НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 21

Съвременни пророци

Снимки 1 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 1
Да се помолим:
Татко наш,

Твоето Слово ни откри важността на пророчествата и сега ние искаме да отделим време да ги изучаваме, за да ги разберем по-добре.

Как обаче да различаваме истинските от фалшивите пророци тогава, когато техните писания не са включени в Библията? Как можем да сме сигурни, че наистина си имаме работа с фалшив пророк преди да го отхвърлим решително?

Нека Твоят Дух ни води докато изследваме Писанията. В името на Исус.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 2
Амос 3:7 Коментар
Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците. В миналото пророците са били посредниците, чрез които Бог е предавал, това което има да каже на хората.
2 Петър 1:21
Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 3
Езекил 2:4 Коментар
Тези деца, при които те изпращам, са безочливи и коравосърдечни; а ти да им кажеш:

«Така казва Господ Йехова.»
Движени от Святия Дух, пророците не само предсказвали бъдещето; най-вече те инструктирали хората как да спазват Господните заповеди.
Исая 58:1
Извикай силно, не се щади; издигни гласа си като тръба и изяви на народа Ми беззаконието им и на Якововия дом - греховете им.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 4
Ефесяни 4:11-13 Коментар
Той [Христос] даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син. Виждаме, че Бог е дал дара на пророчеството на Своята църква, не само за да може тя да предсказва бъдещето, но най-вече, за да извисява духовно членовете си, да ги прави по-добри и да им помага да израстват в знание и единство.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 5
Деяния 2:17,18 Коментар
«И в последните дни,» казва Бог, «ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища.

Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват.»
Ще изпрати ли Бог пророци отново, които да ръководят Неговата църква в последните дни?

Божието Слово ясно отговаря: Да.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 6
Бог може да избере и жена за пророк:
«Имаше и една пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от Асировото племе. (...) И тя благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим.» (Лука 2:36,38)

«[Ние] и влязохме в къщата на благовестителя Филип, който беше един от седемте дякони, и останахме при него. А той имаше четири дъщери девици, които пророкуваха.» (Деяния 21:8,9)

«В това време съдия над Израел беше пророчицата Девора, Лафидотовата жена.» (Съдии 4:4)

«Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра (...).» (Изход 15:20)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 7
Матей 7:15 Коментар
[Исус каза:] «Пазете се от лъжливите пророци.» Проблемът с пророците е, че някои от тях са истински, а други са фалшиви.

Колкото повече наближава второто идване на Исус Христос, толкова по-стремоглаво ще нараства броят на фалшивите пророци...

Тогава как да разграничим истинските от фалшивите пророци?
Матей 24:24
[Исус каза:] « Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 8
1 Солунци 5:20,21 Коментар
Пророчества не презирайте.

Всичко изпитвайте, дръжте доброто.
Въпреки че фалшивите пророци са в изобилие, Божието Слово ни предупреждава да не презираме всички пророчества.

По-точно Бог ни отправя покана да анализираме думите и делата на всеки пророк, за да разберем дали наистина той е пратен от Бога.

Нещо повече, Библията ни дава много улики, по които да можем да открием фалшивите пророци. Да разгледаме някои от тях.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 9
Второзаконие 18:21,22 Коментар
«Как ще познаем кое слово Господ не е казал?»

Когато някой пророк говори от Господнето име и словото му не се сбъдне, това слово Господ не е говорил.
Пророчествата от Божийте пророци се изпълняват винаги на 100%.

Даже и при най-малка грешка и нашето разследване приключва!
Еремия 28:9
Пророкът, който пророкува за мир - когато се изпълни думата му, тогава ще се познае, че той е пророк, когото Господ наистина е пратил.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 10
Второзаконие 13:1-3 Коментар
Ако се въздигне сред тебе пророк или съновидец и ти посочи знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори и каже:

«Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да им служим,»

да не слушаш думите на онзи пророк или на онзи съновидец.
Изпълнението на предсказаното само по себе си не е достатъчно.

Учението на пророка трябва да е в съгласие с ученията на Божието Слово.

В противен случай, пророкът определено е фалшив.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 11
Исая 8:19,20 Коментар
И когато ви кажат:

«Допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете:»

Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?

Нека прибегнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Най-важно е да изследваме думите на пророка в светлината на Божието Слово.

Ако в двата източника има разминаване даже и по един единствен въпрос, нашето заключение ще бъде, че си имаме работа с лъжлив пророк.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 12
Плач на Еремия 2:9 Коментар
Царят и първенците й са между езичниците, където закона го няма; и пророците й не получават видение от Господа. Получаването на видение от Бога е тясно свързано с подчинението на Божия закон.

На няколко пъти в историята на Израел Бог преставаше да дава видения на пророците защото те, както и самият народ, не спазваха заповедите Му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 13
Езекил 7:26 Коментар
Бедствие след бедствие ще идва и слух след слух ще пристига; тогава ще поискат видение от пророк; но поуката ще се изгуби от свещеника и съветът - от старейшините. Пазете се от пророци, които твърдят, че са изпратени от Бога, докато в същото време проповядват, че Божийте заповеди не са важни.
Притчи 29:18
Където няма пророческо видение, народът се разюздва, а който пази закона, е блажен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 14
1 Йоан 4:1-3 Коментар
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога.
Учението на истинския Божи пророк би се въртяло около личността на Исус Христос.

Целта на този пророк ще е да води хората към приемане на Исус като техен личен Спасител и Господ в техния живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 15
Матей 24:24,25 Коментар
[Исус каза:]

«Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.

Ето, предсказах ви.»
Нека да внимаваме: правенето на чудеса не е доказателство, че пророкът е истински.

В интерес на истината, в последните дни, лъжепророците ще могат да правят големи чудеса и знамения!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 16
Матей 7:15-18,20 Коментар
[Исус каза:] «Пазете се от лъжливите пророци. (...) По плодовете им ще ги познаете.

Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. (...)

И така, по плодовете им ще ги познаете.»
Работата на Божия пророк ще носи белезите на добрите плодове.

Какво има предвид Библията като казва «добри плодове»?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 17
Галатяни 5:22,23 Коментар
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Животът на Божия пророк трябва да отразява Божия характер.

Плодовете на Духа са по-силно свидетелство от знамения и чудеса и те са, които ще удостоверят истинността на пророка.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 18
Исая 58:1 Коментар
Извикай силно, не се щади; издигни гласа си като тръба и изяви на народа Ми беззаконието им и на Якововия дом - греховете им. Пророкът, който отговаря, без никакви изключения, на всяко от тези условия, поставени от Божието Слово, е истински пророк, изпратен от Бога.

Тогава ще е много важно да изучаваме внимателно вестта, която той предава, защото тя може да е сериозно предупреждение, което Бог отправя лично към нас самите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 19
2 Летописи 20:20 Коментар
Вярвайте в Господа, вашия Бог, и ще се утвърдите; вярвайте на пророците Му и ще имате добър успех. Нека внимателно да изследваме думите и делата на всеки пророк, който твърди, че е пратен от Бога.

А ако открием, че е лъжепророк, ще можем да избегнем измамите, които той поднася.

Идентифицирайки истинския пророк, ще имаме достъп до сигурен източник на информация, предупреждения и насърчения, идващи от Бога, които ще ни приготвят за скорошното завръщане на Исус Христос, нашия Господ и Спасител.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 20
Резюме на седемте улики за различаване на истински от фалшив пророк
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 21
Съвременни пророци
Екран 21
Да се помолим заедно:
Господи, Спасителю наш,

Въоръжени с «меча на Духа, който е Божието Слово» (Ефесяни 6:17), ние ще можем да открием фалшивите пророци, с които врагът ни среща, за да ни отдели надалеч от Теб и да ни унищожи.

Но ние също ще можем да познаем и истинските пророци, които Ти ни пращаш.

Нека да познаем Твоите пророци, когато те дойдат, така че да обърнем внимание на посланието, което ще ни дадат от Теб, и по този начин да се приготвим за великия ден на завръщането на Твоя Син Исус Христос.

В Негово име се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 21 Тестът на урок 21 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATFL025.JPG. Екран 2: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 («Sharing Daniel’s Message with the World»), p.1. Екран 3: In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.183. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: DUNLAP, S. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.127. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: EL GRECO. «The Pentecost», Prado Museum, Madrid. In: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, p.367. Екран 6: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.87. Екран 7: Photo from the Web site: http://christsbride-min.org/Cbm%20-%20what%20is%20truth.htm. Екран 8: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #21 («La Babylone Mystique - la Courtisane»), p.4. Екран 9: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.176. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: MUNSELL, Richard. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.1768-b. Екран 11: In: «The Watchtower» magazine (January 15, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.4. Екран 12: COLLINS, Kreigh. In: «The Bible Story, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), p.178. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 13: TANK, Duane. In: «La Sentinelle» magazine (October 1991), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 14: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM140.BMP. Екран 15: HUNT, Robert. In: «La Sentinelle» magazine (August 1992), Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 16: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 676028.PCD. Екран 17: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.25. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: In: «The Watchtower» magazine (January 1, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 19: In: «The Watchtower» magazine (August 1, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 20: AYRES, Robert. In: «La Sentinelle» magazine (September 1991), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 20-b: ANDERSON, Harry. In: «La Sentinelle» magazine (January 1997), Pacific Press Publishing Association, p.14. Екран 21: Photo by TERLINGEN, Annemieke. Clayoquot Sound and Vancouver Island. In: «Doctor’s Review» magazine (June 1999), p.123.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 21 Тестът на урок 21 ви очаква!