НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 32

Един ден за възпоминание

Снимки 1 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 1
Нека и този път да се помолим на Бог да ни помага:
Татко наш небесни,

Ние знаем, че Твоите десет заповеди са израз на Твоята воля за живота на всеки един от нас.

Затова Те молим да ни осветиш с присъствието на Твоя Свят Дух, за да разберем по-добре съдържанието на Твоя перфектен закон и да имаме необходимата ни сила да го спазваме.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 2
Йоан 16:12 Коментар
Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. Скъпи приятели, този урок е много важен.

Преди да продължим ние ви умоляваме да прегледате отново предишните четири урока за Божия закон, а именно:
Ако го направите, вие ще можете да разберете по-добре смисъла на този урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 3
Матей 5:19 Коментар
И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство.

А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
В предишните уроци видяхме колко важни са десетте Божи заповеди.

В този стих Исус заявява, че трябва да пазим всяка една от тези заповеди и да не нарушаваме нито една от тях.

Въпреки това, една от десетте заповеди, четвъртата, се спазва само от една много малка част от човечеството. Какво казва тази заповед?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 4
Това е целият текст на четвъртата заповед: Изход 20:8-11
«Помни съботния ден, за да го освещаваш.

Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела.

А на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти.

Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина.

Затова Господ благослови съботния ден и го освети.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 5
Битие 2:2,3 Коментар
И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше извършил.

И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Заповедта казва: «Помни съботния ден...».

Всъщност установяването на седмия ден като ден за почивка не е от времето на Моисей, а по-скоро от времето на Сътворението, когато Бог благослови седмия ден, съботата.

А сега да ви питаме, когато Бог благослови нещо, докога е благословено то?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 6
1 Летописи 17:27 Коментар
Ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен до века. До века! Когато Бог благослови нещо, то е благословено до века.

Бог благослови седмия ден още при Сътворението, така че ние трябва да почитаме този ден като ден за почивка винаги.

Всъщност, Божието Слово ни казва, че съботата трябва да се пази през всичките векове, от Сътворението до Второто идване на Исус.
Еклесиаст 3:14
Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно.

Не е възможно да се прибави към него, нито да се отнеме от него.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 7
Битие 2:2 Коментар
[Бог] си почина от всички дела, които беше извършил. И така, Бог си почина на седмия ден, не защото беше изморен, а за да ни даде пример как трябва да постъпваме.

Смисълът от спазването на съботата има многобройни аспекти, включително: възпоминание на Сътворението, почивка за човека, даваща му възможност да почете своя Творец.

Обаче съботата служи също и за знак между Бог и Неговия народ, както ще видим след малко.
Исая 40:28
Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 8
Матей 12:8 Коментар
Защото Човешкият Син е Господар на съботата. Исус обяви Себе Си за Господар на съботата.

Всъщност, никой никога не е пазил съботата както я е пазил Исус, възвръщайки и цялата духовна ценност, която е била потъпкана от фарисеите чрез техните строги и безмислени ограничения.
Лука 4:16
И по обичая Си [Исус] влезе в синагогата в събота и се изправи да чете.
1 Петър 2:21
Защото и за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 9
Матей 12:11,12 Коментар
А Той [Исус] им каза:

«Кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?

А колко по-ценен е човек от овца?

Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.»
Безполезните ограничения на религиозните водачи до този момент били превърнали съботата в истински кошмар за еврейския народ.

Не един път Исус е показвал изключителното безмислие на тези ограничения и е учил народа на истинския начин да се пази съботата, така че тя да бъде благословение за всеки, който я спазва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 10
Матей 24:20 Коментар
И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден. Исус никога не е казвал, че не трябва да пазим съботата.

Напротив, Той очаква от Своите последователи да продължат да пазят съботата, както личи от думите Му, които описват събитията, които трябва да станат след Неговото възнесение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 11
1 Коринтяни 11:1 Коментар
Бъдете подражатели на мене, както съм и аз на Христос. Апостол Павел ни казва, че той е следвал примера на Христос.

Тогава има ли доказателство, че Павел и другите апостоли също са пазели съботата?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 12
Деяния 18:4 Коментар
[Павел] разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава. Да, Павел и останалите апостоли също са пазили съботния ден.
Деяния 17:2
И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от Писанията.
Деяния 16:13
А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 13
Деяния 13:42-44 Коментар
Езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота.

И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които, като беседваха с тях, ги увещаваха да постоянстват в Божията благодат.

На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово.
Това се случва в Антиохия, град, в който са живели и евреи, и езичници, което означава не-евреи.

Въпреки това и двете групи хора, без изключения, са дошли заедно в събота, за да чуят проповедта на апостолите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 14
Исая 66:22,23 Коментар
«Защото както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мене,» казва Господ, «така ще пребъде родът ви и името ви.

И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред Мене,» казва Господ.
Пророк Исая ни открива, че съботата ще се спазва даже и в Новата земя!

По този начин ние виждаме, че спазването на съботния ден следва един непрекъснат цикъл от Сътворението до Новия Ерусалим, минавайки през дните на Исус и апостолите.

Бог желае да пазим и четвъртата заповед също както всички останали!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 15
Исая 56:1,2 Коментар
Така казва Господ:

«Пазете правосъдие и вършете правда, защото скоро ще дойде спасението от Мен и правдата Ми скоро ще се открие.

Блажен онзи човек, който прави това, и онзи човешки син, който се държи за него, който пази съботата да не я оскверни и въздържа ръката си да не стори никакво зло.»
Съботата е била дадена за всеки човек, а не само за евреите.

Всъщност, когато съботата е била установена при Сътворението, не е имало определена раса, нито каквато и да е етническа група!
Марко 2:27
[Исус] им каза: «Съботата е направена за човека.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 16
Исая 56:6,7 Коментар
Също и чужденците, които се прилепват към Господа, за да Му служат, да обичат името на Господа и да бъдат Негови слуги - всеки от тях, който пази съботата, да не я оскверни, и държи завета Ми, и тях ще доведа в святия Си хълм и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом.

Всеизгарянията им и жертвите им ще Ми бъдат благоугодни на жертвеника Ми, защото домът Ми ще се нарече молитвен дом на всички племена.
Независимо дали сме евреи или «чужденци», Бог кани всеки един от нас да пази съботата и да се наслаждава на благословенията, произхождащи от това.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 17
Изход 31:13,16,17 Коментар
Съботите Ми строго да пазите, защото това е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам. (...)

И така, израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет.

То е знак между Мен и израелтяните завинаги.
Сега се изправяме пред един много важен момент: съботата е отличителен знак, поставен от Бога като печат върху Неговия народ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 18
Езекил 20:12,18-20 Коментар
Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам. (...)

Не постъпвайте според повеленията на бащите си и не пазете постановленията им, нито се осквернявайте с идолите им.

Аз съм Господ, вашият Бог; според Моите наредби постъпвайте и Моите наредби пазете и ги изпълнявайте.

Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог.
Следователно Божият народ ще пази съботния ден като отличителен знак, показващ, че Господ е техния Бог.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 19
Откровение 12:17 Коментар
Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Нещо повече, съблюдението на Божиите заповеди, включително четвъртата, ще е знак на Божия народ в последните дни.

Ще се върнем на този важен въпрос в някой от следващите уроци.
Откровение 14:12
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 20
Марко 16:1,2 Коментар
А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат [Исус].

И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.
Тук на земята, Исус е живял според Юлианския календар: седмият ден на евреите отговаря на римската събота, а първият ден на неделя.

Така, седмицата, която са използвали по времето на Исус, е напълно същата като тази, която използваме ние днес.

«Обаче,» ще кажат някои хора, «не е ли имало никакви промени в календара през всичките тези 2000 години?»

Отличен въпрос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 21
Седмичният цикъл никога не е бил нарушаван, въпреки промените
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 22
Неемия 13:19 Коментар
Затова, когато започна да мръква в йерусалимските порти преди съботата, заповядах да се затворят вратите и заповядах да не се отварят до след съботата; и поставих на портите неколцина от моите слуги, за да не се внася никакъв товар в съботен ден. Според Библията, денят започва със залез слънце: «И настана вечер, и настана утро, ден първи.» (Битие 1:5).

Значи съботата започва в петък със залеза на слънцето и завършва в събота при залез.
Левит 23:32
От вечер до вечер, да пазите съботата си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 23
Лука 13:14 Коментар
А началникът на синагогата, като негодуваше, че Исус я изцели в събота, заговори на множеството:

«Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се изцелявайте, а не в съботен ден.»
Страхувайки се от религиозните водачи, хората изчакаха да «залезе слънцето», за да мине съботата, и тогава доведоха при Исус болните.
Марко 1:21,32
И дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. (...)

А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 24
Изход 16:21,22 Коментар
Те го събираха [манната] всяка сутрин, кой колкото му трябваше за ядене; а когато напечеше слънцето, се стопяваше.

А на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора за всеки.
Някои хора ще кажат: «Не е нужно да пазиш събота, може да си пазиш, който си искаш ден, и то си е все същото?»

Нека да видим тогава историята с чудната манна, хлябът от небето.

Евреите, които скитаха в пустинята, зависеха от манната, която Бог им даваше всяка сутрин. На шестия ден, който е денят преди съботата, се даваше двойно количество манна.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 25
Изход 16:26-28 Коментар
«Шест дни ще го събирате [манната], но седмият ден е събота, тогава няма да го има.»

Обаче някои от народа излязоха да съберат на седмия ден, но не намериха.

Тогава Господ попита Моисей:

«Докога ще отказвате да пазите заповедите Ми и законите Ми?»
Ако някой е пазил друг ден, а не събота, е трябвало да гладува в два дни от седмицата:
  • по време на своя си ден за почивка (освен, ако той не е бил истинският ден за почивка);
     
  • по време на съботата, тъй като в този ден не е имало манна.
В крайна сметка, Бог благослови седмия ден, а не някой от другите дни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 26
Колосяни 2:16,17 Коментар
И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. От друга страна, някой, забравяйки всички споменати до тук неща, може да посочи тези стихове като доказателство за отменянето на съботата.

Обаче както видяхме в урока «Двата закона», имаше церемониален закон, който говореше за едни празници, които също се наричаха «съботи», и бяха отделни от съботата, за която става въпрос в четвъртата заповед, и която е наречена «събота на Господа» (Exodus 20:10).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 27
Левит 23:27,32,37,38 Коментар
Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение. (...) Ще ви бъде събота за тържествена почивка. (...)

Тези са Господните празници (...) освен Господните съботи.
Тези празници, като «деня на умилостивението» например, се наричаха «събота», което означава ден за почивка. Тези са съботите, които са били отменени с Христовата смърт на кръста.

Не трябва да допускаме грешката да ги счетем за «събота на Господа» - седмия ден - която представлява една от вечните десет Божи заповеди, написани от Божия пръст!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 28
Римляни 14:5 Коментар
Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Същият коментар може да се приложи и за тези стихове, които често се използват, за да се доказва, че съботата е отпаднала.

Обаче, ако прочетем целите глави, от които са взети тези стихове, ще видим, че те не говорят за съботата на Господа.
Галатяни 4:10,11
Вие пазите дните, месеците, времената и годините. Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 29
2 Петър 3:15,16 Коментар
(...) както възлюбеният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи; в които послания има някои неща, трудни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите Писания. Нека да забележим, че и трите пасажа, използвани да «докажат» отмяната на съботата, са взети от посланията на апостол Павел, които са наречени «трудни за разбиране» от възлюбения апостол Петър.

Учението на Павел не може да е в противоречие с останалата част от Библията.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 30
Изход 20:10 Коментар
А на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Бог иска да оставим настрани за малко ежедневните си задачи и грижи в този живот и да си починем в събота. Това обаче не означава, че трябва да проспим целия ден!

Божието Слово предполага много дейности, които можем да извършим в събота.
Матей 12:12
Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 31
Левит 23:3 Коментар
Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание. Бог желае Неговият народ да се събере заедно в събота, да почете Бога си, да сподели, да срещне приятели, да изучава Божието Слово.
Деяния 13:44
На следващата събота се събра почти целият град да чуе Божието слово.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 32
Неемия 10:31 Коментар
И ако племената от земята донесат стоки или каквато и да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота. С цел да посветим напълно този ден на Бога е препоръчително да планираме нещатата, от които ще се нуждаем през този ден и да си ги набавим предварително, така че нищо да не ни притеснява през съботния ден и нашето общение с Господа.

Затова шестия ден при евреите се е наричал «Подготвителен» ден.
Лука 23:54
И това беше денят на Приготовлението и съботата настъпваше.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 33
Деяния 16:13 Коментар
А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва. Съботата може да се използва и като повод за семейна екскурзия сред природата, в която да се насладим на чудното Божие творение.

Общо взето, по много начини можем да изразим нашата благодарност и любов към Бога. Всичко, което заздравява нашата връзка с Бога, без да нарушава закона Му, може да се прави в съботния ден.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 34
Исая 58:13,14 Коментар
Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия Ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане, и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа.

И Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков.

Защото устата Господни изговориха това.
Божиите благословения се изливат най-мощно в съботните святи часове. Всички онези, които са отделили време да почетат Бога в събота, за да Го опознаят по-добре и да Му послужат, биха свидетелствали за тези специални благословения.

След такова обещание, предадено ни чрез пророк Исая, защо да не пожелаем поне да опитаме да спазваме съботата?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 35 Моментът на истината Урок 32
Един ден за възпоминание
Екран 35
Нека да благодарим на Онзи, Който ни е дал толкова много благословения:
Скъпи Боже,

писано е: «Защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.» (1 Йоан 5:3).

В Твоите заповеди откриваме, че трябва да пазим седмия ден като ден за почивка, Твоята свята събота.

Тя не е бреме, което искаш да поставиш на раменете ни, а привилегия, която Си ни дал. Всъщност, Ти най-добре знаеш, че ние се нуждаем от съботата, за да забравим през тези часове земните си грижи и да си отделим време да помислим за Теб и чудните неща, които Си ни приготвил в бъдещия свят.

Молим Те, помогни ни да спазваме съботния ден както трябва, в името на Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 32 Тестът на урок 32 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «1,500 Photos» by SoftKey France, 1995, 09430068.TIF. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 3: LEE, Elfred. In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), p.3. Екран 4: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu In l’Apocalypse»), p.3. Екран 5: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter 1999, front cover. Екран 6: In: «The Watchtower» magazine (July 15, 1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 7: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 087_155.JPG. Екран 8: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), p.164. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: TISSOT, J.J. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 16», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.2096-b. Екран 10: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.255. Екран 11: «Paul - Illustration for Деяния chapter 14». In: «The Compton’s Interactive Bible CD», Zondervan Publishing House, 1996. Екран 12: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.550. Екран 13: In: «The Bible Story Library, volume 8», edited by Turner Hodges, American Handbook and Textbook Co. Inc., 1963, p.717. Екран 14: KNOX, John. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, front cover. Екран 15: GREENE, Nathan. «It Is Written» advertisement. In: «Adventist Review» (September 1998), p.32. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 16: In: «The Watchtower» magazine (January 1, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 17: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.142,143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM221.BMP. Екран 20: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.481. Екран 21: Unknown source. Екран 21-b: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #17, C0000567.JPG. Екран 22: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #2, DJ028.JPG. Екран 23: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.348. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.73. Екран 25: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.144. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 26: First picture: SCHLAIKJER, Jes. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.146. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Second picture: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.166. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 27: First picture: In: «Egermeier’s Bible Story Book» (EGERMEIER, Elsie E.), The Warner Press, 1963, p.127. Second picture: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.5. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 28: In: «Revue Adventiste» (October 1994), front cover. Екран 29: In: «The Watchtower» magazine (October 15, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.15. Екран 30: In: «Awake» magazine (October 22, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.2. Екран 31: Photo by KREYE, Eric. In: «La Sentinelle» magazine (Juillet 1993), Pacific Press Publishing Association, p.6. Екран 32: Photo by CHENN, Steve. «Mother and Daughter in Grocery Store» (www.corbis.com/Steve Chenn, Image ID: 68414). Екран 33: In: «The Watchtower» magazine (September 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.18. Екран 34: GREENE, Nathan. «Family Worship». In: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com). Екран 35: «Zion National Park, Utah.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 32 Тестът на урок 32 ви очаква!