НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 26

Последният съд

Снимки 1 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 1
Хайде да се помолим заедно:
Татко наш,

ще има ли съдt?

Ако да, какво ще представлява този съд? Кога ще стане? Кой ще бъде съден на него?

Твоето слово може да ни даде отговор на тези въпроси, ако ни изпратиш Твоя Свят Дух да ни освети по тези въпроси. Затова смирено Те молим да ни дадеш мъдрост за този урок чрез Него.

Ние Ти благодарим в скъпоценното име на Исуса Христа, нашия Спасител.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 2
Йоан 16:12 Коментар
Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. За по-доброто разбиране на този урок ще са ви необходими знанията от уроците «Двете светилища» и «70 седмици».

Затова ние ви препоръчваме да ги прегледате отново преди да преминете към изучаването на този.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 3
Йов 19:29 Коментар
(...) за да познаете, че има съд. Библията ясно казва, че ден ще настане ден на съд.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 4
Библията ясно казва, че ден ще настане ден на съд:
«Бог ще съди праведния и нечестивия.» (Еклесиаст 3:17)

«Когато уловя определеното време, аз ще съдя с правота.» (Псалм 75:2)

«Защото [Бог] е назначил ден, когато ще съди света справедливо.» (Деяния 17:31)

«Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, Който ще съди живите и мъртвите.» (2 Тимотей 4:1)

«И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд.» (Евреи 9:27)

«Днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.» (2 Петър 3:7)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 5
Нашите мисли, думи и дела ще бъдат разгледани и обсъдени от небесните същества:
«Затова недейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, Който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.» (1 Коринтяни 4:5)

«И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда.» (Матей 12:36)

«Весели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, и ходи по пътищата на сърцето си и според каквото гледат очите ти!Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.» (Еклесиаст 11:9)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 6
2 Коринтяни 5:10 Коментар
Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото - било добро или зло. Случаят на всеки човек ще бъде индивидуално разгледан.

Независимо дали изберем да следваме Бога или не Библията заявява: един ден всеки ще бъде съден.
Римляни 14:10
Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.
Евреи 10:30
Господ ще съди народа Си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 7
Йоан 5:24 Коментар
[Исус каза:]

«Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.»
И така, как може Исус да каже, че онзи, който вярва в Бог, няма да иде на съд, когато Божието Слово ясно казва, че всеки един ще се яви на съд пред Бога?

Просто защото онзи, който приеме спасението от Бога, ще бъде представляван в съда от самия Исус Христос като негов Адвокат и Изкупител.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 8
Ако наистина желаем това, Исус ще се застъпи и ще спечели делото за нас!
«Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас.» (Евреи 9:24)

«Имаме Ходатай при Отца - Исус Христос Праведния.» (1 Йоан 2:1)

«Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.» (Римляни 5:9)

«И така, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Моя Отец, Който е на небесата.» (Матей 10:32)

«И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус.» (Римляни 8:1)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 9
Даниил 7:9-11 Коментар
Гледах, докато бяха положени престоли и Старият по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му - като чиста вълна, престолът Му - огнени пламъци, и колелата Му - пламтящ огън.

Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и мириади по мириади стояха пред Него.

Съдилището бе открито и книгите се отвориха.

Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше.
Съдът ще започне преди второто идване на Исус Христос.

В действителност, видението за съда обхваща времето, когато малкият рог (сила, която скоро ще идентифицираме) все още извършва своите злодеяния на земята.

Как можем да разберем началната дата на съда?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 10
Даниил 9:22,23 Коментар
[Гавриил] говори с мен и каза:

«Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш.

Когато ти започна да се молиш, заповедта излезе; и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен; затова размисли за работата и разбери видението.»
За да разберем по-добре темата за съда, трябва да се потопим в книгата на пророк Даниил.

В урока «70 седмици», видяхме, че ангел Гавриил помогна на Даниил да «разбере видението», а това е видението, което Даниил получава в 8 глава и което до този момент остава неразбрано: пророчеството на 2300 денонощия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 11
Даниил 9:24,25 Коментар
Седемдесет седмици са определени за народа ти и за святия ти град (...).

От излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим (...).
Разбрахме също, че тези 70 седмици са един период от 490 години, които са отрязани от един по-голям период, които е 2300 години.

Седемдесетте седмици започват през 457г. пр.Хр., когато, «излиза заповедта да се съгради отново Йерусалим» и свършват през 34г.сл.Хр., когато Стефан е бил убит с камъни от евреите.

А сега, за да разберем напълно периода от 2300г., трябва да добавим 1810 години (2300 - 490 = 1810) към 34г.сл.Хр. и така получаваме 1844г.сл.Хр.

Ето обобщена таблица на пророчеството за 70 седмици и пророчеството за 2300 денонощия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 12
Таблица на пророчеството за 70 седмици и пророчеството за 2300 денонощия
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 13
Даниил 8:13,14 Коментар
«Докога се простира видението за вечната жертва и за престъплението, което докара запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани?»

Той [Ангелът] ми каза:

«До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.»
За да разберем съда, ние трябва да минем през пророчеството за 2300 денонощия и за очистването на Светилището.

Пророчеството за 2300 отбелязва един 2300-годишен период, който започва през 457г. пр.Хр. и свършва през 1844г. сл.Хр., годината в която е започнало очистването на небесното Светилище.

Какво представлява очистването на небесното Светилище? Това ще изучаваме сега.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 14
Числа 28:3 Коментар
Ето приноса чрез огън, който ще принасяте на Господа: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за вечно всеизгаряне. В урока «Двете светилища», видяхме, че Бог поиска от израилтяните да построят Светилище.

В него са се изпълнявали две служби:
  • Първата е била ежедневната служба, при която всеки съгрешил човек е принасял в жертва агне за опрощение на греха си. Така ден след ден греховете са се натрупвали в Светилището.
     
  • В края на религиозната година се е изпълнявала и една служба за очистването на Светилището от греховете.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 15
Левит 23:27-29 Коментар
Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение.

Да имате свято събрание и да смирите душите си, и да принесете жертва чрез огън на Господа.

Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог.

Защото, който не се смири в този ден, ще бъде изтребен измежду народа си.
Очистването на Светилището е ставало веднъж годишно в Деня на умилостивението.

Греховете на всеки покаял се грешник са били напълно заличавани.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 16
Евреи 9:24 Коментар
Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса. Видяхме, че земното Светилище е направено по образец на небесното Светилище, където сега Исус служи.

Като Агнец Божи Той взема върху Себе Си греховете на покаялите се грешници и ги пренася в небесното Светилище.

Така и небесното Светилище ще трябва да бъде очистено един ден, също както се правеше със земното?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 17
Евреи 9:23 Коментар
И така, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви, а самите небесни неща - с жертви, по-добри от тях. Да, небесното Светилище също трябва да се очисти.

Според пророчеството на Даниил това очистване е започнало през 1844г.: това е първата фаза на съда.

Както очистването на земното Светилище засягаше само еврейския народ, така очистването на небесното Светилище засяга само онези, които имат претинциите, че вярват и служат на Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 18
1 Петър 4:17 Коментар
Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом.

И ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие?
Съдът на вярващите е започнал в небесното Светилище през 1844г.и на него се разглежда случая на всеки вярващ човек.

В деня на очистването на земното Светилище, всеки евреин, който упорствал в греховете си, бил изтребван от народа си, даже и да е принасял в жертва агнета за греховете си през цялата година.

По същия начин, много хора, които твърдят, че следват Христос, но не го правят, ще бъдат идентифицирани в съда.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 19
Матей 7:21-23 Коментар
Не всеки, който Ми казва: «Господи! Господи!», ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата.

В онзи ден мнозина ще Ми кажат: «Господи! Господи! Не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много чудеса?»

Но тогава ще им заявя: «Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие!»
От 1844г. насам съдът отделя истинските християни от онези, които само се преструват, че са такива.

Да отбележим, че извършването на чудеса не е доказателство за истинска вяра в Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 20
Имената на всички фалшиви последователи на Христос ще бъдат заличени от Книгата на живота:
«Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели.» (Откровение 3:5)

«Но Господ отговори на Моисей, “Който е съгрешил против Мене, него ще залича от книгата Си.”» (Изход 32:33)

«Да се изличат от книгата на живота и с праведните да не се запишат.» (Псалм 69:28)

«Когато обаче праведният се отвърне от правдата си и извърши неправда, като извърши всички мерзости, които нечестивият върши, тогава ще живее ли? Нито едно от праведните дела, които е извършил, няма да се помни; за престъплението, което е извършил, и за греха, който е извършил, заради тях ще умре.» (Езекил 18:24)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 21
Откровение 20:12 Коментар
И едни книги се разгънаха.

Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота.
Много книги ще бъдат използвани по време на съда.

Първата от тях е Книгата на живота, в която са записани имената на всички, които твърдят, че вярват в Христос.

Както току що видяхме, преди второто идване на Христос, Бог ще изтрие от тази книга имената на всички онези, чиято вяра в Христос е само формална, оставяйки само имената на искрено вярващите, които са вършили волята на Отца до самия край.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 22
Малахия 3:16 Коментар
Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; а Господ внимаваше и слушаше.

И пред Него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му.
Има и една Книга на възпоминанието, която съдържа добрите дела на вярващите хора и според която ще бъде определена наградата на всеки един на Новата земя.
Откровение 22:12
Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 23
Амос 8:7 Коментар
Господ се закле в онзи, с когото Яков се слави, като каза:

«Наистина няма никога да забравя което и да било от делата им.»
И накрая има още една книга, която съдържа злите дела на онези, които са отхвърлили Божието предложение за спасение чрез Исуса Христа.

Всички тези книги ще оправдаят справедливата присъда и наказание на непокаяните хора в края на времето.
Еремия 2:22
«Затова, макар и да се измиеш с луга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие си остава петно пред Мене,» казва Господ Йехова.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 24
Римляни 2:12,13,16 Коментар
Които са съгрешили под закон, под закона ще бъдат съдени; Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога; но изпълнителите на закона ще бъдат оправдани (...), в деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие. Съдът ще се извършва въз основа на Божия закон (Декалога), който ще изучаваме в някой от следващите уроци.
Яков 2:12
Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 25
Лука 12:47,48 Коментар
И онзи слуга, като е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит.

А онзи, който не е знаел и е направил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит.
Съдът ще вземе предвид нивото на познание на всеки един.
Деяния 17:30
А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 26
Откровение 22:11,12 Коментар
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят.

Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му.
Очистването на небесното Светилище скоро ще завърши.

Това ще сложи край на първата част от съда, отделяйки истинските от фалшивите християни.

Тогава съдбата на всеки един ще бъде определена и Исус Христос ще се завърне, за да вземе Своя народ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 27
Откровение 20:4 Коментар
И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят.

Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си.

И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години.
Както видяхме в урока «Хилядата години от Откровение», един период от 1000 години, наречен Милениум, ще последва след завръщането на Исус.

Tова ще е втората част от съда, в която Божия народ ще съди нечестивите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 28
1 Коринтяни 6:2 Коментар
Или не знаете, че светиите ще съдят света? По време на тези 1000 години спасените ще изследват индивидуалния случай на всеки, който ще бъде погубен, неговите отговорности, неговата степен на вина в зависимост от неговите мисли, думи и дела.
Лука 22:29,30
[Исус каза:]

«Затова както Моят Отец завещава царство на Мен, а Аз го завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израелеви племена.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 29
Откровение 20:12,15 и 21:8 Коментар
И едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота.

И мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата. (...)

И ако някой не се оказа записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро. (...)

Тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
В края на 1000-та години нечестивите ще бъдат възкресени, за да получат всеки своята индивидуална присъда.

Понеже те са отхвърлили Божието предложение за спасение тяхната присъда ще е вечно унищожение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 30
Откровение 14:6,7 Коментар
И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора, той каза със силен глас:

«Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди.»
Часът на съда е настъпил.

Дали обаче ние се уповаваме на единствения Адвокат, Който може да ни спаси, Исус Христос, Който може да се яви за нас пред Божия трон и да получи опрощение на греховете ни?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 31
Деяния 24:25 Коментар
И когато той [Павел] говореше за правда, за себеобуздание и за идващия съд, Феликс уплашен отговори:

«Засега си иди; и когато намеря време, ще те повикам.»
Или, може би, ние сме като Феликс, съдът ни плаши защото не сме предали случая си в ръцете на Исус Христос, Единственият, Който може да ни спаси?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 32
Еклесиаст 12:13,14 Коментар
Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му,понеже това е всичко за човека.

Защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
Нека да не забравяме, че всеки един от нас трябва да се яви пред небесния съд.

Единственият начин да бъдем оправдани е като приемем Исус като наш личен Спасител и Господ.

Само тогава Неговото присъствие в нашето сърце ще ни направи способни да пазим Божиите заповеди, които изразяват Божията воля за всеки от нас.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 26
Последният съд
Екран 33
Нека да благодарим на Бога за Неговата покана за спасение:
Небесни Татко,

сега знаем, че Твоят съд е започнал вече. Без добър Адвокат нашият случай е загубен.

Но Ти Си ни обикнал толкова много, че Си ни дал Твоя Единороден Син, Исус Христос, за да може Той да е нашата изкупителна жертва за прощение на грехове ни, а също и наш Адвокат пред Теб.

Сега, докато се молим, искаме да Го приемем за наш личен Спасител и Господ в нашия живот. Чрез Неговото присъствие в нас искаме да изпълняваме волята Ти отсега занапред и така имената ни да не бъдат заличени от Книгата на живота.

В скъпоценното име на Исус Христос се молим.

Aмин.
Предишен екран

Тест на урок 26 Тестът на урок 26 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #7, Photo Library 2, 199023.PCD. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (August 1, 1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.18. Екран 3: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 4: In: «The Watchtower» magazine (July 15, 1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 5: VAN DER WEYDEN, Rogier. «Saint Michael» from «Последният съд» (1445-48), Musée de l’Hôtel-Dieu, Beaune, France. In: «Revelations - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.85. Екран 6: FRA ANGELICO. «Последният съд» (c. 1450), Museo di San Marco, Florence. In: «Revelations - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.86. Екран 7: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.366. Екран 8: Unknown source. Екран 9: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.8. Екран 10: DROST, Willem. «The Vision of Daniel» (1650), Gemäldegalerie, Berlin. From the Web site: http://sunsite.auc.dk/cgfa/d/p-drost1.htm Екран 11: MANISCALCO, Joe. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.196,197. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 12: «Hourglass and Shadow». Photo from the Web site: www.corbis.com. Image ID: CB007962. Екран 13: Picture from: Generation of graphics on CoolText.com (http://www.cooltext.com/). Екран 14: BOWER, Maurice. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 3», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.336-d. Екран 15: HEASLIP, William. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.216. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: PROVONSHA, Clyde. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.100. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 17: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM028.BMP. Екран 18: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), p.4. Екран 19: In: «The Watchtower» magazine (May 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 20: Picture from the Web site: http://web1.toefl.org/2formats.html Екран 21: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.57. Екран 22: VON CORNELIUS, Peter. «Последният съд» (1845), Ludwigskirche, Munich. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.93. Екран 23: HEASLIP, William. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.203. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: STEWART, Perry. In: «Signs of the Times» magazine (September 1998), Pacific Press Publishing Association, p.9. Екран 25: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.306. Екран 26: OTTO. «The Ascension». In: «Beautiful Bible Stories» (MARTIN, Patricia Summerlin), Southwestern Company, 1964, p.450-h. Екран 27: LIMBOURG BROTHERS. «Saint John on Patmos contemplating the vision of the lamb enthroned, the four beings, and the 24 elders» from «Les Très Riches Heures du Duc de Berry» (c. 1413), Musée Condé, Chantilly, France. In: «Revelations - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.6. Екран 28: In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.148. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 29: Digital Stock Photograph. In: «Signs of the Times» magazine (August 1999), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 30: ANDERSON, Harry. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.416. Екран 31: In: «The Children’s Bible, volume 12», Golden Press, 1981, p.748,749. Екран 32: STEWART, Perry. In: «Signs of the Times» magazine (September 1998), Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 33: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #7, Photo Library 1, 84089.PCD.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 26 Тестът на урок 26 ви очаква!