НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.com



Ако искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 31

Под закон или под благодат?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 1
Каним ви да се присъедините към нас в молитва към Бога:
Татко наш в небето,

в предишните три урока учихме за Твоя закон и сега се чудим каква роля играе този закон в живота на християнина.

Щом сме спасени чрез скъпоценната кръв на Исус Христос, трябва ли въпреки това да пазим Твоя закон?

Молим Те, отвори нашите умове и сърца чрез Твоя Дух докато търсим отговорите на нашите въпроси в Твоето свято слово.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 2
Псалм 19:8 Коментар
Законът Господен е съвършен. В предишните три урока (които ви молим да си припомните преди да продължите с този) видяхме, че след Сътворението Бог е дал на Адам и Ева един съвършен закон.

Ако те се бяха подчинили на този закон, биха останали щастливи вечно.
Римляни 7:12
Така че законът е свят и заповедта - свята, праведна и добра.
Псалм 119:165
Много мир имат онези, които обичат Твоя закон, и за тях няма препятствия, за да се препъват.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 3
Битие 2:17 Коментар
[И Господ Бог каза:]

«Да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.»
За съжаление, хората нарушиха Божият закон и станаха грешници.

Те изгубиха правото си на вечен живот по този начин и станаха смъртни, подчинени на смъртта.
1 Йоан 3:4
Грехът е беззаконие.
Римляни 6:23
Защото заплатата на греха е смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 4
Римляни 5:12 Коментар
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха. Отделен от Бога поради греховете си, състоянието на човека беше безнадеждно.

Заради това, че наруши закона той стана престъпник и като престъпник беше осъден на смърт.
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 5
Римляни 7:14-16 Коментар
Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха.

Защото не зная какво правя; понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, него върша.

Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър.
Освен това, отделен от Бога, грешникът повече нямаше силата, от която се нуждае, за да спази Божия закон...
Римляни 8:7
Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 6
1 Коринтяни 15:56 Коментар
Силата на греха е законът. И тъй като грешникът, оставен сам на себе си, не може да се подчини на Божия закон, неговото духовно състояние се влошава ден след ден.

Десетте Божи заповеди са дадени, за да ни покажат пътя към щастието, но никой грешник не може да ги спазва.

Неговото постоянно неподчинение го поставя под осъждението на закона.
Римляни 7:10
Самата заповед, която беше дадена да докара живот, ми докара смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 7
Галатяни 2:16 Коментар
Човек не се оправдава чрез дела по закона. Понеже нашето грешно естество ни прави неспособни напълно да спазим Божия закон, става невъзможно да бъдем спасени чрез подчинение на закона.

Тогава, какво трябва да направим, за да бъдем спасени?
Римляни 3:20
Нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона.
Исая 64:6
Цялата ни правда е като омърсена дреха.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 8
Галатяни 3:24 Коментар
Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Гледайки към Божия закон, скоро ще открием нашето грешно и безнадеждно състояние.

Законът разкрива нашата духовна нищета, показвайки многото ни беззакония и ясно очертавайки нуждата ни от Спасител.

По такъв начин, законът ни води съм Исус, Единствения, Който може да ни оправдае и да ни спаси от греховете ни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 9
Ефесяни 2:8,9 Коментар
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога.

Не чрез дела, за да не се похвали никой.
Никой не заслужава спасение: това е безплатен дар от Бога за всеки един от нас благодарение на жертвата на Исус Христос на кръста.
Римляни 3:23,24
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 10
Римляни 4:2,3 Коментар
Защото ако Авраам се е оправдал чрез дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога.

Понеже какво казва Писанието?

«Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда.»
Какво става с онези, който са живели преди идването на Христос? Те чрез подчинение на закона ли се спасяват? Не.

Също като нас, те е трябвало да вярват, че Божията милост и благодат ще ги спаси, а не делата им.

Те са се доверявали на обещанието за Месия, Който е трябвало да дойде, също както ние се доверяваме на Месия, Който дойде, Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 11
Матей 5:17 Коментар
[Исус каза:]

«Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.»
Някои хора казват, че Исус Христос е отменил Божия закон. Обаче думите на Исус ясно показват, че Декалогът не е бил отменен.

Смъртта на Исус отмени церемониалния закон, а не моралния закон, както видяхме в предишния ни урок, «Двата закона».
Лука 16:17
[Исус пак рече:]

«Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 12
Римляни 6:14 Коментар
Понеже не сте под закон, а под благодат. Щом Декалогът не е бил премахнат, тогава какво означават тези думи на апостол Павел?

Какво иска да каже той с думите «не сте под закон, а под благодат»?

Дали няма предвид, че християнинът, бивайки под благодат, е свободен от изискването да се подчини на Божия закон?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 13
Галатяни 4:4,5 Коментар
Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона. Първо нека да видим какво означава да бъдеш «под закон»?

Според тези стихове, да си под закон означава да си под осъждението на закона.
Галатяни 3:13
Христос ни изкупи от проклятието на закона.
Римляни 8:1
И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 14
Римляни 6:14,15 Коментар
Не сте под закон, а под благодат.

Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!
Често пъти спираме да четем след думите «не сте под закон, а под благодат.»

Обаче следващият стих ясно показва, че изразът «не сме под закон, а под благодат» не позволява на християнина да живее като че законът вече не съществува!

Всъщност, грехът представлява нарушение на Божия закон, а апостол Павел заявява, че ние не трябва да съгрешаваме, въпреки че сме под благодат... и особено откакто сме под благодат!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 15
Галатяни 5:13 Коментар
Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани; само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта. Ако полицай ви спре за каране с превишена скорост, предупреди ви и ви пусне без да ви глоби, тогава вие сте «под благодатта» на този полицай.

Това дава ли ви правото да нарушете закона за движение по пътищата отново? Не, разбира се! Ако повторите нарушението, полицаят ще ви спре отново и този път това ще е за ваше добро!

По подобен начин, Бог в милостта Си ни прощава, но със сигурност не ни насърчава да нарушаваме закона Му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 16
Римляни 3:31 Коментар
Тогава чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде!

Но утвърждаваме закона.
Да се върнем пак към примера с полицая: какъв би бил най-добрият начин да му покажете своята благодарност (като изключим подкупа като вариант), за това, че ви е пуснал без да ви напише акт?

Би било най-добре да се опитвате отсега нататък да спазвате закона за движение по пътя, нали?

Така, ако сме истински благодарни на Бога за Неговата милост, ще се стремим коклкото е възможно по-добре да спазваме Неговите заповеди, ден след ден, със силата на Святия Дух, Който работи в нас.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 17
Евреи 5:9 Коментар
[Христос] стана причина за вечно спасение на всички, които са Му послушни. Бог очаква от нас да Му се подчиним.

Чрез Неговата сила ние ще можем да спазим закона Му, не за да бъдем спасени, а за да покажем искреността на нашето покаяние и нашата промяна.

Постоянно повтаряме тази важна идея: ние пазим Божия закон, не за да бъдем спасени, а защото вече сме спасени.
Деяния 5:32
И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Святият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 18
Бог очаква от нас да изпълняваме волята Му, която е изразена в Неговия закон:
«Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да! Законът Ти е дълбоко в сърцето ми.» (Псалм 40:8)

«Не всеки, който Ми казва, “Господи, Господи,” ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата.» (Матей 7:21)

«Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното.» (Евреи 10:36)

«Който върши Божията воля, пребъдва до века.» (1 Йоан 2:17)

«Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека.» (Еклесиаст 12:13)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 19
Спазвайки десетте заповеди, ние доказваме любовта си към Бога:
«Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди.» (Йоан 14:15)

«Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.» (1 Йоан 5:3)

«И от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва, “Познавам Го,” а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него.» (1 Йоан 2:3,4)

«Моля Ти се, Господи, Боже небесни, велики и страшни Боже, Който пазиш завет и милост към тези, които Те обичат и изпълняват Твоите заповеди.» (Неемия 1:5)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 20
Бог не одобрява действията на онези, които пренебрегват закона Му, но благославя онези, които го спазват:
«Който краде от баща си или от майка си и казва, “Не е грях,” той е другар на грабителя.» (Притчи 28:24)

«“Обаче напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.” Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание.» (Марко 7:7,8)

«А милостта на Господа е отвека и довека (...) на онези, които помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.» (Псалм 103:17,18)

«Блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите Му.» (Псалм 112:1)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 21
Ето още извадки от Псалм 119, засягащи Божиите заповеди:
«Блажени онези, които са правдиви в пътя, които ходят в закона на Господа.» (Псалм 119:1)

«Вразуми ме и ще държа закона Ти. Да! Ще го пазя от все сърце.» (Псалм 119:34)

«Ще се наслаждавам в Твоите заповеди, които възлюбих.» (Псалм 119:47)

«Понеже аз любя Твоите заповеди повече от злато, даже от чисто злато!» (Псалм 119:127)

«Надявах се на Твоето спасение, Господи, и изпълнявах Твоите заповеди.» (Псалм 119:166)

«Скитах се като изгубена овца; потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.» (Псалм 119:176)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 22
Галатяни 2:20 Коментар
Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. Не можем да спазим Божия закон сами.

Приемайки Исус за наш личен Спасител, ние добиваме не само опрощение на миналите си грехове, но също и силата, от този момент насетне, да вършим Божията воля чрез присъствието на Христос, Който живее в нас чрез Святия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 23
Йоан 15:5 Коментар
[Исус каза:] «Който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.» Ако Исус живее в нас, ние спонтанно ще даваме добри плодове, също както дървото дава плод без никакво усилие.

Нека да забележим, че тези плодове не са срещу закона.
Галатяни 5:22,23
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.

Против такива неща няма закон.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 24
Езекил 36:27 Коментар
И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате. Бог може да извърши тези чудесни обещания в нас, ако искрено го желаем.

Всъщност, Бог много желае да ни даде Неговия Свят Дух, за да можем да пазим заповедите, които ни показват пътя към щастието!
Евреи 8:10
Ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 25
Псалм 119:47 Коментар
Ще се наслаждавам в Твоите заповеди, които възлюбих. Истински промененият човек няма да се опитва да намали важността на Божиите заповеди.

Напротив, той ще се наслаждава да ги изпълнява, знаейки че Бог му е дал силата, от която се нуждае, за да направи това.
Римляни 7:22
Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон.
1 Коринтяни 7:19
Важното е пазенето на Божиите заповеди.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 31
Под закон или под благодат?
Екран 26
Скъпи приятели, нека да се помолим заедно:
Боже наш,

какво велико послание си ни дал днес! Сега знаем, че Ти очакваш от нас да извършваме Твоята воля, която е ясно изразена в Твоите десет заповеди.

Сами не можем да сторим нищо: затова молим Теб, според Твоето обещание, че ще ни дадеш Твоя Свят Дух, за да се научим да пазим Твоя закон ден след ден.

Благодарим Ти, в името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 31 Тестът на урок 31 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #2, ROSES035.JPG. Екран 2: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.52. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 3: In: «The Children’s Bible, volume 1», Golden Press, 1981, p.33. Екран 4: «Prix Galien 1999» Report, p.33. Екран 5: Photo by PhotoDisc. In: «Adventist Review» (June 1997), p.25. Екран 6: Sculpture by PEARSON, Jim; photo by Duane Tank/Ed Guthero. In: «Signs of the Times» magazine (May 1990), Pacific Press Publishing Association, p.15. Екран 7: In: «The Watchtower» magazine (March 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 8: ANDERSON, Harry. In: «La Sentinelle» magazine (September 1980), p.11. Used by permission. Copyright ©1962, 1990 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: RUIZ, Eduardo. In: «La Sentinelle» magazine (April 1995), Pacific Press Publishing Association, p.8. Екран 10: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #30 («Sharing Daniel’s Message with the World»), p.5. Екран 11: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #10 («Can the Little Horn Change God’s Law?»), p.8. Екран 12: In: «The Children’s Bible, volume 12», Golden Press, 1981, p.735. Екран 13: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.398. Екран 14: AYRES, Robert. In: «Perspective Digest», Adventist Theological Society, Volume 2, Numéro 2, p.18. Екран 15: In: «Réveillez-vous» magazine (February 22, 1992), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 16: Photo by BLUE, Betty. In: «Signs of the Times» magazine (March 2000), Pacific Press Publishing Association, p.32. Екран 17: In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.43. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: RAPHAEL. Stanza di Eliodoro, Vatican. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.108. Екран 19: QUADE, Lester. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.67. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 20: WENSELL, Ulises. In: «Reader’s Digest Bible for Children» (DELVAL, Marie-Hélène), Reader’s Digest Young Families, 1995, p.71. Екран 21: CRUZ, Nery. In: «La Sentinelle» magazine (August 1984), Pacific Press Publishing Association, p.14. Екран 22: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.140. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 23: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 4, 802084.PCD. Екран 24: In: «Adventist Review» (May 1996), p.15. Екран 25: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.98. Екран 26: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #2, DG026.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 31 Тестът на урок 31 ви очаква!