НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 24

Всичко за Христовото завръщане

Снимки 1 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 1
Каним ви да се присъедините към нашата молитва:
Господи, Татко наш,

каква чудесна надежда Си ни дал с обещанието за второто идване на Твоя Син Исус Христос.

Молим Те да ни помогнеш чрез Светия Дух да разберем кога, как и защо ще се случи това, така че врагът да не може да ни измами в последните дни.

Нека Твоето слово винаги да бъде нашият единствен водач. В скъпоценното име на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 2
Матей 24:3,4 Коментар
И когато [Исус] седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и казаха:

«Кажи ни кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?»

Исус им отговори:

«Пазете се да не ви заблуди някой.»
В предишните два урока видяхме, че Библията застъпва твърдението, че Исус ще дойде втори път. В съгласие със знаменията на времената, според както са разкрити в Писанията, това събитие е съвсем предстоящо!

А сега да се опитаме да разберем:
  • кога Исус ще се завърне;
  • как ще се завърне Той;
  • и най-накрая, защо ще се завърне Той.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 3
Матей 24:36,42 Коментар
А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. (...)

Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
Първо, Исус беше ясен за точния момент на Своето завръщане: денят и часа на това велико събитие няма да бъдат разкрити на никого.

Този факт сам по себе си е жизненоважна информация, когато помислим за трудните времена, които предстоят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 4
Деяния 1:6,7 Коментар
И така, веднъж, като се събраха[учениците] те Го питаха [Исус]:

«Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел?»

Той им каза:

«Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената Си власт.»
Исус ни предупреждава срещу склонността да определяме датата на Неговото славно завръщане: затова ние нямаме друг избор освен да внимаваме.

Въпреки това, много хора не се вслушват в съвета на Исус и постоянно посочват една или друга дата: до момента обаче никой от тях не е познал.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 5
2 Солунци 2:1-3 Коментар
А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.

Никой да не ви измами по никакъв начин (...).
По времето на апостол Павел, някои хора толкова много желаели да видят деня на завръщането на Исус, че приели, че всички знамения на времето, показващи предстоящото Му идване вече се били изпълнили...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 6
2 Солунци 2:3 Коментар
Никой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. ... обаче апостол Павел охладил разгорещените вярващи, като им напомнил, че има още доста неща да станат преди да се завърне Христос втори път.

Освен това, знаменията на времената все още не се били изпълнили.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 7
2 Петър 3:3,4 Коментар
Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:

«Къде е обещаното Му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието.»
Тогава те отишли на другата крайност, Християнската църква потънала в апатия и безразличие, състояние, което ще се запази до последния ден.

Хората започнали да се съмняват в истинността на обещанието на Христос и вече престанали да чакат второто Му идване.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 8
Лука 18:8 Коментар
[Исус каза:]

«Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?»
Ето малко храна за размисъл.

Много християни чакали Исус, обаче умрели преди Той да се завърне. А сега, когато пришествието Му е толкова близо, много малко хора Го очакват истински.

И докато някои християни от времето на Павел считали, че предзнаменуванията са се изпълнили и Исус ще дойде по тяхно време, сега, когато тези събития вече се изпълниха, изглежда, че никой не им обръща внимание.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 9
Лука 21:28-31 Коментар
«А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.»

И им каза притча:

«Погледнете смокинята и всички дървета. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо.

Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.»
Въпреки че не можем да знаем деня и часа на завръщането на Христос, Той ни насърчава да следим за знаците, които ще предшестват Неговото второ идване.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 10
Евреи 10:37 Коментар
Защото още много малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и няма да се забави. Следователно на първия въпрос: «КОГА Исус ще се завърне?», Библията дава отговор:

Никой не знае деня и часа, обаче, ако се следят внимателно знаменията ще разберем, че Христос ще дойде много скоро.

Сега да разгледаме втория въпрос: «КАК ще се завърне Исус?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 11
Деяния 1:11 Коментар
Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето. Тома не е видял призрак, а самия Исус от плът и кръв!

Ангелите ни казват, че Исус ще се завърне точно така, както Той е заминал.

Така че първата характеристика на второто Христово завръщане е, че Той ще се завърне в плът и кръв, съвсем реално.
Йоан 20:27
Тогава [Исус] каза на Тома:

«Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 12
Лука 21:26,27 Коментар
Защото небесните сили ще се разклатят.

И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава.
Втората характеристика на Христовото завръщане е, че това ще бъде грандиозно, велико събитие.
2 Солунци 1:7,8
Когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 13
Матей 24:26,27,30 Коментар
Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.

Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. (...)

Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
Трета характеристика на Христовото завръщане е, че то ще бъде световно събитие, забелязано от всички, а не тайно или скришно.

Никога не забравяйте тази много важна характеристика.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 14
Откровение 1:7 Коментар
Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха.

И всички земни племена ще възридаят за Него.
Тези стихове потвърждават че това събитие ще бъде видяно от цялата земя.
Откровение 6:16,17
И [те] казват на планините и на скалите:

«Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето! Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 15
Лука 21:34,35 Коментар
Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка.

Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.
Последна характеристика, освен, че ще е действително, буквално, славно, шумно, грандиозно и ще бъде видяно от всички, това велико завръщане ще стане съвсем неочаквано.

По тази причина Христос ни предупреждава да внимаваме по всяко време.

И така, нашият последен въпрос е: «ЗАЩО ще се завърне Христос?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 16
Даниил 2:44 Коментар
И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде.

Но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века.
Основната цел на Христовото завръщане е да «се възстанови всичко» (Деяния 3:21).

Тогава Той ще установи вечно царство, което ще е изградено на основата на любов и справедливост, където няма да има повече зло.

Денят на Неговото завръщане ще бъде наистина разтърсващ за земята!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 17
Матей 16:27 Коментар
Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Когато Христос дойде, Той ще сложи ред в безредието, което в момента преобладава на земята.

За да стане това, Той ще въздаде на всекиму според делата.

Какво точно има предвид Исус, като казва «да отплатя на всекиго, според каквито са делата му»?
Откровение 22:12
Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 18
Римляни 2:6-8 Коментар
[Бог] ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие; а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Бог е любов, но Той е също така и Справедливост.

Неговото най-голямо желание е всеки един от нас да получи вечен живот; Само че, Той може да даде тази награда само на онзи, който Го следва с постоянство и остава верен на Неговата воля, оставяйки живота си в Неговите ръце.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 19
Откровение 11:18 Коментар
Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си пророците и на светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. Както разбрахме от досегашните ни уроци, Бог има план за спасение на всеки един от нас индивидуално.

Бог е любов, Той ни предлага спасителния план и ни дава свободната воля да го приемем или отхвърлим.

Обаче Бог е и Справедливост, следователно всеки един от нас ще трябва да понесе последствията от своя собствен избор.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 20
Йоан 14:3 Коментар
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. Исус ни предлага спасение и място в Неговото вечно царство.

Той ще ни осигури това място при Своето Второ пришествие.
Матей 24:31
Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 21
Евреи 9:28 Коментар
Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина.

Ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват.
Единствената надежда на християните е завръщането на техния Спасител, Изкупител и Господ, Исус Христос.
2 Тимотей 4:8
Отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 22
Даниил 7:27 Коментар
А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния.

Чието царство е вечно царство.
В някой от следващите уроци ще разберем, че най-чудното нещо на света е това, да пожелаем да получим вечен живот, за да живеем вечно с Исус в славния град, който Той е приготвил за нас: Небесният Ерусалим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 23
Марко 13:35-37 Коментар
Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта), да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.

А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!
Не е достатъчно да знаем кога, как и защо Исус ще се завърне: по-важното е да се приготвим сериозно за това знаменателно събитие.

А за да го направим, най-важното е да си изучаваме Библиите, за да разберем какво очаква всеки един от нас.

Всъщност, това е и смисълът на тези уроци.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 24
2 Петър 3:11-13 Коментар
Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат?

А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
Апостол Петър беше схванал важността от сериозна подготовка, за да бъде намерен готов при завръщането на Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 25
1 Йоан 2:28 Коментар
Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му. Искреното изучаване на Библията с молитва и прилагането в практиката на наученото ще ни държи сигурно близо до Исус Христос, така че да не бъдем заблудени от лъжите на лукавия.

Защото Сатана винаги се опитва да ни отклони от истината.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 26
Лука 19:13 Коментар
И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им:

«Търгувайте с това докле дойда.»
В притчата Си за десетимата слуги, Исус ясно изрази препоръката Си, докато чакаме да се завърне, да не стоим безучастно!

Напротив, ние трябва да се стремим да използваме талантите, които ни е дал Бог, за да Му послужим в разпространението на Неговото послание към целия свят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 27
Матей 24:44 Коментар
Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде. Ние искаме да сме подготвени за това славно второ идване на Исус Христос.

А ти?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 24
Всичко за Христовото завръщане
Екран 28
Нека да благодарим на Бога за Неговата помощ:
Всемогъщи Боже,

Ти Си ни дал ясни знаци, по които да познаем кога ще наближи второто Христово идване, така че да не може никой да ни излъже в последните дни.

Ти желаеш да сме готови за този голям ден: затова Ти благодарим, че ни предлагаш помощта, от която се нуждаем, за да сме готови, и знаем, че с Твоя помощ ние ще победим.

В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 24 Тестът на урок 24 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #3, 34_178.JPG. Екран 2: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.395. Екран 3: TANK, Darrel. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, p.40. Екран 4: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, p.66. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 5: In: «Awake» magazine (April 8, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.23. Екран 6: DUNLAP, S. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, p.127. Екран 7: In: «Awake» magazine (May 22, 1995), Watch Tower Bible and Tract Society, p.25. Екран 8: MITOMA, Tim. In: «La Sentinelle» magazine (March 1996), Pacific Press Publishing Association, p.2. Екран 9: EASTMAN, Bryant. In: «La Sentinelle» magazine (October 1994), Pacific Press Publishing Association, p.13. Екран 10: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1996, front cover. Екран 11: GUERCINO. «The Incredulity of St. Thomas», Pinacoteca, Vatican. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.240. Екран 12: PROVONSHA, Clyde N. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Press Publishing Association, p.333. Екран 13: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #6 («Le Glorieux Enlèvement Selon l’Apocalypse»), p.1. Екран 14: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, p.186. Екран 15: CONVERSE, James. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.556. Екран 16: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Екран 17: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Fourth Quarter, 1998, front cover. Екран 18: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1956, p.188. Екран 19: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1955, p.151. Екран 20: ZINGARO, Charles. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, p.152. Екран 21: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), Pacific Press Publishing Association, 1957, p.181. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 22: PROVONSHA, Clyde. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.506. Екран 23: SCHLAIKJER, Jes. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Press Publishing Association, p.193. Екран 24: Photo by SPRINGER, Joel. In: «Adventist Review» (September 1996), Review and Herald Publishing Association, p.17. Екран 25: PROVONSHA, Clyde. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), Press Publishing Association, p.332. Екран 26: In: «La Tour de Garde» magazine (October 1, 1989), Watch Tower Bible and Tract Society, p.9. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 27: In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter 2000, front cover. Екран 28: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #3, DJ079.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 24 Тестът на урок 24 ви очаква!