НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 34

Пророчески зоопарк

Снимки 1 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 1
Нека заедно да измолим Божията помощ:
Скъпи Боже,

Задълбочавайки се все повече и повече в книгата на пророк Даниил, ние Те молим да ни дадеш мъдрост и проницателност, така че да разберем значението на тези важни пророчества и нашето изследване на Твоето Слово да ни води все по-близо и по-близо до Теб.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 2
2 Петър 1:19 Коментар
И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас; и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. В този урок ще продължим да изследваме Библейските пророчества, това е нещо, което Божието Слово горещо препоръчва.

Но преди да започнем ви предлагаме да си припомните урока със заглавие «Образът от Даниил», за да разберете по-добре всички елементи, които ще ви предложим в този урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 3
Даниил 2:1 Коментар
Във втората година от царуването на Навуходоносор царят видя сънища. В урока «Образът от Даниил», видяхме, че Навуходоносор, царят на Вавилон, някога сънувал сън, който много го впечатлил, обаче той напълно забравил съдържанието на този сън на сутринта.

Пророк Даниил, под Божие вдъхновение, разкрил на царя съдържанието на съня: една голяма статуя, направена от различни материали, която най-накрая била строшена от един камък, който станал голяма планина.

Нека да разгледаме схематично статуята, която царят е видял.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 4
Нека да нарисуваме образа, който Навуходоносор е видял
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 5
Даниил 2:36 Коментар
Това е сънят; и ще кажем пред царя значението му. След като разкрил пред царя съдържанието на съня, Даниил обяснил и значението му.

Статуята представлявала последователността на световните империи, от Вавилон до края на света, а камъкът, който станал голяма планина, символизирал установяването на вечно царство от Бога при второто Христово идване на земята.

А сега нека да разгледаме схематично това смайващо тълкувание.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 6
Да обобщим тълкуванието на съня на царя
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 7
Даниил 2:45 Коментар
Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото. Камъкът често се използва в Библията като символ на Исус Христос.

Завръщането на Христос, «камъкът, отсечен от планината», ще постави края на този свят, премахвайки всички земни царства.
Деяния 4:10,11
Исус Христос Назарянина (...) Той е камъкът.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 8
Даниил 7:1 Коментар
В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видения. Много години по-късно, по време на царуването на цар Валтасар, Даниил отново получи пророчески сън.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 9
Даниил 7:2,3 Коментар
Даниил каза:

«Видях в нощното си видение и, ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море.

И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг.»
Също както Навуходоносор видя статуя, чиято последователност от метали представяше световните царства до края на този свят, Даниил видя последователност от четири големи звяра, които също носеха пророческо послание.

Най-напред виждаме, че зверовете излизат от морето: дали това означава нещо?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 10
Исая 17:12,13 Коментар
Ах! Шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, и смутът на народите, които напират като напор на големи води!

Народите ще напират като напора на големите води.
Библията сама тълкува своите пророчества: водите представляват хора, народи.

Следователно зверовете, излизащи от морето, произхождат от гъсто населени места.
Откровение 17:15
[Ангелът] Каза ми още:

«Водите, които си видял, където седи блудницата, са народи и множества, племена и езици.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 11
Даниил 7:17,23 Коментар
Tези четири големи звяра, каза той, са четирима царе. (...)

Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света.
Също като металите в статуята, четирите звяра представляват четири земни царства, който ще дойдат едно след друго.

Нека да разгледаме тези зверове един по един.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 12
Даниил 7:4 Коментар
Първият беше като лъв и имаше орлови крила.

А като го гледаха, крилата му се изскубнаха и той се вдигна от земята, и беше заставен да се изправи на два крака като човек, и му бе дадено човешко сърце.
Първият звяр е бил като лъв с орлови крила.

Кое царство е представено с това описание?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 13
Еремия 50:43,44 Коментар
Вавилонският цар (...) като лъв от прииждането на Йордан той ще излезе против богатото пасбище. Златото, царят на металите, представя Вавилон.

По същия начин, лъвът, царя на зверовете, с крила на орел, представя същото царство.
Езекил 17:3,12
Един голям орел, с големи крила и дълги пера (...).

Не проумявате ли какво значи това? Поясни им:

«Ето, вавилонският цар дойде в Йерусалим, залови царя му и първенците му.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 14
Даниил 7:4 Коментар
А като го гледаха, крилата му се изскубнаха и той се вдигна от земята, и беше заставен да се изправи на два крака като човек, и му бе дадено човешко сърце. А какво означава това символично описание на царя на Вавилон?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 15
Даниил 4:16,28,34 Коментар
Нека се измени човешкото му сърце и нека му се даде животинско сърце; и така нека минат над него седем времена. (...)

Всичко това постигна цар Навуходоносор. (...)

«А в края на тези дни аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небесата; и разумът ми се възвърна.»
Един ден, въпреки предупреждението на Даниил, Навуходоносор се похвалил с величието си. Заради това той си изгубил разсъдъка в продължение на седем години, въобразявайки си, че е говедо.

Щом изминали седемте години, умът му се върнал и той отдал слава на Бога: по този начин, неговото «човешко сърце» му се даде обратно.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 16
Даниил 7:5 Коментар
След това, ето, друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си.

И му казваха така: «Стани, изяж много месо!»
Като знаем, че лъвът с орлови крила е царството на Вавилон, лесно можем да идентифицираме мечката: тя представя царството на Мидяните и Персите.

Защо обаче мечката се повдига от едната страна?
Даниил 5:28
Царството ти бе разделено и бе дадено на мидяните и персите.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 17
Даниил 8:3,20 Коментар
Повдигнах очите си и видях, че пред реката стоеше един овен, който имаше два рога; роговете бяха високи, но единият по-висок от другия. (...)

Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и Персия.
В друго свое видение Даниил е видял царете на Мидия и Персия, представени чрез двурог овен, на който единия рог е по-висок от другия, което означавало превъзходство на единия в сравнение с другия (всъщност, Персите скоро след това щели да подчинят Мидяните).

Затова се казва, че мечката се е повдигнала от едната страна.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 18
Даниил 7:5 Коментар
[Вторият звяр] имаше три ребра в устата си между зъбите си.

И му казваха така: «Стани, изяж много месо!»
Мечката, която изяжда много месо, добре описва кървавите нападения на Мидяните и Персите. Техните три основни завоевания са,
 • Вавилон,
 • Лидия,
 • Египет,
и те са представени от трите ребра в устата на мечката.
Исая 13:17,18
Ето, ще подбудя против тях мидяните, които няма да смятат среброто за нищо, а колкото до златото - няма да се наслаждават на него.

А с лъковете си ще смажат юношите; и няма да се смилят над плода на утробата, окото им няма да пощади децата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 19
Даниил 7:6 Коментар
След това, като погледнах, ето, друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила.

Този звяр имаше и четири глави; и му бе дадена власт.
Третият звяр представлява леопард с четири крила и четири глави и символизира царството, което щяло да дойде след Мидяните и Персите: Гърция, чиято империя била установена през 331г. пр.Хр. от Александър Велики.

Какво означават четирите глави и четирите крила?

Отговорът на този въпрос се намира във второто видение на Даниил.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 20
Даниил 8:5,7,20,21 Коментар
Козел идеше от запад (...) козелът имаше бележит рог между очите си. (...)

[Козелът] удари овена, счупи двата му рога. (...)

Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и Персия.

Буйният козел е гръцкият цар.

Големият рог между очите му е първият цар.
В друго видение Даниил отново вижда царството на Мидяните и Персите, символизирано от овен, и царството на гърците, символизирано от козел.

Бележитият рог на козела е първият цар на Гърция, Александър Велики.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 21
Даниил 8:8,22 Коментар
А когато заякна, големият му рог се счупи и на мястото му излязоха четири изпъкнали рога. (...)

А това, че той се строшил и излезли четири вместо него, значи, че четирима царе ще се издигнат от този народ.
Точно както е предсказано в пророчеството, Александър Велики е умрял в зенита на своята слава, през 323г. пр.Хр., на 32 години, само няколко години след завладяването на Мидо-Персийското царство. Той бил наследен от своите четирима генерали:
 • Лизимах;
 • Касандър;
 • Птолемей;
 • Селевкий.
Сега разбираме защо леопардът има четири глави и четири крила.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 22
Даниил 7:7 Коментар
След това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртия звяр, страшен и ужасен, и много як.

Той имаше големи железни зъби, с които поглъщаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с краката си.

Той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше десет рога.
Четвъртото царство е Рим: Римската империя идва след Гръцката през 168г. пр.Хр.

И тук желязото е свързано с Рим: първо с железните крака на образа, а после и чрез звяра с големи железни зъби.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 23
Даниил 7:7,23,24 Коментар
[Четвъртият звяр] се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше десет рога. (...)

Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всички царства и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.

А за десетте рога - те са десет царе, които ще се издигнат от това царство.
Също като статуята, която е имала десет пръста на краката, звярът е имал десет рога, символизиращи десет царства, които щели да наследят Рим.

Всъщност, както вече видяхме, Римската империя е била разделена на десет части през пети век сл.Хр.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 24
Римската империя била разделена на десет части:
 1. Сакси, от тях произлизат днешните англичани.
 2. Франки, от тях произлизат днешните французи.
 3. Алемани, от тях произлизат днешните германци.
 4. Вестготи, от тях произлизат днешните испанци.
 5. Суеви, от тях произлизат днешните португалци.
 6. Ломбарди, от тях произлизат днешните италианци.
 7. Бургунди, от тях произлизат днешните швейцарци.
 8. Херули, те за изчезнали като народ през 493г.сл.Хр.
 9. Вандали, те за изчезнали като народ през 534г.сл.Хр.
 10. Остготи, те за изчезнали като народ през 538г.сл.Хр.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 25
Даниил 7:8 Коментар
Докато разглеждах роговете, между тях излезе друг рог, малък. Колкото повече видението отивало към своя край, толкова повече детайли, които липсвали във видението за статуята, били дадени: появата на една последна сила, символизирана от малък рог.

Тази сила излиза от десетте рога, което ще рече, от десетте европейски нации.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 26
Даниил 7:8,24 Коментар
Докато разглеждах роговете, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. (...)

А за десетте рога - те са десет царе, които ще се издигнат от това царство.

И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.
Малкият рог ще изкорени трима от десетте царе.

Историята ни казва, че това е сила, появила се в Европа, унищожила три от десет варварски народи:
 • Херули, през 493г.сл.Хр.;
 • Вандали, през 534г.сл.Хр.;
 • Остготи, през 538г.сл.Хр.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 27
Даниил 7:8,19,20,25 Коментар
И, ето, в този рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно. (...)

Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр (...) и за другия рог, който излезе и пред който паднаха три, т. е. за онзи рог, който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед беше по-як от другарите си. (...)

Той ще говори думи против Всевишния.
Тази сила, ръководена от човек, щяла да говори надменно даже и срещу самия Бог.

Тя също така щяла да се появи по доста по-забележителен начин от всички царства преди нея.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 28
Даниил 7:21,25 Коментар
Гледах същия рог, като воюваше със светиите и превъзмогваше над тях. (...)

[Рогът] ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони.
Тази сила щяла да преследва «светиите на Всевишния», това са хората, които желаят да останат верни на ученията на Божието Слово.

Нещо повече, тя щяла да се опита да промени Божия закон.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 29
Даниил 7:25 Коментар
И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Царуването на малния рог продължило време, времена (означаващо две времена, както ще видим след малко) и половин време: общо 3½ времена.

Арамейският израз «време» («иддан») означава една година от 360 дни. Така получаваме:

   Време, което е 360 дни
+ Две времена, които са 720 дни
+ И половин време, което е 180 дни

= 3½ времена, което е 1260 дни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 30
Откровение 12:6 Коментар
Тогава жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни. Този период от 1260 дни се среща и в книгата Откровение и ни показва, че изразът «времена» наистина означава «две времена».

Така според пророческата формула «1 ден = 1 година», която видяхме в урока «70 седмици», тези 1260 дни представляват 1260 години.

Историята ни казва, че е имало една сила, която е управлявала 1260 години, от 538г.пр.Хр. до 1798г.сл.Хр.
Езекил 4:6
Един ден ти определих за всяка година.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 31
И така, кой е малкият рог? Ето някои отличителни белези:
 1. Излиза от десетте нации (Даниил 7:8).
 2. Издига се след тях, което значи след 476г.сл.Хр. (Даниил 7:24).
 3. Появата му е много по-впечатляваща от тази на десетте нации (Даниил 7:20).
 4. Начело на тази сила стои човек (имаше очи като човешки очи) (Даниил 7:8).
 5. Изкоренява три народа пред себе си (Даниил 7:8,20,24):
    - Херули, през 493г.сл.Хр.;
    - Вандали, през 534г.сл.Хр.;
    - Остготи, през 538г.сл.Хр..
 6. Богохулства и говори надменно (Даниил 7:8,20,25).
 7. Воюва срещу светиите (Даниил 7:21,25).
 8. Възнамерява да промени времена и закон (Даниил 7:25).
 9. Управлява точно 1260 години, от 538г. до 1798г. (Даниил 7:25).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 32
Лука 11:9 Коментар
Търсете и ще намерите. Ще разкрием идентичността на малкия рог в следващия урок.

Междувременно ви насърчаваме да мислите върху този въпрос.

Не се колебайте да потърсите информация в историческите книги и енциклопедии: с помощта на отличителните белези, дадени ни от Божието Слово, вие със сигурност ще откриете коя е тази сила, символизирана от малкия рог.

Може да останете доста изненадани...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 33
Даниил 7:17,18,27 Коментар
Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята.

Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството довека (...).

А царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще бъдат дадени на народа, които са светиите на Всевишния. Чието царство е вечно.
Също като съня за статуята пророчеството от Даниил 7 глава завършва щастливо.

Бог разбива земните царства и създава Свое вечно царство за награда на онези, които са приели Неговата покана.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 34
Сравнения между Даниил 2 глава (статуята) и Даниил 7 глава (зверовете)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 35 Моментът на истината Урок 34
Пророчески зоопарк
Екран 35
Нека да се помолим заедно:
Татко наш,

Каква безценна привилегия Си ни дал да узнаем бъдещето чрез Твоето Слово и ние сме Ти благодарни.

Докато продължаваме изучаването си, Молим Те помогни ни да идентифицираме царството, символизирано от малкия рог, така че нашето познание върху Библейските пророчества да се задълбочи.

Преди всичко, ние смирено Те молим да запазиш място и за нас в Твоето вечно царство понеже скъпоценната кръв на Твоя Син, Исус Христос, ни е измила от всеки грях, преобразявайки ни ден след ден по Твой образ.

Това е нашата молитва, в името на Христа.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 34 Тестът на урок 34 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 34: Picture from the Web site: http://www.pathlights.com/Bible%20School/FB9.htm Екран 1: «Parrot fish eating coral.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 2: Photo by P. BLEECKX. In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 1999, front cover. Екран 3: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.30. Екран 4: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.28. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4-b: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.16. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM079.BMP. Екран 6: RUDEEN, Herbert. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.273. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6-b: Unknown source. Екран 7: BISHOP, Tom. «Stone strikes feet of image». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #7. Екран 8: In: «The Watchtower» magazine  (October 1, 1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 9: In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.61. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 10: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #16, SSGP5445.JPG. Екран 11: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7» and «Leopard and fourth beast of Daniel 7». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, charts #20 and #21. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 12: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #20. Екран 13: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.170,171. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 14: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #20. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 15: In: «The Watchtower» magazine (December 1, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 16: BISHOP, Tom. «Lion and bear of Daniel 7». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #20. Екран 17: BISHOP, Tom. «Ram and he-goat of Daniel 8». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #33. Екран 18: Unknown source. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 19: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Екран 20: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.150. Екран 21: BISHOP, Tom. «Four horns and little horn of Daniel 8». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #34. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 22: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Екран 23: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7 (detail)». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Екран 24: BISHOP, Tom. «Map of European kingdoms». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #6. Екран 25: Unknown source. Екран 26: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.108. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 27: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Екран 28: Unknown source. Екран 29: «Hourglass and Shadow». Photo from the Web site: www.corbis.com. Image ID: CB007962. Екран 30: BLAKE, William. «The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun» (detail), c.1805, National Gallery of Art, Washington, D.C. In: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.71. Екран 31: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #2, CC39.CMX. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 32: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 7» (MAXWELL, Arthur S.), p.26. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 33: BISHOP, Tom. «The New Earth». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #12. Екран 34: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.106. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 34-b: In: HALFORD, John A., «Introduction à la Prophétie», Worldwide Church of God, 1990, p.10. Екран 35: «A lake reflects Mount McKinley in the Alaska Range.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 34 Тестът на урок 34 ви очаква!