НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Моментът на истината

Онлайн уроци

«Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.» (2 Тимотей 3:16)

Моментът на истината е курс от 41 урока, покриващи основните елементи от Християнската вяра, помагайки ви да изучавате Библията на тематичен принцип. Урок след урок, с подходящото за вас темпо, вие ще откриете чудните съкровища, скрити в Божието Слово.

В Моментът на истината ще откриете:

  • 41 урока за Библейските послания към нас;
  • 2000 различни Библейски стиха;
  • 6200 Библейски стиха общо;
  • 30 таблици и графики;
  • Повече от 1200 атрактивни картинки и снимки.

Горещо ви препоръчваме да изучавате уроците по-долу в реда, по който са подредени, за да си осигурите по-доброто разбиране на всеки следващ урок.

Моля, запишете тази страница в «Любими», така че да можете по-лесно да следвате този Библейски курс.

Освен ако не е посочено друго, всички цитати на Библията в курса Моментът на истината са от превод на ББД 2005г.


Моментът на истината

Въведение:  Бог и Неговото Слово
«Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.» (Матей 4:4)

Част 1:  В началото...
«Дигнете очите си нагоре Та вижте: Кой е създал тия светила?» (Исая 40:26)

Част 2:  Божият план за човечеството
«Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?» (Римляни 7:24)

Част 3:  Да опознаем Бога и да Му говорим
«И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърдце.» (Еремия 29:13)

Част 4:  Човекът и смъртта
«Но човек умира и прехожда; Да! човек издъхва, и де го?» (Йов 14:10)

Част 5:  Представяне на Библейските пророчества
«Така казва Господ, Светият на Израиля и неговият Създател: “Допитвай се до Мене за бъдещето.”» (Исая 45:11)

Част 6:  Последните дни
«А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.» (2 Тимотей 3:1)

Част 7:  Божият закон
«Отвори очите ми За да гледам чудесни неща в Твоя закон.» (Псалм 119:18)

Част 8:  Подготовка за последната криза
«Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.» (Ефесяни 6:11)

Част 9:  Божии служители
«Що да въздам Господу За всичките Му благодеяния към мене?» (Псалм 116:12)

Заключение:  На Божия страна
«Положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота.» (Второзаконие 30:19)