НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 
Моментът на истината - Урок 41

Залогът във Великата борба

Снимки 1 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 1
Вече сме на последния урок! Нека да се помолим заедно:
Татко,

Това е краят на този Библейски курс. Времето минава толкова бързо когато се потапяме в изучаване на Твоето Слово!

Благодарим Ти, Боже, че Си ни ръководил с Твоя Свят Дух и Си ни открил всичките тези скъпоценни истини.

Молим Те да ни придружиш и този път и да ни откриеш кой е големият залог във великата борба между Теб и Сатана, която се води в този свят.

Благодарим Ти още един път за всичко, което Си направил за нас. В името на Исус се молим.

Амин.
Следващ екран

Снимки 2 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 2
Откровение 12:12 Коментар
Горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Знаейки, че е победен чрез смъртта и възкресението на Исус, Сатана вече живее само заради едно нещо: да отведе със себе си колкото е възможно повече хора във вечна смърт.

Бъдете сигурни, че той ще използва всяко възможно средство, за да го направи.
1 Петър 5:8
Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 3 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 3
2 Коринтяни 2:10,11 Коментар
Защото ако съм и простил нещо, простих го заради вас пред Христос, да не би Сатана да използва случая против нас; защото ние знаем неговите замисли. Сатана има само една цел: да ни държи далеч от Бога чрез лъжи, измами и примки, така че да изгубим от погледа си вечния живот, който Бог ни предлага да ни даде милостиво чрез вяра в Исуса Христа.
Ефесяни 6:11
Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 4 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 4
2 Тимотей 4:3,4 Коментар
Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти; и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Измамени от Сатана, много хора вярват, че има много пътища, които водят към спасение.
Притчи 14:12
Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 5 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 5
Йоан 14:6 Коментар
Исус му каза [на Тома]:

«Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.»
Обаче Божието Слово е ясно по този въпрос. Има само ЕДИН път, Който води към вечен живот: Исус Христос.
Деяния 4:11,12
[Исус] е камъкът, който бе пренебрегнат от вас, зидарите, но стана глава на ъгъла.

И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 6 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 6
Докато Сатана се стреми да ни унищожи, Бог се стреми да ни спаси:
«“Понеже Аз не благоволя в смъртта на онзи, който умира,” казва Господ Йехова. “Затова се върнете и живейте!”» (Езекил 18:32)

«Търсете Господа, докато може да се намери,призовавайте Го, докато е близо. Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният - помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.» (Исая 55:6,7)

«Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме и разбери мислите ми; и виж дали има в мене оскърбителен път; и ме води по вечния път.» (Псалм 139:23,24)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 7 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 7
Йоан 20:31 Коментар
А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Всеки ще трябва да направи своя собствен избор: да приеме или да отхвърли Божието предложение за спасение чрез жертвата на Исус Христос.

Това безценно предложение е което подържа великата борба, която противопоставя Христос на Сатана.

Какъв е залогът в тази велика борба между тези две могъщи сили? Великата борба се води за... теб.
Йоан 3:16
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 8 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 8
Всеки един от нас ще трябва да реши «за» или «против» Христос:
«Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота.» (Второзаконие 30:19)

«Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите - на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на Господа.» (Исус Навин 24:15)

«Тогава отново ще разсъдите за разликата между праведен и нечестив, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не Му служи.» (Малахия 3:18)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 9 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 9
Има само две групи хора: едната са «за», а другата «против» Бога. Никой не може да остане неутрален.
«Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира с Мене, разпилява.» (Матей 12:30)

«Те ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас. (...) От края на земята чухме да пеят: “Слава на праведния!” Но аз казах, “Чезна! Чезна! Горко ми!”» (Исая 24:14,16)

«“Защото когато виках, не отговаряхте, и когато говорих, не слушахте; А вършехте онова, което беше зло пред Мен, и избрахте това, което Ми беше неугодно.” Затова така говори Господ Йехова: “Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате; ето, Моите слуги ще пият, а вие ще жадувате; ето, Моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате.”» (Исая 65:12,13)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 10 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 10
Марко 13:13 Коментар
[А Исус му каза:] «И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.» Бог не крие от нас, че да Го следваме няма да бъде лесна задача...
1 Петър 4:16
Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име.
2 Тимотей 3:12
Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 11 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 11
Псалм 55:22 Коментар
Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре; Никога няма да допусне да се поклати праведният. ... обаче, ако искрено желаем това, каквито и трудности да има, Той обещава, че никога няма да ни изостави.
Матей 28:20
[Тогава Исус заговори:]

«Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.»
Следващ екранПредишен екран

Снимки 12 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 12
Винаги можем да разчитаме на Божията подкрепа:
«Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.» (Исая 41:10)

«Може ли жена да забрави сучещото си дете, за да не се смили над детето на утробата си? Обаче те, дори и да забравят, Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал.» (Исая 49:15,16)

«Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него.» (2 Летописи 16:9)

«[Исус каза:] “Който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.”» (Йоан 15:5)
Следващ екранПредишен екран

Снимки 13 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 13
1 Коринтяни 12:12,26,27 Коментар
Защото както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. (...)

И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.

А вие сте Христово тяло и поотделно - части от Него.
Божията подкрепа често пъти се изразява чрез другите християни, с които споделяме вярата си.

Ние, всички християни, сме тялото на Христос, Неговата църква, и всеки един от нас има определена роля като част от това тяло.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 14 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 14
Евреи 10:24,25 Коментар
Нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Следователно най-важното е християните да се обединят около Библията и да споделят една и съща вяра.

Редовното събиране и изучаване на Библията с други вярващи е много важно защото това е един от начините да се окуражаваме един друг.

Това става още по-важно когато виждаме, че «денят наближава».
Следващ екранПредишен екран

Снимки 15 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 15
Второзаконие 26:17-19: Какъв чудесен завет между Бог и нас!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 16 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 16
Матей 13:45,46 Коментар
[Исус каза:] «Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше, и го купи.» Скъпоценният бисер, който трябва да пазим повече от всичко останало, е спасението в Исус Христос.

Важно е да не се бавим с решението си да приемем това скъпоценно спасение, особено сега, когато Христос ще дойде съвсем скоро.
1 Йоан 5:11
Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.
Евреи 2:3
Как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение?
Следващ екранПредишен екран

Снимки 17 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 17
Даниил 12:1-3: Исус ще дойде скоро, за да прибире Неговия народ!
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време.

И в онова време твоят народ ще се отърве - всеки, който бъде намерен записан в книгата.

Тогава мнозина от спящите в пръстта на земята ще се събудят - едни за вечен живот, а други - за срам и вечно презрение.

Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които обръщат мнозина в правда - като звездите до вечни векове.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 18 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 18
Матей 28:19,20 Коментар
[Тогава Исус заговори:]

«И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.»
Докато очакваме завръщането на Христос, всеки един от нас трябва да работи за спасението и на други хора, до които още не е достигнала чудната вест за изкупление чрез жертвата на Христос.
2 Коринтяни 5:20
И така от Христова страна сме посланици.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 19 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 19
Исая 48:17,18 Коментар
Така казва Господ, Изкупителят ти, Святият Израелев:

«Аз съм Господ, твоят Бог, Който те учи за ползата ти, Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.

Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти - като морските вълни.»
Трябва да търсим, ден след ден, да разберем по-добре Божията воля за живота ни, всеки един от нас, защото единственият път, който води към щастие, е пътят, който Бог ще ни покаже.
Второзаконие 5:29
Дано да има в тях такова сърце, че да се боят от Мен и винаги да пазят всичките Ми заповеди, за да благоденстват вечно, те и синовете им!
Следващ екранПредишен екран

Снимки 20 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 20
Псалм 119:9 Коментар
Как ще очисти младежът пътя си? - Като му отдава внимание според Твоето слово. Ако задълбочено търсим истината, Бог ясно ще ни открие кой път да поемем.
Притчи 4:11
Наставлявал съм те в пътя на мъдростта, водил съм те по прави пътеки.
Псалм 143:10
Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 21 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 21
Римляни 12:2 Коментар
И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Затова нека винаги се стремим да уеднаквяваме нашата воля с Божията.
Римляни 13:11
И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 22 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 22
Яков 1:22-25: Трябва добре да познаваме Божието Слово и най-вече да го прилагаме на практика в живота си.
Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.

Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото; понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил.

Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а деен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 23 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 23
2 Тимотей 3:14,15 Коментар
А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Ние се надяваме и се молим този Библейски курс да ви е накарал да вземете твърдо решение за Христос и да изявите това ваше посвещение на Него чрез кръщение.
Михей 6:8
Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от тебе: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?
Деяния 22:16
И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 24 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 24
Евреи 10:37-39 Коментар
«Защото още много малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и няма да се забави. А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми.»

Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
И нека до самия край да останем верни на завета си с Бога.

Много скоро, тази наша искрена надежда ще стане реалност: славното завръщане на Исус Христос, нашият Спасител и Господ!
Откровение 22:12
Ето, ида скоро; и у Мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му.
Следващ екранПредишен екран

Снимки 25 Моментът на истината Урок 41
Залогът във Великата борба
Екран 25
Нека да завършим този Библейски курс, като благодарим на нашия Спасител и Господ:
Татко наш небесни,

бъди благословен до века!

Чрез Твоето Слово Си ни научил, че великата борба, която се води между Теб и Сатана и в която всеки един от нас е участник, независимо дали иска или не, се води за спасението на всеки един от нас.

От този момент нататък ние желаем да застанем на Твоя страна, на страната на нашия Бог, приемайки Твоя Син Исус Христос като наш личен Спасител и Господ в живота си.

Нека Твоят Дух да ни води винаги и да работи в сърцата ни ден след ден, така че да отразяваме Твоя небесен характер и да бъдем готови за великия ден на Христовото второ идване на земята.

В Неговото скъпоценно име се молим.

Амин.
Предишен екран

Тест на урок 41 Тестът на урок 41 ви очаква!

Източници на картинките към този урок
Екран 1: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATFL017.JPG. Екран 2: In: «The Watchtower» magazine (February 1, 1986), New York, Watch Tower Bible and Tract Society, p.16. Екран 3: In: «The Watchtower» magazine (December 1, 1991), Watch Tower Bible and Tract Society, p.9. Екран 4: KNOX, Harry. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, p.19. Екран 5: GREENE, Nathan. In: «Signs of the Times» magazine (July 1990), Pacific Press Publishing Association, p.10. Екран 6: ANDERSON, Harry. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.104,105. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 7: JUSTINEN, Lars. In: «La Sentinelle» magazine (April 1995), Pacific Press Publishing Association, p.13. Екран 8: ANDERSON, Harry. In: «The Triumph of God’s Love, volume 1» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, p.322. Екран 9: In: «The Watchtower» magazine (May 15, 1990), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8,9. Composite picture by Cyberspace Ministry. Екран 10: GREENE, Nathan. In: «Signs of the Times» magazine (unknown date), Pacific Press Publishing Association. Екран 11: ZINGARO, Charles. In: «Votre Bible et Vous» (MAXWELL, Arthur S.), p.125. Used by permission. Copyright ©1959, 1987 by Review and Herald® Publishing Association, USA. All Rights Reserved. Екран 12: RAPHAEL. «The Vision of Ezekiel», Pitti Palace, Florence. In: «Great Bible Stories and Master Paintings» (RACHLEFF, Owen S.), New York, Abradale Press Publishers, p.221. Екран 13: Photo from Fisher/Fotogram-Stone. In: «Le Moniteur», Pacific Press Publishing Association, Fourth Quarter, 1996, front cover. Екран 14: In: «Canadian Adventist Messenger» magazine (Special issue - «Welcome to the Family»), SDA Church in Canada, front cover. Екран 15: Photo by KREYE, Eric. In: «La Sentinelle» magazine (July 1993), Pacific Press Publishing Association, p.6. Екран 16: In: «The Watchtower» magazine (April 15, 1987), Watch Tower Bible and Tract Society, p.8,9. Екран 17: STEEL, John. In: «The Triumph of God’s Love, volume 2» (WHITE, Ellen G.), Pacific Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, 1950, inside cover. Екран 18: Advertisement for the church program «Health, Healing, Hope». Екран 19: In: «The Watchtower» magazine (June 1, 1988), Watch Tower Bible and Tract Society, p.7. Екран 20: HERANDEZ, Omar Andres. In: «Ministry» magazine (June-July 2000), Seventh-day Adventist Ministerial Association, p.26. Екран 21: In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, First Quarter, 1996, front cover. Екран 22: Photo by Betty Blue and Duane Tank. In: «La Sentinelle» magazine (July 1990), Pacific Press Publishing Association, p.7. Екран 23: In: «The Watchtower» magazine (July 1, 1986), Watch Tower Bible and Tract Society, p.24. Екран 24: JUSTINEN, Lars. In: «Questionnaire Adulte de l’Ecole du Sabbat», Pacific Press Publishing Association, Third Quarter, 1996, front cover. Екран 25: Picture collection «ClickArt 65,000» by Broderbund, CD #4, NATTR032.JPG.
Всички картинки, които не са защитени, съгласно закона за авторските права, са използвани с некомерсиална цел за научен коментар или критика, съгласно раздел 107 от Закона за авторските права на САЩ и член 29 на Канадския закон за авторските права (Глава C-42), което по този закон може да става без съгласието или одобрението на собственика на тези права. Картинките, които не са нечия собственост, са известни или често използвани в публичното пространство или към този момент имат неизяснен статус. Моля, всеки, който има информация за притежавани права върху тези картинки, да се свърже с нас на е-майла, посочен по-долу и това да бъде коректно отразено. Нашето намерение е да се придържаме напълно към действащите закони, засягащи правата върху интелектуалната собственост.

Тест на урок 41 Тестът на урок 41 ви очаква!