НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 17

Тъмната страна на спиритизма

Снимки 1 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 1
Да се помолим за Божията помощ:
Боже,

искаме да Ти благодарим за всичките благословения, които ни даваш ден след ден и преди всичко за дара на Твоя единороден Син Исус Христос, чрез Когото ние можем да добием прощение на греховете си и да наследим вечен живот.

Молим Те води ни отново с Твоя Дух докато изследваме Твоята свята книга, за да разберем по-добре Твоята воля за всеки един от нас.

Заради Исус.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 2
Йоан 16:12 Коментар
[Исус каза:]

«Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.»
За по-доброто разбиране на този урок ви препоръчваме първо да прегледате предишните три урока: «Дух, душа и тяло», «След смъртта...» и «Има ли наистина ад?».

Би било чудесна идея, ако решите да погледнете и урок 4, «Защо има зло?», за да разберете по-добре, това, което ще представим днес.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 3
Исая 8:19 Коментар
И когато ви кажат:

«Допитвайте се до запитвачите на зли духове (...).»
Днес ще се занимаем с въпроса за спиритизма.

Спиритизмът може да се определи като вярване, допускащо съществуванието на духове от всякакъв вид (например, духове на мъртви) и възможнжстта за общуване с тях.

Какво мисли Бог за това вярване и за окултизма като цяло? Какви предупреждения ни дава Той и защо?

И в този урок Библията ще ни осигури ясни и точни отговори на тези въпроси.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 4
Левит 19:31 Коментар
Да не се обръщате към запитвачите на зли духове, нито към врачовете; не ги издирвайте, за да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашият Бог. Първо, нека да отбележим, че опитите да общуваме с мъртвите или с духове водят началото си от дълбока древност.

Бог беше забранил тази практика още преди много векове.
Левит 20:6
И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства в поклонение на тях, против онзи човек Аз ще се обърна и ще го изтребя измежду народа му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 5
Второзаконие 18:10-13 Коментар
Да няма сред тебе някой, (...) прорицател, окултист, гадател или магьосник никакъв чародей, запитвач на зли духове, врач или човек, който извиква духове на мъртви.

защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ, твоят Бог, изгонва тези народи пред тебе.

Съвършен да бъдеш пред Господа, твоя Бог.
Да отбележим Божията твърда позиция срещу всякакъв опит да общуваме с мъртъвци или духове.

Бог прогони езическите народи, които практикуваха тези неща и други форми на окултизъм.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 6
4 Царе 21:2,6 Коментар
[Манасия] върши зло пред Господа според мерзостите на народите, които Господ прогони пред израелтяните.

(...) и си служеше със запитвачи на зли духове и врачове.

той извърши голямо зло пред Господа.
Старият завет ни дава много примери за царе, които не са се вслушвали в Божиите предупреждения и са решавали да се посветят на спиритизма.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 7
Малахия 3:5 Коментар
«И Аз, като се приближа към вас за съд, бързо ще заявя против магьосниците (...),» казва Господ на Силите. Съдът ще бъде строг към магьосниците, които са хора, практикуващи окултизъм.

Трябва да зададем този въпрос: защо Бог ни предупреждава толкова сериозно срещу спиритизма и окултизма?
Откровение 21:8
Магьосниците (...) тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 8
Псалм 115:17 Коментар
Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието. В урока «След смъртта...» научихме, че когато някой умре, той попада в състояние, което Библията сравнява със сън, състояние на пълно безсъзнание, докато не настъпи денят на възкресението му.

Тъй като мъртвият не може да ни чуе, е напълно безмислено да се опитваме да разговаряме с него.
Еклесиаст 9:5,10
Мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. (...)

Защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 9
Йов 7:9,10 Коментар
Както облакът се разпръсва и изчезва, така и слизащият в преизподнята няма да възлезе пак.

Няма да се върне вече у дома си и мястото му няма да го познае вече.
Следователно феноменът на къщите, обитавани от духове не може да се обясни със завръщането на закъснелите наематели.

Щом като мъртвите почиват в безсъзнание в гроба, тогава някяква друга сила с окултни възможности върши това, тя се проявява, например, по време на сеанси, в които се призовават духове.

Каква е тази сила?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 10
2 Коринтяни 4:3,4 Коментар
O ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват,за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил. Поради своето падение (моля, вижте урока «Защо има зло?»), Сатана непрекъснато се опитва да измами хората, за да ги държи далеч от Бог.

До самия край спиритизмът ще е едно от неговите най-ефективни оръжия.
2 Коринтяни 11:14
И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 11
Битие 3:2-4 Коментар
Жената отговори на змията:

«(...) но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: “Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.”»

А змията каза на жената:

«Никак няма да умрете.»
Първата лъжа на Сатана към човечеството беше твърдението, че човекът е безсмъртен.

В наши дни, тази първа лъжа все още заблуждава милиони, карайки ги да вярват, че мъртвите не са наистина мъртви, а напротив, те са по-живи от всякога, винаги готови да общуват с нас!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 12
1 Царе 28:6,7 Коментар
И Саул се допита до Господа; но Господ не му отговори - нито чрез сънищата, нито чрез Урим, нито чрез пророци.

Тогава Саул каза на слугите си:

«Потърсете ми някоя магьосница, за да ида при нея и да направя допитване чрез нея.»
Примерът на Саул, който се консултира с врачката от Ендор, перфектно илюстрира как Сатана може да ни измами чрез спиритизма.

Пророк Самуил беше мъртъв, Бог мълчеше и цар Самуил реши да не Му се подчини, като се опита да общува с мъртвия пророк.

И така, следващите стихове ще ни покажат, че всъщност Саул говореше не със Самуил, а със Сатанаил.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 13
1 Царе 28:11 Коментар
Тогава жената каза: «Кого да ти повикам?»

А той [Саул] отговори: «Самуил ми извикай.»
На първо място, нека да запомним ясното становище на Божието Слово. Мъртвите са в състояние на пълно безсъзнание: следователно не е възможно да ги събудим и да общуваме с тях.
Йов 14:12
Така човек ляга и не става вече.

Докато небесата не преминат, те няма да се събудят и няма да станат от съня си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 14
1 Царе 28:13 Коментар
А царят й каза: «Не бой се. Кажи ми какво видя?»

И жената отвърна на Саул: «Видях един бог, който излиза от земята.»
Врачката описва видението като «бог, излизащ от земята». Обаче пророк Самуил не би приел да бъде считан за «бог».

Обаче Сатана, «богът на този свят», толерира тази титла доста добре...
2 Коринтяни 4:3,4
Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват, за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 15
1 Царе 28:15 Коментар
Тогава Самуил каза на Саул: «Защо ме обезпокои, като ме накара да изляза?» Още веднъж, мъртвите не могат да се събудят и да комуникират с живите.

Но Сатана може лесно да се престори на починалия, за да ни измами.
Йов 7:9
Слизащият в преизподнята няма да възлезе пак.
2 Царе 12:23
Но сега то умря. Защо да постя? Мога ли да го върна назад? Аз ще ида при него, а то няма да се върне при мене.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 16
1 Царе 28:16 Коментар
Тогава Самуил му каза:

«А защо се допитваш до мене, като Господ се е отдалечил от теб и ти е станал неприятел?»
Бог е наш приятел, а не наш враг. Той винаги иска да прости греха на онзи, който искрено се покае за греховете си.

Сатана обаче винаги се опитва да ни накара да вярваме в обратното, както постъпи в този случай, като се престори за пророк Самуил.
Исая 55:7
Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният - помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 17
Йов 4:15-19 Коментар
Тогава дух премина пред мене; космите на тялото ми настръхнаха. Той застана, но не можах да позная образа му.

Призрак се яви пред очите ми; в тишината чух този глас:

«Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си?

Ето, Той не се доверява на слугите Си и в ангелите Си намира недостатък, колко повече в онези, които живеят в къщи от кал, чиято основа е в пръстта?»
Сатана често се опитва да ни убеди, че нашата ситуация е безнадеждна, че Бог е станал наш враг.

Дано никога не се подаваме на тази лъжа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 18
1 Летописи 10:13,14 Коментар
Така умря Саул заради престъплението, което извърши против Господа, против Господнето слово, което не опази, а още - понеже се беше съвещавал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях.

А до Господа не се допита.
За съжаление, Саул не се покая за своето неподчинение.

Той умря, вярвайки, че Бог е станал негов неприятел, измамен от фалшивите учения на неговия действителен враг - Сатана, който се беше престорил на мъртвия пророк Самуил, за да го заблуди по-успешно.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 19
1 Тимотей 4:1 Коментар
А Духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения. А сега, какво място в света заема спиритизмът днес?

Божието Слово казва, че краят на времето ще бъде белязан от възраждане на спиритизма и различни други окултни науки: астрология, предсказания на съдбата, врачуване, ясновидство и т.н.
Матей 24:4
Исус им отговори:

«Пазете се да не ви заблуди някой.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 20
Матей 24:24,25 Коментар
[Исус каза:]

«Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.

Ето, предсказах ви.»
Сатана скоро ще покаже своите най-мощни измами, за да задържи хората далеч от евангелието на Исус Христос, показващо пътя на спасението.
Галатяни 1:8
Но ако и самите ние или ангел от небето ви проповядват друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъдат проклети.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 21
Матей 7:21-23 Коментар
Не всеки, който Ми казва, «Господи! Господи!», ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата.

В онзи ден мнозина ще Ми кажат: «Господи! Господи! Не в Твое ли име (...) извършихме много чудеса?»

Но тогава ще им заявя:

«Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие!»
Сатана дори ще използва хора, твърдящи, че правят чудеса в името на Исус Христос, но всеки ще може да ги познае по техния живот, противоположен на Божията воля.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 22
2 Солунци 2:9,10 Коментар
Tози, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса, и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Само чрез задълбоченото изучаване на Божието Слово ще можем да избегнем заблудите на Сатана.
Йоан 12:35
Ходете, докато имате Светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 23
Еремия 27:9,10 Коментар
А вие не слушайте пророците си, нито магьосниците си, нито прорицателите си, нито гадателите си, които ви говорят:

«Няма да слугувате на вавилонския цар.»

Защото те ви пророкуват лъжа, за да ви отдалечат от земята ви и Аз да ви изгоня, за да загинете.
Използвайки спиритизма и окултизма, Сатана ще успее да измами мнозина, убеждавайки ги, че нямат нужда от Спасител и ще ги докара дотам да отхвърлят спасението, което Исус Христос им предоставя.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 24
Исая 8:19,20 Коментар
И когато ви кажат: «Допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят,» Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?

Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?

Нека прибегнат при закона и при свидетелството!

Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Единственият надежден източник на познание е «законът и свидетелството», който е Божието Слово.

Ако Сатана успее да ни задържи далеч от тази скъпоценна Книга, той ще ни уплете в неговите примки.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 25
1 Коринтяни 10:20 Коментар
Аз не желая вие да имате общение с бесовете. Опитвайки се да общуваме с мъртви, ние заставаме на вражеска територия и се излагаме на опасността да бъдем измамени.

Даже това да се молим на мъртви (светии, приятели, роднини и т.н.) не е само безполезно, но и доста опасно.

Библията ни учи да се молим единствено и само на живия Бог (моля, вижте урока «Божията гореща линия»).
Ефесяни 5:10,11
Опитвайте какво е благоугодно на Господа. И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 26
1 Йоан 4:1 Коментар
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. Нека винаги да помним: живеем в последното време, Сатана ще опитва да ни измами по всякакви начини.

Даже и «Най-безобидната» форма на окултизъм или спиритизъм може да бъде мощно средство, което да ни задържи далеч от истината.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 27
Исая 47:13-15 Коментар
Уморила си се в многото си съвещания. Нека приближат сега астролозите, звездобройците и прорицателите по новолунията и нека те избавят от това, което ще дойде върху теб.

Ето, те ще бъдат като плява; огън ще ги изгори; няма да могат да се избавят от силата на пламъка, понеже той няма да бъде въглен да се стопли някой или огън, пред който да седне!

Такива ще ти станат нещата, в които си се трудила; онези, които са търгували с теб от младостта ти, ще се разбягат всеки в своя си път; няма да има кой да те избави.
Не можем да слушаме и Бог и астролозите едновременно.

Ние сами трябва да изберем на кого искаме да се доверим и да живеем с последствията от нашето собствено решение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 28
Ефесяни 6:11,12 Коментар
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Божието всеоръжие (препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира, вярата за щит, за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово) ще ни донесе победа!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 17
Тъмната страна на спиритизма
Екран 29
Да благодарим на Бога за Неговата помощ:
Татко наш,

краят на всичко наближава и ние знаем, че врагът ще умножи измамите си, сред които са спиритизмът и окултизмът, за да ни държи далеч от Теб.

Но Ти Си ни дал Твоето Слово като сигурен наръчник, който изобличава намеренията на Сатана и ни предупреждава да бягаме от тях.

Молим Те, дай ни Твоя Свят Дух, така че Той да ни напомня скъпоценните учения, които научихме днес, тогава, когато се нуждаем най-много от тях.

В името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 17 Тестът на урок 17 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 17: Picture from the DVD «Final Events of Bible Prophecy - Introduction», Amazing Facts. Екран 1: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #1, AA092.JPG. Екран 2: BLOCH, Carl. «The Sermon on the Mount», Frederiksborg Slotskirke, Hillerod, Denmark. Екран 3: DELVILLE, Jean. «Orpheus» (1893), Collection of Anne-Marie Gillion Crowet, Brussels. Picture from the Web site: http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-delvill1.htm Екран 4: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.91. Екран 5: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.97. Екран 6: BRICE, N. In: «The Bible Pageant, Volume 3: Kings and Queens» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1948, p.62. Екран 7: In: «The Watchtower» magazine (March 1, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 8: Picture from the Web site: http://www.cnn.com/WORLD/9608/17/cyprus.pm/funeral.lrg.jpg Екран 9: Picture from the Web site: http://www.stetson.edu/departments/csata/fotos/ihh_5.jpg Екран 10: In: «Signs of the Times» magazine (March 1995), Pacific Press Publishing Association, p.7. Екран 11: COXCIE, Michel van (1499-1592). «Original Sin», Art History Museum, Vienna. Picture from the Web site: http://sunsite.auc.dk/cgfa/c/p-coxcie2.htm Екран 12: In: «The Illustrated Children’s Bible» (CHRISTIE-MURRAY, David), Grosset & Dunlap, New York, 1978, p.97. Екран 13: MUELLER, Carl. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 4», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.516-c. Екран 14: NYE, Vernon. In: «The Bible Story, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1955, p.52. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 15: MOUNT, William Sidney. «Saul and the Witch of Endor» (1828), The Smithsonian Institution, National Collection of Fine Arts, Washington D.C. Picture from the Web site: http://sunsite.auc.dk/cgfa/m/p-mount4.htm Екран 16: WEST, Benjamin, (1728-1820), «Saul and the Witch of Endor». In: «The Reader’s Digest Bible, Illustrated Edition», Reader’s Digest Association Far East Ltd., 1990, p.310. Екран 17: BURTNETT, Jim. In: «Unmasking the Spirits» (WHELPLEY, Theresa A.), Review and Herald Publishing Association, 1977, front cover. Used by permission. Copyright ©1977 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: «The Death of Saul». In: «Beautiful Bible Stories» (MARTIN, Patricia Summerlin), Southwestern Company, 1964, p.223. Екран 19: Photo by Betty Blue/Enrique Fuentealba. In: «La Sentinelle» magazine (November 1993), Pacific Press Publishing Association, p.2. Екран 20: HUNT, Robert. In: «La Sentinelle» magazine (August 1992), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 21: In: «La Sentinelle» magazine (July 1993), Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 22: Photo by P. BLEECKX. In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, First Quarter 1999, front cover. Екран 23: Bettmann/CORBIS. «Woodcut Of Seance In The 19th Century». Image ID: BE038739. Picture from the Web site: http://search.corbis.com/default.asp?i=11148794&vID=1&rID=101 Екран 24: CRUZ, Nery. In: «La Sentinelle» magazine (March 1984), Pacific Press Publishing Association, p.1. Екран 25: Picture from the Web site: http://www.fst.org/fstphoto.htm Екран 26: Picture from the Web site: http://www.kittyparker.com/k-phone2xmx.jpg Екран 27: In: «Réveillez-vous» magazine (November 22, 1989), Watch Tower Bible and Tract Society, p.2. Екран 28: HARLAN, Russell. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Press Publishing Association, p.152. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 29: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #1, FRICE037.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 17 Тестът на урок 17 ви очаква!