НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 35

Звярът от Откровение

Снимки 1 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 1
Да помолим Бога за Неговата помощ:
Скъпи Боже,

приключихме предишния урок, чудейки се коя ли е силата, представена чрез малкия рог, сила чийто действия са били предсказани векове преди тя да се появи от пророк Даниилl.

Днес ние Те молим да ни покажеш коя е тази сила, чийто символ е малкият рог.

И нека това разкритие да ни помогне да се приготвим за Твоето второ идване. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 2
2 Петър 1:19 Коментар
И така, пророческото слово става още по-достоверно за нас; и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. В този урок ще продължим да изследваме Библейските пророчества, това е нещо, което Божието Слово горещо препоръчва.

Но преди да започнем ви предлагаме да си припомните урока със заглавие «Пророчески зоопарк», за да разберете по-добре всички елементи, които ще ви предложим в този урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 3
Даниил 7:2,3 Коментар
Даниил каза:

«Видях в нощното си видение и, ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море.

И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг.»
В урока «Пророчески зоопарк», изучавахме едно от виденията на пророк Даниил.

В това видение се появиха четири големи звяра подред, като всеки от тях символизираше една световна империя от времето на Даниил до края на света. Тези четири империи са:
 • Вавилон;
 • Мидо-Персия;
 • Гърция;
 • Рим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 4
Даниил 7:7,23,24 Коментар
[Четвъртият звяр] се различаваше от всички зверове, които бяха преди него, и имаше десет рога. (...)

Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всички царства и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.

А за десетте рога - те са десет царе, които ще се издигнат от това царство.
Видяхме, че и десет рога излязоха от четвъртия звяр, който е Рим, и те символизираха разделението на Римската империя на десет части.

Десет нации са се издигнали от отломките на разрушения Рим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 5
Ето десетте народа, които са се оформили, след падането на Римската империя:
 1. Сакси, от тях произлизат днешните англичани.
 2. Франки, от тях произлизат днешните французи.
 3. Алемани, от тях произлизат днешните германци.
 4. Вестготи, от тях произлизат днешните испанци.
 5. Суеви, от тях произлизат днешните португалци.
 6. Ломбарди, от тях произлизат днешните италианци.
 7. Бургунди, от тях произлизат днешните швейцарци.
 8. Херули, те за изчезнали като народ през 493г.сл.Хр.
 9. Вандали, те за изчезнали като народ през 534г.сл.Хр.
 10. Остготи, те за изчезнали като народ през 538г.сл.Хр.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 6
Даниил 7:8 Коментар
Докато разглеждах роговете, между тях излезе друг рог, малък. Колкото повече видението отивало към своя край, толкова повече детайли, които липсвали във видението за статуята, били дадени: появата на една последна сила, символизирана от малък рог.

Изучавайки глава 7 от книгата на Даниил, ние открихме девет отличителни особености, които сега ще ни помогнат да открием идентичността на тази мистериозна сила.

(За повече подробности по всяка една от деветте отличителни черти моля прегледайте пак урока «Пророчески зоопарк».)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 7
Ето деветте характерни особености, които открихме за малкия рог:
 1. Излиза от десетте нации (Даниил 7:8).
 2. Издига се след тях, което значи след 476г.сл.Хр. (Даниил 7:24).
 3. Появата му е много по-впечатляваща от тази на десетте нации (Даниил 7:20).
 4. Начело на тази сила стои човек (имаше очи като човешки очи) (Даниил 7:8).
 5. Изкоренява три народа пред себе си (Даниил 7:8,20,24):
    - Херули, през 493г.сл.Хр.;
    - Вандали, през 534г.сл.Хр.;
    - Остготи, през 538г.сл.Хр..
 6. Богохулства и говори надменно (Даниил 7:8,20,25).
 7. Воюва срещу светиите (Даниил 7:21,25).
 8. Възнамерява да промени времена и закон (Даниил 7:25).
 9. Управлява точно 1260 години, от 538г. до 1798г. (Даниил 7:25).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 8
Притчи 23:12 Коментар
Предай сърцето си на поука. Можем да отворим която и да е енциклопедия или историческа книга и ще видим, че само една сила перфектно съвпада с описанието на малкия рог: папството, наречено още папски Рим.

Обаче нека да отбележим тази много важна особеност: малкият рог обозначава папската система, а не хората, работещи в тази система.

В действителност има много искрени хора, които принадлежат към тази система и те обичат Исус Христос с цялото си сърце.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 9
Йоан 10:16 Коментар
[Исус каза:]

«И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.»
Нека да не бъдем разбирани неправилно: Бог истински обича хората, които работят в системата на папството.

Затова Той е дал своето Слово на хората, за да може като го изучават да разберат предупрежденията, които Бог им дава, и отзовавайки се на повика на Исус тези хора да могат да напуснат папската система и да се присъединят към Божието стадо.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 10
Даниил 7:8 Коментар
Докато разглеждах роговете, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. Нека да разгледаме характеристиките на малкия рог една по една, за да видим дали те наистина са приложими за папството.

Първо, малкият рог излиза изсред десетте народа: единствената сила, която излиза от тези десет народа малко след падането на Римската империя е папската система, създадена в Рим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 11
Даниил 7:24 Коментар
А за десетте рога - те са десет царе, които ще се издигнат от това царство.

И след тях ще се издигне друг.
Малкият рог се издига след появата на десетте нации, което значи след 476г.сл.Хр., годината на разпадането на Римската империя.

Историята ни казва, че папската институция е наложила своята религиозно-политическа власт над Европа от 538г.сл.Хр. насетне, само 62 години след разделението на Римската империя.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 12
Даниил 7:19,20,24 Коментар
Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр (...) и за другия рог, който излезе и пред който паднаха три, т. е. за онзи рог, който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед беше по-як от другарите си. (...)

[Този цар] ще се различава от първите.
Различно от десетте народи по естеството на своята религиозно-политическа власт, папството е имало, а и все още има доста по-впечатляваща поява, от която и да е друга власт на Земята.

Винаги папите са били заобиколени от невероятно великолепие във всичките им прояви или пътешествия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 13
Даниил 7:8 Коментар
В този рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно. Начело на папството стои един човек: папата.

Провъзгласил се за непогрешим, неговите решения засягат живота на милиони хора по цялата земя.

И през цялата история, изказванията на този лидер често са били доста надменни, както ще видим след малко.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 14
Даниил 7:8,24 Коментар
Излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. (...)

А за десетте рога - те са десет царе, които ще се издигнат от това царство.

И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.
Точно както е било предсказано, папството е довело до елиминацията на три от десетте народа, които са дръзнали да се противопоставят на авторитета на епископа на Рим:
 • Херули, през 493г.сл.Хр.;
 • Вандали, през 534г.сл.Хр.;
 • Остготи, през 538г.сл.Хр., годината, през която папството започва да управлява открито.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 15
Даниил 7:20,25 Коментар
[Този рог] имаше очи и уста, които говореха надменно (...).

[Този цар] ще говори думи против Всевишния.
За папската арогантност пише в Даниил 7 глава. Арогантност не е дори точната дума: папството стига чак дотам, че «говори думи против Всевишния», което означава, че богохулства.

Дали наистина папството богохулства?

Библейското определение за богохулство ще ни помогне да си отговорим на този въпрос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 16
Йоан 10:33 Коментар
Юдеите Му отговориха: «Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.» И така, богохулство не е само да се споменава напразно Божието име.

Според Божието Слово, когато човек прави сам себе си бог или твърди, че има правото да прощава грехове, той богохулства.
Марко 2:7
Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 17
Папата твърди, че е бог и че има правото да прощава грехове:
«Папата е с такова велико достойнство и е толкова възвишен, че той не е просто човек (...) той е като бог на земята, пълноправен заместник на Христос на земята, цар на царете, притежаващ пълната власт на света.»
(Луциус Ферарис, “Папа II”, Промпта Библиотека, том VI, стр.25-29.)

«Даже самият Бог е длъжен да изчака решението на Неговия свещеник да прости или да не прости грях, като прощение се дава само на способните да се покаят за греха.»
(Луидори, Права и задължения на свещеника, стр.27.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 18
«В този рог имаше (...) уста, които говореха надменно.» (Даниил 7:8)
«Върховният учител в църквата е Римският Понтифекс. Той е обединител на умовете и следователно изисква (...) пълно покорство и подчинение на волята на църквата и на Римския Понтифекс, като че се отдава на самия Бог.»
(Лео VIII, Основни задължения на християните като граждани, енциклично писмо, 1890г.)

«Бог отхвърля онези, които Римският Понтифекс, който упражнява правата не на обикновен човек, а на истински бог (...) не одобрява, не чрез човешки, а чрез божествен авторитет.»
(Декрет на Григории IX, Книга 1, гл.7.3.)

«Следователно папата е коронован с тройна корона, като цар на небето, на земята и на ниските места (адът).»
(Луциус Ферарис, “Папа II”, Промпта Библиотека, том VI, стр.26.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 19
Даниил 7:21,25 Коментар
Гледах същия рог, като воюваше със светиите и превъзмогваше над тях. (...)

[Този цар] ще изтощава светиите на Всевишния.
По времето на неговото управление през средните векове От папството са били избити повече хора отколкото от Хитлер през Втората Световна война.

В действителност около 50 милиона души, които са отказали да признаят неговия авторитет, са били избити от папството.

Историкът В.E. Лески пише: «Католическата църква е проляла повече невинна кръв, от която и да е друга институция, която е съществувала в историята.» (Издигане и влияние на рационализма в Европа, том 2, стр.32.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 20
Даниил 7:25 Коментар
[Този цар] ще замисли да промени времена и закони. Папството е премахнало втората заповед от Божия закон, която забранява поклонението на дялани образи и идоли.

И за да запази целостта на Декалога е разделило десетата заповед на две части.

Нещо повече, както видяхме в урока «Голямата измама», то е атакувало четвъртата заповед, премествайки почивния ден от събота в неделя, като по този начин е променило «времена и закон».

«Папата има толкова голяма власт, че той може да променя, обяснява или тълкува даже небесните закони.» (Луциус Ферарис, “Папа II”, Промпта Библиотека, том VI, стр.25.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 21
Даниил 7:25 Коментар
[Светиите] ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Управлението на малкия рог щяло да продължи 1260 години (3½ времена = 3½ x 360 дни = 1260 дни, което прави 1260 години, както видяхме в урока «Пророчески зоопарк»).

И така, папството е управлявало точно 1260 години: от 538г.сл.Хр., когато последното от трите племена, отхвърлили неговата власт, било унищожено до 1798г., когато папството изгубило политическата си власт. На тази дата френският генерал Бертие взел папа Пий VI в плен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 22
Откровение 13:1 Коментар
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, а на главите му богохулни имена. Щом папството е изгубило своята политическа власт през 1798г. тогава как така то има политическа власт днес?

Звярът от Откровение ще ни даде отговорът на този въпрос.

Първо, нека да разгледаме описанието на звяра от Откровение: откриваме някои елементи, които са ни познати, като «излизаше от морето», «десет рога», «богохулни»...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 23
Откровение 13:2 Коментар
Звярът, който видях, приличаше на леопард, а краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв. За наша изненада същите зверове, които ни бяха представени в книгата Даниил 7 глава (лъв, мечка и леопард), съставляват тялото на този звяр.

Забелязваме също, че преди това те ни бяха представени в обратен ред: докато Даниил видя падането на Вавилон (лъва), Мидо-Персия (мечката) и Гърция (леопарда) в бъдещено, то апостол Йоан ги видя в миналото.

Това обяснява защо подредбата им е дадена в обърнат вид.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 24
Откровение 13:5,7 Коментар
[На звяра] му се даде уста да говори горделиво и богохулно, дадена му бе още власт да действа четиридесет и два месеца. (...)

И му бе позволено да воюва против светиите и да ги победи.
Това описание напомня ли ви на нещо?

Да, познахте. Звярът от Откровение и малкият рог символизират една и съща сила: папството.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 25
Прилики между малкият рог и звярът от Откровение
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 26
Откровение 13:3 Коментар
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя.

И цялата земя удивена отиде след звяра.
Апостол Йоан добавя един интересен детайл: звярът ще бъде смъртоносно ранен, но раната му ще оздравее. Тогава цялата земя «удивена отиде след звяра».

Историята свидетелства, че точно така е станало: папството е изгубило своята политическа мощ през 1798г., която му е била възстановена през 1929г, когато Мусолини, чрез Латеранския договор, възстановява светската власт на папата, който оттогава управлява над Ватикана.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 27
Откровение 13:3,8 Коментар
Но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя удивена отиде след звяра. (...)

И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на Агнеца, заклан от създаването на света.
Благодарение на многобройните пътувания на папа Йоан Павел II, папството е натрупало много престиж по целия свят, особено през последните години.

Обаче Божието Слово предсказва, че много скоро всички, които живеят на земята, ще трябва да избират на кого да се поклонят: на Бога или на звяра.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 28
Откровение 13:16,17 Коментар
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра. Всъщност, много скоро звярът ще наложи своя белег на всички жители на земята, включително на вас и на нас.

Онези, които откажат да получат този белег, ще преживеят жестоки трудности, застрашаващи живота им.

От друга страна, онези, които приемат този белег, ще бъдат считани от Бога като поклонници на звяра и ще изгубят вечния живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 29
Откровение 14:9,10 Коментар
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му.

И ще бъде мъчен с огън и жупел.
Бог ни предупреждава да не приемаме белега на звяра иначе нашето наказание ще бъде вечно унищожение.

Какво обаче е белегът на звяра?

Само че този важен въпрос трябва да получи подобаващ отговор от Божието Слово. Това ще е темата, която ще разгледаме в следващия ни урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 35
Звярът от Откровение
Екран 30
А сега да благодарим на Бога за неговото пророческо Слово:
Татко наш,

Ти Си ни открил, че малкият рог и звярът от Откровение символизират папството, сила, която е опитала да промени Твоя закон и е воювала против Твоя народ в продължение на 1260 години.

Ние знаем, че обичаш хората, които работят в тази система, и че ще ги призовеш да излязат от нея и да се присъединят към народа Ти.

Молим Те дай ни куража, от който се нуждаем, за да изоставим тази система и да се присъединим към Твоята църква, да дойдем при Теб и да се покланяме само на Теб.

В скъпоценното име на Исус Христос се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 35 Тестът на урок 35 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 35: Picture from the Web site: www.revelationsofthebible.com Екран 1: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 026_165.JPG. Екран 2: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.306. Екран 3: In: «The Watchtower» magazine (October 1, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 4: BISHOP, Tom. «Leopard and fourth beast of Daniel 7 (detail)». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #21. Екран 5: BISHOP, Tom. «Map of European kingdoms». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #6. Екран 6: Unknown source. Екран 7: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #2, DETECTVS.CMX. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 8: The Bettmann Archive. «Saint Peter’s Basilica». In: «Microsoft Encarta 98 Deluxe», Microsoft, 1997. Екран 9: STEEL, John. In: «La Sentinelle» magazine (April 1993), Pacific Press Publishing Association, p.5. Екран 10: CONVERSE, James. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.108. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 11: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Екран 12: Photo by Mirror Syndication International Ltd, London. «Pope John XXIII - Opening of Vatican II». In: «John Paul II» (EDWARDS, Patrick), Bison Books, London, 1995, p.19. Екран 13: In: «Awake» magazine (February 8, 1989), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 14: «Emperor Justinian». In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Екран 15: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn» (detail). In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Екран 16: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.262. Екран 17: Raphael’s workshop. «The Donation of Constantine», Sala di Costantino, Vatican. In: «The Art of Renaissance Rome» (PARTRIDGE, Loren), A Times Mirror Company, New York, 1996, p.158. Екран 18: GHIRLANDAIO, Domenico. «Pope Honorius» (1484-85), Cappella Sassetti, Santa Trinita, Florence. In: «La Peinture de la Renaissance Italienne» (BECK, James H.), Editions Könemann, 1999, p.302. Екран 19: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.50. Екран 20: Unknown source. Екран 21: «Taking the Pope prisoner». In: «Our Day in the Light of Prophecy» (SPICER, W.A.), Public domain, p.139. Екран 22: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.189. Екран 23: BISHOP, Tom. «Beasts of Revelation 13». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #41. Екран 24: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.174. Екран 25: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 25-b: First picture: BISHOP, Tom. «Identification of the little horn». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #22. Second picture: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #24 («The Mark of the Beast»), p.1. Екран 26: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.190. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 27: Photo by Reuters/Bettmann, New York. In: «John Paul II» (EDWARDS, Patrick), Bison Books, London, 1995, p.54. Екран 28: «Men adoring beast with two horns» (15th century), from «Commentary on the Apocalypse» (Bruges, Belgium), The Pierpont Morgan Library, New York. Dans: «Revelation - Art of the Apocalypse» (GRUBB, Nancy), Abeville Press Publishers, 1997, p.62. Екран 29: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #12 («Deux Mouvements Mondiaux Dévoilés»), p.4. Екран 30: In: «Photo Gallery 5,000 volume 1» by Media Graphics International, 63_196.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 35 Тестът на урок 35 ви очаква!