НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 37

Да отхвърлим всяко бреме...

Снимки 1 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 1
Каним ви да се присъедините към нас в молитва:
Татко,

и сега идваме при Теб да Те помолим да отвориш сърцата и умовете ни за Твоите скъпоценни учения.

Знаем, че истинското щастие се състои в това да Ти се покоряваме и затова отново отваряме Твоето Слово.

Нека този урок да ни разкрие повече за това какво очакваш от всеки един от нас е Твоят Дух да работи в нас, така че да приложим на дело това, на което ще ни научи Твоето Слово. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 2
1 Йоан 3:22 Коментар
И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. В нашите предишни уроци разгледахме колко са важни Божиите заповеди за нашия духовен живот.

Апостол Йоан ни казва, че не само трябва да пазим заповедите, но и да вършим онова, «което е угодно пред Бога».

По този този начин израстваме в познанието си за Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 3
Евреи 12:1 Коментар
Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита. Бог желае да вършим онова, което е угодно пред Него, не само за да бъдем щастливи, но и за да бъдем пример на хората около нас и да ги доведем при Христос чрез достойния си начен на живот.

Като посланици на Христос трябва да внимаваме за нашето достойно поведение, думи и мисли.

Затова трябва да отхвърлим всяко бреме, което би ни попречило да постигнем тази своя цел.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 4
Марко 4:24 Коментар
[Исус] им каза също: «Внимавайте в това, което слушате.» Първо, Божието Слово ни призовава да внимаваме върху това, което чуваме. Много е лесно да се даде ухо на клюките... обаче това никак не ни облагородява.

Християнинът трябва внимателно да подбира вида музика, който слуша. В днешно време има много песни, които само популяризират греха.
Исая 33:15,16
Който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие (...) ще обитава нависоко.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 5
Исая 5:12 Коментар
Tи с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка, и с вино са техните угощения; а не се взират в делото Господне. Още в Старозаветни времена е съществувала музика, чийто ритъм и текст са подканяли слушателя към грях, а е имало и съответните места, където тази музика би могло да бъде чута.

Както тогава, така и днес, Бог приканва народа Си да се въздържа от тези неща.
Исая 23:16
Вземи арфа, обходи града, забравена блуднице; свири сладко, пей много песни, за да те помнят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 6
1 Царе 16:14,17,23 Коментар
А Господният Дух се беше оттеглил от Саул и зъл дух (...) го смущаваше. (...)

И Саул каза на слугите си: «Намерете ми човек, който свири добре, и го доведете при мене.» (...)

И когато злият дух (...) идваше на Саул, Давид вземаше арфата и свиреше с ръцете си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре, и злият дух се оттегляше от него.
Недобрият избор на музика може да има пагубно влияние върху нас.

От друга страна, добрият избор на музика може да пречисти мислите ни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 7
Колосяни 3:16 Коментар
Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Тези два стиха са прекрасен пример за това как музиката може да помогне за нашия духовен растеж в Христа.
Ефесяни 5:18,19
Но се изпълвайте с Духа и разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 8
Матей 6:22,23 Коментар
Окото е светило на тялото.

И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено.

Но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено.
Това, което чуваме и виждаме, е храна за нашите мисли и то оказва влияние върху това, което правим и говорим.

Затова е много важно да внимаваме какво достига до нашите очи и уши.
Притчи 23:7
Защото каквито са мислите в душата му - такъв е и той.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 9
Псалм 101:3 Коментар
Няма да положа пред очите си нещо подло. Много е важно да проявим трезва преценка за онова, което храни нашия ум.

Телевизия, филми, книги и списания лесно биха отровили мислите ни, ако не проявим мъдрост в избора си.
Исая 33:15,16
Който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие, и който закрива очите си, за да не види злото, той ще обитава нависоко.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 10
Притчи 3:31 Коментар
Не завиждай на човек-насилник и не избирай нито един от пътищата му. Насилие, извънбрачен секс, наркотици и други, подтикващи към зло неща, се предлагат обикновено по филмите, телевизията, списанията, вестниците и т.н.

Бог обаче желае да внимаваме в това какво чуваме и виждаме, за да запизим мислите си чисти и така да подхранваме добрата си връзка с Него.
Псалм 119:37
Отвърни очите ми да не гледат суета.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 11
Матей 5:28 Коментар
Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Качеството на храната, с която храним ума си, оказва въздействие върху мислите ни, които в зависимост от това са чисти или извратени.

От нас самите зависи дали ще направим най-правилния избор.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 12
Псалм 119:136 Коментар
Водни потоци текат от очите ми, понеже не се спазва Твоят закон. Нека да се запитаме: проливаме ли реки от сълзи, също като Давид, когато виждаме как хората нарушават Божия закон?

Всичко, което гледаме по филмите и телевизията, всичко, което четем по вестниците и списанията, е закоравило сърцата ни за нежността, любовта, красотата.

Но има една добра новина: нашето състояние не е безнадеждно, все още е възможно нашите сърца да бъдат съживени от работата на Святия Дух.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 13
Филипяни 4:8 Коментар
Всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално - това зачитайте. Давайки добра храна на умовете си, ще помогнем на Святия Дух да прочисти постепенно умовете и сърцата ни.
2 Коринтяни 10:5
(...) пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 14
Изход 19:10 Коментар
Господ каза още на Моисей:

«Иди при народа, освети го днес и утре и нека изперат дрехите си.»
Бог желае да бъдем пример за околните и с външния си вид.

Добрата хигиена и спретнатото, чисто облекло трябва да бъдат присъщи на всеки представител на Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 15
Битие 35:2,4 Коментар
«Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си.» (...)

И така, те дадоха на Яков всички чужди идоли, които бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им.
Бог не намира нищо велико в това да се окичим с бижута.
Изход 33:5,6
Защото Господ беше казал на Моисей, «Кажи на израелтяните: “Вие сте твърдоглав народ; за малко, ако бих дошъл между вас, бих ви довършил; затова свалете си сега украшенията, за да видя какво ще сторя с вас.”»

И така, израелтяните махнаха украшенията си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 16
Осия 2:13 Коментар
И ще я накажа за дните, които посвещаваше на ваалимите, когато им кадеше, като се кичеше с обеците и огърлиците си. Бижутата само подхранват гордостта и алчността.

Затова е по-добре да се въздържаме от тях.
Исая 3:18-21; 4:4
В същия ден Господ ще отнеме славата на дрънкалките, мрежестите забрадки и луничките; обеците, гривните и тънките була; и връзките за глава, верижките около глезените и поясите, парфюмните кутии и талисманите, пръстените и обеците на носа. (...)

Когато Господ измие нечистотата на сионовите дъщери (...).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 17
Откровение 12:1 Коментар
И голямо знамение се яви на небето - жена, облечена със слънцето, с луната под краката й и на главата й венец от дванадесет звезди. Скоро ще изучаваме по-подробно двете жени от Откровение:
  • първата е чиста, облечена със слънцето;
     
  • другата е нечиста, покрита с бижута.
С коя от тези две жени ще се идентифицираме ние?
Откровение 17:3,4
Видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.

Жената бе облечена в пурпур и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с гнусотии и нечистотиите от нейното блудстване.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 18
1 Петър 3:3,4 Коментар
Вашето украшение да не е външно, т. е. плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи; а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Това, което е ценно в Божиите очи, не е скъпото облекло, а разумният начин на обличане.

Бог цени най-много чистото сърце и искреното посвещение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 19
1 Тимотей 2:9,10 Коментар
Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи, а с добри дела, както подобава на жени, които са се посветили на благочестието. Въпреки, че са адресирани към жените, тези съвети се отнасят и за мъжете!

Нека да отбележим, че в този стих, «плетената коса» не се отнася за обикновена женска прическа с плитки. По онова време, богатите жени са правели косите си с вплетени бижута в тях.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 20
Езекил 23:40,43 Коментар
Изписала си очите си и си се украсила с накити. (...)

Тогава казах за престарялата в прелюбодейства: «Сега ли ще блудстват с нея, дори с нея?»
Говорейки за външния вид, нека да отбележим, че Божието Слово свързва прекалената козметика с отстъпничество и езичество.
Еремия 4:30
А ти, запустяла, какво ще правиш? Ако и с червено да се облечеш, ако и със златни накити да се украсиш, ако и с много боя да боядисаш очите си, напразно ще се украсиш.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 21
4 Царе 9:30 Коментар
Така Ииуй дойде в Езраел. Езавел, като чу, начерни клепачите на очите си. Езавел, символ на отстъпилата жена, е добър пример за това, какво не трябва да прави един вярващ човек.

Жената християнка би трябвало да избягва натрапващия се грим и да подържа здравословен и естествено красив външен вид.
Откровение 2:20
Но имам против тебе това, че търпиш жената Йезавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 22
Йоан 17:15,16 Коментар
[Исус каза:]

«Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и Аз не съм от света.»
За да отхвърлим всяко такова бреме, не е нужно да се изолираме на самотен остров! Там би било доста трудно да разпространим Евангелието на Христос сред местните...

Всичко, от което се нуждаем, е да оставим Христос да работи в нашето сърце.

Въпреки че сме заобиколени от много грижи, Бог ще ни даде силата, от която се нуждаем, за да се противопоставим на сатанинските измами.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 23
Бог желае да не отдаваме толкова голямо значение на материалното в този свят:
«Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата.» (1 Петър 2:11)

«Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света - похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, не е от Отца, но от света. И светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва до века.» (1 Йоан 2:15-17)

«Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.» (Яков 4:4)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 24
Не би трябвало да се замесваме с нечистото и злото в света:
«Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия? (...) Затова “излезте отсред тях и се отделете, казва Господ, и не се допирайте до нечисто; и: Аз ще ви приема.”» (2 Коринтяни 6:14,15,17)

«Защото сте народ, свят на Господа, вашия Бог, и вас избра Господ измежду всички племена, които са по лицето на земята.» (Второзаконие 14:2)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 25
С Божията помощ ние лесно можем да оставим всяко бреме:
«За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.» (Филипяни 4:13)

«Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.» (Филипяни 2:13)

«Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта желае силно противното на Духа, а Духът - противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.» (Галатяни 5:16,17)

«Като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра.» (Евреи 12:1,2)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 26
1 Солунци 5:23,24 Коментар
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.

Верен е Онзи, Който ви призовава и ще извърши това.
Ако истински го желаем, Бог постепенно ще ни преобразява в Неговия образ, така че да бъдем готови за второто идване на Исус Христос.
Филипяни 1:3,6
Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, (...) като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 27
1 Солунци 5:21,22 Коментар
Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло. Няма нищо по-важно за християнина от това да се стреми да узнае Божията воля и да я приложи в живота си.
Ефесяни 5:8,10,11,15-17
Живейте като чеда на светлината. (...) Опитвайте какво е благоугодно на Господа. И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. (...)

И така, внимавайте добре как постъпвате - не като глупави, а като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.

Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господнята воля.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 28
Нека да не се привързваме към този свят, но да търсим Божията воля в живота си:
«И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.» (Римляни 12:2)

«Затова препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос; Като послушни деца не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си; Но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение, защото е писано, “Бъдете святи, понеже Аз съм свят.”» (1 Петър 1:13-16)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 29
Ефесяни 4:17-20 Коментар
И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците, по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; които, изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.

Но вие не сте познали така Христос.
Да бъдем внимателни. Безразличието и закоравяването на сърцата ни би ни попречило да избегнем заблудите в този свят.

За щастие, Святият Дух ясно ще открие тези заблуди на всеки, които търси Божията воля в своя живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 30
Филипяни 2:5 Коментар
Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. Трудно ли е да отхвърлим всяко бреме?

Ако е така, нека да си зададем този въпрос: «Какво би направил Исус, ако беше на мое място?»

Този прост въпрос би ни помогнал да вземем най-доброто решение. Ако вярваме, че Исус не би направил нещо, което стои пред нас, ние също би трябвало да предпочетем да не го правим.
1 Коринтяни 2:16
А ние имаме ум Христов.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 31
Християнинът трябва да се отличава от хората в света:
«Вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.» (Филипяни 2:14,15)

«Този, който е пострадал по плът, е оставил греха, за да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Защото достатъчно е миналото време, когато сте живели така, както искат да живеят езичниците, като сте прекарвали в разврат, похоти, пиянство, гуляи, опивания и нечестиви идолослужения. Затова те се и чудят, и ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата.» (1 Петър 4:1-4)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 32
Също като спортистите и ние трябва да тренираме, за да бъдем подготвени за завръщането на Христос:
«Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, че да я получите. А всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние - нетленен.» (1 Коринтяни 9:24,25)

«И ако някой се състезава в игрите, не получава венец, ако не се е състезавал по правилата.» (2 Тимотей 2:5)

«И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.» (1 Солунци 4:1)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 33
Нека да приложим на практика това, което Бог ни научи днес, и Той винаги да бъде с нас:
«И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани.» (Ефесяни 4:1)

«Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално - това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.» (Филипяни 4:8,9)

«И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.» (1 Коринтяни 10:31)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 37
Да отхвърлим всяко бреме...
Екран 34
Хайде да се помолим заедно в края:
Татко наш,

ако щастието се намираше в материалните неща на този свят, Ти едва ли щеше да ни призовеш към това да ги изоставим на заден план. Обаче Ти добре знаеш, че това само ни отделя от Теб и ни пречи да сме щастливи.

Апостол Павел пише, «Това, което беше за мене придобивка, сметнах го като загуба заради Христос;» и добавя, «смятам всичко за измет, само Христос да придобия.» (Филипяни 3:7,8).

Молим Те, научи ни и ние да счетем това за маловажно и да сложим Теб на първо място в своя живот, така че да сме готови за идването на Исус. В Негово име се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 37 Тестът на урок 37 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: In: «Adventist Review» (Special Edition - «Time to Go Deeper»), p.20. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1991), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 3: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 4: In: «Awake» magazine (September 22, 1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 5: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM064.BMP. Екран 6: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.125. Екран 7: In: «The Watchtower» magazine (October 15, 1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.23. Екран 8: HARLAN, Russell. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), p.172,173. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: In: «The Watchtower» magazine (November 1, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 10: HUTCHINSON, WM. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.169. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: In: «Awake» magazine (July 22, 1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.26. Екран 12: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1994), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.3. Екран 13: Photo by SPRINGER, Joel. In: «Adventist Review» (September 1996), p.17. Used by permission. Copyright ©1996 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 14: Photo by Mark Bolster/International Stock. In: «Signs of the Times» magazine (November 1998), Pacific Press Publishing Association, p.18. Екран 15: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.41. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.239. Екран 17: First picture: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 12». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #40. Second picture: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 17». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #45. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 18: In: «La Sentinelle» magazine (March 1994), Pacific Press Publishing Association, p.1. Екран 19: Advertisement for shampoo «Timotei». Екран 20: Booklet «Couleurs Extrêmes, Xpérience Couleur», L’Oréal Paris. Екран 21: Photo from PonoPresse. In: «Femme Plus» magazine (August 2000), p.40. Екран 22: HUTCHINSON, William. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), p.143. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 23: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.229. Екран 24: In: «The Watchtower» magazine (June 1, 1993), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 25: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.140. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 26: SEDLACK, Andrew. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.186. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 27: In: «The Watchtower» magazine (September 15, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.10. Екран 28: In: Revue «The Watchtower» (March 15, 1988), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 29: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.48. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 30: ANDERSON, Harry. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.104,105. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 31: In: «The Watchtower» magazine (March 15, 1987), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 32: Photo by Peter Grumann - The Image Bank. In: «La Sentinelle» magazine (October 1995), Pacific Press Publishing Association, p.1. Екран 33: NYE, Vernon. In: «Uncle Arthur’s Bedtime Stories, volume 2» (MAXWELL, Arthur S.), p.98. Used by permission. Copyright ©1964, 1965, 1967, 1968, 1976 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 34: Picture Collection «Corel Gallery Magic» by Corel, 1997, CD #8, Photo Library 3, 424023.PCD.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 37 Тестът на урок 37 ви очаква!