НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 27

Ново небе, Нова земя

Снимки 1 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 1
Да се помолим заедно в началото:
Татко,

Твоето Слово ни е показало, че след последния съд Твоите верни хора ще наследят ново място за живеене, Новия Ерусалим.

Нека този урок ни помогне да научим повече за този чудесен град и да ни накара да работим по-усърдно на Твоята жътва.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 2
Битие 1:31 Коментар
И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. Когато Бог създаде земята всичко беше перфектно.

На тази чудесна земя, в Едемската градина, Той засели новосъздадените мъж и жена, така че те можеха да се наслаждават на всички чудеса, които ги заобикаляха.

За съжаление, поради това, че те се възпротивиха на Твореца си, те не можеха да останат повече в Едем.

Обаче в безкрайната Си любов Бог направи план за спасението на човека чрез Исус Христос, така че човекът да може да се завърне един ден отново в рая.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 3
Йоан 14:2,3 Коментар
В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа.

Защото отивам да ви приготвя място.

И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
Исус повтори това обещание: наистина има място приготвено за онези, които следват Бога; място, на което те ще живеят във вечността.

Затова има смисъл да изучаваме този урок, за да знаем къде ще прекараме цялата вечност!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 4
Евреи 11:9,10 Коментар
С вяра [Аврам] се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание; Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Аврам знаеше, че Обещаната земя представлява нещо повече от парче земя в Ханаан.

Той очакваше своето по-добро, вечно наследство: града, приготвен от самия Бог, Новият Ерусалим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 5
Евреи 11:13,14,16 Коментар
Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.

А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. (...)

Но на дело желаят едно по-добро отечество, т. е. небесното.

Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
Тези верни мъже и жени са знаели, че един ден Господ ще замени този грешен свят с нов, в който ще живеят верните Му хора.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 6
2 Петър 3:10,13 Коментар
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. (...)

А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
Посланието е ясно: нова земя ще замени тази!
Откровение 21:1
И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали; и море нямаше вече.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 7
Исая 35:1,2,6,7 Коментар
Пустото и безводното място ще се развеселят и пустинята ще се зарадва и ще цъфне като крем; Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. (...)

Защото в пустата земя ще избликнат води и потоци - в пустинята.

Нажеженият пясък ще стане езеро, а жадната земя - водни извори; в заселището, където лежаха чакалите, ще има зеленина с тръстика и рогоз.
Нова, напълно възстановена планета, с цялата и красота, подобна на Едемската градина, от която човекът беше изгонен поради своето неподчинение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 8
Исая 11:6-8 Коментар
Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; и малко дете ще ги води.

Кравата и мечката ще пасат заедно; малките им ще си почиват задружно; и лъвът ще яде слама, както волът.

Кърмачето ще играе над дупката на аспида; и отбито дете ще слага ръката си в гнездото на ехидна.
Нова земя, в която всички хора и животни ще живеят в перфектна хармония с природата, която няма да им донесе никакво нещастие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 9
Исая 29:19-21 Коментар
Кротките също ще умножат радостта си в Господа и сиромасите между хората ще се развеселят в Святия Израелев.

Защото страшният изчезна, присмивателят се изгуби и всички, които дебнеха случай да вършат беззаконие, бяха изтребени - които изкарват човека виновен в съдебното дело и поставят примка за онзи, който изобличава в портата, и с лъжа изкарват крив праведния.
Обаче има и още: на тази нова земя, Божият народ ще живее в обстановка без никакво зло. Злините и неприятностите ще бъдат унищожени завинаги!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 10
Откровение 21:4 Коментар
Той [Бог] ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина. Нова земя, на която, смъртта, която е «заплата на греха» (Римляни 6:23), няма да съществува!
Исая 25:8
Ще погълне смъртта завинаги; и Господ Бог ще обърше сълзите от всички лица и ще отнеме укора на народа Си от цялата земя; защото Господ е изговорил това.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 11
Исая 35:5,6 Коментар
Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат.

Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее.
Нова земя без никаква болест: Бог ще унищожи всяка болест завинаги, така че Неговите люде ще се наслаждават на перфектно физическо, емоционално и духовно здраве.
Исая 33:24
И жителят няма да каже: «Болен съм.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 12
Исая 60:18,21 Коментар
Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение - в пределите ти. (...)

Твоят народ - всички ще бъдат праведни; земята ще им бъде вечно наследство.
Нова земя, на която думи като «глад», «тероризъм», «престъпление», «бедствие», «война», «болест», «страдание», «отчаяние» няма да съществуват.
Исая 11:9
Те няма да навреждат, нито погубват в цялата Ми свята планина; защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 13
Исая 65:17-19 Коментар
Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; и предишните неща няма да се спомнят,нито ще дойдат на ум.

Но вие се веселете и се радвайте винаги в онова, което създавам; защото, ето, създавам Йерусалим за радост и народа му - за веселие.

Аз ще се радвам на Йерусалим и ще се веселя за народа Си,и няма да се чува вече в него глас на плач,нито глас на ридание.
Нова земя, на която любовта, правдата и мира ще тържествуват вечно. По този начин Божиите хора ще се радват и веселят вечно.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 14
Исая 32:16-18 Коментар
Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле.

Правдата ще донесе мир;и сетнината на правдата ще бъде покой и увереност завинаги.

И Моят народ ще обитава в мирно селище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места.
Нова земя, изпълнена с радост: на нея няма да има нужда да си слагате железни врати със здрави ключалки!
2 Петър 3:13
А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 15
Откровение 21:3; 22:3,4 Коментар
И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях - техен Бог. (...)

Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му.
Много хора са искали да видят Божието лице, но поради греха това не може да стане защото ще умрем, както видяхме и в урока «Бог! Възможно ли е да няма Бог?».

На новата земя, където няма да има вече грях, това желание най-после ще бъде изпълнено.

Спасените не само ще видят Божието лице, а и ще живеят с Бога вечно!
1 Йоан 3:2
Ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 16
Йоан 20:14,16 Коментар
[Мария] се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той. (...)

Исус й каза: «Мария!»

Тя се обърна и Му каза на еврейски: «Равуни!» (Което значи «Учителю!»).
Възкресен и прославен, Исус не беше разпознат веднага от Мария.

Обаче когато Той и проговори тя веднага Го позна.

По същия начин, въпреки че ще бъдат направени безсмъртни и красиви при завръщането на Христос, изкупените ще могат да се разпознаят един друг на новата земя.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 17
Лука 24:39,42,43 Коментар
[Исус им рече:]

«Погледнете ръцете Ми и нозете Ми - Аз съм същият; пипнете Ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам.» (...)

И Му дадоха парче печена риба и меден сок. И взе и яде пред тях.
Как ще изглеждат хората на новата земя? каква физическа форма ще имат?

С цел да осмее нашето желание да прекараме вечността с Бога, Сатана се опитва да ни накара да вярваме, че спасените ще бъдат като някакви носещи се из въздуха духове, които свирят на арфи из облаците...

Истината е, че спасените ще имат истински тела, също като Исус, след възкресението Му.

Какво ще правят те на новата земя?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 18
Исая 65:21,22 Коментар
Те ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя и ще ядат плода им.

Няма те да построят, а друг да живее там; няма те да насадят, а друг да яде.

Защото дните на Моя народ ще бъдат като дните на дърво и избраните Ми за дълго ще се наслаждават на делото на ръцете си.
Кипящи с енергия, никога изморени, без страх от болест и смърт, Божиите хора ще могат да вършат невероятни неща.

Да строят къщи и да садят лозя ще са само две от многобройните им занимания!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 19
Матей 8:11 Коментар
Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство. Изкупените ще имат привилегията да седят на една маса с Исус и да ядат в компанията на великите личности на Библията и да чуят лично от тях техните истории!

Нещо повече, те ще имат удоволствието да слушат скъпоценните поучения на самия Исус и ще могат да Му зададат всички въпроси, на които не са намерили отговор тук на земята!
Лука 14:15
Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 20
Евреи 12:22 Коментар
Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим. Столица на новата земя ще е Новият Ерусалим, Божият град.

Вероятно нашите умове не биха могли да възприемат красотата на този град, нито радостта, която ще озарява лицата на хората, живеещи в него.
Откровение 21:10,11,18
И [ангелът] ми показа святия град, Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога.

И имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. (...)

А самият град - от чисто злато, подобно на чисто стъкло.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 21
Откровение 22:1,2,5 Коментар
След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца.

И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. (...)

Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява.

И те ще царуват до вечни векове.
На спасените ще се позволи да пият вода от реката на живота, кояо ще минава през Новия Ерусалим.

Ще бъде възстановен и достъпа до Дървото на живота, както беше в Едем.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 22
Исая 51:3 Коментар
Той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му - като Господнята градина; веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление. Въпреки големите усилия, които положихме в този урок, за да опишем нещо от новата земя, не сме успели даже да се доближим до всички чудеса, които очакват изкупените на новата земя.
1 Коринтяни 2:9
Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 23
Откровение 21:27 Коментар
И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнеца. Ако искрено го желаем, Бог ще ни осигури място в този град: всичко, което се изисква от нас, е да се убедим, че нашето име е «записано в книгата на живота на Агнето».

Как можем да разберем това?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 24
Йоан 3:16 Коментар
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Трябва да признаем, че сме грешници и да приемем Исус Христос за наш личен Спасител и Господ за опрощение на греховете ни, тогава ще бъдем записани в нея.

След това трябва да останем верни до края.
Галатяни 3:29
И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 25
Откровение 7:14,15 Коментар
[Te] са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога. Да изпереш дрехата си в кръвта на агнето означава да приемеш жертвата на Исус, Божието Агне, пожертвано за греховете ти и за очистване на сърцето ти и да Го следваш през остатъка от живота си.

Няма друг начин да бъдем спасени.
Откровение 3:5
Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 26
Откровение 2:7; 3:5,12; 21:7 Коментар
На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота (...).

Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота. (...)

Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог. (...)

Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син.
Ако се доверим на Христос, Той ще ни помогне да успеем.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 27
Ново небе, Нова земя
Екран 27
Да се помолим в края:
Небесни Татко,

Твоето обещание е толкова чудесно, че ние едва можем да го повярваме! Словото Ти казва: «Ето, подновявам всичко. Каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни.» (Откровение 21:5).

Ние истински желаем имената ни да бъдат вписани в Книгата на живота.

Молим Те, помогни ни с вяра и упоритост да Те следваме до края, докато дойде денят, в който ще дадеш наследството на Твоя народ, Новия Ерусалим.

В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 27 Тестът на урок 27 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #4, HAWI1075.JPG. Екран 2: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM006.BMP. Екран 3: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.426. Екран 4: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.25. Екран 5: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.65. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.207. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 8: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.107. Екран 9: GREENE, Nathan. «The Lion and the Lamb». In: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), p.4. Екран 10: In: «The Watchtower» magazine (August 1, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 11: GREENE, Nathan. «Johnny Made Whole». In: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), p.6. Екран 12: STEEL, John. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.522. Екран 13: In: «The Watchtower» magazine (March 1, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.31. Екран 14: ZINGARO, Charles. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.152. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 15: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.317. Екран 16: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.113. Екран 17: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.164. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: In: «The Watchtower» magazine (February 15, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 19: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.469. Екран 20: PROVONSHA, Clyde. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.506. Екран 21: In: «The Watchtower» magazine (December 15, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.18. Екран 22: In: «Réveillez-Vous» magazine (July 22, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.32. Екран 23: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.65. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: ANDERSON, Harry. In: «La Sentinelle» magazine (September 1980), p.11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 2000, front cover. Екран 26: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Second Quarter, 1997, front cover. Екран 27: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #4, HAWI1064.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 27 Тестът на урок 27 ви очаква!