НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 29

Законът отразява характера на своя Автор

Снимки 1 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 1
Нека да се помолим заедно преди да отворим Божието Слово:
Татко наш небесен,

В последния урок научихме, че Десетте заповеди са много ценни в Твоите очи и по тази причина искаме да продължим да изучаваме Твоя закон.

Молим Те научи ни на това, което трябва да знаем, за да оформим живота си според Твоята Воля чрез силата на Святия Дух, Който работи в нас.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 2
Деяния 17:11 Коментар
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно. Когато за пръв път се сблъскат с Десетте заповеди, някои хора твърдят, че те са се променили или пък, че те са били дадени и са важали само за евреите (въпреки че, както видяхме в предишния урок, те са били доста преди да има евреи, веднага след Сътворението). Други твърдят, че тези заповеди вече не са в сила и са били важни за времето си, но вече не.

Това са доста сериозни твърдения: за да видим дали те са верни ще трябва да преровим Библията, за да видим какво казва за това.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 3
Лука 18:19 Коментар
А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог. И така, този урок има за цел да увеличи респекта ви към Божия закон.

Както ще видим, Десетте заповеди имат всички характеристики, които принадлежат на Бога: всъщност, те перфектно отразяват характера на техния Творец.

Затова нека да сме внимателни преди да кажем, че законът се е променил или е отменен... Вървим по свята земя!

И сега първа характеристика: и Бог и Неговият закон са честни.
Римляни 7:12
Заповедта е (...) праведна и добра.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 4
1 Йоан 3:3 Коментар
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той [Бог] е чист. Значи Бог и Декалогът са чисти.

(В края на урока има резюме, което съдържа всички характеристики на Бог и Неговия закон, и Библейските текстове, които го доказват.)
Псалм 19:8
Повеленията Господни са прави.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 5
Йоан 3:33 Коментар
Който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил с печата си, че Бог е истинен. Истинност е другата характеристика, свойствена на Бога и Декалога.
Псалм 119:142
Законът Ти е истина.
Псалм 119:151
Ти си близо, Господи; и всички Твои заповеди са истина.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 6
1 Йоан 4:8 Коментар
Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов. Бог, Който е Бог на любовта, е построил и закона Си на основа на любовта.

Затова когато пазим заповедите, чрез силата на Святия Дух, Който работи в нас, ние доказваме любовта си към Бога (спазвайки първите четири заповеди) и към нашия ближен (като пазиме следващите шест).

За повече подробности ви препоръчваме да прегледате предишния урок «Когато Божиите пръсти пишат».
Римляни 13:10
Любовта не върши зло на ближния; следователно любовта изпълнява закона.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 7
2 Царе 7:22 Коментар
Ти си велик, Господи Боже. Величие е следващото качество, характерно за Бога и закона.

Виждайки повече и повече общи характеристики в Божия характер и закона би следвало нашето уважение и към Бога и към закона да се умножи.
Исая 42:21
[Господ] възвеличи закона.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 8
Матей 5:48 Коментар
И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Помислете върху това: защо Бог ще променя съвършен закон, също като Него?
Псалм 19:7
Законът Господен е съвършен.
Яков 1:25
Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а деен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 9
Левит 19:2 Коментар
Бъдете святи, защото Аз, Господ, вашият Бог, съм свят. Друга много важна характеристика: святост.

Щом като Декалогът е свят като своя Автор, как може ние да го потъпкваме както си искаме? Как трябва да се отнасяме към нещо, което самият Бог казва, че е свято?
Римляни 7:12
Така че законът е свят и заповедта - свята, праведна и добра.
Исус Навин 5:15
Събуй обувките си, защото мястото, на което стоиш, е свято.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 10
Битие 21:33 Коментар
[Авраам] призова името на Йехова, Вечния Бог. Критиците на Божия закон със сигурност биха предпочели Библията да не беше казвала нищо относно това!

Всъщност Божието Слово потвърждава, че законът носи печата на вечността: бивайки праведен, свят, истинен, съвършен, чист Декалогът наистина заслужава да съществува вечно, както ще видим и от следващите стихове.
Псалм 119:44
Така ще пазя Твоя закон постоянно, за вечни векове.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 11
Божият закон е вечен:
«Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне.» (Лука 16:17)

«Всичките Му [на Господа] заповеди са непоколебими. Утвърдени са до вечни векове.» (Псалм 111:7,8)

«И да внимавате да изпълнявате винаги наредбите, постановленията, закона и заповедта, които Той написа за вас.» (4 Царе 17:37)

«Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно;не е възможно да се прибави към него, нито да се отнеме от него.» (Еклесиаст 3:14)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 12
Псалм 37:4 Коментар
Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти. И Бог и Неговият закон са наслада за вярващия човек.

Псалмистът ни казва, че да се пазят Божиите заповеди не е тежко.
Псалм 119:47
И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, които възлюбих.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 13
1 Коринтяни 1:9 Коментар
Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ. Верността е друга характеристика, която откриваме в Бог и закона.
Псалм 119:86
Всички Твои заповеди са верни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 14
Яков 1:17 Коментар
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна. Бог и Десетте заповеди са непроменими: те никога не се променят.

Божият закон е съвършен: не е нужно да бъде променян, нито да се приспособява към новите обстоятелства.

По-скоро нашата отговорност е ние да се нагласим към Божия закон!
Лука 16:17
Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 15
Второзаконие 4:2 Коментар
Да не прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам. Тъй като Декалогът е непроменим, ние трябва да съгласим живота си с «думите на устата Му», а не да правим обратното.
Йов 23:12
От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад; съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 16
Еремия 23:6 Коментар
Ето името, с което ще се нарича - Господ е наша правда. Още веднъж, Бог и законът проявяват еднакво качество: правда.
Второзаконие 4:8
Кой народ е толкова велик, че да има толкова справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който излагам днес пред вас?
Псалм 119:172
Езикът ми ще пее за словото Ти, защото всички Твои заповеди са правда.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 17
Йов 37:14 Коментар
Слушай това, Йове, застани и размисли върху чудесните Божии дела. Божиите дела, включително заповедите, са чудни.

Дано и ние да открием някои от многобройните чудеса, които са скрити в Божия закон!
Псалм 119:18
Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 18
Псалм 104:1 Коментар
Господи, Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен. Списъкът на характеристиките става все по-дълъг и по-дълъг!

Този път Библията казва, че Бог и законът Му са на почит.
Исая 42:21
[Господ] възвеличи закона и да го направи почитаем.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 19
1 Коринтяни 10:4 Коментар
И всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос). Бог и Неговият закон са духовни за разлика от хората, чието естество е плътско, поробено от греха.
Римляни 7:14
Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 20
2 Летописи 6:18 Коментар
Но Бог наистина ли ще обитава с човека на земята?

Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат.
И накрая, Бог и заповедите са безгранични. Христос показа, че законът всъщност е много по-дълбок отколкото изглежда.

И така ние открихме 16 общи характеристики между Бог и Неговия закон, но със сигурност има още много, останали неоткрити!
Псалм 119:96
Видях граница на всяко съвършенство, но Твоята заповед е твърде широка.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 21
Да обобщим: Законът отразява характера на своя Автор
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 22
1 Солунци 5:21 Коментар
Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Характерът на Бог и законът са еднакви.

Надяваме се, че сега разбирате защо е безмислено да се твърди, че Декалогът е бил отменен, променен или отпаднал.

Въпреки това, много искрени хора все още вярват, че законът е отпаднал като изискване и даже вземат тези свои идеи от Библията: следващият урок ще ни покаже къде бъркат тези хора в интерпретацията си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 29
Законът отразява характера на своя Автор
Екран 23
Нека да завършим този урок с една молитва:
Господи,

благодарим Ти, че Си ни открил, че законът Ти има също като Теб качествата честност, чистота, истинност, любов, величие, съвършенство, святост, вечност, наслада, вярност, непроменимост, праведност, чудност, почитаемост, духовност и вечност.

Молим Те ден след ден да ни учиш на уважение към закона Ти, Десетте заповеди, и да ни помогнеш да съгласим живота си с «думите на устата Ти», както правеше Твоя приятел Йов.

В името на нашия Спасител, Исус Христос, се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 29 Тестът на урок 29 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 29: Picture from the Web site: http://biblescripture.net/Commandments.html Екран 1: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 088_147.JPG. Екран 2: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.92. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 3: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: AYRES, Robert. In: «Perspective Digest», Adventist Theological Society, Volume 2, Number 2, p.18. Екран 5: In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.43. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: QUADE, Lester. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.67. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.84. Екран 8: VERLEYE, J. In: «The Catholic Children’s Bible» (THEOLA, Sister Mary), The Regina Press, 1983, p.82. Екран 9: BARALDI, Severo. In: «The Bible for Children», New York, Barnes & Noble Books, 1994, p.67. Екран 10: In: «Awake» magazine (February 22, 1989), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 11: CRUZ, Nery. In: «La Sentinelle» magazine (August 1984), Pacific Press Publishing Association, p.14. Екран 12: In: «The Children’s Bible, volume 4», Golden Press, 1981, p.219. Екран 13: WENSELL, Ulises. In: «Reader’s Digest Bible for Children» (DELVAL, Marie-Hélène), Reader’s Digest Young Families, 1995, p.71. Екран 14: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.98. Екран 15: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.181. Екран 16: RAPHAEL. «Moses Presenting the Stone Tablets», Stanza di Eliodoro, Vatican. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.108. Екран 17: PROVONSHA, Clyde. In: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, p.45. Екран 18: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.152. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: WEST, William (1801-1861). «Israelites Passing Through the Wilderness», City of Bristol Museum and Art Gallery. In: «The Art of Angels» (LOXTON, Howard), Regency House Publishing Limited, 1995, p.46. Екран 20: Composite picture by Cyberspace Ministry. 1. Photo from Hale Observatories. In: «La Sentinelle» magazine (March 1994), Pacific Press Publishing Association, p.6. 2. In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.8. Екран 21: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.398. Екран 22: LEE, Elfred. In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), p.3. Екран 23: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 060_147.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 29 Тестът на урок 29 ви очаква!