НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 36

666 и белегът на звяра

Снимки 1 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 1
Нека в началото да се помолим заедно:
Боже наш,

има хиляди хипотези за това какво представлява белегът на звяра. Библията казва, че този въпрос е толкова важен, че не можем да си позволим да залагаме на хипотези!

Нуждаем се от ясен отговор, идващ от единствения източник, на който можем да се доверим: Твоето Слово. Татко наш, молим Те отвори сърцата ни за Твоя Дух, така че да можем да разберем това, което искаш да ни кажеш чрез Словото Си.

В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 2
Евреи 5:14 Коментар
А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Ако досега не сте прочели предишния урок «Звярът от Откровение», искрено ви препоръчваме да го направите преди да продължите. В противен случай ще ви бъде доста по-трудно да разберете идеята на този урок.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 3
Откровение 13:1,3,10 Коментар
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави. (...)

И видях една от главите му като че ли смъртно ранена. (...)

Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде.
В предния урок «Звярът от Откровение», видяхме, че малкият рог (от Даниил 7 глава) и звярът (от Откровение 13 глава) са символ на една и съща сила: папството.

Пленявайки хиляди хора през времето на своето управление, самият папа станал пленник през 1798г. от Френския генерал Бертие. Това е събитието, с което звярът бива смъртоносно наранен.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 4
Откровение 13:3 Коментар
И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя.

И цялата земя удивена отиде след звяра.
Видяхме също, че смъртоносната му рана оздравява малко по-късно.

След като изгубва своето политическо влияние през 1798г., папата си го възстановява през 1929г., когато Мусолини, чрез Латеранския договор, прави папата политически водач на нацията.

Оттогава насам папата управлява над Ватикана, малка държава, намираща се в границите на Рим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 5
Откровение 13:10,11 Коментар
Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде. (...)

И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей.
Пророчеството свързва пленяването на папата (което е станало в края на 18ти век) с появата на нов звяр. Както видяхме в предишните уроци, звярът символизира царство, политическа сила.

За разлика от първия звяр, вторият излиза от земята, а не от морето.

Кой е този звяр, който излиза от земята в края на 18ти век и защо излиза точно от земята?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 6
Откровение 17:15 Коментар
Водите, които си видял (...) са народи и множества, племена и езици. В Библейските пророчества водите символизират народи.

Така звярът, излизащ от морето, представлява сила, идваща от гъсто населени места (какъвто е случаят с папството, което се е появило в Европа).

Какво да кажем за звярът, излизащ от земята? Единствената значителна сила, появила се от слабонаселено място, в края на 18ти век е Съединените Американски Щати, които се раждат в Новия свят през 1776г.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 7
Откровение 13:11 Коментар
И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. Обаче дали САЩ отговарят на останалите критерии за идентифицирането на звяра, излизащ от земята?

Звярът проявява качествата на агне, което е подходящ пример за страна, отстояваща християнските ценности, каквато е САЩ със своята конституция, защитаваща гражданската и религиозна свобода на хората.

Обаче после звярът започва да говори като змей: въпреки външната любезност, която показва, тази нация е страховита сила, имаща влияние в почти всяко кътче по света.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 8
Откровение 13:13 Коментар
И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците. Първо, влиянието на САЩ над другите нации е показателно, особено след падането на Берлинската стена през 1989г. и разпадането на СССР през 1991г.

Изразът «огън да слиза от небето» показва необикновената сила на САЩ, която те проявяват при бомбардировките над Японските градове Херушима и Нагасаки през 1945г. Те са първата ядрена сила на планетата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 9
Откровение 13:12 Коментар
Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. Божието Слово предсказва, че малко преди завръщането на Исус ще се направи съюз между папството и САЩ, който ще накара хората по земята да се покланят на папата.

Как е възможно това?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 10
Откровение 13:14 Коментар
Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. Много скоро световното влияние на САЩ ще бъде почувствано и на религиозно равнище чрез създаването на образ на първия звяр, който е религиозно-политическа система, напомняща ни за папството.

Следователно можем да очакваме, че САЩ ще създаде съюз между църквата и държавата. Този съюз би произвел религиозно-политическа сила по образец на папството.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 11
Откровение 13:15 Коментар
И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. Разбира се, съюзите между политически и религиозни сили неизбежно водят със себе си нетърпимост и преследвания.

Тези преследвания скоро ще започнат и ще са резултат от обединението на САЩ с папството. След малко ще видим как точно ще стане това.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 12
Откровение 13:16,17 Коментар
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра. Веднъж създадено, религиозно-политическото американско правителство, с одобрението на папата, ще принуди хората да приемат белег: белега на звяра, който е обект на изучаване в настоящия ни урок.

Преди да идентифицираме този белег обаче, нека за един момент да разрешим енигмата, която е обърквала много изследователи на Библейските пророчества години наред: значението на числото 666.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 13
Откровение 13:18 Коментар
Тук е нужна мъдрост.

Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.
Библията не ни казва да търсим някъде надпис «666», а да сметнем числото и да получим 666.

По времето на апостол Йоан е имало една много популярна игра, наречена «Гематрия», в която участникът е смятал число на име, придавайки числена стойност на буквите, от които е било съставено името, а това е ставало по Римската бройна система: V=5, X=10, C=100 и т.н..

И така, едно от официалните названия на папата е «VICARIUS FILII DEI», което означава «Намесник на Божия Син на земята».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 14
Числото на името «VICARIUS FILII DEI» всъщност е 666
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 15
Откровение 13:18 Коментар
Тук е нужна мъдрост. Нека да запомним това, самото число 666 не е достатъчно, за да определим папството като звяра от Откровение.

Това е просто още едно доказателство, добавено към всички останали отличителни белези, които вече изучавахме.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 16
Откровение 14:9,10 Коментар
И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му. А сега нека да се върнем към белега на звяра.

Според тези стихове е много важно да разберем това какво представлява белегът на звяра защото наказанието на онези, които го приемат, ще е вечна смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 17
Откровение 7:1-3 Коментар
След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.

И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза:

«Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.»
Белегът на звяра и Божия печат са в противоборство защото едно от двете ще трябва да бъде поставено върху челото на всеки човек.

След като разберем какво е Божият печат, ще можем да открием и естеството на белега на звяра.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 18
Езекил 9:4 Коментар
Господ му каза:

«Мини през града, през Йерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него.»
Според Библията, Божият знак се поставя на челата на онези, които отказват да участват в мерзостите и дейностите, които са против Божията воля.

Божието Слово обаче е още по-точно...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 19
Второзаконие 6:6,8 Коментар
Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. (...)

Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти.
След като дава десетте заповеди на Моисей, Бог ясно показва, че тези заповеди трябва да бъдат за знак на ръката и на челото, като по този начин се знае, че трябва да ги пазим в ума си (белег на челото) и да ги прилагаме на практика (белег на ръката).

Обаче звярът също иска да постави своя белег на ръката и на челото ни: така че белегът на звяра се противопоставя на десетте Божи заповеди.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 20
Изход 13:9 Коментар
Това ще ти бъде за белег на ръката и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти. Като вече знаем, че белегът на звяра се противопоставя на Божия закон, нека вече се опитаме да открием истинското естество на този белег.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 21
Естир 8:8 Коментар
Писмо, писано от името на царя и подпечатано с царския пръстен, не се отменя. За да бъде в сила, всеки правен документ трябва да бъде подпечатан от неговия законодател. Всеки печат съдържа три компонента:

  1. името на законодателя;
  2. титлата на законодателя;
  3. територията на която се простира властта му.

И така, кой е печатът на Божия закон? Къде можем да го открием?

Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 22
Изход 20:10,11 Коментар
А на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа. (...)

Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина.

Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Сред десетте заповеди има една, четвъртата, която изисква спазването на съботния ден като ден за почивка, и тя носи трите компонента на печата:
  1. името на законодателя: «Господа»;
     
  2. титлата на законодателя: Създател, «Господ направи»;
     
  3. територията на която се простира властта му: «небето и земята, морето и всичко, което е в тях».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 23
Римляни 4:11 Коментар
[Аврам] прие обрязването като знак и печат на правдата от вярата, която имаше. Според Божието Слово, печатът може да бъде и знак.

Може ли четвъртата заповед - печатът на Божия закон - да бъде също и знак?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 24
Изход 31:13,17 Коментар
Кажи също така на израелтяните: Съботите Ми строго да пазите, защото това е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам. (...)

То е знак между Мен и израелтяните завинаги.
Да, съботата е знак между Бога и Неговия народ.
Езекил 20:12,20
Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мен и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам. (...)

Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мен и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм ваш Бог.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 25
А сега нека да отбележим сходството между четвъртата Божия заповед и предупреждението
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 26
Откровение 14:9,10,12 Коментар
Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му. (...)

Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Божието последно предупреждение ясно потвърждава нашето заключение: спазването на Божия закон, включително четвъртата заповед, касаеща съботата, ще ни помогне да избегнем приемането на белега на звяра.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 27
Даниил 7:25 Коментар
[Малкият рог] ще замисли да промени времена и закони. Вече видяхме, че малкият рог, който символизира папството, ще се опита да промени «времена и закони».

Всъщност, променяйки почивния ден от събота в неделя, папството е подправило единствената заповед от закона, засягаща елемента време: четвъртата заповед, печата на Божия закон.

Следователно белегът на звяра ще бъде спазването на неделния ден като ден за почивка, вместо съботата, както гласи четвъртата Божия заповед.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 28
Папството признава, че неделята е белег на неговия авторитет:
«Авторитетът на църквата е авторитет на самия Христос. Църквата е над Библията; И това прехвърляне на спазването на неделя вместо събота е доказателството за това. Отречете авторитета на църквата и няма да имате адекватно или логично обяснение или оправдание на замяната на събота с неделя в третата - при протестантите четвъртата - Божия заповед.»
(Католически запис, 1 септември, 1923г.)

«Разбира се, че Католическата църква потвърждава, че промяната [на събота в неделя] е нейно дело (...). Това дело е белег на нейната свещеническа сила и авторитет по религиозните въпроси.»
(Отговор на Ц.Ф. Томас на писмо от 28 октомври, 1894г., адресирано до кардинал Гибънс.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 29
Спазването на неделята като ден за почивка е приемане на папския авторитет:
«Спазването на неделята (...) не само не почива на Библейска основа, но е даже в очевидно противоречие с Библейския запис, който определя като ден за почивка съботата или шабата. Католическата църква е (...) преместила този ден в неделя (...) По този начин спазването на неделята от протестантите е проява на тяхната почит към авторитета ня църквата.»
(Монсеньор Луис Сигур, Откровен разговор за протестантизма днес, 1868г., стр.213.)

«Протестантите не разбират, че като спазват неделята, те признават авторитета на говорителя на църквата, папата.»
(Неделен посетител, 5 февруари, 1950г.)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 30
Второзаконие 4:2 Коментар
Да не прибавите нещо към наредбите, които ви заповядвам, нито да отнемете от тях, за да пазите заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам. Божието Слово е ясно: десетте заповеди, включително и четвъртата, не трябва да се променят.

Трябва да ги спазваме точно както са ни дадени от Бога.
Лука 16:17
[Исус им каза:]

«Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една чертица от закона да отпадне.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 31
Езекил 22:26 Коментар
Свещениците й престъпваха закона Ми и оскверняваха светите Ми вещи; не правеха разлика между свято и скверно, нито показаха на хората различието между нечисто и чисто.

И криеха очите си от съботите Ми; и Аз съм осквернен сред тях.
Папството не е било единствената сила, атакувала седмия ден - шабата.

През цялата човешка история е имало всякакви религиозни водачи, влияещи на хората в посока неподчинение на Божия закон и нарушаване на съботата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 32
Марко 7:7-9 Коментар
[Исус им каза:] «Напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание (...).»

И им каза: «Хубаво! Вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание.»
Всеки един от нас ще трябва да избира между преданията на хора и Божиите заповеди: между неделя, белег на авторитета на звяра и събота, четвъртата заповед, белег на Божия авторитет, която Той е определил още от самото начало на човешката история.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 33
Деяния 5:29 Коментар
Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. И Богът и звярът се борят за това да ни спечелят на своя страна.

Не е възможно да останем неутрални в тази битка: ако не застанем на страната на Бога, автоматично ще бъдем причислени към поклонниците на звяра.
Матей 12:30
[Исус каза:]

«който не е с Мене, той е против Мен.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 34
Откровение 13:17 Коментар
(...) за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра. В момента още никой не е получил белега на звяра.

Обаче след сключването на съюз между папството и САЩ, ръководен от Християнското религиозно дясно крило, пазенето на неделята скоро ще стане задължително за всеки.

Тогава белегът на звяра ще бъде поставен на всички онези, които под страх от репресии, ще отхвърлят съботата и ще спазват неделята.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 35 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 35
Откровение 13:8 Коментар
И ще му се поклонят [на звяра] всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано в книгата на живота на Агнеца, заклан от създаването на света. Онези, които откажат да спазват неделята и така да приемат белега на звяра ще бъдат на Божия страна.

Така те ще бъдат подпечатани с Божия печат и имената им ще останат записани в книгата на живота.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 36 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 36
Откровение 3:5 Коментар
Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели. Нека да се доверим на Исус Христос.

Ако го желаем истински, Той ще ни даде силата, от която се нуждаем, за да Му останем верни, особено когато изберем да не се подчиним на звяра, като спазваме неделния ден, а останем верни на Божия закон и пазим Господния ден за почивка, съботата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 37 Моментът на истината Урок 36
666 и белегът на звяра
Екран 37
Хайде да се помолим заедно:
Татко наш,

Въпреки че все още никой не е получил белега на звяра, ние вече виждаме, че опасността се появява на хоризонта.

Скоро спазването на неделята ще бъде наложено на всеки и онзи, който откаже да я почита ще преживее трудни времена.

Молим Те, помогни ни да се подготвим за този ден и отсега нататък да пазим Твоя ден за почивка, седмия ден, събота.

С Твоята благодат и със силата на Святия Дух знаем, че можем да Ти останем верни при всякакви обстоятелства, за да не бъдат заличени имената ни от книгата на живота. В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 36 Тестът на урок 36 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: «Mounts Drum and Sanford highlight Wrangell-St. Elias National Park and Preserve.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1985), Watch Tower Bible and Tract Society, p.9. Екран 3: «Taking the Pope prisoner». In: «Our Day in the Light of Prophecy» (SPICER, W.A.), Public domain, p.139. Екран 4: AP/Wide World Photo. In: «La Sentinelle» magazine (August 1997), Pacific Press Publishing Association, p.3. Екран 5: BISHOP, Tom. «Beasts of Revelation 13». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #41. Екран 6: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #4, WASHD081.JPG. Екран 7: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.6. Екран 8: Photo by BLAISE, Olivier. «Nevada Test Site», Gamma Liaison. In: «Microsoft Encarta 98 Deluxe». Екран 9: Photo by Reuters/Bettmann, New York. «President Bill Clinton chats with the Pope». In: «John Paul II» (EDWARDS, Patrick), Bison Books, London, 1995, p.68. Екран 10: THORKELSON, Gregg. In: «Signs of the Times» magazine (October 2000), Pacific Press Publishing Association, p.1. Екран 11: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.195. Екран 12: Picture from: Generation of graphics on CoolText.com (http://www.cooltext.com/). Екран 13: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #21 («La Babylone Mystique - la Courtisane»), p.4. Екран 14: In: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990, p.288-42. Екран-b 14: First picture: In: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990, p.288-66. Second picture: In: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990. p.288-57. Екран 15: In: «The Watchtower» magazine (October 15, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 16: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.233. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 17: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM256.BMP. Екран 18: In: «The Watchtower» magazine (April 15, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 19: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.152. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 20: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.15. Екран 21: BISHOP, Tom. «Seal of God and mark of the beast 1». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #43. Екран 22: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu In l’Apocalypse»), p.1. Екран 23: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bible Book» (MAXWELL, Arthur S.), p.93. Used by permission. Copyright ©1945, 1947, 1948, 1949, 1968, 1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: ANDERSON, Harry. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.142,143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 25: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM221.BMP. Екран 25-b: First picture: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le sceau de Dieu In l’Apocalypse»), p.3. Second picture: PADGETT, Jim. In: «God Cares, volume 2» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1985, p.350. Екран 26: CRUZ, Nery. In: «La Sentinelle» magazine (August 1984), Pacific Press Publishing Association, p.14. Екран 27: Unknown source. Екран 28: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #19 («La Marque de la Bête»), p.1. Екран 29: In: «Awake» magazine (February 8, 1989), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 30: LEE, Elfred. In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #11 («L’Observation du Dimanche et l’Apocalypse»), p.3. Екран 31: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #11 («How the Little Horn Changed God’s Law»), p.1. Екран 32: In: «The Watchtower» magazine (September 1, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 33: BISHOP, Tom. «Truth or tradition». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #28. Екран 34: In: «Canadian Adventist Messenger» magazine (January 1995), SDA Church in Canada, front cover. Екран 35: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 36: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 2000, front cover. Екран 37: «Smoky Mountains National Park of Tennessee.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 36 Тестът на урок 36 ви очаква!