НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 28

Когато Божиите пръсти пишат

Снимки 1 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 1
Добре дошли в новия Библейски урок, нека да се помолим заедно:
Татко наш небесен,

В предишния урок Ти ни показа чрез Твоето Слово, че ще има съд, в който ще се изследват нашите мисли, думи и дела.

Разбрахме също, че Твоят закон ще е най-важният стандарт за този съд. Поради това бихме искали да задълбочим познанията си върху Твоя закон.

Молим Те дай ни Твоето присъствие, така че нашето сърце да се отвори за истините от Твоето Слово, които искаш да ни откриеш днес.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 2
Битие 2:16,17 Коментар
И Господ Бог заповяда на човека, казвайки:

«От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.»
От самото начало човекът получи от Бог прецизни инструкции за нещата, които да прави и които да не прави.

Целта на тези закони не беше да потиска човека, а за да му покаже единствения път към щастието.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 3
Римляни 5:12 Коментар
Чрез един човек грехът влезе в света. Избирайки да не се подчини на Божия закон, Адам стана грешник, като по този начин се отдели от Бога.

Ако не е имало закон по времето на Адам, той не би могъл да бъде считан за грешник, с други думи, престъпник на Божия закон.
1 Йоан 3:4
Грехът е беззаконие.
Римляни 4:15
Гдето няма закон, там няма нито престъпление.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 4
Битие 26:5 Коментар
[Господ каза:]

«Авраам послуша гласа Ми, и опази заръчването Ми, заповедите Ми, повеленията Ми и законите Ми.»
Пазени от Адам и Ева, Божиите заповеди бяха предавани от поколение на поколение.

От стиха можем да видим, че векове по-късно Аврам е знаел за тези заповеди и им се е подчинявал.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 5
Изход 1:13,14 Коментар
Египтяните караха жестоко израилтяните да работят.

Огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки.
По-късно израилтяните бяха поробени в продължение на цели четири века и като роби забравиха за закона.

След тяхното освобождение от Египетско робство, Бог счете за необходимо да им даде закона отново, този път доста тържествено...
Изход 12:40
А времето, което израилтяните прекараха като пришелци в Египет, беше четиристотин и тридесет години.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 6
Изход 19:16,18 Коментар
А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде, които бяха в стана, потрепераха. (...)

А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея.
Провъзгласяването на закона се превърна в една незабравима демонстрация на Божията слава.
Евреи 12:21
И толкоз страшна беше гледката, щото Моисей рече:

«Много съм уплашен и разтреперан.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 7
Изход 34:28 Коментар
И Господ написа на плочите думите на завета, Десетте Заповеди. Текстът на закона, който представлява Десетте заповеди, беше записан на две каменни плочи.
Второзаконие 4:13
И Той [Господ] ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите, сиреч, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 8
Изход 31:18 Коментар
И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст. Десетте заповеди са имали такова голямо значение в Божиите очи, че Той е предпочел да ги напише Сам, със събствения Си пръст!
Изход 32:16
Плочите бяха Божие дело; и написаното беше Божие писание начертано на плочите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 9
Изход 20:1,2 Коментар
Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза:

«Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.»
Така започва първата от десетте заповеди.

Нека да видим какво представлява всяка една от тях.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 10
Първа заповед:
Изход 20:3
Коментар
Да нямаш други богове освен Мене. Първата заповед отстоява, че има само един Бог: Господ, Авторът на закона.

Всяко поклонение на нещо друго, а не на този Бог, е поклонение, отдадено на Сатана, «богът на тоя свят» (2 Коринтяни 4:4), другата духовна сила, която работи на земята.
Матей 6:24
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира.

Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 11
Втора заповед (част I):
Изход 20:4
Коментар
Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Втората заповед стриктно забранява всякаква форма на идолопоклонство, това включва поклонението на образи (икони) или статуи.

Бог иска да издигаме мислите си директно към Него, без посредничеството на някакъв образ, идол или човек.
1 Йоан 5:21
Дечица, пазете себе си от идоли.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 12
Втора заповед (част II):
Изход 20:5,6
Коментар
Да не им се кланяш нито да им служиш.

Защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.
Нека да отбележим, че всичко, което взема преоритет пред Бога в нашия живот, също е идол: това може да е работата ни, парите ни, семейството, приятелите, любимо занимание и т.н.

Бог трябва да е на първо място, преди и над всичко останало.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 13
Трета заповед:
Изход 20:7
Коментар
Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му. Християни, които дават лошо свидетелство за Бога, също извършват богохулство, като представят зле Бога.
Римляни 2:23,24
Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога като престъпваш закона?

Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 14
Четвърта заповед (част I):
Изход 20:8-10
Коментар
Помни съботния ден, за да го освещаваш.

Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог.

Да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти.
Първите четири заповеди обхващат отношенията ни с Бога.

В четвъртата заповед Бог иска да помним седмия ден, Шабата (съботата), да го освещаваме, като не извършваме ежедневните си дела в този ден.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 15
Четвърта заповед (част II):
Изход 20:11
Коментар
Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина.

Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Установяването на седмия ден като ден за почивка ни връща назад към Сътворението.

Но ние ще се върнем към този въпрос в някой от следващите уроци.
Битие 2:3
И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 16
Пета заповед:
Изход 20:12
Коментар
Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог. Последните шест заповеди обхващат отношенията ни с нашите съчовеци.

Първо, уважението към родителския авторитет води децата към доверие и в Бога.
Ефесяни 6:1-3
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа.

«Почитай баща си и майка си,» (което е първата заповед с обещание): «за да ти бъде добре и да живееш много години на земята.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 17
Шеста заповед:
Изход 20:13
Коментар
Не убивай. Шестата заповед има нещо по-дълбоко предвид освен само да убиеш: тя говори за уважение към живота, отрицанието на войната, престъпленията и самоубийствата.

Всяка форма на демонстрация на омраза, всички пречки за свободното съществуване на нашия ближен, всички действия против непокътнатостта на друг са считани за нарушение на закона.
1 Йоан 3:15
Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 18
Седма заповед:
Изход 20:14
Коментар
Не прелюбодействувай. Ето отново, заповедта е по-дълбока отколкото изглежда на пръв поглед: пожеланието на чужда жена се счита за нарушение на Божия закон.

Така Бог иска да ни научи не само да контролираме действията си, но и помислите си чрез Неговата сила, която работи в нас.
Матей 5:28
Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 19
Осма заповед:
Изход 20:15
Коментар
Не кради. Всяко посегателство на собствеността на друг е нарушение на осмата заповед.

Трябва да добием това, от което имаме нужда, чрез честен и съзнателен труд.
Ефесяни 4:28
Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 20
Девета заповед:
Изход 20:16
Коментар
Не свидетелствувай лъжливо против ближния си. Лъжи и клюки не могат да служат на Божията кауза.

Думите ни трябва да бъдат средство за поучение, а Християнинът служител на истината.
Захария 8:16,17
«Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир; Никой от вас да не измисли зло в сърцето си против ближния си, и не обичайте лъжлива клетва.

Защото всички тия са неща,» които мразя, казва Господ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 21
Десета заповед:
Изход 20:17
Коментар
Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Лакомията, коренът на всяко зло, доведе Адам и Ева до неподчинение на Бога.

Днес тя нсе още води милиони към смърт.
1 Йоан 2:17
И светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 22
Римляни 13:8-10 Коментар
Който обича другиго, изпълнява закона.

Понеже заповедите: «Не прелюбодействувай;» «Не убивай;» «Не кради;» «Не пожелавай;» и коя да било друга заповед се заключават в тия думи:

«Да обичаш ближния си както себе си.»

Любовта не върши зло на ближния; следователно, любовта изпълнява закона.
Нека да запомним: първите четири заповеди обхващат нашите задължения към Бога, а вторите шест задълженията ни към ближните ни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 23
Матей 22:36-40 Коментар
«Учителю, коя е голямата заповед в закона?»

А Той му рече:

«“Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.” Това е голямата и първа заповед.

А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си.”

На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.»
Подчинението на първите четири заповеди демонстрира нашата любов към Бога.

Подчинението ни на останалите шест демонстрира любовта към ближния ни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 24
Йоан 14:15 Коментар
[Исус каза:] «Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.» Бог иска да ни даде силата, от която се нуждаем, за да пазим заповедите Му.

Ако Го обичаме, ще Го оставим да работи в нас: и съвсем скоро, да пазим заповедите Му ще е истинско удоволствие за нас, а не бреме.
1 Йоан 5:3,4
Защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.

Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 25
Псалм 119 ни казва, че да следването на Божия закон носи щастие на тези, които го правят:
«Отвори очите ми За да гледам чудесни неща в Твоя закон.» (Псалм 119:18)

«Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.» (Псалм 119:35)

«И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих.» (Псалм 119:47)

«Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.» (Псалм 119:97)

«Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.» (Псалм 119:143)

«Много мир имат ония, които обичат Твоя закон.» (Псалм 119:165)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 26
Второзаконие 4:2 Коментар
Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа вашия Бог, които ви заповядвам. Както ще видим в следващите уроци, хората често са опитвали да преправят текста на десетте Божи заповеди, действие строго забранено от Бога.
Йов 23:12
От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад; Съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 27
Матей 5:18,19 Коментар
Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство.

А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
Исус поясни: никой няма правото да променя нито една заповед, за да нагоди текста на закона към обичаите на дадено общество!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 28
Второзаконие 5:29 Коментар
Дано да има у тях такова сърце щото да се боят от Мене и винаги да пазят всичките Ми заповеди, та да благоденствуват вечно, те и чадата им! Божият закон ни показва пътя към щастието.

Изборът дали да се подчиним е наш, знаейки това, един ден, всеки ще пожъне резултатите от своя личен избор.
Еклесиаст 12:13,14
Нека чуем краят на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, Понеже това е всичко за човека.

Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, Било то добро или зло.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 28
Когато Божиите пръсти пишат
Екран 29
Нека да благодарим на Бога за Неговото ръководство:
Татко наш,

Има толкова много хора, които твърдят, че Те обичат. Обаче Ти Си казал, че оня, който Те обича ще пази Твоите заповеди.

Ние знаем, че Твоите десет заповеди са като виделина на пътя ни, която Си поставил, за да ни покаже пътя към щастието.

Заради това смирено се молим да ни дадеш Твоя Свят Дух, за да ни даде Той салата да се подчиним на заповедите Ти, да следваме десетте заповеди защото без Теб не можем да сторим нищо.

В името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 28 Тестът на урок 28 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 28: Picture from the Web site: http://www.gods-10-commandments.com Екран 1: In: «Photo Gallery 5,000 volume 2» by Media Graphics International, 82_193.JPG. Екран 2: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.250. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 3: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.12-13. Екран 4: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.144. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: In: «The Children’s Bible, volume 3», Golden Press, 1981, p.141. Екран 6: In: «The Children’s Bible, volume 4», Golden Press, 1981, p.203. Екран 7: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.67. Екран 8: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.5. Екран 9: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.84-85. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 10: BOWER, Maurice. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 14», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.1852-d. Екран 11: In: «La Tour de Garde» magazine (February 15, 1992), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 12: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1985), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 13: In: «The Watchtower» magazine (August 1, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Екран 14: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.142,143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 15: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.43. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: In: «The Watchtower» magazine (February 15, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 17: «Nazi Destruction of Warsaw in 1939». In: «Signs of the Times» magazine (October 1990), Pacific Press Publishing Association, p.2. Екран 18: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.244. Екран 19: In: «The Watchtower» magazine (February 15, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 20: In: «Awake» magazine (June 8, 1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 21: In: «Awake» magazine (February 22, 1992), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.26. Екран 22: QUADE, Lester. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.67. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 23: LEE, Elfred. In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), p.3. Екран 24: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.152. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: In: «The Watchtower» magazine (July 1, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8. Екран 26: TANK, Duane. In: «La Sentinelle» magazine (October 1991), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 27: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.395. Екран 28: ANDERSON, Harry. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.416. Екран 29: In: «Photo Gallery 5,000 volume 2» by Media Graphics International, 33_131.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 28 Тестът на урок 28 ви очаква!