НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 20

70 седмици

Снимки 1 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 1
Каним ви да се присъедините към нас в молитва:
Всемогъщи Господи,

Днес ще учим за един пророчески период от Библията, а именно, периода от седемдесет седмици, който ни е даден от пророк Даниил.

Молим Те да бъдеш с нас сега, така че нашето разбиране на това скъпоценно пророчество да е съвършено и нашето свидетелство за Твоето Слово да се заздравява.

В името на Исус, нашият Спасител се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 2
2 Петър 1:19 Коментар
И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас; и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Специално благословение е обещано за онези, които изследват Библейските пророчества.

Бог ни насърчава да вложим време, за да разберем тази част от Словото Му - пророчествата.
Откровение 1:3
Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 3
Даниил 9:1 Коментар
В първата година на Дарий, Асуировия син, от рода на мидяните, който бе поставен за цар над Халдейската държава (...). Пророчеството за седемдесетте седмици се намира в 9 глава от книгата на пророк Даниил.

Преди да преминем към неговото съдържание нека да разгледаме историческия контекст, в който то се развива.

Събитията, описани в 9 глава се случват през 538 пр. Хр., малко след завладяването на царството на Халдейците (Вавилон) от Мидийците и Персите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 4
Даниил 9:2,3 Коментар
В първата година от царуването му [на Дарий] аз, Даниил, разбрах от свещените книги броя на годините, за които дойде Господнето слово към пророк Еремия, че запустението на Йерусалим ще трае седемдесет години.

Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел.
Изучавайки пророчеството на Еремия, Даниил разбрал, че неговият народ щял да е под робство във Вавилон в продължение на 70 години.

Тези 70 години вече се били изпълнили и Вавилон паднал обаче възстановяването на Ерусалим все още се бавело.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 5
Даниил 9:4,5,18 Коментар
Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядах, казах:

«О, Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към онези, които Те обичат и пазят Твоите заповеди, съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоето правосъдие. (...)

Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име.»
Даниил мислел, че забавянето на възстановяването на Ерусалим се дължало на беззаконничеството на неговия народ.

Затова той се помолил на Бог за прощение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 6
Даниил 9:20,21 Коментар
И докато още говорех и се молех, и изповядвах своя грях и греха на народа си Израел, и принасях молбата си пред Господа, моя Бог, за святия хълм на моя Бог, дори още като говорех в молитва, мъжът Гавриил, когото бях видял в предишното видение, като летеше бързо, се приближи до мен. Докато Даниил се молил, дошъл Гавриил.

Преди тринадесет години този Божи ангел дал на Даниил видението за 2300 денонощия (което ще изучаваме в отделен урок), но това видение все още било неразбираемо за Даниил.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 7
Даниил 9:22,23 Коментар
Той [Гавриил] ме вразуми, като говори с мен и каза:

«Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш.

Когато ти започна да се молиш, заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен.

Затова размисли за работата и разбери видението.»
Ангелът казал, че е дошъл да обясни видението. Кое видение обаче?

Пророк Даниил не бил получавал друго видение освен това от началото на 9 глава, така че можем да заключим, че обяснението се отнася за видението за 2300 денонощия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 8
Даниил 9:24 Коментар
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за святия ти град. Еврейската дума «чатак», преведена тук като «определени» означава буквално «отрязани».

По този начин Гавриил осведомил Даниил, че периодът от 70 седмици е бил отрязан за израилевия народ.

Този период от 70 седмици (или 70 x 7 = 490 дни) може да бъде отрязан само от нещо по-голямо от него, което е периодът от 2300 денонощия.

Ще се върнем към това отново само след малко.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 9
Даниил 9:25 Коментар
И така, знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим (...). Началната точка на пророческия период от 70 седмици е «от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим».

Кога е излязла заповедта да се съгради отново Ерусалим?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 10
Ездра 7:8,11,13,20 Коментар
В петия месец от седмата година на царя, (...) ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеник Ездра, книжника (...):

«Издавам указ, така че всички, които са от Израелевия народ и от свещениците, и левитите, в царството ми, които биха пожелали доброволно да идат в Йерусалим, да отидат с тебе. (...)

И каквото повече би потрябвало за дома на твоя Бог, което стане нужда да изразходваш, изразходвай го от царската съкровищница.»
В седмата година от управлението на Артаксеркс, царят на Персия, той издал заповед за възстановяването на Ерусалим.

Това било през 457 пр. Хр.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 11
Даниил 9:25 Коментар
И така, знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици. Пророчеството ни казва, че има 69 седмици (7 + 62 = 69) време от излизането на заповедта за съграждането на Ерусалим отново и идването на Месия.

Да се опитаме да разберем какво означава периодът от 69 седмици в Библейското пророчество.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 12
Числа 14:34 Коментар
Според числото на дните, през които съгледахте земята, четиридесет дни, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите поради беззаконията си. Принципът на еквивалентността «1 ден = 1 година» («По един ден ти определих за всяка година») е добре познат на повечето изследователи на Библейските пророчества. И ние ще го използваме.
Езекил 4:5,6
Защото Аз определих годините на беззаконието им да ти бъдат съответно число дни, (...) ще носиш беззаконието на Израелевия дом.

По един ден ти определих за всяка година.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 13
И така, можем да очертаем следните пророчески елементи
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 14
Нека да обърнем внимание на следното обяснение
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 15
Даниил 9:25 Коментар
И така, знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици. Като знаем, че 69 седмици (7 + 62) или 483 години (49 + 434) ще ни доведат до 27г. сл.Хр., ние трябва да разберем какво се е случило в годината, в която трябва да дойде «князът Месия».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 16
Йоан 4:25,26 Коментар
Жената Му каза [на Исус]: «Зная, че ще дойде Месия, Който се нарича Христос; Той, когато дойде, ще ни изяви всичко.»

Исус й каза: «Аз, Който говоря с тебе, съм Месията.»
Думата «Месия» има еврейски произход «машиа» (на гръцки, «Христос»), което означава «помазан».

Новият завет казва, че Исус е «Месия», «Христос», «Помазаният».
Деяния 10:38
Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 17
Лука 3:21,23 Коментар
И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори (...).

И сам Исус беше на около тридесет години, когато започна служението Си.
Исус е бил на 30г. когато се е кръстил. Тогава защо пророчеството ни казва, че кръщението на Исус е станало през 27г. след Христа?

Била е допусната грешка в изчисленията, когато са се смятали годините преди новата ера.

Очевидно е, че Христос не е бил роден в 1г. сл.н.е., тъй като по време на Неговото рождение Ирод Велики е бил все още жив, а Ирод е умрял през 4г. преди Христа.

Следователно Исус е роден през 4г. пр. Хр. и е бил кръстен в 27г. сл. Хр., на 30 годишна възраст (но понеже не е имало нулева година: -4 + 30 + 1 = 27).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 18
Марко 1:9,14,15 Коментар
И в онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан. (...)

Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:

«Времето се изпълни.»
Исус е бил добре запознат с Библейското пророчество и е знаел, че годината на Неговото кръщение (есента на 27г.) представлява една много важна дата.

Затова Той заявява, че времето се е изпълнило.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 19
Даниил 9:26,27 Коментар
И след шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен. (...)

Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът.
Сега да разгледаме седемдесетата седмица.

Пророчеството ни казва, че в средата на последната седмица «Месия ще бъде посечен», правейки да престанат «жертвата и приносът».

Средата на седмицата означава 3,5 години (7 години : на 2). Добавяйки тези 3,5г. към есента на 27г., стигаме до пролетта на 31г.

Какво се е случило през пролетта на 31г. след Христа?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 20
Даниил 9:27 Коментар
Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица. «Заветът с мнозина», който Христос щял да потвърди, е заветът, който Той е запечатал със собствената Си кръв и със смъртта Си на кръста за спасението на всеки, който би приел жертвата Му за изкупление на греховете.
Матей 26:27,28
[Исус] Взе и чашата и като благодари на Бога, даде им [на учениците] и каза:

«Пийте от нея всички. Защото това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 21
Даниил 9:26,27 Коментар
И след шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен. (...)

А в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът.
На точно определеното време, в средата на седемдесетата седмица, през пролетта на 31г., Исус, Месия, умрял на кръста и по този начин сложил край на жертвената система на храма.

Поради това завесата в храма била разпорена на две.
Матей 27:50,51
А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.

И, ето, завесата на храма се раздра на две отгоре додолу.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 22
Даниил 9:24 Коментар
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за святия ти град за въздържането на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже Пресвятият. След смъртта и възкресението на Исус «за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието», все още оставала половин седмица (3,5 години) преди да се изпълни 490 годишният период, даден специално за еврейския народ да приеме Исус като Месия.

Но приели ли Го те?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 23
Лука 24:46,47 Коментар
Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия дени че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим. По време на 3,5г., който последвали след възнесението на Исус на небето, учениците проповядвали и вършели чудеса, канейки израелтяните да приемат Исус за Месия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 24
Деяния 7:56-58 Коментар
[Стефан] каза:

«Ето, виждам небесата отворени и Човешкия Син, Който стои отдясно на Бога!»

Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него; И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него.
За съжаление, евреите отхвърлиха апостолския призив.

Краят на 70-те седмици (490 години) настъпил през есента на 34г. с убиването на Стефан с камъни, одобрено от религиозните водачи на Израел.

Стефан е първият мъченик за Християнската вяра, убит от ръцете на самата еврейска нация.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 25
Деяния 13:45,46 Коментар
А юдеите, като видяха множествата, се изпълниха със завист, опровергаваха това, което говореше Павел.

Но Павел и Варнава говориха дръзновено и казаха:

«Нужно беше да се проповядва първо на вас Божието слово, но понеже го отхвърляте и смятате себе си недостойни за вечния живот, ето, обръщаме се към езичниците.»
С убиването на Стефан през 34г. сл.Хр. евреите тотално отхвърлили Евангелието и поставили края на 490 годишния период за покаяние, който им бил предоставен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 26
Даниил 9:26,27 Коментар
Народът на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. (...)

И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.
Пророчеството на Даниил 9 гл. завършва трагично с вестта за разрушението на Ерусалим и храма.

И този път предсказанието било изключително точно: през 70г. сл. Хр. Римската армия, водена от Тит, разрушила Ерусалим и напълно унищожила храма.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 27
Интересен факт: текстовото подреждане на Даниил 9:25-27
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 28
Даниил 9:22,23 Коментар
Той [Гавриил] ме вразуми, като говори с мен и каза:

«Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш.

Когато ти започна да се молиш, заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен; затова размисли за работата и разбери видението.»
Както видяхме, периодът от 70 седмици, който Даниил получил, има за цел, освен всичко останало, да обясни видението, което пророкът получил преди това, видението за 2300 денонощия.

Понеже тези две видения са тясно свързани и вече знаем обяснението на периода от 70 седмици, сега вече ще можем да разгледаме и видението за 2300 денонощия, което обаче ще стане в отделен урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 29
Обобщение на пророчеството за 70 седмици
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 20
70 седмици
Екран 30
Да благодарим на Бог за Неговата помощ:
Татко,

пророчеството за 70 седмици не цели единствено да задоволи любопитството на изучаващите го. Неговата основна цел е да представи идването на Месия, нашия Спасител и Господ - Исус Христос.

Ние искаме да използваме момента и да подновим завета си с Твоя Син и да Му се посветим чрез скъпоценната кръв, която Той проля на кръста за всеки един от нас.

Молим Те не спирай да ни ръководиш в нашето изучаване на Твоето Слово.

В името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 20 Тестът на урок 20 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #16, SSGP3604.JPG. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 3: In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.54. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.201. Екран 5: In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.192. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: COLLINS, Fred. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.62. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.206. Екран 8: DROST, Willem. «The Vision of Daniel» (1650), Gemäldegalerie, Berlin. From the Web site: http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-drost1.htm Екран 9: In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.79. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: QUADE, Lester. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.68. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: QUADE, Lester. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), p.12. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: Photo In: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, C0000567.JPG. Екран 13: MANISCALCO, Joe. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.196. Екран 13-b: First picture: In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.79. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Second picture: In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.112. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Third picture: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.48. Екран 14: «Hourglass and Shadow». Photo from the Web site: www.corbis.com. Image ID: CB007962. Екран 14-b: In: «Revue Adventiste» (October 1994), front cover. Екран 15: ANDERSON, Harry. In: «L’Espoir de l’Humanité» volume 2 (Ellen G. White), Editions Le Monde Français, front cover. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.67. Екран 17: Picture from the Web site: http://www.ldsyouth.com/ldsimg/johnbapt.jpg Екран 18: QUADE, Lester. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.69. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.232. Екран 20: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p. XVI. Екран 21: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Екран 22: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.51. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 23: In: «The Watchtower» magazine (February 15, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.15. Екран 24: DORE, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.363. Екран 25: In: «The Bible Pageant, Volume 5: Warriors of the Cross» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1950, p.45. Екран 26: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.15. Екран 27: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), p.26. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 27-b: First picture: STEEL, John. In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #31 («The cross of Christ»), p.1. Second picture: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.28. Екран 28: Picture from: Generation of graphics on CoolText.com (http://www.cooltext.com/). Екран 29: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), p.45. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 29-b: MANISCALCO, Joe. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.196,197. Екран 30: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #16, SSGP5394.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 20 Тестът на урок 20 ви очаква!