НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Моментът на истината - Тест 31

Под закон или под благодат?

С цел да проверим как сте разбрали урока и вашия прогрес в изучаването на Божието Слово ви каним да попълните този кратък тест и да ни го изпратите. Верните отговори ще ви бъдат изпратени във възможно най-кратък срок.

Ако покриете 70% или повече, ще можете да преминете към теста на урок 32. В случай, че решите вярно всички тестове от курса Моментът на истината, ще получите Удостоверение за завършен курс.


Моментът на истината: Тест на урок 31

 1. Бог е дал на Адам и Ева един съвършен закон. Ако те се бяха подчинили на този закон, биха останали щастливи вечно. За съжаление, хората нарушиха Божият закон и станаха грешници. В Римляни Павел описва една от тъжните последици на неподчинението: «Защото копнежът на плътта е на Бога, понеже не се покорява на Божия , нито пък

 2. Понеже нашето грешно естество ни прави неспособни напълно да спазим Божия закон, става невъзможно да бъдем спасени чрез подчинение на закона. Пророк Исая илюстрира това, казвайки: «Цялата ни правда е ...»
  «... като благоухание.»
  «... като омърсена дреха.»
  «... похвално усилие, което Бог ще приеме.»
  «... достатъчна за спасение, ако вярно следваме Бога.»

 3. Гледайки към Божия закон, скоро ще открием нашето грешно и безнадеждно състояние. Законът разкрива нашата духовна нищета, показвайки многото ни беззакония и ясно очертавайки нуждата ни от Спасител. В Галатяни Павел пише: «Така законът стана за нас , да ни доведе при , за да се оправдаем чрез

 4. На много места в Божието Слово срещаме израза: «под закон». Според Галатяни и Римляни, какво означава този израз?
  Да бъдеш спасен чрез спазване на Божия закон.
  Съвършено да спазваш законите в държавата.
  Да не вярваш, че Христос е Месия.
  Да си под осъждението на закона.

 5. Цитирайки Римляни, където се казва: «Не сте под закон, а под благодат», някои хора твърдят, че християните не са длъжни да спазват Божия закон. Обаче те забравят да прочетат следващия стих: «Тогава какво? Да ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не Всъщност, грехът представлява нарушение на Божия закон, а апостол Павел заявява, че ние не трябва да съгрешаваме, въпреки че сме под благодат... и особено откакто сме под благодат!

 6. За да илюстрира ролята на закона и вярата в живота на всеки вярващ, в Римляни апостол Павел пита следното: «Тогава чрез вяра отменяме ли закона?» Как той отговаря на собствения си въпрос?
  «Да не бъде! Но утвърждаваме закона.»
  «Да, защото Христос премахна закона.»
  «Да, защото вярата е по-голяма от закона.»
  «Да, защото законът е даден само за евреите.»

 7. Чрез Божията сила ние ще можем да спазим закона Му, не за да бъдем спасени, а за да покажем искреността на нашето покаяние и нашата промяна. В Евреи Павел обобщава: «[Христос] стана причина за вечно на всички, които са Му

 8. Потвърждавайки, че спасението може да се получи само чрез Исусовата благодат, в 1 Йоан апостолът заявява: «това е любов към Бога: да...»
  «... проповядваме, че законът вече е премахнат.»
  «... учим хората да заменят Божите заповеди с човешки учения.»
  «... учим хората, че законът е бил валиден само за евреите.»
  «... пазим Неговите заповеди.»

 9. Приемайки Исус за наш личен Спасител, ние добиваме не само опрощение на миналите си грехове, но също и силата, от този момент насетне, да вършим Божията воля. В Галатяни Павел обяснява кое го прави способен да пази Божия закон: «Съразпънах се с Христос и сега вече не аз , а Христос в мен.»

 10. В книгата Езекил Бог ни дава следното чудно обещание: «Ще вложа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да законите Ми и да ги извършвате.» После, в Римляни, Павел се осланя на това обещание и заявява: «Защото, колкото за ми естество, аз се наслаждавам в Божия

Вашето име е:

Вашият е-майл:
(Моля, проверете дали сте вписали е-майла си вярно.)

Отговорете на въпроса:
3 + 4 =