НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 22

Знамения на времето

Снимки 1 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 1
Да се помолим на Бог да ни ръководи:
Татко наш небесен,

смирено идваме при Теб, благодарни че Си ни дал Твоето Слово,което е светилник на нозете ни и виделина на пътеките ни.

Докато изучаваме какво учи Библията за знаменията на времето, ние Те молим отново да ни придружаваш и да ни ръководиш с Твоя Дух.

В името на нашия Спасител Те молим.

Aмин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 2
2 Петър 1:19 Коментар
И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас; и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място. Апостол Петър ни казва, че добре правим като изучаваме Библейските пророчества, за да разберем какво крие бъдещето за всеки от нас и добавя, че познанието им ни осигурява вземането на най-добрите решения.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 3
Матей 24:3 Коментар
Учениците дойдоха при Него [Исус] насаме и казаха:

«Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?»
Като повечето от нас, учениците на Исус се интересуваха за знаменията, които ще станат в края на човешката история.

Исус отговори на техните въпроси по много ясен начин.

Той им посочи много знамения, които можем да разделим на две основни категории:
  • знамения в материалния свят;
  • знамения в социалния свят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 4
Знаменията на времето, групирани в две големи категории
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 5
Лука 21:11 Коментар
Ще има големи трусове. Първо, нека да разгледаме знаменията в материалния свят.

Исус предсказа, че малко преди Неговото завръщане «ще има големи трусове».

С избора на прилагателното «големи» Исус фокусира вниманието ни върху величината на земетресенията повече отколкото самата им повтаряемост.

В действителност, с бързото нарастване на населението на планетата през последните десетилетия забелязваме, че земетресенията стават все по-разрушителни и вземат все повече жертви, засягайки голям брой хора.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 6
Лука 21:11 Коментар
Ще има и ужаси и големи знамения от небето. Исус Христос ни е дал един истински астрономичен календар, които ни позволява да видим заплахата на приближаващия край на света, наблюдавайки поредицата от небесни феномени.

Нека да видим какви са тези феномени.
Лука 21:25
И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 7
Марко 13:24,25 Коментар
Слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си; звездите ще падат от небето. Тези три небесни феномени са предсказани от Исус, апостол Йоан и старозаветните пророци. Във всички текстове тези феномени винаги се подреждат по един и същ ред.

А сега да ги разгледаме един по един.
Откровение 6:12,13
Слънцето почерня като вретище от козина и цялата луна стана като кръв; небесните звезди паднаха на земята.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 8
Откровение 6:12 Коментар
Слънцето почерня като вретище от козина. Този феномен, записан в учебниците по астрономия, се е случил на 19 май, 1780.

Това не е било слънчево затъмнение и той и до ден днешен си остава загадка за науката.

Един очевидец казва: «Парче бяля хартия, поставено пред очите не се виждаше по-добре от черно кадифе.» [Самюел Тини, Писмо (1785) в «Сбирка на историческото общество на Масачузетс»].

Затъмнението на слънцето е продължило много часове, оставяйки много места в Америка в пълен мрак.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 9
Откровение 6:12 Коментар
Цялата луна стана като кръв. В нощта, последвала тъмния ден на 19 май, 1780г., облаците се разнесли и открили луната, която според друг очевидец била «червена като кръв».

Този допълнителен исторически факт, също досега необяснен, може да бъде проверен във всяка по-добра енциклопедия по астрономия.
Йоил 2:31
Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната - в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 10
Откровение 6:13 Коментар
Небесните звезди паднаха на земята, както смокиново дърво, разклащано от силен вятър. Големият дъжд от звезди се случил рано сутринта на 13 ноември, 1833г. Този небесен спектакъл произвел толкова светлина, че можело спокойно да си вървите по улицата и да четете вестник.

Онези, който видели на живо този фантастичен феномен, помислили, че настъпва краят на света.

Този исторически факт също може лесно да се намери и провери, в която и да е по-добра енциклопедия по астрономия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 11
Матей 24:7 Коментар
И на разни места ще има глад и трусове. Това, на което до скоро му викахме Третия свят, сега представлява повече от две трети от населението на земята. В действителност:
  • 20% от населението на земята имат достатъчно храна или повече;
  • 60% не се хранят достатъчно;
  • 20% страдат от глад.
По последни данни, гладът взима над 25 милиона жертви всяка година.

Освен това, световната популация се увеличава с повече от 70 милиона души всяка година, повечето от тях се раждат в слаборазвитите държави, това са бъдещите жертви на глада...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 12
Лука 21:11 Коментар
Ще има (...) в разни места (...) мор. «Морът» (на Български по-точнната дума е епидемии, бел.пр.) в днешните модерни времена се увеличава.

Болестите, предавани по сексуален път, като трипер и сифилис, се увеличават с гигантски размери.

СПИН, наскоро добавен към списъка, е взел стотици хиляди жертви само за няколко години. И това е само върхът на айсберга, тъй като хиляди хора са преносители на различни вируси и без да знаят разпространяват ужасни болести.

Няма да говорим за бактериите, който разлагат плътта, Лимфната болест, Луда крава и много други болести, твърде много, за да ги изброяваме...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 13
Матей 24:6,7 Коментар
И ще чуете за войни и военни слухове.

Но внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да станат; но това още не е краят.

Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство.
Двадесети век видя за пръв път две световни войни в човешката история.

Само жертвите от Втората световна война официално възлизат на около 50 милиона.

От 1945г. насам са водени повече от 150 войни, които са отнели живота на повече от 25 милиона души, и е имало само 26 дни мир по света!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 14
Откровение 11:18 Коментар
Земните племена се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите Си, пророците, и на светиите, и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш тези, които погубват земята. Ядрената епоха снабдява човека със силата да унищожи цялата планета с оръжия, които от ден на ден стават все по-мощни.

Не е трудно да се забележи нарастващият проблем със замърсяването на земята, причиняващо необратими щети на природата, унищожавайки нейната нежна хармония.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 15
1 Солунци 5:3 Коментар
Когато казват: «Мир и безопасност!» тогава ще ги постигне внезапна погибел като родилните болки на бременна жена.

И никак няма да я избегнат.
Другите знамения, в социалния свят, ни показват заплахата от приближаващия край на света.

Например, да помислим за конференциите за мир и разоръжаване, които са по-многобройни от всякога.

За съжаление, всичките усилия, направени, за да запазят мира, се изпълняват толкова, колкото да докажат Библейските пророчества.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 16
Лука 21:25-27 Коментар
И ще станат (...) по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните; Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят.

И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава.
Не е ли също като когато четем уводната статия на някой всекидневник? Колко точно описание на днешния свят!

Забележете, че това знамение ще се случи малко преди второто завръщане на Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 17
Яков 5:1-4 Коментар
Елате сега, вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас!

Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изпояде месата ви като огън.

Вие сте събирали съкровища в последните дни.

Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жътварите влязоха в ушите на Господа на Силите.
Още едно знамение на времето: борби между работодатели и работници.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 18
2 Тимотей 3:1-5 Коментар
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.

Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му.
Това е един много тъжен портрет на моралното състояние на хората, живеещи във времето преди завръщането на Исус.

Съвременото поколение не би могло да бъде описано по-точно.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 19
2 Тимотей 3:13 Коментар
А нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. Когато четем вестници и гледаме новините по телевизията често се ужасяваме от невероятната жестокост на хората.

Много хора се надяват, че любовта ще обърне тази тенденция, но Библията казва обратното, нещата ще стават даже по-лоши и по-лоши до самото завръщане на Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 20
Матей 24:12 Коментар
И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. При толкова много престапления и насилие хората са станали много недоверчиви и страхливи.

Направете си експеримент и при следващото си пътуване в автобуса обърнете внимание на това колко коравосърдечни са станали хората. Никой не говори с никого, а усмивките са голяма рядкост.

Вече не приемаме непознати в домовете си, опасявайки се, че нещо лошо може да ни сполети.

И в това Исус перфектно описа нашето поколение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 21
Матей 24:37-39 Коментар
И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
Хората останали безразлични когато Ной ги предупреждавал за предстоящия потоп.

Така е и днес, колкото повече казвате на хората, че краят на този свят наближава, толкова повече те ви се подиграват.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 22
Битие 6:5,11-14 Коментар
И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло. (...)

А земята се разврати пред Бога; земята се напълни с насилие.

Бог видя земята; и ето, тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. И Бог каза на Ной:

«Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята. Направи си ковчег.»
Такова беше състоянието на света по времето на Ной.

Разумните хора, които имат своите наблюдения върху обществото днес, са забелязали паралела с онези дни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 23
Лука 18:8 Коментар
Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята? С тези думи, Исус предсказа, че в последното време хората ще охладнеят към вярата си в Христа.

В действителност, човешката натура е станала такава, че предпочита да изостави вярата си в Бога и да се обърне към друг вид духовност или просто да се обяви за атеистична.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 24
2 Петър 3:3,4 Коментар
Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:

«Къде е обещаното Му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието.»
Изоставяйки християнството, хората ще започнат да се присмиват на онези, които очакват второто идване на Христос.

Не се ли вижда това много ясно днес? Всеки от нас може да направи лесно своите заключения.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 25
2 Петър 3:5,6 Коментар
Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя, сплотена от водата и всред водата, но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата, загина. В посочените стихове, апостол Петър ни казва, че в последните дни, освен, че ще се подиграват на вестта за второто завръщане на Христос, хората ще отрекат доклада за Сътворението на света, описан в Библията, и няма да вярват в историята за всемирния потоп.

Невероятно, нали?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 26
2 Тимотей 4:3,4 Коментар
Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти; и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Отхвърляйки авторитета на Библията, мнозина са били съблазнени и измамени от най-различни «религиозни» движения, които предлагат учения, отговарящи на тяхното его, без да запълват тяхната вътрешна нужда от духовност.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 27
1 Тимотей 4:1 Коментар
А Духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения. Хората се обръщат все повече и повече към окултните науки, астрологията и другите форми на спиритизъм.

Съвсем наскоро станахме свидетели на повдигането на много движения, базирани на т.нар. неограничени възможности, скрити във всеки един от нас, които всеки може да открие в себе си и да ги развие.

Милиони се присъединиха към тези «Ню ейдж» движения.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 28
Матей 24:4,5,24,25 Коментар
Исус им отговори:

«Пазете се да не ви заблуди някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, като кажат: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. (...)

Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните.

Ето, предсказах ви.»
От незапомнени времена съществуват откачалки, които обявяват себе си за «христос».

Обаче Исус ни казва, че в последните дни вече няма да ги срещаме по лудниците, а напротив, те ще са хора с влияние и ще измамят много хора.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 29
Даниил 12:4 Коментар
А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава. В наши дни ставаме свидетели на нечуван технически и научен прогрес.

В действителност, на духовно равнище, Библията, въпреки, че е отхвърлена от болшинството, се изучава все по-задълбочено и по-задълбочено, за да разберем по-добре вестите, които Бог ни дава.

Както е предсказано, пророческите книги на Даниил и Откровение са разпечатани в наши дни и откриват техните ценни тайни на всеки, които искрено и сериозно ги изследва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 30
Матей 24:14 Коментар
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят. Даже и само това знамение би могло да ни убеди в скорошното завръщане на Исус Христос.

Практически средствата за комуникация понастоящем са толкова развити, че има достатъчно техника, за да се достигне и до най-отдалечената точка на света.

Мощни компютри могат да преведат Библията на чужд език само за няколко минути, работа, която допреди не много време, отнемаше цял един човешки живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 31
Матей 16:2,3 Коментар
А Той [Исус] им отговори:

«Когато се свечери, казвате, “Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;” а сутрин, “Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено.”

Вие знаете да разтълкувате изгледа на небето, а знаменията на времената не можете.»
Също както фарисеите не разпознапа знаменията, свидетелстващи, че Исус е Христос, Месия, така и нашето поколение не може да разпознае знаменията, които ясно предсказват Неговото скорощно завръщане.

Обаче тези знамения са очевидни за всеки сериозен изследовател на Библията.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 32
Марко 13:32,33 Коментар
А за онзи ден или час никой не знае - нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

Внимавайте, бдете и се молете; защото не знаете кога ще настане времето.
Не можем да разберем точната дата на второто идване на Исус Христос...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 33
Лука 21:28-31 Коментар
«А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.»

И [Исус] им каза притча:

«Погледнете смокинята и всички дървета. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо.

Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.»
... обаче знаменията на времето ни казват, че това велико събитие няма да е след много време.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 34
Евреи 10:37 Коментар
Защото още много малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и няма да се забави. Завръщането на Исус Христос ще е съвсем скоро.

В следващите два урока ще изучаваме в дълбочина какво казва Библията за това събитие, как ще се случи и какво ще стане със земята в този ден.

Не ги пропускайте!
Откровение 22:20
Онзи, Който свидетелства за това, казва: «Наистина идвам скоро.»

Амин! Ела, Господи Исусе!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 35 Моментът на истината Урок 22
Знамения на времето
Екран 35
А сега да се помолим заедно:
Небесни Татко,

когато наблюдаваме страданията и катаклизмите, които разтърсват нашата планета, е нормално да се загрижим да разберем какво очаква нашия свят.

Обаче за онези, които се доверяват на Твоето Слово на истината, тези неща са ясен знак, предсказващ предстоящото идване на Исус Христос. Колко приятен ден ще е този!

Молим Те, помогни ни да се приготвим за това завръщане. В скъпоценното име на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 22 Тестът на урок 22 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: «White-tailed deer.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 2: Photo by P. BLEECKX. In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 1999, front cover. Екран 3: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C. Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.12. Екран 4: First picture: GALLANT, Randy. In: «The Medical Post» (September 23, 1997), p.9. Second picture: Photo by «Publiphoto». Unknown source. Third picture: In: «Signs of the Times» magazine (October 1990), Pacific Press Publishing Association, p.2. Fourth picture: In: «La Sentinelle» magazine (January 1993), Pacific Press Publishing Association, p.5. Fifth picture: In: «La Sentinelle» magazine (March 1993), Pacific Press Publishing Association, p.3. Sixth picture: Photo by POZARIK, James. In: «La Sentinelle» magazine (February 1992), Pacific Press Publishing Association, p.5. Seventh picture: In: «La Sentinelle» magazine (May 1996), Pacific Press Publishing Association, p.14. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 4-b: First picture: Photo by CARTER, Kevin. In: «Adventist Review» (unknown date), «What causes world hunger?» (DYBDAHL, Tom), p.27. Second picture: Photo by BLAISE, Olivier. «Nevada Test Site», Gamma Liaison. In: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Екран 5: Photo by AP/Wide World Photos. In: «La Sentinelle» magazine (January 1996), Pacific Press Publishing Association, p.2. Екран 6: HEASLIP, William. In: «Bible Readings for the Home», p.300. Used by permission. Copyright ©1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #9 («Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse»), p.4. Екран 8: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.197. Екран 9: Photo by SANFORD, John, Science Source. «Landmarks of the Moon». In: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 10: CONVERSE, James. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.284. Екран 11: Photo by Robert Caputo. «Famine in Sudan». From the Web site: http://www.auroraquanta.com/ODP3.html Екран 12: In: «Adventist Review - A Special Issue on World Hunger and Poverty» («Who Is My Neighbor?»), p.39. Екран 13: «Soldiers in a Korean War.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 14: Photo by BLAISE, Olivier. «Nevada Test Site», Gamma Liaison. In: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Екран 15: Picture from the Web site: http://dns.usis-israel.org.il/images/p007291-.jpg Екран 16: Photo by Publiphoto. In: «L’Omnipraticien» journal (unknown date). Екран 17: «Turkish citizens protest in Ankara.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 18: In: «Awake» magazine (April 22, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 19: In: «Awake» magazine (January 8, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 20: In: «The Watchtower» magazine (May 1, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 21: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.108. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 22: In: «The Watchtower» magazine (May 15, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Екран 23: EASTMAN, Bryant. In: «La Sentinelle» magazine (September 1991), Pacific Press Publishing Association, p.9. Екран 24: In: «The Watchtower» magazine  (February 15, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 25: In: «La Tour de Garde» magazine (April 15, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 26: Photo from: Osho Foundation International, India. In: «Revelation» (LORIE, Peter), Simon & Schuster, Labyrinth Publishing Ltd, 1994, p.120,121. Екран 27: HUNT, Robert. In: «La Sentinelle» magazine (August 1992), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 28: Picture from the Web site: http://christsbride-min.org/Cbm%20-%20what%20is%20truth.htm Екран 29: COLLINS, Fred. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.72. Composite picture by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 30: In: «La Sierra Today» magazine (Fall 1999), La Sierra University, p.4. Екран 31: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 178012.PCD. Екран 32: PROVONSHA, Clyde N. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), p.536. Used by permission. Copyright ©1952, 1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 33: PROVONSHA, Clyde. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Press Publishing Association, p.332. Екран 34: In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter 2000, front cover. Екран 35: «Comet Hale-Bopp.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 22 Тестът на урок 22 ви очаква!