НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 40

Двете жени от Откровение

Снимки 1 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 1
Каним ви да се присъедините към нас в молитва:
Татко,

на земята съществуват толкова много деноминации, които твърдят, че имат истината и са Божи народ. Затова ние искаме да получим отговор на този въпрос: Къде да намерим Твоята църква?

Знаем, че Твоето Слово има отговор на този важен въпрос за идентификацията на Твоята църква. Молим Те да ни ръководиш в нашето изследване на Твоята свята книга.

Нека Твоят Дух да ни освети и да ни даде кураж да Те следваме. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 2
Деяния 2:47 Коментар
А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Понятието «църква» произлиза от гръцката дума «еклезия», която означава «събиране».

Библията потвърждава, че Бог има Своя църква, сбор, събрание на онези, които са спасени.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 3
Матей 16:18 Коментар
[Исус каза:] «Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква.» Тук Исус не говори за Неговите църкви (мн.ч.), а за Неговата църква (ед.ч.): следователно някъде има църква, която Му принадлежи.

Първо, нека да се върнем назад към създаването на християнската църква.

Погрешното тълкуване на този стих води много хора до заключението, че апостол Петър е основоположникът на църквата. Какво обаче ни казва Божието Слово?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 4
Ефесяни 2:20 Коментар
(...) съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус. Има само един основоположник на християнската църква и това е самият Исус Христос.

Той е основата, върху която е построена християнската църква.
1 Коринтяни 3:11
Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 5
Ефесяни 5:23 Коментар
Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото). Христос е и единственият Водач на Своята църква.

Той е главата на църквата, а нейните членове са тялото, всеки от които е призван да изпълнява различни функции.

Бог никога не е посочвал някой, който да представлява Исус Христос на земята. Исус винаги е бил и ще бъде главата на своята църква.
Колосяни 1:18
[Христос] е и глава на тялото, т. е. на църквата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 6
Йоан 10:16 Коментар
[Тогава Исус пак каза:] «И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.» Въпреки че хиляди църкви твърдят, че са истинската Божия църква, Библията е ясна по този въпрос: истинската Божия църква е само една.
Ефесяни 4:4,5
Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 7
Йоан 17:17 Коментар
[Исус каза:] «Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.» Тъй като доктрините на тази църква почиват изцяло на Божието Слово, тя наистина е «стълб и опора на истината».

Нека сега да се опитаме да идентифицираме тази църква.
1 Тимотей 3:15
Божия дом (...) е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 8
Исая 54:5,6 Коментар
Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите; и изкупителят ти е Святият Израелев, Който ще се нарече Бог на цялата земя.

Защото Господ те повика като жена, изоставена и наскърбена духом. Да! Жена, взета в младост, а после отхвърлена.
В Библията жената често пъти е символ на Божия народ.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 9
2 Коринтяни 11:2 Коментар
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя на Христос като чиста девица. Когато Божият народ е верен на своя Създател той е символизиран от чиста жена, Божията съпруга.
Ефесяни 5:25
Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 10
Еремия 3:6,20 Коментар
«Видя ли ти какво стори отстъпницата Израел? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко зелено дърво и блудства там. (...)

Наистина, както жена изневерява на мъжа си, така и вие изневерихте на Мене, доме Израелев,» казва Господ.
От друга страна, когато църквата се отдели от Бога и не Му се подчинява, тя е символизирана от невярна жена, блудница.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 11
Откровение 17:1,4 Коментар
И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, и ми заговори:

«Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над много води.» (...)

Жената бе облечена в пурпур и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с гнусотии и нечистотиите от нейното блудстване.
А когато Божият народ не е верен на своя Създател той е символизиран от богато украсена блудница.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 12
Откровение 17:1-3 Коментар
Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над много води, с която блудстваха земните царе (...).

И така, той ме заведе в Духа в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.
В предишния урок видяхме, че звярът е символ на царство, политическа сила.

Тук стихът описва блудница, седяща върху звяр. Следователно това представя една сила, създадена от съюза на църква (жена) и държава (звяр), с други думи, религиозно-политическа сила.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 13
Матей 22:21 Коментар
Отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога. Исус винаги е заръчвал църквата и държавата да бъдат подържани отделно.

Поглеждайки назад в историята се убеждаваме, че Той е бил абсолютно прав защото винаги, когато е имало такъв съюз, той е бил последван от жестоки преследвания и депресии.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 14
Откровение 17:5,6 Коментар
А на челото й имаше написано това име: «Тайна; великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии.»

И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици.
Тази невярна църква е дала живот на своите дъщери, което означава на други църкви, които не се подчиняват на ученията на Божието Слово, а на традициите, които им е дала «църквата майка».

Нещо повече, по време на един такъв режим, църквата е преследвала и избивала верните на Бога хора.

Онези, които са чели урока «Звярът от Откровение», със сигурност са се досетили коя е тази църква.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 15
Откровение 17:9,18 Коментар
Седемте глави са седем хълма, на които седи жената. (...)

И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.
Голямата блудница символизира папството, църквата на Рим (всъщност, Рим е известен като «града на седемте хълма»).

Тази могъща религиозно-политическа сила е преследвала милиони християни през средните векове и е създала няколко други църкви които, независимо от нея, следват нейните традиции вместо да следват Божието Слово.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 16
Откровение 12:1 Коментар
И голямо знамение се яви на небето - жена, облечена със слънцето, с луната под краката й и на главата й венец от дванадесет звезди. Книгата Откровение описва още една жена.

За разлика от първата жена тази е описана като чиста.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 17
Откровение 12:6,13,14 Коментар
Тогава жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни. (...)

След като змеят видя, че бе свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.

И бяха дадени на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време и времена, и половин време, скрита от лицето на змея.
По време на папското управление от 1260 години тази чиста и вярна църква е претърпяла атаките на Сатана, символизиран от змей.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 18
Откровение 12:17 Коментар
Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Библията ни казва, че в последните дни от Божия народ ще остане един последен остатък.

Останалите от потомството на жената или църквата на остатъка има следните характеристики:
  • пази Божиите заповеди;
  • и има свидетелството за Исус Христос.
Сега трябва да разберем кой е този остатък.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 19
Откровение 12:14,17 Коментар
И бяха дадени на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време и времена, и половин време, скрита от лицето на змея. (...)

Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство.
Божията църква, символизирана от остатъка от потомството на жената се появява след 1260-годишното управление на папството, което означава, след 1798-ма година.

За повече подробности ви препоръчваме да си припомните урока, озаглавен «Звярът от Откровение».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 20
Откровение 12:15,16 Коментар
И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.

Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си.
Преследвана в Европа, гъсто населено място, символизирано от реката, жената била подпомогната от земята, която е символ на слабонаселено място: Новият свят.

И така, църквата на остатъка се появява в Америка след 1798г.
Откровение 17:15
Водите, които си видял (...) са народи и множества, племена и езици.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 21
Откровение 12:17 Коментар
Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Църквата на остатъка вярва в спасението чрез вяра в Исус Христос и пази всички Божии заповеди, включително и четвъртата, която изисква спазването на седмия ден като ден за почивка.
Откровение 14:12
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 22
Исая 58:12-14 Коментар
И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще възстановиш основите на много поколения; и ще те нарекат Възстановител на развалините, Възобновител на места за заселване.

Ако отдръпнеш крака си в събота, за да не вършиш своята воля в святия Ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на Господа, ден за почитане, и Го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа; и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков.
Божието Слово предсказва, че църквата на остатъка ще преоткрие съботата, която води началото си още от Сътворението, като по този начин възстановява «основите на много поколения».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 23
Откровение 14:6 Коментар
И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Църквата на остатъка е едно световно движение, проповядващо Божията вест по целия свят.

Каква е тази вест?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 24
Откровение 14:7-10 Коментар
Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди (...).

Падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. (...)

Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв.
Наближаващият Божи съд, падането на Вавилон и предупреждението срещу поклонението на звяра и приемането на неговия белег е тройната вест, която църквата на остатъка ще проповядва по целия свят.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 25
Откровение 12:17 Коментар
Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Църквата на остатъка ще има свидетелството за Исус Христос, което е духът на пророчеството.

Както видяхме в урока «Съвременни пророци», Бог е дал дара на пророчеството на Своята църква, не само за да предсказва бъдещето, а специално за да извиси духовно Неговия народ, да го направи по-добър, да му помогне да израстне в познание и единство.
Откровение 19:10
Свидетелството за Исус е духът на пророчеството.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 26 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 26
Лука 11:9 Коментар
[Исус им каза:] «Търсете и ще намерите.» Едно сериозно изследване върху всички християнски църкви би доказало, че само една отговаря на всички характеристики на църквата на остатъка: Църквата на Адвентистите от седмия ден.

Основана в САЩ през 1863г., тази църква през 2010г. има повече от 16 милиона членове в 203 държави от 232 държави общо, говорещи на 890 езика.

Тя проповядва спасение чрез вяра в Исус Христос, спазване на всичките десет Божи заповеди и разпространява тройната ангелска вест от Откровение 14 глава.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 27 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 27
Йоан 10:16 Коментар
[Тогава Исус пак каза:] «И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.» Църквата на Адвентистите от седмия ден не застъпва идеята, че само нейните членове ще бъдат спасени, а държи на това, че много искрени последователи на Христос от всяка църква ще се присъединят към Божия остатък след като им бъде открито от Божието Слово кой е той.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 28 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 28
Битие 19:12,13 Коментар
Тогава мъжете казаха на Лот:

«Имаш ли тук друг някой: зет, синове, дъщери и които и да е било други, които живеят в града, изведи ги от това място! Защото ние ще съсипем мястото, понеже се усили викът на злото им пред Господа.»
Бог предупреди Лот преди да разруши Содом.

Той прави същото и днес.
Лука 17:28,30
Така стана и в дните на Лот, (...) подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 29 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 29
Откровение 18:2,4 Коментар
Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица! (...)

Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й.
Това е Божия тържествен призив към всеки един от нас днес.

Той ни подтиква да излезем от Вавилон, което означава да излезем от всяка църква, която не е вярна на Божията воля и да се присъединим към Божия народ, църквата на остатъка, Църквата на Адвентистите от седмия ден.

Как ще отговорим на тази покана?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 30 Моментът на истината Урок 40
Двете жени от Откровение
Екран 30
Хайде да се помолим заедно:
Небесни Татко,

след като Си ни открил всички тези истини, по-ценни от чисто злато, Ти ни показа и как да открием Твоята църква, която пази всички Твои заповеди и има вярата в Исус.

Молим Те, дай ни куража, от който се нуждаем, за да излезем от Вавилон и да се присъединим към Твоята църква, докато все още има време да го направим.

Нека да бъдем ефективни и смирени хора, чрез които Твоята вест за спасение да достигне до всеки човек на света и така да станем едно тяло и една църква.

В скъпото име на Исус Христос, нашия Спасител се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 40 Тестът на урок 40 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Снимки - Урок 40: First picture: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 12». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #40. Second picture: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 17». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #45. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 1: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, RELCR143.JPG. Екран 2: REMMEY, Paul. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.58. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 3: ZINGARO, Charles. In: «The Bible Story, volume 10» (MAXWELL, Arthur S.), p.153. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 4: ANDERSON, Harry. In: «L’Espoir de l’Humanité, volume 2» (Ellen G. White), front cover. Used by permission. Copyright ©1962, 1989 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 5: SEDLACK, Andrew. In: «The Bible Story, volume 9» (MAXWELL, Arthur S.), p.186. Picture edited by Cyberspace Ministry. Used by permission. Copyright ©1957, 1985 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 6: STEEL, John. In: «La Sentinelle» magazine (April 1993), Pacific Press Publishing Association, p.5. Екран 7: In: «Adventist Review» (November 1996), p.9. Екран 8: BATONI, Pompeo (1708-1787). «Hagar in the Desert», Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome. In: «The Art of Angels» (LOXTON, Howard), Regency House Publishing Limited, 1995, p.43. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 9: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.277. Екран 10: Image from SuperStock. In: «Who’s Who in the Bible», Publications International Ltd., 1995, p.182. Екран 11: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM258.BMP. Екран 12: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM246.BMP. Екран 13: In: «The Watchtower» magazine (August 1, 1985), Watch Tower Bible and Tract Society, p.1. Екран 14: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.245. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 15: In: «La Révélation - le grand dénouement est proche», New York, Watch Tower Bible and Tract Society, 1988, p.242. Екран 16: BISHOP, Tom. «Woman of Revelation 12». In: «New Pictoral Aid For Bible Study» (BREADEN, Frank), Australian Division of Seventh-Day Adventists, 1970, chart #40. Екран 17: ANDERSON, Harry. In: «Bible Readings for the Home», p.262. Used by permission. Copyright ©1980 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 18: TERRY, Will. In: «Signs of the Times» magazine (January 1999), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 19: «Prayer aboard the Mayflower». In: WHITE, Ellen G., «The (New, Illustrated) Great Controversy», Laymen for Religious Liberty Inc., 1990. p.432-87. Екран 20: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.342. Екран 21: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.398. Екран 22: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #10 («Le Sceau de Dieu In l’Apocalypse»), p.3. Екран 23: Advertisement for «Amazing Facts - Millenium of Prophecy». In: «Adventist Review» (October 1999), p.23. Picture edited by Cyberspace Ministry. Екран 24: MANISCALCO, Joe. In: «Images from the Bible and Sacred History CD», Chosen Works, MLI Software, JM234.BMP. Екран 25: In: «Prophecy Seminars», Seminars Unlimited, 1989, Daniel lesson #28 («Daniel and the Gift of Prophecy»), p.5. Екран 26: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Fourth Quarter, 1999, front cover. Екран 27: LEASON, Percy. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.95. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 28: RUDEEN, Herbert. In: «The Bible Story, volume 1» (MAXWELL, Arthur S.), p.164. Used by permission. Copyright ©1953, 1981 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 29: In: «Revelation Seminars», Seminars Unlimited, 1986, lesson #16 («Le Pays du Recommencement»), p.1. Екран 30: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATOT449.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 40 Тестът на урок 40 ви очаква!