Cyberspace Ministry

Уроки на Онлайн

Moмент Iстини
 

«Усе писання Богом надхненне, i корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведностi.» (2 Tимофiя 3:16)

Moмент Iстини це курс урокiв, який висвiтлює основнi елементи християнської вiри i допомагає систематично вивчати Бiблiю. Поступово ви вiдкриєте для себе неймовiрну iстину, яка знаходиться в Словi Божому.

В курсi Moмент Iстини ви знайдете:

Ми рекомендуємо Вам вивчати уроки за порядком, приведеним нижче, щоб ви могли ясно зрозумiти змiст кожного уроку.

Будьте ласкавi запам'ятати цю сторiнку так, щоб Ви могли легко знайти нас для того, щоб продовжити бiблiйний курс навчання.

Переклад на українську мову здiйснено за Бiблiєю iз мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладеною.


Moмент Iстини

Передмова:  Бог i Його Слово
«Написано: “Не хлiбом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить iз уст Божих.”» (Maтвiя 4:4)

Частина 1:  Спочатку...
«Пiднiмiть у височину вашi очi й побачите, хто те все створив?» (Iсаї 40:26)

Частина 2:  Божi плани щодо людства
«Нещасна я людина! Хто мене визволить вiд тiла цiєї смерти?» (Римлян 7:24)

Частина 3:  Знати Бога i говорити з Ним
«I будете шукати Мене, i знайдете, коли шукатимете Мене всiм своїм серцем.» (Еремiї 29:13)

Частина 4:  Людина i смерть
«А помре чоловiк - i зникає, а сконає людина - то де ж вона є?» (Йова 14:10)

Частина 5:  Вступ до бiблiйного пророцтва
«Так говорить Господь, Святий Iзраiїлiв, i Той, Хто його вформував: “Питайте Мене про майбутнє.”» (Iсаї 45:11)

Частина 6:  Останнi днi
«Знай же ти це, що останнiми днями настануть тажкi часи.» (2 Tимофiя 3:1)

Частина 7:  Закон Божий
«Вiкрий очi мої, i хай чуда Закону Твого я побачу.» (Псалмiв 119:18)

Частина 8:  Приготуватися до приходу Христа
«Зодягнiться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощiв диявольських.» (Єфесян 6:11)

Частина 9:  Розпорядники для Бога
«Чим вiдплачу я Господевi за всi добродiйства Його не менi?» (Псалмiв 116:12)

Висновок:  Виступаючи на сторонi Бога
«Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. I ти вибери життя.» (Повторення закону 30:19)Уроки на Онлайн | Головне Меню | Назад


Клацніть тут, щоб відіслати Ваші питання або коментарії про нашу Веб-сторінку і продукцію.
Copyright © Cyberspace Ministry
http://www.cyberspaceministry.org