DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


       
       
Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Moment pravdy - Test lekce 41

Co je v sázce velkého sporu

Abyste si mohli prověřit své porozumění a pokroky ve studiu Božího Slova, zveme vás k vyplnění a odeslání tohoto krátkého testu. Jeho vyhodnocení a správné odpovědi vám budou zaslány co nejdříve.

Jestiže jste úspěšně absolvovali všechny předchozí testy, známka 70% nebo vyšší tohoto posledního testu vám umožní obdržet vysvědčení o úspěšném dokončení kurzu Moment pravdy.


Moment pravdy: Test lekce 41

 1. V První Petrově epištole nás tento apoštol napomíná: «Buďte střízliví, ; neboť váš protivník chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by Nemůžeme říci, že jsme nebyli varováni!

 2. Ježíšovo učení v Evangeliu podle Jana nám říká, kolik cest vede k Otci. Označte správnou odpověď.
  Jakákoliv cesta, kterou si zvolíme.
  Jen několik cest, známých pouze zasvěceným.
  Jen jedna cesta: naše dobré skutky.
  Jen jedna cesta: Ježíš Kristus.

 3. V knize proroka Ezechiele Bůh jasně naznačuje svoji vůli pro každého z nás: «“Vždyť já si nelibuji ve toho, kdo ,” je výrok Panovníka Hospodina. “ se tedy a budete .”»

 4. Po celkovém vyhodnocení biblických veršů studovaných v této lekci, označte v následujících možnostech nepravdivé sdělení:
  Existují jen dva tábory: pro a proti Bohu.
  Kdo není s Kristem, je proti Kristu.
  Můžeme zůstat neutrálními: ani pro Boha, ani proti Bohu.
  Jestliže neshromažďujeme s Kristem, rozptylujeme.

 5. V Evangeliu podle Marka nám Ježíš říká, že někdy bude obtížné Ho následovat, ale s Jeho varováním přichází i slib: «A všichni vás budou kvůli mému jménu. Kdo ale až do , ten bude

 6. Epištola Židům nám dává k posílení naší víry tuto radu: « si jedni druhých, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích, a naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale se, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten

 7. V Evangeliu podle Matouše vypráví Ježíš podobenství o velmi vzácné perle. Co tato neocenitelná perla symbolizuje?
  Věčný život, nabízený v Ježíši Kristu.
  Finanční úspěch na této zemi.
  Slávu a úctu mezi lidmi.
  Dobré zdraví.

 8. A dále v Evangeliu podle Matouše Ježíš říká, co musíme dělat, zatímco čekáme na Jeho návrat: «Proto jděte, dělejte ze všech národů; je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a je zachovávat všechno, co jsem vám

 9. Aby bylo naše poslání na tomto světě úspěšné, Slovo Boží nám dává mnoho pokynů, mezi kterými jsou i následující (označte všechny správné odpovědi):
  «Nepřizpůsobujte se tomuto světu.»
  «Buďte však vykonavatelé slova.»
  «Zůstávej v tom, čemu ses naučil.»
  «Proměňujte se obnovením své mysli.»

 10. A nyní uzavřeme tyto lekce povzbuzením, které se nachází v Epištole Židům: «Vždyť již velmi, velmi zakrátko Ten, který má přijít, a neopozdí se. Spravedlivý pak bude žít z ; kdyby však couvl, má duše v něm nenajde zalíbení. My však necouváme k , ale k získání duše.»

Vaše jméno:

Vaše e-mailová adresa:
(Prosíme, zkontrolujte správnost vaší e-mailové adresy.)

Odpověď na otázku:
3 + 4 =