НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 39

Човешкото тяло: наръчник за употреба

Снимки 1 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 1
Нека да се помолим заедно преди да започнем този урок:
Татко,

Твоето Слово ни е открило толкова много чудни неща за Теб, за Твоята безгранична любов, изразена чрез Исус Христос, и за Твоята воля за всеки един от нас.

Този курс е вече към своя край, но ние знаем, че Ти имаш още много истини, които да осветят нашите сърца и умове.

Нека Твоят Свят Дух да ни разкрие тези истини чрез Твоето Слово. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 2
1 Коринтяни 6:19,20 Коментар
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си?

Защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.
Изкупени от смъртта чрез кръвта на Исус Христос, ние принадлежим на Бога. Святият Дух живее в нас, което прави нашето тяло Негов храм.

Поради тази причина Бог очаква от нас да се грижим добре за телата си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 3
1 Коринтяни 3:16,17 Коментар
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?

Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.
Бог очаква от нас да се грижим за тялото си, така че да бъдем в най-доброто здраве, на което сме способни.
Римляни 12:1
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 4
3 Йоан, 2 стих Коментар
Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. Бог желае нашето цяло същество, както тялото, така и духът да бъдат в перфектно здраве.

Той иска да имаме здрав дух в здраво тяло.
1 Солунци 5:23
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 5
Второзаконие 6:24 Коментар
Господ ни заповяда да вършим всички тези наредби и да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде всякога добре и за да пази Той живота ни, както прави и днес. Силно желаейки да ни види в чудесно здраве, Бог ни е дал чрез Библията много практически насоки как да го постигнем.

Ако ги последваме, бихме избегнали доста болести.
Изход 23:25
А да служиш на Господа, вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти.

И Аз ще премахвам всяка болест помежду ви.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 6
Битие 2:15 Коментар
И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. Бог предписа активност на Адам и Ева, като им даде за задача да се грижат за техния дом градина.

Той добре знае, че редовните упражнения са начин да се подържаме в добро здраве, както физическо, така и умствено.
Притчи 6:6,9
Иди при мравката, о, ленивецо, размишлявай за постъпките й и бъди мъдър. (...)

Докога ще спиш, ленивецо? Кога ще станеш от съня си?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 7
Еклесиаст 5:12 Коментар
Сънят на работника е сладък. Изморителният труд би трябвало да бъде последван от една добра почивка.

Затова Бог ни даде съботата, нашата седмична почивка, когато оставяме настрани всичките си грижи и отиваме при Бога.
Марко 6:31
А [Исус] им каза: «Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко.»
Изход 20:9,10
Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 8
Исая 5:11,22 Коментар
Горко на онези, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, които продължават до вечер, докато ги разпали виното! (...)

Горко на онези, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, които продължават до вечер, докато ги разпали виното.
Бог иска от нас да оставим всякакви алкохолни напитки, които са причина за толкова много разбити семейства, внезапна смърт и бедност по света.
Ефесяни 5:18
Не се опивайте с вино.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 9
Употребата на алкохол ни лишава от възможността да имаме трезва преценка:
«Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или сикера - нито ти, нито синовете ти с тебе, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения, както, за да различавате между свято и скверно и между нечисто и чисто, така и за да учите израелтяните на всички наредби, които Господ им е говорил чрез Моисей.» (Левит 10:9-11)

«Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете да кажат: Къде е спиртното питие; Да не би, като се напият, да забравят закона и да не оправдаят угнетяваните.» (Притчи 31:4,5)

«Блудство, вино и шира отнемат разума.» (Осия 4:11)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 10
Притчи 23:29-35 : Едно тъжно описание на последиците от алкохола...
На кого горест? На кого скръб? На кого каране? На кого оплакване? На кого удари без причина? На кого подпухнали очи? На онези, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино.

Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко; Защото после то хапе като змия и жили като ехидна.

Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. даже ще бъдеш като някой, който би легнал сред море, или като някой, който би лежал на върха на мачта:

«Удариха ме, ще кажеш, и не ме заболя; биха ме - и не усетих. Кога ще се събудя, за да го търся пак?»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 11
Лука 1:15 Коментар
[Йоан Кръстител] ще бъде велик пред Господа; вино и сикера няма да пие.

И ще се изпълни със Святия Дух още от майчината си утроба.
Бог ни кани да последваме примера на Йоан Кръстител, който беше «велик пред Господа».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 12
Второзаконие 29:18 Коментар
(...) да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин. Мъдрият човек би избегнал всичко, което би навредило на здравето му.

На днешно време, голям брой невинно изглеждащи напитки като кафе, чай, кола съдържат слаб наркотик какъвто е кофеинът.

Да не забравяме цигарите, които съдържат доста отрови.
Исая 55:2
Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което не насища?

Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 13
Изход 20:13 Коментар
Не убивай. Употребата на алкохол, цигари и други видове опиати съкращава продължителността на живота.

Тези неща ни убиват бавно, но сигурно.

В очите на Бога да убиваш сам себе си е същото като да убиваш някой друг.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 14
1 Коринтяни 10:13 Коментар
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. От какъвто и лош навик да се опитваме да се откажем (цигари, алкохол или друго), винаги можем да се надяваме на помощ от Бога.
Филипяни 4:13
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.
Филипяни 2:13
Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 15
1 Коринтяни 10:31 Коментар
И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Бог ни е дал практически съвет и за диетата, която трябва да спазваме, за да сме здрави.

Нека да не забравяме, че Бог е наш Създател: Той най-добре знае как работи човешкото тяло и коя храна е най-добра за нас.

Не обръщаме ли доста голямо внимание, когато майсторът ни дава съвет за маслото, което да използваме за колата си? А не е ли тялото ни много по-ценно от една кола?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 16
Лука 21:34 Коментар
Но внимавайте, да не натежат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи. Бог ни препоръчва да проявим мъдрост както към качеството, така и към количеството на храната, която употребяваме.

Преяждането може сериозно да увреди нашето здраве.
Притчи 23:2
Постави ограничение на гърлото си, ако си лаком.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 17
Битие 1:29 Коментар
И Бог им каза:

«Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.»
Първоначалната диета, която Бог беше планирал за човека, се състоеше от семена, плодове, ядки и зеленчуци, които дават най-добрите хранителни съставки за подържането на добро здраве.
Битие 2:16
Господ Бог заповяда на човека:

«От всяко дърво в градината свободно да ядеш.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 18
Битие 9:3 Коментар
Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна.

Давам ви всичко, също както дадох зелената трева.
След потопа, понеже цялата растителност беше унищожена, Бог разреши употребата на плът за храна.

Употребата на месо в храненето на човека обаче доведе до драстичен спад в продължителността на живота, както можем да забележим от таблицата по-долу.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 19
Намаление в продължителността на живота след употребата на месо
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 20
Левит 20:25,26 Коментар
Затова правете разлика между чистите животни и нечистите и между нечистите птици и чистите; и да не осквернявате себе си с животно или с птица, или с пълзящи по земята, които Аз ви отделих като нечисти.

И бъдете святи на Мене; защото Аз, Йехова, съм свят и ви отделих от племената, за да бъдете Мои.
Въпреки че позволи на човека да яде месо, Бог посочи кои видове животни не са подходящи за консумация от човека.

Кой са те?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 21
«Да не ядеш нищо нечисто.» (Левит 11; Второзаконие 14)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 22
«Ето животните, които можете да ядете.» (Левит 11; Второзаконие 14)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 23
Битие 7:1,2 Коментар
Тогава Господ каза на Ной:

«Влез ти и цялото ти семейство в ковчега; защото в това поколение тебе видях праведен пред Мене.

Вземи си по седем от всички чисти животни, мъжки и женските им; а от нечистите животни по две, мъжки и женските им.»
Някои хора твърдят, че разделението на животните на чисти и нечисти е част от закона на Моисей и следователно както него и то е отпаднало със смъртта на Христос.

Само че можем да видим, че Ной, доста преди Моисей, вече е правил това разграничение.

Ной трябваше да вземе в ковчега само една двойка от всички нечисти животни. Така че, ако Ной си беше похапвал свински пържоли на времето, сега нямаше да има нито едно прасе по земята!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 24
Йоан 6:11,12 Коментар
И така, Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите, колкото искаха.

И като се наситиха, каза на учениците Си: «Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.»
Когато правим разграничение между тези два стиха, виждаме, че въпреки че Исус никога не изхвърляше никаква храна, Той не се поколеба когато стана дума за унищожението на цяло стадо прасета.
Марко 5:11-13
А там, на хълма, пасеше голямо стадо свине. И бесовете Му се молиха: «Прати ни в свинете, за да влезем в тях.»

Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 25
Псалм 84:11 Коментар
Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Ако свинята, заекът, стридите и другата морска храна бяха подходящи за храна, Бог не би ги забранил.

Обаче с всяко следващо свое откритие науката доказва, че Бог е прав, когато определя тези животни като не добри за ядене.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 26
Второзаконие 7:12,15 Коментар
И ако слушате тези закони и ги пазите и изпълнявате, (...) Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе нито една от злите египетски болести. Евреите и до ден днешен продължават да делят животните на чисти и нечисти.

Статистиката показва, че болестите на сърцето, някои видове рак и някои заразни болести се срещат по-рядко в еврейските общества отколкото при другото население.

Повечето от тези болести са свързани с храненето и дори с консумацията на нечисти животни.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 27
Исая 66:15,17 Коментар
Защото Господ ще дойде с огън и колесниците Му ще бъдат като вихрушка, за да излее гнева Си за ярост и изобличението Си - с огнени пламъци. (...)

[Онези] които ядат свинско месо, гнусотии и мишки, те всички ще загинат, казва Господ.
Това, което Бог ни казва, трябва да се приеме насериозно.

Затова към разграничението на месата на чисти и нечисти трябва да се подходи много внимателно.
2 Коринтяни 6:17
Затова: «Излезте отсред тях и се отделете,» казва Господ, «и не се допирайте до нечисто;» и: «Аз ще ви приема.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 28
Даниил 1:8,10 Коментар
Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше; затова помоли началника на евнусите да не се оскверни. (...)

И началникът на евнусите каза на Даниил:

«Аз се боя от господаря си, царя, който определи ястието и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-малко поправени от лицата на юношите, вашите връстници?»
Тази история ни показва предимствата на изпълнението на диетата, която ни е дадена от Бога.

Отведен във Вавилонски плен, Даниил отказа да яде от нечистите храни на царя, въпреки че се счита, че това е било най-добрата въможна храна тогава.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 29
Даниил 1:11-13,15,20 Коментар
Тогава Даниил каза на надзирателя (...):

«Опитай, моля, слугите си десет дни, през което време да ни се даде да ядем зеленчук и да пием вода. После нека бъдат прегледани пред тебе нашите лица и лицата на юношите, които ядат от изрядните ястия на царя.» (...)

И на края на десетте дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всички юноши (...).

И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, ги намери десет пъти по-добри.
Само след десет дни резултатите от диетата са били вече налице.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 30
Деяния 10:11-15,17 Коментар
[Петър] видя небето отворено и някакъв съд да слиза като голямо платнище, спускано за четирите краища към земята. В него имаше всякакви земни четирикраки, зверове и небесни птици.

И дойде глас към него: «Стани, Петре, заколи и яж.»

А Петър каза: «В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.»

И пак дойде към него втори път глас: «Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно.» (...)

Петър беше в недоумение какво значеше видението, което бе видял.
Доказва ли този текст, че разделянито на храните на чисти и нечисти е било отменено?

Даже и Петър се е чудил какво означава това видение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 31 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 31
Деяния 10:28 Коментар
Тогава [Петър] им каза:

«Вие знаете колко е незаконно за юдеин да се събира или да дружи с другоплеменник.

Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист.»
Докато се е чудил какво ли означава видението, Петър чул, че Корнилии, който бил езичник (което означава, не-евреин), поискал да се срещне с него и да чуе нещо за Бога.

Според Еврейския закон не е било позволено евреин да общува с езичник.

Тогава Петър успял да разбере значението на видението: Бог казваше на Петър да занесе Евангелието на езичниците и Петър не трябваше да ги счита за нечисти.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 32 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 32
Римляни 14:14,20 Коментар
Зная и съм уверен в Господ Исус, че нищо не е само по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който смята нещо за нечисто, за него е нечисто. (...)

Всичко наистина е чисто.
Какво да кажем за тои стих?

Трябва да прочетем цялата 14 глава, за да разберем, че Павел не говори за отмяната на различието между чисти и нечисти животни. Той говори за очистването на храна, предлагана на идоли.

Павел учи, че чистото месо си остава чисто даже и да е било предлагано на идоли (виж 1 Коринтяни 8:1-13 и 10:23-33).
Следващ екранПредишен екран

Снимки 33 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 33
Матей 15:11,19,20 Коментар
Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека. (...)

Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.

Тези са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.
Стих 11 често се използва като доказателство за отмяната на разграничението на храните на чисти и нечисти.

Обаче стихове 19 и 20 ясно разкриват, че Исус всъщност говори за измиването на ръцете преди ядене.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 34 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 34
1 Тимотей 4:1,3-5 Коментар
Измамни духове и бесовски учения (...) които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината.

Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение; Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.
Какво да кажем за този последен стих? Позволява ли ни той да ядем нечисто месо?

Нека да помислим малко: ще ядат ли нечисто месо онези «които вярват и разбират истината» Можем ли да ядем свинско «с благодарение»? Считате ли, че морските дарове са нещо, което се «освещава чрез Божието слово»?

Библията казва: Не.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 35 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 35
Второзаконие 6:24 Коментар
Господ ни заповяда да вършим всички тези наредби и да се боим от Господа, нашия Бог, за да ни бъде всякога добре и за да пази Той живота ни, както прави и днес. Какво повече да кажем?
Притчи 4:20-22
Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си; Защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 36 Моментът на истината Урок 39
Човешкото тяло: наръчник за употреба
Екран 36
Хайде да се помолим заедно в края:
Татко,

как да Ти благодарим за тези чудесни инструкции, които Си ни дал, за да бъдем в перфектно здраве! Ти Си ни създал и Ти най-добре знаеш какво е добро за нас.

Чрез силата на Твоя ДУх в нас Те молим да ни помогнеш да отстраним от себе си лошите навици, каквито и да са те, и да ни помогнеш да приемем един здравословен начин на живот, какъвто Си ни открил днес.

В името на Исус се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 39 Тестът на урок 39 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 39: Picture from the Web site: www.scienceclarified.com/Al-As/Anatomy.html Екран 1: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #4, ANMIN014.JPG. Екран 2: In: «Canadian Adventist Messenger» magazine (January 2000), SDA Church in Canada, front cover. Екран 3: Photo by SPRINGER, Joel D. In: «Vibrant Life» magazine (March-April 1991). Used by permission. Copyright ©1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: In: «The Watchtower» magazine (April 1, 1998), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 5: In: «Awake» magazine (April 8, 1995), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 6: In: «The Watchtower» magazine (March 1, 1993), Watch Tower Bible and Tract Society, p.23. Екран 7: In: «Awake» magazine (June 8, 1995), Watch Tower Bible and Tract Society, p.17. Екран 8: In: «Awake» magazine (May 22, 1992), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 9: Photo by Publiphoto. In: «L’Omnipraticien» journal (May 7, 1997), p.20. Екран 10: BERRAN, Robert. In: «Votre Bible et vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.212. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 11: DE VINCI, Léonard. «John the Baptist» (1509-1512), The Louvre, Paris. In: «Charlton Heston Presents the Bible», GT Publishing, New York, 1997, p.155. Екран 12: Advertisement for «Nicoderm», Hoechst Marion Roussel Canada Inc. Екран 13: Photo by Betty Blue/Duane Tank. In: «La Sentinelle» magazine (unknown date), Pacific Press Publishing Association, p.12. Екран 14: GREENE, Nathan. «Unshackled». In: «Inspirational Fine Art», Hart Classic Editions (www.hartclassics.com), p.11. Екран 15: In: «Awake» magazine (June 22, 1997), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 16: Advertisement for «Prandase», Bayer Inc. Екран 17: Advertisement for «Golden Harvest Fruit Co.» In: «Canadian Adventist Messenger» magazine (September 1993), SDA Church in Canada, p.28. Екран 18: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), p.90. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 19: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 3» (MAXWELL, Arthur S.), p.16. Used by permission. Copyright ©1954, 1982 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 20: The Image Bank. In: «La Pure Vérité» magazine (October 1994), Worldwide Church of God, p.18. Екран 21: In: «Primary Sabbath School Lessons», Third Quarter, 1988, Pacific Press Publishing Association, p.55. Екран 21-b: First picture: «Domesticated pig». In: «Deluxe Compton’s Interactive Encyclopedia CD - 2000 Edition», Compton’s Home Library, 1999. Second picture: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #4, ANMAQ001.JPG. Third picture: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #4, ANMBR052.JPG. Екран 22: Picture in: «Master Clips 500,000» by IMSI, CD #5, PE19191.WMF. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 22-b: First picture: In: Cookbook «Qu’est-ce qu’on mange?», Les Cercles de Fermières du Québec, 1989, p.87. Second picture: In: Cookbook «Qu’est-ce qu’on mange?», Les Cercles de Fermières du Québec, 1989, p.211. Third picture: In: Cookbook «Qu’est-ce qu’on mange? - Volume 2», Les Cercles de Fermières du Québec, 1993, p.118. Екран 23: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 4» (DEGERING, Etta B.), p.84. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 24: In: «The Bible for Children - Retold by Bridget Hadaway & Jean Atcheson», London, Octopus Books Limited, 1973, p.228,229. Екран 25: TINTORETTO, Jacopo. «The Creation of the Animals» (1550-1553). Galleria dell’ Accademia, Venice. In: «The Bible in Art» (WRIGHT, Susan), Todtri Productions Limited, New York, 1996, p.16. Екран 26: Photo by CREWS, Dennis. In: «Liberty - A Magazine of Religious Freedom» (November-December 1995), p.25. Екран 27: Photo by DOWLING, Robert. «Middle White Pig in a Sty». Photo from the Web site: www.corbis.com. Image ID: RD001139. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 28: STEEL, John. In: «God Cares, volume 1» (MAXWELL, C.Mervyn), Pacific Press Publishing Association, 1981, p.14. Екран 29: BERRAN, Robert. In: «My Bible Friends, volume 5» (DEGERING, Etta B.), p.30,31. Used by permission. Copyright ©1963, 1991 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 30: HUTCHINSON, W.M. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.53. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 31: HUTCHINSON, W.M. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.56. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 32: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 4» (MAXWELL, Arthur S.), p.163. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1955, 1983 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 33: In: «The Watchtower» magazine (November 1, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8,9. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 34: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.178. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 35: DRIVER, Ray. In: «Ministry» magazine (January 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, front cover. Екран 36: In: «Photo Gallery 25,000» by Media Graphics International, CD #4, NATOT111.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 39 Тестът на урок 39 ви очаква!