НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 38

Крадци в църквата?

Снимки 1 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 1
Нека да помолим Бога за Неговото ръководство през този урок:
Татко наш,

запазил Си толкова много благословения за онези, които Те следват.

Ние Те молим да ни осветиш с Твоя Дух така, че отваряйки Твоето Слово да разберем Твоята воля и чрез силата Ти, работеща в нас, да приложим в живота си онова, което сме научили.

Това е нашата молитва в името на Исус.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 2
Псалм 50:10-12 Коментар
Защото Мои са всички горски зверове и добитъкът, който е по хиляди хълмове. Познавам всички планински птици и полските зверове са в ума Ми.

Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе; защото Моя е вселената и всичко, което има в нея.
Като Творец на Вселената Бог притежава всичко, което съществува в нея.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 3
Псалм 24:1,2 Коментар
Господня е земята и всичко, което има в нея, вселената и тези, които живеят в нея. Защото Той я е основал. Цялата Вселена принадлежи на Бога, Твореца на всичко.
Йов 41:11
[Господ каза:] «Всичко, което има под цялото небе, е Мое.»
Второзаконие 10:14
Ето, небето на небесата, земята и всичко, което е на нея, принадлежи на Господа, твоя Бог.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 4
Бог е наш Създател и Изкупител. Следователно ние също сме Негова собственост:
«Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил и ние сме Негови.» (Псалм 100:3)

«А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: “Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.”» (Исая 43:1)

«Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си? Защото сте били купени с цена.» (1 Коринтяни 6:19,20)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 5
Агей 2:8 Коментар
«Среброто е Мое и златото е Мое,» казва Господ на Силите. Понякога обаче не признаваме лесно, че и среброто и златото принадлежат на Бога...
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 6
Второзаконие 8:17,18 Коментар
И да не би да си кажеш:

«Моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство.»

А да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиеш богатство.
Обратно на това, което, може би, си мислим, дължим на Бога всичкото богатство, което сме придобили през живота си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 7
1 Летописи 29:11,12,14,16 Коментар
Твое, Господи, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое, което е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко като глава над всичко.

Богатствата и славата са от Теб. (...)

Но кой съм аз и кой е народът ми, за да можем да принесем доброволно принос като този? Защото всичко е от Теб и от Твоето даваме на Тебе. (...)

Господи, Боже наш, целият този куп материал (...) идва от Твоята ръка и всичко е Твое.
Бог е Онзи, Който ни дава силата да придобием богатство, което изцяло принадлежи на Него.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 8
Матей 25:14 Коментар
Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. Исус често ни сравняваше с настойници, на които Бог е поверил богатството Си.

И ние трябва да го управляваме с мъдрост и честност.
Лука 12:42
А кой е онзи верен и благоразумен настойник, когото господарят му ще постави над домашните си слуги?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 9
Лука 16:1,2 Коментар
[Исус] каза още на учениците Си:

«Един богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му каза:

“Какво е това, което слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник.”»
Един ден Бог ще ни поиска сметка за нашето настойничество, което е начина, по който сме управлявали собствеността, която ни е била поверена.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 10
1 Коринтяни 4:2 Коментар
А това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. За да ни помогне в управлението на онова, което ни е поверил, Бог е създал един прецизен финансов план.

Изпълнявайки този план, ние изразяваме своята благодарност на Бога за Неговите благословения.
Псалм 116:12
Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене?
Матей 22:21
Отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 11
Притчи 3:9 Коментар
Почитай Господа от имота си и от първото на целия доход. Първата част от Божия финансов план се състои в това да връщаме една десета част от целия си доход на Бога, което е десятък от всичко, което придобием.
Малахия 3:10
Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 12
Левит 27:30,32 Коментар
Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен; свят е на Господа. (...)

И всеки десятък от едър и дребен добитък, десятъкът от всичко, което минава при преброяване под овчарската тояга, да бъде свят на Господа.
Нека да отбележим това: ние не даваме на Бога десятък от това, което сме придобили, ние връщаме десятък от онова, което си принадлежи на Бога.

Принципът на десятъка е толкова прост, че даже и малките деца могат да го разберат:
  • ако придобием 100, връщаме 10;
  • ако придобием 1000, връщаме 100;
  • и т.н.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 13
Битие 14:18-20 Коментар
[Мелхиседек], който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино и го благослови, като каза: «Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог (...).»

И Аврам му даде десятък от всичко.
Още по времето на Аврам и Яков верните на Бога хора са връщали десятък от всичко, което придобият.
Битие 28:20-22
Тогава Яков направи оброк и каза:

«Ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, (...) тогава Господ ще бъде мой Бог. И този камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на Тебе.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 14
Матей 23:23 Коментар
Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери!

Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността.

Но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате.
Исус потвърди принципа на десятъка, описвайки го като нещо, което не трябва да пренебрегваме.

Нека внимателно да проследим думите Му: «а онези да не пренебрегвате», което означава, да не пренебрегвате това да връщате десятък от дохода си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 15
Числа 18:21,26 Коментар
А на Левиевите синове, ето, Аз давам в наследство всички десятъци в Израел, заради службата, която вършат, службата в шатъра за срещане. (...)

Кажи на левитите:

«Когато вземате от израелтяните десятъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него десятък от десятъка за принос за издигане на Господа.»
В Старозаветно време десятъкът е бил заплатата на левитите (свещениците), които са били заети с работа в светилището («шатъра за срещане»).

Дори те обаче е трябвало да върнат десятък от онова, което придобият.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 16
1 Коринтяни 9:13,14 Коментар
Не знаете ли, че тези, които свещенодействат, се хранят от светилището и че тези, които служат на жертвеника, вземат дял от жертвеника?

Така и Господ е наредил проповедниците на благовестието да живеят от благовестието.
В Новозаветно време работата в земното светилище е била отменена чрез жертвата на Исус Христос на кръста. По такъв начин работата на левитите е отпаднала.

Сега десятъците са заплатата на онези, които са изцяло заети с това да разпространяват евангелието на Христос по света.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 17
Ездра 2:68 Коментар
А някои от началниците на бащините домове, когато дойдоха в Господния дом, който е в Йерусалим, принесоха доброволно за Божия дом. Втората част на Божия финансов план включва системата на доброволните дарения, чиято сума е напълно зависима от преценката на даряващия.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 18
Божият финансов план включва системата на доброволните дарения:
«Кажи на израелтяните да Ми поднесат принос; от всеки човек, който на драго сърце би дал, ще приемете приноса за Мен.» (Изход 25:2)

«Тогава народът се зарадва, защото жертваха усърдно, понеже с цяло сърце принасяха доброволно на Господа.» (1 Летописи 29:9)

«Но кой съм аз и кой е народът ми, за да можем да принесем доброволно принос като този? Защото всичко е от Теб и от Твоето даваме на Тебе. (...) С правотата на сърцето си аз принесох доброволно всичко това; и сега с радост видях, че и Твоят народ, който присъства тук, принася на Тебе доброволно.» (1 Летописи 29:14,17)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 19
Второзаконие 16:17 Коментар
Всеки да дава по силата си според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал. Размерът на дарението зависи изцяло от дарителя.

Всеки е оставен да даде според своята щедрост и възможности.
Деяния 11:29
Затова учениците наредиха да изпратят, всеки според състоянието си, помощ на братята, които живееха в Юдея.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 20
Марко 12:41-44 Коментар
И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много.

А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т. е. един кодрант. И повика учениците Си и им каза:

«Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата; защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше - целия си имот.»
Бог оценява стойността на нашите дарения, като взема предвид нашия доход.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 21
Малахия 3:7-9 Коментар
«От дните на бащите си вие се отклонихте от наредбите Ми и не ги опазихте. Върнете се при Мен и Аз ще се върна при вас,» казва Господ на Силите.

«Но вие казвате: “Къде да се върнем?” Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете!

И казвате: “В какво Те крадем?” В десятъците и в приносите.

Вие сте наистина проклети, защото вие - да!, - целият този народ, Ме крадете.»
За съжаление, много хора, твърдящи че следват Божиите пътища, отказват да участват в Божия финансов план с десятъци и дарения.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 22
Матей 6:24 Коментар
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира.

Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
«Мамон» е арамейска дума, означаваща «богатство».

Всъщност, колкото повече се приближаваме към края на времето, толкова повече хората ще превръщат богатството в свой бог.
2 Тимотей 3:1,2
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.

Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви (...).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 23
Марко 8:36,37 Коментар
Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?

Защото какво би дал човек в замяна на живота си?
Любовта към парите ще причини унищожението на много хора, на които Бог е предложил спасение.

Чрез връщането на десятък и даването на дарения финансовият план на Бога цели да предотврати развитието на любов към парите, така че да не изгубим от погледа си духовните богатства, които Бог е съхранил за всеки един от нас.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 24
Егоизмът и любовта към парите ще ни лишат от Божието присъствие:
«Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.» (1 Тимотей 6:10)

«Внимавайте и се пазете от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.» (Лука 12:15)

«“Очаквахте много, а, ето, излезе малко; и когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него. Защо?” казва Господ на Силите. “Поради Моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки в своята къща.”» (Агей 1:9)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 25
Нека да внимаваме да не стане така, че нашето богатство да ни отдели от Бога:
«Като се умножат говедата ти и овцете ти, и се умножат среброто ти и златото ти, и се умножи всичко, което имаш; Тогава да се възгордее сърцето ти и да забравиш Господа (...).» (Второзаконие 8:13,14)

«Не ми давай нито сиромашия, нито богатство; храни ме с хляба, който ми се пада; да не би да се преситя и се отрека от Теб, и да кажа: “Кой е Господ?”» (Притчи 30:8,9)

«Такива са пътищата на всеки сребролюбец: сребролюбието отнема живота на завладените от него.» (Притчи 1:19)

«Сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христос и на Бога.» (Ефесяни 5:5)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 26
Много по-добре е да си събираме съкровища на небето отколкото на земята:
«Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат; А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.» (Матей 6:19-21)

«Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.» (Лука 12:31)

«На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме. Да правят добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.» (1 Тимотей 6:17-19)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 27
Матей 25:20,21 Коментар
«Господарю, ти ми даде пет таланта; ето, аз спечелих още пет.»

Господарят му каза:

«Хубаво, добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.»
При Своето второ идване Исус «ще въздаде на всеки според делата му.» (Матей 16:27).

Нашата награда ще е отражение на начина, по който сме управлявали Божията собственост, през нашия живот на земята.
Матей 25:30
А този безполезен слуга хвърлете в тъмнината отвън; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 28
Исая 48:18 Коментар
Дано би послушал ти заповедите Ми!

Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти - като морските вълни.
Много големи благословения очакват онези, които честно и щедро изпълняват Божия финансов план.

Обаче нека не забравяме, че Бог желае да даряваме на драго сърце.
Деяния 20:35
Да помните думите на Господ Исус, как Той е казал:

«По-блажено е да дава човек, отколкото да получава.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 29
Бог желае да даряваме на драго сърце, а не неохотно, под принуда:
«Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.» (2 Коринтяни 9:7)

«Който раздава - да раздава щедро.» (Римляни 12:8)

«Всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа: злато, сребро и мед. (...) И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, който желаеше, и донесоха принос на Господа.» (Изход 35:5,21)

«Непременно да му дадеш [на бедния] и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания.» (Второзаконие 15:10)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 30
Малахия 3:10 Коментар
«Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това,» казва Господ на Силите, «дали няма да ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него.» Божието Слово е ясно: ще стигнем по-далеч с девет десети от нашия доход и Божиите благословения, отколкото с десет десети от него и без Божиите благословения!

Бог сам ни кани да изпитаме това Негово обещание!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 31
Големи благословения очакват верния и щедър служител:
«Почитай Господа от имота си и от първото на целия доход; Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще преливат от ново вино.» (Притчи 3:9,10)

«Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия.» (Притчи 11:24)

«Млад бях, ето, остарях, но не съм видял праведния изоставен, нито потомството му да проси хляб.» (Псалм 37:25)

«Давайте и ще ви се дава; добра мярка - натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата.» (Лука 6:38)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 32
Бог напълно ще задоволи нуждите на верния Си служител:
«Който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело.» (2 Коринтяни 9:6-8)

«Откакто започнаха да донасят приносите в Господния дом, сме яли до насита и остана много; защото Господ е благословил народа Си; а останалото е в този голям склад.» (2 Летописи 31:10)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 38
Крадци в църквата?
Екран 33
Нека да благодарим на Бога за всичките Му благословения към нас:
Господи,

Ти си ни създал, Ти знаеш нашите сърца и пак Ти знаеш колко лесно се изкушаваме от любовта към парите.

Благодарим Ти, че си ни дал план, които може да ни избави от тази опасност, давайки ни и привилегията да участваме с парите си в разпространението на Твоето дело.

С горещо сърце искаме да докажем, че Твоето обещание е истина и затова връщаме десятък от всичкия си доход и даваме доброволни дарения според възможностите си.

Молим Те, нека те да дадат изобилен плод за Твоето дело и молим да ни подкрепиш във всичките ни нужди. В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 38 Тестът на урок 38 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Photo in: «10,000 Designer Photos» by Global Star Software, 1999, P008b086.JPG. Екран 2: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #3, 22_104.JPG. Екран 3: «View of the Earth from space, captured by the crew of Apollo 17.» In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 1998 Edition», Compton’s Home Library, 1997. Екран 4: NYE, Vernon. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.38. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: In: «The Watchtower» magazine (January 1, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.23. Екран 6: In: «The Watchtower» magazine (June 15, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 7: BOWER, Maurice. In: «The Living Bible Encyclopedia in Story and Pictures, volume 15», New York, H.S. Stuttman Co. Inc., 1968, p.1952-c. Екран 8: In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.185. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 9: In: «La Tour de Garde» magazine (October 1, 1989), Watch Tower Bible and Tract Society, p.9. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 10: Photo par CREWS, Dennis. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, p.25. Екран 11: In: «Sécurité Sociale Divine» (REES, Melvin E.), Pacific Press Publishing Association, 1970, p.31. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 12: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 6» (MAXWELL, Arthur S.), p.191. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 13: ANDERSON, Harry. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.154. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 14: In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.78. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 15: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.130. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 16: In: «Adventist Review» (Unknown date). Екран 17: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 8» (MAXWELL, Arthur S.), p.144. Used by permission. Copyright ©1956, 1984 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: Photo by WINES, J. Edward. In: «Adventist Review» (October 1996), p.17. Екран 19: In: «Awake» magazine (December 8, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 20: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.158. Екран 21: In: «Awake» magazine (March 22, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.3. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 22: In: «Awake» magazine (March 22, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 23: In: «Awake» magazine (March 8, 1997), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 24: In: «Awake» magazine (June 22, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.31. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 25: In: «Awake» magazine (March 22, 1994), Watch Tower Bible and Tract Society, p.2. Екран 26: In: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, p.167. Екран 27: In: «The Bible Pageant, Volume 4: The Mighty Prince» (NEFF, Merlin L.), Pacific Press Publishing Association, 1949, p.168. Екран 28: HARLAN, Russell. In: «The Bible Story, volume 5» (MAXWELL, Arthur S.), p.140. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 29: In: «The Bible in Pictures for Little Eyes» (TAYLOR, Kenneth N.), Moody Press, Chicago, 1956, p.54. Екран 30: Photo by Phil Banko/Stone. In: «L’Actualité» magazine (June 15, 2000), p.72. Екран 31: In: «Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1982, p.111. Екран 32: CRANDALL, John. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.175. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 33: Photo in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #15, C0000540.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 38 Тестът на урок 38 ви очаква!