DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Moment pravdy - Test lekce 29

Zákon odráží svého Autora

Abyste si mohli prověřit své porozumění a pokroky ve studiu Božího Slova, zveme vás k vyplnění a odeslání tohoto krátkého testu. Jeho vyhodnocení a správné odpovědi vám budou zaslány co nejdříve.

Známka 70% nebo vyšší vám umožní zaslat test lekce 30. Po ukončení celého biblického kurzu Moment pravdy obdržíte vysvědčení o úspěšném dokončení kurzu.


Moment pravdy: Test lekce 29

 1. O Božích přikázáních bylo řečeno mnohé. Abychom rozeznali pravdu od lži, musíme následovat příklad berejských Židů, uvedený v knize Skutky apoštolů :«Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší a každý den Písma, zda jsou ty věci

 2. Když jsme porovnali 1 Jan 3:3 a Žalm 19:8 zjistili jsme, že Bůh i Jeho přikázání mají tuto společnou kvalitu:
  Pravdu.
  Čistotu.
  Dobrotu.
  Věrnost.

 3. Další charakteristika přináležející Bohu i Jeho přikázáním byla objevena porovnáním knihy Jeremiáše a knihy Žalmů. První říká: «A nazvou ho tímto jménem: “Hospodin - naše .”» A druhá říká: «Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna tvá přikázání jsou

 4. Během naší lekce jsme také porovnali 1 Korintským 1:9 s veršem Izaiáš 25:1 a zjistili, že Bůh a Jeho přikázání mají také tento společný charakterový rys:
  Pravdu.
  Čistotu.
  Dobrotu.
  Věrnost.

 5. Jak jsme viděli v knize Leviticus a v Pavlově epištole Římanům, Bůh a Jeho přikázání sdílí také tuto další charakteristiku. První kniha říká: «Buďte , neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem »! A druhá kniha dodává: «Zákon je tedy jistě a přikázání je , spravedlivé a dobré.»

 6. Porovnáním mezi Genesis 21:33 a Žalmem 119:44 zjišťujeme, že Bůh i Jeho přikázání jsou:
  Věčná.
  Nádherná.
  Potěšující.
  Neměnná.

 7. Objevili jsme také další charakteristiku společnou Bohu i Jeho přikázáním a to v Evangeliu podle Matouše a v knize Žalmů. Vidíme, že Evangelium podle Matouše říká: «Buďte tedy , jako je váš Otec, který je v nebesích.» A kniha Žalmů říká o Božím zákonu totéž: «Hospodinův zákon je

 8. Bůh a Jeho přikázání sdílí také další kvalitu, jak jsme viděli ve Druhé knize Samuelově a v knize proroka Izaiáše. První kniha říká: «Jak jsi, Panovníku Hospodine!» A druhá kniha uvádí, Jak Bůh svůj zákon povýšil: «Hospodinu [se] zalíbilo a zvelebit zákon.»

 9. V naší lekci jsme také porovnali verš Jób 37:14 a Žalm 119:18. Tam je nám sděleno, že Bůh i Jeho přikázání jsou:
  Neměnné.
  Potěšující.
  Udivující.
  Věčné.

 10. Bůh a Jeho zákon mají stejný charakter. Než tedy prohlásíme, že byl Boží zákon zrušený, nebo jen změněný, musíme si připomenout radu apoštola, která se nalézá v První Pavlově epištole Tesalonickým: «Všechno ; co je , toho se

Vaše jméno:

Vaše e-mailová adresa:
(Prosíme, zkontrolujte správnost vaší e-mailové adresy.)

Odpověď na otázku:
3 + 4 =