Cyberspace Ministry

Lecţii on-line

Ora Adevărului
 

«Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.» (2 Timotei 3:16)

Ora Adevărului este un curs de 41 de lecţii care acoperă principalele elemente ale credinţei creştine, care vă permit un studiu structurat al Bibliei. Lecţie după lecţie, în ritmul dumneavoastră, veţi descoperi extraordinarul mesaj pe care-l conţine Cuvântul Domnului.

Ora Adevărului reprezintă:

Vă sugerăm să parcurgeţi lecţiile următoare în ordinea propusă, pentru a vă asigura de o bună înţelegere a conţinutului fiecărei lecţii.

Adăugaţi această pagină de web pe lista preferinţelor dumneavoastră, pentru a putea urma mai uşor acest curs biblic.

Versiunea Bibliei utilizate pentru Ora Adevărului este D. Cornilescu.


Ora Adevărului

Introducere:  Dumnezeu şi Cuvântul Său
«Este scris: “Omul nu trăieşte numai cu pîine, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.”» (Matei 4:4)

Partea 1:  La început...
«Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri?» (Isaia 40:26)

Partea 2:  Planul lui Dumnezeu pentru umanitate
«O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?» (Romani 7:24)

Partea 3:  A-l cunoaste pe Dumnezeu şi a-i vorbi Lui
«Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; dela El îmi vine ajutorul.» (Psalmi 62:1)

Partea 4:  Omul şi Moartea
«Dar omul cînd moare, rămîne întins; omul, cînd îşi dă sufletul, unde mai este?» (Iov 14:10)

Partea 5:  Introducere în profeţia biblică
«Aşa vorbeşte Domnul, Sfîntul lui Israel, şi Făcătorul său: “Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului?”» (Isaia 45:11)

Partea 6:  Ultimele zile
«Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.» (2 Timotei 3:1)

Partea 7:  Legea lui Dumnezeu
«Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!» (Psalmi 119:18)

Partea 8:  Pregătire pentru Criza Finală
«Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului.» (Efeseni 6:11)

Partea 9:  Ispravnici pentru Dumnezeu
«Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?» (Psalmi 116:12)

Concluzie:  Să luăm poziţie pentru Dumnezeu
«Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa.» (Deutoronom 30:19)Lecţiile on-line | Meniu Principal | Poartă de intrare


Daţi aici click pentru a ne trimite comentariile şi întrebările voastre privind site-ul nostru Web şi lecţiile noastre on-line.
Copyright © Cyberspace Ministry
http://www.cyberspaceministry.org