното смъртно състояние: по този начин, те няма да живеят вечно.

Много други Библейски стихове потвърждават този факт, както ще видим...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 12
Безсмъртие ще бъде дадено само на онези, които ще бъдат спасени:
«Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.» (Римляни 6:23)

«Нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и безсмъртие чрез благовестието.» (2 Тимотей 1:10)

«У никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.» (1 Йоан 3:15)

«Който върши Божията воля, пребъдва до векаr.» (1 Йоан 2:17)

«Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт.» (Откровение 2:11)

«Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.» (1 Йоан 5:11,12)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 13
Малахия 4:1,3 Коментар
«Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; и всички горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява.

И този ден, който иде, ще ги изгори,» казва Господ на Силите: «и няма да остане нито корен, нито клонче. (...)

Ще стъпчете нечестивите; защото те ще бъдат пепел под стъпалата на краката ви в деня, който определям.»
Понеже нечестивите няма да наследят вечен живот, те няма и да горят вечно в ада.

Това заключение се потвърждава от Библията, която казва, че крайната участ на нечестивите ще бъде пълно унищожение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 14
Авдия стих 16 Коментар
Всички народи (...) ще бъдат, като че ли не са били. Според Библията нечестивите ще бъдат «унищожени», «погълнати», «изгорени», «като че ли никога не са били», «пепел под стъпалата на краката ви» и още много други термини, изразяващи тоталното им унищожение в края на времето.

Заплатата на греха е смърт, а не вечни мъки в ада.
Псалм 92:7
Нечестивите никнат като тревата и всички, които вършат беззаконие, цъфтят само за да бъдат изтребени завинаги.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 15
Библията заявява, че нечестивите ще бъдат унищожени в края на времето:
«Изтребил си нечестивите, изличил си името им до вечни векове. Неприятелите изчезнаха; те са запустели завинаги; Ти си разорил градовете им, така че и споменът за тях не съществува вече.» (Псалм 9:5,6)

«[Бог] Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие и ще ги отсече в нечестието им.» (Псалм 94:23)

«Защото злите няма да имат бъдеще; светилникът на нечестивите ще изгасне.» (Притчи 24:20)

«Ще потърсиш онези, които се сражават против теб, и няма да ги намериш; онези, които воюват против тебе, ще станат като нищо - все едно, че не са били.» (Исая 41:12)

«Ето, денят Господен иде - лют, с негодувание и пламенен гняв, за да опустоши земята и да изтреби от нея грешните й.» (Исая 13:9)

«Те ще бъдат съвършено погълнати като суха слама.» (Наум 1:10)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 16
Още стихове, показващи пълното и окончателно унищожение на нечестивите
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 17
Матей 25:46 Коментар
И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните - във вечен живот. А сега да видим някои стихове, които често се представят, от онези които са застъпници на идеята за вечни мъки на грешните в ада.

На първо място те посочват, че изразът «вечно наказание» означава «вечно мъчение».

Все пак, етимологично, «наказание» означава «отрязан», «премахнат». Грешникът ще бъде окончателно отрязан от живот.

Следователно наказанието ще бъде вечно по отношение на своя ефект, тъй като грешникът няма да живее вечно.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 18
Исая 11:4 Коментар
А с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава в полза за смирените на страната; ще порази страната с жезъла на устата си и с диханието на устните си ще умъртви нечестивия. «Вечното наказание» е вечната смърт на нечестивите, които Бог «ще умъртви», без никаква възможност за завръщане към живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 19
Евреи 6:2 Коментар
(...) за възкресяване на мъртви и за вечен съд. По подобен начин, «вечния съд» не трябва да се тълкува като вечно мъчение.

Библията е ясна: Божият гняв е «само за една минута».

Да помислим върху това: как е възможно един Бог на любов и справедливост да подържа във вечно страдание някой, чийто бунт е продължил само през един човешки живот? Библията решително отхвърля тази ерес.
Псалм 30:5
Защото гневът Му е само за една минута, а благоволението Му е за цял живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 20
Лука 12:47,48 Коментар
И онзи слуга, като е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит.

А онзи, който не е знаел и е направил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит.
Божието Слово не казва колко дълго ще е наказанието на нечестивите преди да настъпи тяхното окончателно унищожение.

Обаче тя ясно заявява, че те ще бъдат наказани според техните дела, най-големите грешници ще получат най-тежките наказания.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 21
Матей 25:41 Коментар
Тогава [Царят] ще каже и на тези, които са от лявата Му страна:

«Идете си от Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели.»
Друг израз, който се тълкува погрешно: «вечният огън».

Отново Библията ни дава ясен отговор и на този въпрос.

Да видим следващите стихове...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 22
Битие 19:24,25 Коментар
Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето.

Той съсипа тези градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения.
«Вечният огън» е разрушил Содом и Гомор. И въпреки това този огън е изгаснал много отдавна!

Това е било «дадено за пример», да, но за кого?
Юда стих 7
Содом, Гомор (...) са ни дадени за пример, като носят наказанието на вечния огън.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 23
2 Петър 2:6 Коментар
[Бог] осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел, и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие. Наказанието на Содом и Гомор свидетелства за наказанието на нечестивите в края на времето, което е пълно унищожение.

Нечестивите ще умрат в огън, които ще загасне чак след като извърши предназначението си за пълно унищожение на нечестивите.
Притчи 26:20
Където няма дърва, огънят изгасва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 24
Лука 16:19-24 Коментар
Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му. (...)

Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.

И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. И той извика:

«Отче Аврааме, смили се над мен! (...) защото се мъча в този пламък.»
Притчата за бедния Лазар и богаташа също ни е дадена като доказателство, че грешните ще отидат в ада веднага след смъртта си.

Обаче ние вече видяхме, че притчите не винаги трябва да се тълкуват буквално; в противен случай, трябва да вярваме, че дърветата могат да говорят, както е записано в Съдии 9:8-15.

Моля, прегледайте урока «След смъртта...» за повече подробности по този въпрос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 25
Откровение 20:10 Коментар
И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът.

И ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.
Гръцките думи «ейс айонас айонон» (буквално, «от век на век») и Еврейският им еквивалент «ал йолам» (най-общо превеждан като «довека» или «до вечни векове») не означават, че нечестивите ще се мъчат вечно, също както вечният огън, който е унищожил Содом и Гомор, не гори повече днес.

Сега да видим други стихове, съдържащи израза «довека» («до вечни векове»), което ще ни покаже истинското значение на тези думи.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 26
Исая 34:6,9,10 Коментар
Защото Господ има жертви във Восора и голямо клане в Едемската земя. (...) земята му ще стане пламтяща смола.

Няма да угасне нито нощем, нито денем; димът й ще се издига непрестанно.

от род в род ще стане опустошена; никой няма да мине през нея довека.
Изразите «димът й ще се издига непрестанно» и «довека» просто показват едно тотално унищожение на градовете, които са «вечна пустота».
Еремия 49:13
Восора ще стане за учудване и укоряване, пуста и за проклятие и всичките й градове ще се обърнат на вечна пустота.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 27
1 Царе 1:22,28 Коментар
Не искам да отида, докато не се отбие детето. След това ще го занеса, за да се яви пред Господа и да живее там завинаги. (...)

През всичките дни на живота си ще бъде посветено на Господа.
По същия начин изразът «завинаги» не означава «вечно», а по-точно «докато съм жив».

Така слугата щеше да служи на господаря си «завинаги», което означава през целия му живот, но със сигурност не и вечно.
Изход 21:6
Господарят му ще му промуши ухото с шило [на слугата] и той ще му бъде роб завинаги.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 28
Псалм 83:17 Коментар
Нека се посрамят и ужасят завинаги. Да! Нека се смутят и погинат. Така нечестивите ще бъдат поразени «завинаги», което ще рече за времето, което им е останало да изживеят, преди да ги постигне вечното унищожение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 29
Матей 25:41 Коментар
Идете си от Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Сатана ще бъде ли унищожен?

Някои хора считат, че понеже Сатана е ангел Бог не може да го унищожи.

Въпреки това, Библията казва точно обратно. Сатана ще бъде унищожен в края на времето.

Да погледнем някои стихове от Писанието, потвърждаващи тази гледна точка.
Откровение 20:10
И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 30
Езекил 28:17-19 Коментар
Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си. (...)

Затова извадих огън изсред тебе, който те изгори, и те превърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.

Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе; за ужас си станал и няма да те има довека.
В урока «Защо има зло?» се срещнахме с това пророчество на Езекил, показващо как Сатана се е разбунтувал против Бога.

Същото пророчество ни представя предстоящото унищожение на Сатана.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 31
Също като нечестивите, Сатана ще бъде унищожен в края на времето:
«В онзи ден Господ с жестокия, великия и здрав Свой меч ще накаже левиатан, бързия змей. Да! Левиатан, извиващия се змей; и ще убие змея, който е в морето.» (Исая 27:1)

[Забележка: «Бързият змей» от предния стих е Сатана: «И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят.» (Откровение 12:9)]

«То и Той [Исус] подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т. е. дявола.» (Евреи 2:14)

«А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви.» (Римляни 16:20)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 32
Откровение 20:14 Коментар
И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро.

Това е втората смърт.
Огненото езеро е втората смърт, а не вечни мъки в ада.

След унищожението на всяко зло и самата смърт ще бъде унищожена.
Исая 25:8
[Господ Бог] ще погълне смъртта завинаги.
1 Коринтяни 15:26
И смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 33
Откровение 21:4,5 Коментар
Смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина.

И Седящият на престола каза: «Ето, подновявам всичко.»
Щастието на Божия народ няма да бъде помрачено от виковете на страдание на нечестивите, тъй като те ще са унищожени, както и всичко старо.
Наум 1:9
Какво се съвещавате против Господа? Той ще направи пълно разорение.

така че бедствие няма да ви нападне втори път.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 34
Римляни 3:7 Коментар
Ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Негова слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник? Да завършим нашия урок с това становище.

Някои може да вярват, че доктрината за вечно страдание е добра, независимо дали е вярна или не, понеже тя би уплашила грешника и би го довела до покаяние.

Обаче Бог не одобрява такава гледна точка. Той иска да Го търсим от любов, а не от страх.
1 Йоан 4:18
В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 35 Моментът на истината Урок 16
Има ли наистина ад?
Екран 35
Нека да се помолим заедно:
Боже,

Благодарим Ти, че си ни показал, че не Си жесток Бог, Който желае вечно страдание за нечестивите.

Съвсем напротив, Ти Си Бог на любовта, уважаващ избора на всеки да Те последва или не и унищожението на нечестивите в края на времето ще стане защото те няма да бъдат щастливи да живеят в свят, в който няма зло.

Благодарим Ти и за чудесната надежда, която Си ни дал, като Си обещал, че скоро ще установиш Твоето вечно царство и ще създадеш всичко ново.

В скъпоценното име на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 16 Тестът на урок 16 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture from the Web site: www.geo.mtu.edu/volcanoes/hazards/primer Екран 2: «La Pure Vérité» magazine (Unknown date), Worldwide Church of God, front cover. Екран 3: LEASON, Percy. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.95. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: VAN DER WEYDEN, Rogier. «Saint Michael» from «The Last Judgment» (1445-48), Musée de l’Hôtel-Dieu, Beaune, France. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.85. Екран 5: In: «Angels: An Endangered Species» (GODWIN, Malcolm), Simon and Schuster, New York, 1990, p.148. Екран 6: MEMLING, Hans. «Casting the Damned into Hell» from «The Last Judgment» (1467-71), Pomorskie Museum, Gdansk, Poland. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.114. Екран 7: BAERG, Harry. In: «Signs of the Times» magazine (December 1999), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 8: Photo from Viewfinder Colour Photo Library, Bristol. In: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, p.38,39. Екран 9: Photo from the Web site: http://leopardi.com/genealogy/grave_of_howard_emerson_and_eliz.htm Екран 10: HARLAN, Russell. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), Review and Herald Publishing Association and Pacific Press Publishing Association, 1976, p.92,93. Екран 11: ZINGARO, Charles. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.152. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: BISHOP, Tom. «The New Earth». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #12. Екран 13: MARTIN, John. «The Great Day of His Wrath» (1851-53), Tate Gallery, London. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.96. Екран 14: Robert Harding Picture Library. In: «The Illustrated Guide to the Bible» (PORTER, Joshua Roy), Oxford University Press, 1995, p.72. Екран 15: Photo by RADOVAN, Zev. In: «Bible Then and Now» (ROBERTS, Jenny), MacMillan, 1996, p.93. Екран 16: RUBENS, Peter Paul. «The Defeat of Sennacherib», Pinakothek, Munich. In: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, p.212. Екран 16-b: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.204. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 17: Picture from the Web site: http://192.204.74.15/studpage/bill/belief.htm Екран 18: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM228.BMP. Екран 19: Justinen Creative Group. In: «Signs of the Times» magazine (May 2000), Pacific Press Publishing Association, p.21. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 20: VON CORNELIUS, Peter. «The Last Judgment» (1845), Ludwigskirche, Munich. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.93. Екран 21: In: «The Watchtower» magazine (May 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 22: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.7. Екран 23: «Sodom and Gomorrah: The Cities of the Plain». Picture from the Web site: www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm Екран 24: Anonymous Portuguese painter. «Hell» (16th century), Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbon, Portugal. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.119. Екран 25: Picture from the Web site: http://home.hiwaay.net/~scaudle/Animation/AnimationShots.htm Екран 26: Photo from Comstock. In: «Bible Then and Now» (ROBERTS, Jenny), MacMillan, 1996, p.21. Екран 27: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.75. Екран 28: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 29: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.292. Екран 30: In: «Vivez éternellement heureux sur la terre!», Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, picture number 44. Екран 31: DORE, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.201. Екран 32: Digital Stock Photograph. In: «Signs of the Times» magazine (August 1999), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 33: In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.207. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 34: BLOCH, Carl. «Come unto Me». Landskrona Church; Landskrona, Sweden. Екран 35: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #2, AC074.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 16 Тестът на урок 16 ви очаква!