НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 30

Двата закона

Снимки 1 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 1
Каним ви да се помолите с нас преди да започнем този урок:
Господи, Боже наш,

още веднъж Те молим да ни дадеш подкрепата Си докато се задълбочаваме в Твоя закон.

Предварително Ти благодарим, че ще ни водиш, както Си правил винаги досега, защото знаем, че без Твоето присъствие би било невъзможно да открием ценностите, скрити в Твоята свята книга.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 2
Ефесяни 2:14,15 Коментар
Защото Той [Христос] е нашият мир, Който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, т. е. закона със заповедите Му, изразени в постановления. Базирайки се на тези стихове много искрени хора вярват, че Библията тук говори за отменянето на Божия закон със смърта на Исус Христос на кръста.

Целта на този урок е да ви докаже, че Библията говори за два отделни закона:
 • единият закон, който е отменен на кръста;
   
 • и другия, който никога не се отменя, а остава вечно.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 3
Деяния 15:5 Коментар
Но някои от повярвалите сред фарисейската секта станаха и казаха:

«Нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.»
Първо, има един закон, който Библията нарича «Моисеев закон».

Това е бил церемониален закон, който много ясно е обяснявал как трябва да се извършва жертвената система и е описвал службите, които трябва да се правят в земното светилище.

За повече подробности ви препоръчваме да си припомните урока «Двете светилища».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 4
1 Летописи 22:12 Коментар
Само да ти даде Господ мъдрост и разум, (...) за да пазиш закона на Господа, твоя Бог. «Божият закон» е вторият закон, за който Библията говори.

Това е морален закон, Декалог, отразяващ характера на Бога (за повече подробности ви препоръчваме да си припомните предишния урок «Законът отразява характера на своя Автор»).

И така, нека да запомним, че има два закона, които се различават един от друг:
 • Моисеев закон или церемониален закон;
   
 • Божи закон или морален закон.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 5
Второзаконие 31:24 Коментар
А когато Моисей написа на книга думите на този закон дори до край (превод на Славейков). Много неща отличават церемониалния от моралния закон.

Първо, церемониалният закон е бил написан от Мойсей в книга.

Моралният закон е бил написан от Бог на каменни плочи.
Изход 31:18
И като свърши говоренето Си с Моисей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 6
Второзаконие 31:26 Коментар
Вземете тази книга на закона и я сложете край ковчега за плочите на завета на Господа, вашия Бог. Моисеевият закон е бил поставен до ковчега на завета, докато Божият закон е бил поставен вътре в ковчега на завета.
Изход 25:16
И да сложиш в ковчега плочите на свидетелството, които ще ти дам.
3 Царе 8:9
В ковчега нямаше друго освен двете каменни плочи.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 7
Евреи 8:4 Коментар
А ако беше на земята, Той [Исус] дори нямаше да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона. Както видяхме по-горе, законът на Мойсей обяснява как да се принасят жертви, да се празнуват празници и т.н. Затова той се нарича «церемониален закон».

Моралният закон не говори за церемонии и жертви. Цялостния му текст, Десетте заповеди, се намират в книгата Изход 20:2-17 и Второзаконие 5:6-21.

Ние вече изучавахме съдържанието на Десетте заповеди в урока «Когато Божиите пръсти пишат».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 8
Ефесяни 2:14,15 Коментар
[Христос] е нашият мир, Който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, т. е. закона със заповедите Му, изразени в постановления. Сега вече разбираме по-добре тези стихове: всъщност, Христос, чрез смъртта Си на кръста стана Божие жертвено Агне за греховете на света.

По този начин цялата жертвена система на земното светилище стана безполезна.

Поради тази причина завесата на светилището се разкъса на две отгоре надолу при смъртта на Исус, както видяхме в урока «Двете светилища».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 9
Матей 5:17,18 Коментар
[Исус пак рече:]

«Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.

Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине.»
Затова нека да внимаваме когато казваме или ни казват, че Исус е отменил закона.

Исусовата смърт на кръста наистина отмени един закон, но това беше церемониалния закон.

Обаче Исус ясно заявява, че Той не е дошъл да отмени моралния закон, Декалога, който отразява характера на самия Бог.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 10
Матей 19:16-19 Коментар
«Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?»

А Той му отговори: «Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.»

Каза Му: «Кои?»

Исус отвърна: «“Не убивай,” “не прелюбодействай,” “не кради,” “не лъжесвидетелствай,” “почитай баща си и майка си.”»
Христос винаги е показвал огромен респект към Десетте Божи заповеди.

Той никога не е отменял Десетте заповеди, а напротив, учеше народа да ги спазва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 11
Евреи 7:15,16 Коментар
По подобие на Мелхиседек се издига друг Свещеник, Който се установи не по закон, изразен в плътска заповед (...). Докато Моисеевият закон беше описан като «закон, изразен в плътска заповед», моралният закон е наречен «духовен».

Контекстът на последния пасаж ясно показва, че духовният закон са Десетте заповеди.
Римляни 7:7,14
Не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: «Не пожелавай.» (...)

Защото знаем, че законът е духовен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 12
Галатяни 3:19 Коментар
Тогава защо бе даден законът? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде Потомъкът, на Когото беше дадено обещанието. Каква сложна главоблъсканица е това за онези, които не правят разлика между церемониалния и моралния закон!

Как биха могли да обяснят те изявлението, че грехът е беззаконие и в същото време, че законът е бил даден, за да се изявят престъпленията?

Кое е първо, кокошката или яйцето?
1 Йоан 3:4
Грехът е беззаконие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 13
Римляни 3:20 Коментар
Чрез закона става само познаването на греха. Решението на тази енигма е много просто: грехът представлява нарушение на моралния закон, който е Десетте заповеди.

Поради това престъпване на моралния закон е бил даден церемониалния закон, който е обяснявал жертвената система, която е трябвало да бъде практикувана, до идването на съвършената жертва, Божия Агнец, Който даде живота Си за греховете на света.

Така, знаейки моралния закон, ние разбираме кога сме извършили грях и можем да поискаме прошка от Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 14
Колосяни 2:14 Коментар
[Христос] заличи противния ни в постановленията Му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста. Церемониалният закон е бил враждебен към човека до своето унищожение на кръста със смъртта на Исус Христос.

Обаче моралният закон за нас е «Закон на свободата».
Яков 2:11,12
Понеже Онзи, Който е казал: «Не прелюбодействай,» казал е и: «Не убивай,» така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник пред закона.

Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 15
Деяния 15:5,10 Коментар
Но някои от повярвалите сред фарисейската секта станаха и казаха: «Нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.» (...)

[Петър стана и им каза:] «Защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?»
Моисеевият закон е бил тежък ярем за народа.

Божият закон, напротив, не е тежък.
1 Йоан 5:3
Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди.

А заповедите Му не са тежки.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 16
Евреи 7:18,19 Коментар
Защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради нейната слабост и безполезност (понеже законът не е усъвършенствал нищо). Какъв контраст има между не-перфектния церемониален закон и перфектния морален закон, към който ни води Святия Дух чрез работата Си в нашите сърца!
Яков 1:25
Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а деен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 17
Даниил 9:4,11 Коментар
Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядах, казах:

«(...) Да! Целият Израел престъпи закона Ти, като се отклони и не послуша гласа Ти.

Поради която причина върху нас се изляха проклятието и клетвата, написана в закона на Божия слуга Моисей.»
Даже само в този стих ние забелязваме присъствието на два закона:
 • първо, Божият закон, който е бил нарушен;
   
 • и после Моисеевия закон, описващ проклятията, който ще паднат върху израилтяните, ако не се подчинят на Божийте заповеди.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 18
4 Царе 21:8 Коментар
[Господ каза:]

«Няма вече да направя краката на Израел да блуждаят вън от земята, която дадох на бащите им, само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, напълно според закона, който слугата Ми Моисей им даде.»
Сам Бог направи разлика между Своя закон, Декалога, и закона на Моисей, който израилтяните трябваше да пазят до идването на Исус, перфектния Божи Агнец.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 19
Резюме на разликите между Божия закон и Моисеевия закон
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 20
1 Коринтяни 7:19 Коментар
Обрязването е нищо и необрязването е нищо, но важното е пазенето на Божиите заповеди. В края на този урок ето един кратък стих, който чудесно обобщава всичко, което изучавахме досега:
 • ние, Християните, не трябва да пазим повече церемониалния закон, който беше отменен със смъртта на Христос на кръста;
   
 • обаче, ние трябва да пазим Божиите заповеди, които описват задълженията на всеки човек към Бога и към неговия ближен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 30
Двата закона
Екран 21
Хайде да се помолим:
Всемогъщи Боже,

Нарушавайки Твоя закон, моралния закон, ние заслужаваме смърт.

Но Ти Си ни показал милост и си дал на света церемониалния закон, чието съдържание имаше за цел да представи идването на Божия Агнец, Който взе греха на света върху Себе Си, Твоят Син Исус Христос.

Като Го приемаме за наш личен Спасител и Господ, ние повече не се нуждаем от церемониален закон, който вече е и без друго отпаднал.

Молим Те изпрати ни Твоя Свят Дух, така че да можем, ден след ден, да пазим по-пълно Твоите заповеди, които отразяват Твоя характер. В името на Исус, нашия Спасител се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 30 Тестът на урок 30 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: «Bryce Canyon National Park.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Екран 2: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #10 («Can the Little Horn Change God’s Law?»), p.8. Екран 3: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #14 («Dieu a Fixé une Date pour le Jugement»), p.1. Екран 4: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: First picture: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.127. Second picture: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.5. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 6: BISHOP, Tom. «The Earthly Sanctuary - Interior (detail)». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #30. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 7: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.78. Екран 8: First picture: unknown source. Second picture: STEEL, John. In: «La Sentinelle» (May 1993), Pacific Press Publishing Association, p.9. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 9: LEE, Elfred. In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), p.3. Екран 10: VERLEYE, J. In: «The Catholic Children’s Bible» (THEOLA, Sister Mary), The Regina Press, 1983, p.252. Екран 11: First picture: SCHLAIKJER, Jes. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.146. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Second picture: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 12: RUSNO. Picture from the Web site: http://nafsasp.wizards.com/Unglued/SelectImage.asp Екран 13: TERRY, Will. In: «Signs of the Times» magazine (January 1999), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 14: STEWART, Perry. In: «Signs of the Times» magazine (September 1998), Pacific Press Publishing Association, front cover. Екран 15: In: «Premiers pas» (PADDOCK, Charles L.), Pacific Press Publishing Association, 1964, p.109. Екран 16: COLLINS, Fred. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.171. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 17: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.201. Екран 18: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.122. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #10 («Can the Little Horn Change God’s Law?»), p.8. Екран 20: RENI, Guido. «Moses with the Tablets of Law» (1630). In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.122. Екран 21: «Cumbria County in England’s Lake District.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 30 Тестът на урок 30 ви очаква!