НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 33

Голямата измама

Снимки 1 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 1
Добре дошли в новия урок! Нека да се помолим заедно:
Татко наш,

след като научихме, че седмия ден е денят на почивка, който Си благословил и осветил, ние сме истински удивени как така някои християни продължават да пазят и освещават първия ден от седмицата, Неделя.

Откаде идва тази промяна? И още нещо, Ти ли Си позволил тази промяна?

Нека Твоето свято Слово да ни даде отговорите на тези въпроси и нека Твоят Дух да ни ръководи по време на този урок.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 2
Йоан 16:12 Коментар
Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. За по-доброто разбиране на този урок трябва вече да сте минали през предния урок със заглавие «Един ден за възпоминание».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 3
Второзаконие 4:2 Коментар
Да не прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам. Нашите предишни уроци ни показаха, че Десетте заповеди, които са израз на Божията воля за всеки един от нас, никога няма да се променят или отменят.
Лука 16:17
[Исус каза:]

«Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 4
Сред Десетте заповеди има и една такава: Изход 20:8-11
«Помни съботния ден, за да го освещаваш.

Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог.

Да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти.

Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина.

Затова Господ благослови съботния ден и го освети.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 5
Битие 2:2,3 Коментар
И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всички дела, които беше извършил.

И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Бог благослови седмия ден, а каквото е благословено от Бога е благословено завинаги.

Така четвъртата заповед за съботния ден е също толкова вечна, колкото и другите девет.
1 Летописи 17:27
Защото Ти, Господи, си го благословил и ще бъде благословен до века.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 6
Еклесиаст 3:14 Коментар
Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно.

Не е възможно да се прибави към него, нито да се отнеме от него.
И така, откъде идва тогава спазването на неделята (първия ден от седмицата, според Библията) като Божи ден? Някои хора съвсем насериозно твърдят, че Божието Слово застава зад тази промяна на деня за почивка. Дали това е вярно?

За да намерим отговора на този въпрос, нека да проверим стиховете от Новия завет, които говорят за първия ден от седмицата.

В целия Нов завет има само осем такива и ние ще ги изследваме един по един, за да видим дали те наистина казват нещо за промяна на почивния ден.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 7
5 от 8 стихове говорят за посещението на жените на гробницата на Исус:
«А като мина съботата, в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.» (Матей 28:1)

«И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.» (Марко 16:2)

«И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена.» (Марко 16:9)

«А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили.» (Лука 24:1)

«А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили.» (Йоан 20:1)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 8
Йоан 20:19 Коментар
А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза:

«Мир вам.»
Тук също няма индикация за промяна на почивния ден от събота в неделя.

Някои хора казват, че учениците са се събрали да празнуват възкресението на Исус. Обаче, както се вижда от стиха, всъщност причината е била, че са се събрали «поради страх от юдеите».

Колкото до възкресението на Исус, към този момент те не са вярвали, че то е факт!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 9
Деяния 20:7 Коментар
И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба. Седмият от осемте стиха, споменаващи първия ден от седмицата, говори за срещата, на която учениците разчупвали хляб.

За някои хора, разчупването на хляба е акт, удостоверяващ, че неделята е била новия ден за почивка.

Обаче в следващия стих виждаме, че учениците всеки ден са се събирали и са разчупвали хляб!
Деяния 2:46
И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите, и се хранеха с радост и чистосърдечие.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 10
1 Коринтяни 16:2 Коментар
В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си и да го има при себе си, за да не се събира, когато дойда. В последния, осми стих, някои хора виждат събиране на хората в първия ден от седмицата, на което давали дарения и така считат, че се празнувал първия ден.

Обаче Павел не говори за събиране на хората. В действителност той съветва християните в Коринт да събират даренията си, всеки в своя дом, за по-късна употреба.

Така че нито един от осемте стиха в Новия завет, говорещи за първия ден на седмицата (неделя), не потвърждава преместването на освещението на съботата в неделя като Божи ден.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 11
Откровение 1:10 Коментар
В Господния ден бях обзет от Духа. В добавка към осемте стиха, говорещи за първия ден от седмицата, можем да поставим още един, който съдържа израза «Господния ден».

Някои хора твърдят, че този израз се отнася за неделя, новият ден за почивка на християните.

Обаче нека да предположим за един момент, че този израз «Господен ден» може да има в предвид някой определен ден от седмицата: може ли това да е неделя?

Нека да разгледаме много внимателно следващите стихове.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 12
Изход 20:10 Коментар
Седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог. Божието Слово говори ясно: единственият «Господен ден» е седмият ден, събота на Господа.
Исая 58:13
Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия Ми ден (...).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 13
Матей 24:20 Коментар
И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден. В нашия предишен урок, видяхме, че докато беше на земята Исус никога не е и намеквал, че съботата трябва да се промени в неделя.

Напротив, Той даде инструкции за бъдещето като тази, показвайки, че очаква от Своите последователи да продължат да пазят съботата.

И така, как е започнала да се пази неделята в християнската църква?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 14
Римляни 11:13 Коментар
Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моето служение. С нарастването на апостолската църква все повече и повече езичници се присъединявали към нея, внасяйки със себе си различни варварски обичаи, които постепенно се смесвали с християнската форма на богослужение.

Сред тези обичаи бил и този за спазването на деня на слънцето в първия ден от седмицата, неделя.

През трети век, неделята взела превес над съботата, която била свързвана с религията на евреите, и така съботата постепенно била изоставена като ден за отдаване почит на Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 15
Деяния 20:29,30 Коментар
Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото.

И от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си.
В някой от следващите уроци ще видим как Божието Слово е предсказало, че хората ще променят почивния ден от събота в неделя.

Обаче сега нека внимателно да разгледаме доказателствата на самата Римокатолическа църква, която на драго сърце и с охота признава, че носи цялата отговорност за промяната на почивния ден от събота в неделя.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 16
Католическата църква, а не Библията, изисква спазването на неделята:
«Ние пазим неделя вместо събота защото Католическата църква е прехвърлила тържествеността на съботата върху неделята.»
(Питър Гиърман, Въпроси и отговори по Католическите доктрини, 1977г., стр.50.)

«Любопитно е да отбележим, че спазването на неделята, което е единственият принцип на протестантизма, който не е основан на Библията, е в пълно противоречие с писанията на Библията, която изисква спазването на събота вместо неделя. Католическата църква е която, чрез властта, дадена и от Исус Христос, е променила почивния ден от събота в неделя.»
(Монсеньор Луис Сигур, Откровен разговор за протестантизма днес, 1868г., стр.213.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 17
Католическата църква признава, че Библията не изисква спазването на неделята:
«Може да прочетете цялата Библия от Битие до Откровение, но няма да намерите и един ред, който да говори за освещение на неделята. Писанията изискват спазването на съботата, ден, който ние не освещаваме.»
(Католически кардинал Джеймс Гибънс, Вярата на бащите ни, изд. 1917г., стр.72,73.)

«Ако протестантите се водеха стриктно по Библията, те щяха да освещават съботата. Пазейки неделята те спазват закона на Католическата църква.»
(Алберт Смит, Канцлер на Епархията на Балтимор, писмо от 10 Февруари, 1920г.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 18
Католическата църква признава, че Исус и апостолите са пазели съботата:
«Съботата, най-славният ден в закона, е била променена в Господния ден. (...) Тези и други подобни неща не са били променени по силата на ученията на Христос (защото Той казва, че е дошъл да изпълни, а не да разруши закона), а те са били променени от авторитета на църквата.»
(Архибишъп Гаспар де Фосо, Сакрорум нова аплисима колекцио, 1902г., том 33, стр.529,530.)

«Всъщност апостолите са продължили да спазват Шабата, което означава съботата, (...) от петък залез слънце до събота по същото време.»
(Абат Булангер, Католическа доктрина, стр.62.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 19
Католическата църква охотно признава, че върви против Божието Слово:
«Никъде в Библията не се казва, че поклонението трябва да се промени от събота в неделя. (...) Църквата е установила, с Божествен авторитет, неделята като ден за поклонение.»
(Мартин Дж. Скот, Задавани въпроси от католиците, изд. 1927г., стр.136.)

«Католическата църква, (...) по силата на нейната Божествена мисия, е променила почивния ден от събота в неделя.»
(Католически кардинал Джеймс Гибънс, Католическо огледало, 23 септември, 1893г.)

«Ако се консултираме само с Библията, ще разберем, че трябва да пазим свято само един ден, който е събота.»
(Джон Лакс, Курс по религия за Католически средни училища и академии, изд. 1936, том 1, стр.51.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 20
Пазенето на неделята е признание на авторитета на Католическата църква:
«Понеже събота, а не неделя, е определена за почивка в Библията, не е ли смешно, че не-католиците, които твърдят, че вземат тяхната религия директно от Библията, а не от църквата, пазят неделята вместо събота? Да, разбира се, това е безмислено. Обичаят да се пази неделя почива на авторитета на Католическата църква и няма изричен стих в Библията, който да го потвърждава. Така спазването на неделята остава като спомен за майката църква, от която не-католическите секти са се отделили - като дете, избягало от къщи, но все още носещо в джоба си снимка на майка си или кичур от косата и.»
(Римокатолически учен Джон A. O’Брайън, Вярата на милионите, 1974г., стр.400,401.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 21
ИЗБОРЪТ: Библията и съботата или Католическата църква и неделята.
«Здравият разум изисква да се приеме едната от двете алтернативи: протестантизва и освещаването на съботата или католицизма и освещаването на неделята. Компромисът е невъзможен.»
(Католически кардинал Джеймс Гибънс, Католическо огледало, 23 Декември, 1893г.)

«Църквата е променила освещението на съботата в неделя по силата на своя небесен, непогрешим авторитет, даден и от нейния Основател, Исус Христос. Протестантите, които твърдят, че Библията е единственият им авторитет във вярата, нямат основание да пазят неделята. По този начин само Адвентистите от седмия ден, който пазят съботата, остават верни на принципите на протестантизма.»
(Универсален Католически бюлетин, 14 август, 1942г., стр.4.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 22
Деяния 5:29 Коментар
Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. След като прочетохме тези красноречиви свидетелства, какво ще изберем: препоръчаното ни от Бога или традициите на хора?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 23
Матей 15:3 Коментар
[А Исус им каза:]

«Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?»
По време на Своето служене на земята Исус срещаше хора, който вместо да пазят Божиите заповеди изпълняваха своите си традиции.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 24
Марк 7:7-9 Коментар
[А Исус им каза:]

«“Обаче напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.” Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание. (...)

Хубаво! Вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание.»
Изборът да се пазят човешки традиции вместо Божия закон беше открито и ясно укоряван от Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 25
Езекил 22:26 Коментар
Свещениците й престъпваха закона Ми и оскверняваха светите Ми вещи; не правеха разлика между свято и скверно, нито показаха на хората различието между нечисто и чисто.

И криеха очите си от съботите Ми; и Аз съм осквернен сред тях.
През цялата човешка история винаги е имало всякакви видове религиозни водачи с влияние над хората, каращи ги да не се подчиняват на Божия закон и да оскверняват съботата.
Матей 15:14
Оставете ги; те са слепи водачи.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 26
Деяния 17:10,11 Коментар
А братята незабавно изпратиха Павел и Сила през нощта в Берия; и те, като стигнаха там, отидоха в юдейската синагога.

И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно.
За щастие е имало и хора, които са изучавали Божието Слово, за да разберат дали ученията на техните духовни водачи са истина и дали са в съгласие с Божията воля.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 27
Езекил 20:18-20 Коментар
Не постъпвайте според повеленията на бащите си и не пазете постановленията им, нито се осквернявайте с идолите им.

Аз съм Господ, вашият Бог; според Моите наредби постъпвайте и Моите наредби пазете и ги изпълнявайте.

Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог.
Бог ни кани да отхвърлим човешките традиции, които всички около нас почитат, и да се върнем към Неговите заповеди и да спазваме деня на почивка, който Той е предназначил още от времето на Сътворението: седмия ден, съботата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 28
Лука 11:23 Коментар
[Исус им каза:] «Който не е с Мене, той е против Мен.» Всеки един от нас ще трябва да заеме страна:
  • да следва Бога и да пази съботата;
     
  • да не пази съботата и да е против Бога.
Изборът е наш и няма възможност да не вземем едно от двете решения.
Исус Навин 24:15
Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите - на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете.

Но аз и моят дом ще служим на Господа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 29
Второзаконие 30:15,16 Коментар
Ето, днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото, като заповядвам днес да обичаш Господа, твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и законите Му, за да живееш и да се умножаваш.

И да те благославя Господ, твоят Бог, в земята, в която влизаш, за да я завладееш.
В нашите следващи уроци за Библейските пророчества ще видим, че борбата между съботата и човешките традиции ще става все ожесточена и по-ожесточена.

Нашият избор на едно от двете ще е жизнено важен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 33
Голямата измама
Екран 30
Нека да завършим този урок с молитва:
Всемогъщи Боже наш,

както казва псалмистът, «Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.» (Псалм 119:105).

Толкова много хора са далеч от Теб, незнаещи Твоята воля за тях. Обаче, ако те наистина искат да Те намерят и отворят Твоето Слово с дух на молитва и искрено желание да Ти се подчинят, ще излязат от тъмнината и ще забравят за човешките традиции и ще спазват съботите Ти.

Нека ние да сме Твои инструменти, чрез които да ги доведеш при Твоето Слово, заради Исус.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 33 Тестът на урок 33 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATTR012.JPG. Екран 2: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.128. Екран 3: DORÉ, Gustave. In: «La Bible de Gustave Doré», Lausanne, Edita, 1994, p.67. Екран 4: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu dans l’Apocalypse»), p.3. Екран 5: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.43. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, RELCR008.JPG. Екран 7: COLEMAN, Ralph Pallen. In: «The Way, the Truth, and the Life», Philadelphia, The John C. Winston Company, 1958, p.115. Екран 8: In: «The Children’s Bible, volume 11», Golden Press, 1981, p.685. Екран 9: HAYSOM, John. In: «Guideposts #49 - Good News for Everyone» (FRANK, Penny), Lion Publishing, 1986, p.20,21. Екран 10: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.191. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: BURGKMAIR, Hans. «St. John at Patmos» (1518) Pinakothek at Munich. From the Web site: http://sunsite.auc.dk/cgfa/b/p-burgkma1.htm Екран 12: CRUZ, Nery. In: «La Sentinelle» magazine (August 1986), Pacific Press Publishing Association, p.13. Екран 13: In: «The Children’s Bible, volume 11», Golden Press, 1981, p.659. Екран 14: «Apollo, the Greek sun-god», Temple of Apollo, Pergamum Museum, East Berlin. In: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990. Екран 15: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.104. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: In: «Awake» magazine (February 8, 1989), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 17: In: «The Watchtower» magazine (January 15, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 18: PAYTON REID, R. In: «The Bible Picture Book» (CHALMERS, Muriel J.), Thomas Nelson and Sons, London, p.70. Екран 19: MURILLO, Bartolomé. «The Blessed Giles before Pope Gregory IX». In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Екран 20: Raphael’s workshop. «The Donation of Constantine», Sala di Costantino, Vatican. In: «The Art of Renaissance Rome» (PARTRIDGE, Loren), A Times Mirror Company, New York, 1996, p.158. Екран 21: The Bettmann Archive. «Saint Peter’s Basilica». In: «Microsoft Encarta 98 Deluxe», Microsoft, 1997. Екран 22: BISHOP, Tom. «Truth or tradition». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #28. Екран 23: Bida/Review & Herald Publishing Association. In: «Perspective Digest», Adventist Theological Society, Volume 2, Number 2, p.31. Екран 24: In: «The Watchtower» magazine (January 15, 1990), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.18. Екран 25: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #11 («How the Little Horn Changed God’s Law»), p.1. Екран 26: In: «The Bible Pageant, Volume 5: Warriors of the Cross» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1950, p.128. Екран 27: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM221.BMP. Екран 28: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM140.BMP. Екран 29: ANDERSON, Harry. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.322. Екран 30: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATFL114.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 33 Тестът на урок 33 ви очаква!