НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 19

Образът от Даниил

Снимки 1 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 1
Нека да се помолим за Божията подкрепа:
Боже наш,

И този път смирено идваме при Теб, за да Те помолим за Твоето ръководство през времето на изучаването на Библейските пророчества.

Нека този урок да ни донесе утешение и надежда в тези трудни времена, в които живеем.

Благодарим Ти, Господи, за това, че Си чул и Си отговорил на нашата молитва. Заради Исус.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 2
Даниил 2:1 Коментар
Във втората година от царуването на Навуходоносор царят видя сънища. Първо нека да разберем контекста на ситуацията.

През 604г. пр. Хр., в древния град Вавилон и над цялата Вавилонска империя царувал велик цар на име Навуходоносор.

Царят току що бил разширил империята си посредством много завоевания, включително завладял Ерусалим, пленявайки много евреи, сред които бил и младият Даниил. Могъществото на Навуходоносор над тогавашния свят било неоспоримо.

Една нощ, царят сънувал сън, който го смутил: той се събудил, но за нещастие, не могъл да си спомни съдържанието на съня, който сънувал...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 3
Даниил 2:2 Коментар
Тогава той заповяда да повикат влъхвите и вражалците, магьосниците и халдейците, за да явят на царя сънищата му. Цар Навуходоносор, като много други царе в древността, често се консултирал с астролози и гадатели, особено когато ставало дума за тълкуване на сънища.

Обаче, този път, неговото желание било различно защото той изисквал не просто едно тълкуване на съня си: царят искал да разбере неговото съдържание!

Това желание било «необичайно» за гадателите, астролозите и всички останали... и те изпаднали в паника!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 4
Даниил 2:4 Коментар
Тогава халдейците говориха на царя на сирийски:

«Царю, да си жив довека! Кажи съня на слугите си и ние ще разкрием значението му.»
Също както и днес, царевите магьосници и астролози просто мамели онзи, който прибягвал да се консултира с тях.

Щяло да е лесно да измислят набързо нещо и да го представят като тълкувание на съня: обаче когато Навуходоносор поискал от тях да му кажат съдържанието на съня му, разбрал, че през времето на цялото му управление, неговите многоуважавани консултанти не били нищо повече от една обикновена шайка мошеници...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 5
Даниил 2:8,9 Коментар
Царят отговори: (...)

«Защото сте се наговорили да говорите лъжливи и празни думи пред мене, докато решението ми се измени.

И така, разкажете ми съня и аз ще узная, че можете да ми кажете и значението му.»
Както виждаме, царят заподозрял нещо: ако магьсниците и астролозите не можели да кажат съдържанието на съня му, то това означавало, че те са тумба измамници без никакви магически сили!

Хванати на тясно, те се опитали да обяснят на царя, че неговото искане не е разумно, но това само спомогнало за това той да изпадне в «царска» ярост...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 6
Даниил 2:12 Коментар
Затова царят се разгневи много и се разяри, и заповяда да погубят всички вавилонски мъдреци. Благодарение на своя благороднически произход, Даниил не бил третиран като останалите пленници: напротив, той получил обучение, необходимо му, за да служи като съветник към царския двор.

Тъй като и той бил нареждан сред «Вавилонските мъдреци», смъртният указ засягал и него. Така че той побързал да се яви пред царя и да го помоли за кратка отсрочка преди да му открие съдържанието на съня.

Познавайки Данииловата честност, царят приел.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 7
Даниил 2:19 Коментар
Тогава тайната се откри на Даниил в нощно видение.

Тогава Даниил, като благослови небесния Бог, проговори.
Молейки Бог да му открие съня на царя и тълкуванието му, Даниил получил положителен отговор.

На другата сутрин той се върнал при царя, нетърпелив да му разкаже всичко.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 8
Даниил 2:27,28,30 Коментар
Даниил отговори на царя:

«Тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя нито мъдреци, нито вражалци, нито влъхви, нито астролози.

Но има Бог на небеса, Който открива тайни; и Той явява на цар Навуходоносор онова, което предстои да стане в последните дни. (...)

Но колкото до мене, тази тайна не ми се откри чрез някоя мъдрост, която аз имам повече от всички живи.»
Винаги смирен, Даниил искал първо да отдаде цялата слава на неговия Бог в небесата преди да открие съня и тълкуванието на царя.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 9
Даниил 2:31-35 : Сънят на Навуходоносор, който той веднага познал.
«Ти, царю, си видял голям образ. Този образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред теб; и изгледът му е бил страшен.

Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите и мишците му - от сребро, коремът и бедрата му - от мед, краката му - от желязо, ходилата му - отчасти от желязо, а отчасти от кал.

Ти си гледал, докато се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в ходилата му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил.

Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж и са станали като прах по хармана лете; вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място.

А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 10
Нека да нарисуваме образа, който Навуходоносор е видял
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 11
Даниил 2:36-38 Коментар
Това е сънят; и ще кажем пред царя значението му.

Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава; и където и да живеят хората, горските зверове и небесните птици, Той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях.

Ти си онази златна глава.
Както виждаме, всяка част от образа представлява едно царство.

Първото, златната глава, е Вавилон, на власт от 606 пр. Хр. до 539 пр. Хр.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 12
Еремия 51:7 Коментар
В ръката Господня Вавилон е бил златна чаша. Интересно е да забележим, че навсякъде в Библията името на Вавилон се свързва със злато.

Това царство е едно от чудесата на древния свят. Със своите величествени постройки и пищни градини Вавилон заслужава да бъде оприличен със златото, царят на всички метали.
Откровение 17:4,5
Жената бе (...) украсена със злато (...), и държеше в ръката си златна чаша (...).

А на челото й имаше написано това име: «Тайна; великият Вавилон.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 13
Даниил 2:39 Коментар
След тебе ще се издигне друго царство, по-долно от твоето. След 67г. управление, Вавилонската империя била свалена от царството на Мидяните и Персите.

Мидо-Персийското управление продължило 208 години, от 539г. пр. Хр. до 331г. пр. Хр. Самият пророк Даниил бил жив свидетел на падането на Вавилон.

Представено от гърди и корем от сребро, Мидо-Персийското царство не било толкова богато като Вавилон, въпреки че негоната армия била много по-мощна.

Забележете, колкото повече намалява стойността на металите, толкова повече те се увеличават по здравина.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 14
Даниил 2:39 Коментар
И друго, трето царство от мед, което ще завладее целия свят. През 331 пр. Хр. Гръцките войски разбили Персийския цар в известната битка при Арабела. Гърците били водени от могъщия цар Александър Велики.

Така Гръцката империя била установена, покривайки много по-обширни територии отколкото предишните две.

Господството на Гръцката империя продължило 163 години, от 331г. пр. Хр. до 168г. пр. Хр.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 15
Даниил 2:40 Коментар
Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото строшава и сдробява всичко; и то ще строшава и стрива, както желязото, което строшава всичко. През 168г. пр. Хр. дошъл редът на Римската империя да наложи своето господство.

Желязото перфектно символизира това царство: неговата военна дисциплина, неговото управление над завладените народи, неговите закони, всичко в него било като от желязо.

Това царство продължило до 476г. след Христа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 16
Даниил 2:41 Коментар
А понеже си видял ходилата и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Даниил не предсказал пето всемирно царство, а разделението на четвъртото царство, което е Римската империя. Всъщност, това царство отслабнало и било атакувано от варварски племена, който накрая го унищожили.

Също като пръстите от краката на образа тези племена били десет на брой. Седем от тях формирали Европейски народи, но останалите три изчезнали.

Нека да разгледаме тези десет племена.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 17
Римската империя била разделена на десет части:
  1. Сакси, от тях произлизат днешните англичани.
  2. Франки, от тях произлизат днешните французи.
  3. Алемани, от тях произлизат днешните германци.
  4. Вестготи, от тях произлизат днешните испанци.
  5. Суеви, от тях произлизат днешните португалци.
  6. Ломбарди, от тях произлизат днешните италианци.
  7. Бургунди, от тях произлизат днешните швейцарци.
  8. Херули, те са изчезнали като народ.
  9. Вандали, те са изчезнали като народ.
  10. Остготи, те са изчезнали като народ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 18
Даниил 2:43 Коментар
И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове хора; но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта. Даниил предсказа, че въпреки усилията им, Европейските народи няма да успеят да се обединят до там, че да създадат пета световна империя.

Карл Велики, Чарлз Пети, Луи XIV, Наполеон, Уилям II и Хитлер поред са се опитвали да поставят Европа под властта на един владетел, но мечтата на всеки един от тях се е проваляла.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 19
Да обобщим тълкуванието на съня на царя
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 20
Даниил 2:44 Коментар
И в дните на онези царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към друг народ; но то ще строши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека. Бог не ни е дал това пророчество, само за да задоволи нашето любопитство по история.

Той иска да ни предупреди, че историята върви към своя край и изпълнението на много важни събития: завръщането на Исус Христос, Който ще издигне Неговото царство, слагайки край на този свят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 21
Даниил 2:45 Коментар
Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото. В Библията камъкът често символизира Исус Христос, както ще забележим от следващите стихове.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 22
Деяния 4:11 Коментар
Той [Исус] е камъкът. Завръщането на Христа, камъкът, отсечен не с ръце, ще изтрие всички земни царства.
1 Коринтяни 10:4
Всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос).
Ефесяни 2:20
Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 23
Даниил 2:45 Коментар
Сънят е истински и тълкуването му е вярно. Тълкуванието на съня приключва с ясното и директно потвърждение на пророк Даниил.

Този пророчески пътеводител досега е доказал, че е изключително точен и би било мъдро, ако изследваме неговите предсказания за бъдещето.

Завръщането на Христос скоро ли ще е? Как да разберем това? Тези важни въпроси ще изучаваме в някой от следващите уроци.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 19
Образът от Даниил
Екран 24
Да се помолим:
Татко наш,

безценна привилегия е да узнаем бъдещето с помощта на Твоето Слово и ние сме Ти благодарни.

Ти искаш да ни предупредиш чрез съня, който си дал на цар Навуходоносор. Помогни ни да разберем напълно значението на съня и важността на Твоето предупреждение докато продължаваме да изследваме Твоето Слово.

В името на Исус се молим.

Aмин.
Предишен екран

Тест на урок 19 Тестът на урок 19 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: «An oxeye daisy.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 2: BOWER, Maurice. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 4», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.484-b. Екран 3: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM072.BMP. Екран 4: FORD, Eric. In: «King Nebuchadnezzar’s Golden Statue», coll. «The Story Bible Series from Guideposts» #26, Lion Publishing, 1984, p.10. Екран 5: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.18. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM074.BMP. Екран 7: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.22. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 8: RUDEEN, Herbert. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.269. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: HARLAN, Russell. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.270. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.28. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10-b: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.16. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.106. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 12: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM101.BMP. Екран 13: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.106. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 14: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.106. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 15: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.106. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 16: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.106. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 17: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image (detail)». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Екран 18: First picture: «Charlemagne, Portrait», Stadtmuseum of Aachen. In: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Second picture: «Charles V (Charles I of Spain)», Kunsthistorisches Museum, Vienna. In: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Third picture: «Portrait de Louis XIV», Musée du Louvre, Paris (http://www.louvre.fr/). Fourth picture: «Napoleon, Portrait», Kunsthistorisches Museum, Vienna. In: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Fifth picture: «William II, last emperor of Germany», Museo della Guerra, Rovereto, Italy. In: «Collier’s Encyclopedia Deluxe 1998», Sierra Home. Sixth picture: «Adolf Hitler», The Bettmann Archive. In: «Grolier Multimedia Encyclopedia Deluxe 1998», Grolier Interactive Inc. Екран 19: RUDEEN, Herbert. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.273. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19-b: Unknown source. Екран 20: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #6 («Le Glorieux Enlèvement Selon l’Apocalypse»), p.1. Екран 21: In: «The Watchtower» magazine (November 15, 1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 22: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Екран 23: STEEL, John. In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #1 («Introduction to the book of Daniel»), p.1. Екран 24: «The Whirlpool Galaxy.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 19 Тестът на урок 19 ви очаква!